icon330-kt

Kiertotalousratkaisuja

Tälle sivulle olemme koonneet materiaaleja, tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat kiertotalouden mukaisten ratkaisujen toteuttamista kiinteistö- ja rakentamisalan hankkeissa.

Jos mielestäsi sivuilta puuttuu jotain, ota yhteyttä info(at)figbc.fi

Sisällysluettelo

Betoni, tiilet ja harkot

DeleKivi-betonimurske

DeleKivi on Deleten valmistama uusiokiviaines, jonka pääasiallinen raaka-aine on rakennusten purkamisessa syntyvä betoni- ja tiilijäte. Se on CE-merkitty sekä rekisteröity tuotemerkki. DeleKivellä voidaan korvata neitseellistä, esimerkiksi kalliosta louhittua ja murskattua materiaalia, ja näin ollen se on varteenotettava vaihtoehto rakentamisen kiertotalouden näkökulmasta.

DeleKivi on raekooltaan 0/90 mm ja soveltuu jakavaan kerrokseen infra- ja maarakentamisessa. Tuotteen laatua valvotaan harmonisoidun SFS-EN 13242+A1 -tuotestandardin mukaan Deleten kierrätysasemilla Kolsopissa ja Ämmässuolla.

 

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Betonimurskeen valmistaminen kierrätyskiviainekseksi on yksi tapa toimia kiertotalouden hengessä ja lisätä materiaalihyödyntämistä. Samalla vältetään myös neitseellisten materiaalien tuotannon ja logistiikan päästöt.

Asianmukaisesti jatkokäsiteltynä purkubetoni on erinomainen tuote maa- ja infrarakentamiseen esimerkiksi teiden, pysäköintialueiden tai urheilukenttien pohjamateriaaliksi. Sitä voi hyödyntää myös teollisuus- ja varastorakennuksien pohjarakenteissa.

Kuva ja linkki: https://www.delete.fi/blogi/delekivi-uusioaines-rakentamisen-kiertotaloudessa/

Betoroc-betonimurske

Betoroc-murskeella voidaan korvata parhaita luonnon sora- ja kalliomurskeita rakenteiden kantavissa ja jakavissa kerroksissa sekä erilaisissa täytöissä. Betonimurskeen raaka-aine on peräisin rakennustyömailta, purkutyömailta tai betoniteollisuudesta. Betoroc on CE-merkitty Ruduksen kehittämä uusiomateriaali. Betoroc-nimeä voidaan käyttää vain Ruduksen toimittamasta betonimurskeesta. Käytännössä suurin osa Betoroc-murskeesta käytetään luonnon maa- ja kiviainesten tavoin. Betoroc-murskeella on lujittuneena mahdollisuus saavuttaa parempia kantavuuksia kuin vastaavalla kalliomurskeella. 

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Betoroc-murske pystyy sitomaan jopa puolet sementin valmistuksessa aiheutuneista hiilidioksidipäästöistä. Betoroc-murske toimii siis hiilidioksidinieluna. Betonimurske ei menetä ominaisuuksiaan käytössä ja materiaali on uudelleenkäytettävissä.

Linkit:

https://www.rudus.fi/tuotteet/kierratys/betonimurske

https://www.rudus.fi/tuotteet/kierratys/betoroc-murske-luonnonkiveakin-parempi

https://www.rudus.fi/ajankohtaista/2020/07/07/tulevaisuuden-liikenneasema-kestavalle-pohjalle

Demorock-betonimurske

Demorock®-murske on maanrakennukseen tarkoitettua betonimursketta, joka valmistetaan rakennusten purusta saatavasta betonista. Lajitteleva purku ja oikea murskaustekniikka takaavat sen, että betonin sekaan ei pääse sinne kuulumattomia materiaaleja.

Demorock®-murske on CE-merkittyä. Se soveltuu käytettäväksi lukuisissa eri maanrakennuskohteissa kuten tie- ja väylärakentamisessa, pysäköintialueilla, teollisuus- ja varastointikentillä sekä ratapihoilla.

 

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Betonin kierrättäminen säästää uusiutumattomia luonnonvaroja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Se myös pienentää jätemääriä.

Linkki: https://www.purkupiha.fi/demorock-betonimurske/?gclid=CjwKCAjwiOv7BRBREiwAXHbv3FpOKwOhAe_tYPn2JFHBJQyk61QegFBQqVlbDe9X5LovdaWcfgzSIxoCaMIQAvD_BwE

Leca-sora

Luonnonsavesta polttamalla valmistettava Leca-sora on täysin kierrätettävä materiaali.

Leca®-sora on tehty tuoreesta savesta, jota on esikäsitelty ja poltettu korkeassa lämpötilassa. 1 m³:sta tuoretta savea saadaan 5 m³ kestävää kevytsoraa. Savi on tässä mittakaavassa loputon luonnonvara. Käytön jälkeen savialueet maisemoidaan luontokohteiksi. 

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Painopiste on luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävässä tuotantoprosessissa, jossa kiinnitetään huomiota siihen, että prosessissa syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Tiukka laadunvalvonta toimii kaikissa tuotantolaitoksissa, jotta voidaan toimittaa laadukkaita tuotteita, joiden ympäristövaikutus on minimaalinen. Yli puolet tuotannossa käytettävästä energiasta on bio- tai kierrätyspolttoaineista peräisin. Valmistukseen käytetään sertifioitua ”vihreää” sähköä.

Leca-sora on helppo kaivaa ylös tai imuroida kattotyömaalta, ja uudelleenkäyttää tai kierrättää se uusissa kohteissa. Tuote säilyy vuosikymmeniä muuttumattomana maassa tai rakennuksen rakenteissa. 

Kuva ja linkki:

https://leca.fi/rakennusmateriaalien-kierratys-ja-uudelleenkaytto-yleistyvat-vauhdilla/

Lasi

Isover-lasivilla

Lasivillan valmistuksella suuri osa Suomen lasijätteestä saadaan uusiokäyttöön.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

ISOVER-lasivilla on valmistettu jopa 85 % kierrätyslasista ja ISOVER onkin Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. ISOVER-eristeratkaisut ovat lisäksi vähähiilisiä.

 Vähähiilisyys perustuu lasivillan pienempään tiheyteen samalla lämmöneristystasolla. Lisäksi ISOVER-lasivillan tuotannossa käytetään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä ja Forssan tehtaalla myös paikallisesti tuotettua biokaasua.

Kuva ja linkki: https://www.isover.fi/valitse-isover/hyva-ymparistolle/kierratyslasista-eristeeksi

Uusioaines-vaahtolasi

Vaahtolasimurske on kevennys- ja eristemateriaali, jota voidaan käyttää monipuolisesti erilaisissa infra- ja talonrakentamisen rakenneratkaisuissa. Markkinoiden ainoa ekologisesti kestävä murskevaihtoehto alentaa rakennusprojektin kokonaiskustannuksia.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Vaahtolasimurskeen hiilijalanjälki on luokkansa alhaisin (0,31 kg CO2/kg).Se valmistetaan puhdistetusta keräyslasista Suomessa. 

Foamit on hyväksytty Nordic Ecolabel -tuotetietokantaan, ja sitä voidaan käyttää Joutsen-merkityissä taloissa. Se myös läpäisee vähäpäästöisten rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen kriteerit.

Keräyslasin käyttö raaka-aineena säästää neitseellisiä luonnonvaroja ja pienentää hiilijalanjälkeä. Foamit on samaan tapaan uudelleen käytettävissä kuin puhtaat maa-ainekset.

Kuva ja linkki:

https://www.uusioaines.com/

Kipsilevyt

Gyproc

Uusia Gyproc-levyjä valmistettaessa voidaan seokseen lisätä myös kierrätyskipsiä. 

Puhtaan kipsilevyjakeen palauttaminen Gyprocin tehtaalle Kirkkonummelle on osa rakennusalanyritysten ympäristönhallintaa ja auttaa säästämään jätekustannuksissa.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Puhtaan kierrätyskipsijakeen lisääminen ei heikennä valmistettavan levyn ominaisuuksia, mutta kierrätyskipsin käyttäminen valmistuksen yhteydessä säästää luonnonvaroja sekä edistää kokonaishallintaa tuotteen elinkaariajattelussa.

Kuva ja linkki: https://www.gyproc.fi/kipsin-kierratys

Muovi

Durat

Suomalainen Durat on ympäristöä säästävä komposiittimateriaali, joka sisältää noin 30% uusiomuovia ja on 100%:sti kierrätettävissä.   Duratista valmistetaan muun muassa äärimmäisen kestäviä tasoja, altaita ja kalusteita sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin.

 

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Uusiomuovin käyttö raaka-aineena vähentää merkittävästi  kaatopaikalle päätyvän muovijätteen määrää. Kierto-konseptin
avulla voidaan pidentää huomattavasti tuotteiden elinkaarta ja vähentää neitseellisen raaka-aineen tarve minimiin.

https://www.durat.fi/koti/

 

Wimao

Uusien, ekologisesta komposiitista valmistettujen tuotteiden valmistaminen. Patentoitu teknologia mahdollistaa erilaisten vaikeasti kierrätettävien materiaalien tehokkaan hyödyntämisen uusien tuotteiden valmistamisessa.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Tuotteet ovat ympäristöystävällisiä sekä edullisia kehittää ja valmistaa. Jokainen valmistettu tuote säästää n. 1-4 kertaa painonsa verran hiilidioksiidipäästöissä. Wimao pyrkii edistämään kierrätysteknologiaa ja löytämään uusia tapoja hyödyntää kierrätettyjä materiaaleja ja teollisia materiaalivirtoja.

 

https://www.wimao.fi/fi/

Puu

L&T Kierrätyspuu-palvelu

Rakennustyömailla yleisesti kierrätetään vain 20-30 prosenttia syntyvistä jätteistä. Vuoteen 2020 mennessä materiaalina tulisi hyödyntää 70 prosenttia. Tavoite voidaan saavuttaa kierrätyspuun avulla.

Kierrätyspuu hyödynnetään materiaalina eli kierrätetään polton sijaan.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Kierrätyspuu on erinomainen tapa lisätä rakennustyömaan kierrätysastetta; kun puu saadaan kerättyä kierrätyspuuna, siitä voidaan valmistaa uudelleen esimerkiksi lastulevyä. Näin säästetään luonnonvaroja.

Linkki: https://www.lt.fi/fi/yritysasiakkaat/palvelut/kierratyspalvelut-ja-jatehuolto/kierratysmateriaalit-ja-lajitteluohjeet/kierratyspuu

Woodio

Woodio valmistaa puukomposiitista lavuaareja, kylpyammeita ja muita tarvikkeita kylpyhuoneeseen. Puukomposiitti on yhtiön oma innovaatio. Komposiitista 80 % on puuta, mikä koostuu metsäteollisuudelta yli jäävästä puuhakkeesta.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Yhtiön tuotteissa hyödynnetään puukomposiittia, jonka valmistukseen käytetään metsäteollisuuden sivuvirtoja. Puukomposiitilla korvataan keraamisia materiaaleja, joiden valmistuksessa käytetään paljon energiaa. Tämän vuoksi yhtiön tuotteiden hiilidioksidipäästöt ovat vain murto-osan vastaavista keramiikkatuotteista. Käytöstä poistetut puukomposiittituotteet voidaan hyödyntää elinkaarensa lopuksi energiantuotannossa.

Linkki: https://woodio.fi/

Asfaltti

Amomatic

Amomatic tarjoaa asfaltin kierrätykseen laitteistoja ja ratkaisuja, jotka on suunniteltu hyödyttämään sekä valmistajaa että ympäristöä. Asfaltin kierrätykseen suunnitellut laitteistot ovat helposti liikuteltavia ja ne voidaan liittää myös jo pystytettyihin asfalttiasemiin.

Kierrätyslaitteistojen lisäksi tarjontaan kuuluvat uusimmat sovellukset vanhan asfalttimassan elvyttämiseen.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Vanhan asfaltin uusiokäyttö on kannattavaa sekä valmistajalle että ympäristölle. Amomaticin kierrätysratkaisut säästävät luonnonvaroja, tekevät tuotannosta kustannustehokkaampaa, pienentävät hiilijalanjälkeä ja pitävät kaatopaikat tyhjempinä. Kierrätysmateriaalin osuus asfalttimassassa voi olla jopa yli 60 %.

Kuva ja linkki:

https://www.amomatic.com/fi/etusivu

Bitumikattohuopa

Tarpaper Recycling Finland

Kierrätysprosessissa bitumikattohuopa muunnetaan raakamateriaaliksi, joka voidaan kierrättää 100 %. Materiaalista valmistetaan asfalttia, ja parhaimmillaan pystytään korvaamaan puolet neitseellisestä bitumista asfalttimassassa.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Kattohuopa olisi syytä kierrättää, sillä se sisältää bitumia, puhdistettua öljytuotetta. Kierrättämisellä vältytään uuden öljyn kaivamiselta maaperästä ja säästetään näin luonnonvaroja. Kierrätys vähentää hiilidioksidipäästöjä ja sen avulla vältytään turhalta jätteeltä.

Kuva ja linkki:  https://www.tarpaper.fi/tarpaper-fi-2016/method

Eristevilla

Eko-expert

Puhallusvillan uudelleenkäyttö sekä ylijäämävillojen kierrätys.

 

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Käyttökelpoista puhallusvillaa voidaan suurtehoimuroida ja samalla pakata ne talteen muovitettuihin paaleihin myöhempää puhallusta varten joko samaan kohteeseen tai muualle. Puhallusvillaa voidaan myös siirtää samalla työmaalla jopa rakennuksen yläpohjasta toiseen.

Samoin villalevyjä voidaan kerätä tai kierrättää kohteessa. Ne voidaan työmaan välivarastoinnin kautta työntää EkoCollect-konttiin, joka rouhii ne puhallusvillaksi, josta se on edelleen puhallettavissa. Välitön uusiokäyttö onnistuu kuidutinpuhaltimella.

Ylijäämävillat ovat täysin kierrätettävissä, joten rakentamisen ekologisuus kasvaa. Eko- Expert valmistaa villasta puhallusvillaa, jota voidaan käyttää jatkossa eristeinä rakennuskohteissa. Kierrättäminen säästää luonnonvaroja ja vähentää jätemääriä.

 

Kuva ja linkki:

https://www.eko-expert.com/rakennuseristeiden-kierratys-ja-uusiokaytto

Isover-lasivilla

Lasivillan valmistuksella suuri osa Suomen lasijätteestä saadaan uusiokäyttöön.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

ISOVER-lasivilla on valmistettu jopa 85 % kierrätyslasista ja ISOVER onkin Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. ISOVER-eristeratkaisut ovat lisäksi vähähiilisiä.

 Vähähiilisyys perustuu lasivillan pienempään tiheyteen samalla lämmöneristystasolla. Lisäksi ISOVER-lasivillan tuotannossa käytetään uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä ja Forssan tehtaalla myös paikallisesti tuotettua biokaasua.

Kuva ja linkki: https://www.isover.fi/valitse-isover/hyva-ymparistolle/kierratyslasista-eristeeksi

Ekovilla

Ekovilla on ekologinen lämmöneriste.

 

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Ekovilla valmistetaan pääosin kierrätetystä puukuidusta, esimerkiksi sanomalehdistä.

Eristeen valmistaminen ei siis tuota hiilidioksidia enempää, kuin siihen puupohjaisena raaka-aineena sitoutuu.

 

Ekovilla voidaan edelleen kierrättää useilla eri tavoilla. Mikäli rakennus puretaan ja poistetaan, tuotetta voidaan uusiokäyttää sellaisenaan lämmöneristeenä. Elinkaarensa lopussa sitä voidaan käyttää energian tuottamiseen muun polttoaineen mukana, tai laimentaen maanparannusaineena. Ekovillan hiilikädenjälki voikin ylittää sen hiilijalanjäljen elinkaarensa aikana. 

Ekovillan hiilineutraali H.E.L.P -kierto koostuu neljästä (4) osasta: Hiilihyvästä alkutuotannosta, Ekologisesta käyttöönotosta, Lähituotannon logistiikasta sekä Pitkäikäisen hiilivaraston mahdollistamisesta.

 

 

Kuva ja linkki: https://ekovilla.com/miksi-ekovilla/

Tuote palveluna

Martela Lifecycle

Martela Lifecycle -elinkaarimallissa työympäristöä lähestytään kattavan kokonaisajattelun kautta,
jolloin toimitilasta, kalusteista ja ihmisistä pidetään huolta. Martela toteuttaa suunnittelun
hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia kalusteita, toimittaa uudet kalusteet ja
kierrättää uudelleenkäyttöön tarpeettomiksi käyneet.

 

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Workplace as a service (WaaS) -palvelussa käyttäjä maksaa kalustuksesta työntekijöiden määrään
perustuvaa kuukausihintaa. Kalusteiden käyttöastetta ja -kokemusta voidaan mitata ja kalusteet
päivittää henkilöstömuutosten mukaan. Martela tarjoaa neljä syytä valita WaaS:
• Työhyvinvointi ja työntekijäkokemus paranevat.
• Työ- ja johtamiskulttuuri uudistuvat.
• Työn tuottavuus ja työntekijöiden innovaatiokyky kasvaa.
• Budjetointi helpottuu – kokonaiskustannukset ovat ennakoitavissa ja hallittavissa.

 

Martela Outletissa myydään käytettyjä ja tarpeen mukaan kunnostettuja huonekaluja, joita on
kerätty asiakkailta. Tiensä päähän tulleet kalusteet päätyvät uusiomateriaaliksi tai energiana
hyödynnettäviksi.

 

Kuva ja linkki: https://www.martela.com/fi/palvelut/optimointi-ja-kierratys/tyoymparisto-palveluna

Durat Kierto

Durat Kierto -konsepti on askel kohti kokonaisvaltaista kiertotaloutta ja suljettua materiaalin kiertoa. Durat Kierto -palvelun kautta yritys ostaa takaisin kaikki käytöstä poistuvat Durat-tuotteet, kunnostaa ne ja myy Kierto-tuotteina uudelleen tai murskaa ne uuden Duratin materiaaliksi.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Kierrätämme materiaalin 100%:sti, joko uudenveroisiksi huollettuina second hand -tuotteina tai murskattuna uuden Duratin materiaalina. Tavoitteenamme on kierrättää kaikki valmistamamme materiaali ja luoda sille periaatteessa loputon kierto.

Kierto-palvelun avulla voidaan pidentää huomattavasti tuotteiden elinkaarta ja vähentää neitseellisen raaka-aineen tarve minimiin.

Kuva ja linkki:

https://www.durat.fi/ymparisto/huolto-ja-kierratys/

Pintamateriaalit

Laattapiste Interface

Interfacen valmistamat tekstiili- ja vinyylilaatat ovat hiilineutraaleja koko laskennallisen elinkaarensa ajan. Tekstiililaatat voidaan kierrättää täysin, ja tuotteesta riippuen niiden nukassa käytetään jopa pelkkää kierrätysmateriaalia

 

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Tekstiililaattojen pohjassa käytetty lateksi korvattiin kierrätetyllä PVB:llä, jota saadaan autojen tuulilasien kalvosta. Kaikki Interfacen tehtaat puolestaan käyttävät uusiutuvaa energiaa, ja Hollannin Scherpenzeelissä sijaitseva tehdas on jo nyt maailman ensimmäinen kokonaan hiilineutraali tuotantolaitos.

 

Kun tekstiililaatat kierrätetään, voidaan paitsi vähentää jätettä, myös pienentää laattojen hiilijalanjälkeä. ReEntry-ohjelmassa vanhat tekstiililaatat saavat uuden elämän, kun ne toimitetaan Interfacen Hollannissa sijaitsevalle tehtaalle ja käytetään uusien laattojen raaka-aineena.

 

Kaikki Interfacen tekstiili- ja vinyylilaatat ovat täysin hiilineutraaleja. Carbon Neutral Floors™ -ohjelma tukee useita ilmastonmuutosta vastaan taistelevia hankkeita, joiden avulla rakennetaan esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaloita tai istutetaan metsää.

 

Kuva ja linkki:

https://www.laattapiste.fi/artikkelit/interfacen-hiilineutraalit-tekstiililaatat-ovat-eettinen-ja-ekologinen-valinta/

Re-sign -palveluja / Upcycling

Plan B

Plan B on Kierrätyskeskuksen uniikkien uusiotuotteiden mallisto ja verstas. Tuoteperheeseen kuuluvat erilaiset ekologisesti ja eettisesti tuotetut huonekalut ja sisustustuotteet sekä vaatteet ja asusteet.  Tilauksesta Plan B verhoilee yrityksien ja yksityishenkilöiden huonekaluja ja tuottaa yrityksien ylijäämämateriaaleista liikelahjoja. Plan B on laadukasta kotimaista käsityötä. 

Kestävän kehityksen ratkaisut: 

Koko uusiomalliston historian ajan Plan B:n ajatuksena on ollut inspiroida ja innostaa ihmisiä ja yrityksiä materiaalien uudelleenkäyttöön.  

Upcyclingin periaatteiden mukaan Plan B -verstas kunnostaa huonekaluja ja hyödyntää Kierrätyskeskukseen lahjoitettuja kankaita. Plan B -verstaalla hyödynnetään sekä ylijäämämateriaaleja että pikkuvikaisten kankaiden priimakuntoisia osia. Laadukkaat materiaalit ja huonekalujen rungot kestävät ja niille kannattaa antaa toinen tai kolmaskin mahdollisuus.  

Plan B jatkaa käyttökelpoisten materiaalien ja tuotteiden elinikää. Kaikille Plan B -tuotteille voidaan laskea tuotteen positiivinen ympäristövaikutus: kuinka paljon tuotteen kunnostus tai uusiotuotteen hankkiminen säästi luonnonvaroja ja pienensi hiilijalanjälkeä uuteen tuotteeseen verrattuna. 

Kuvalähde ja linkki: https://www.kierratyskeskus.fi/myymalat_ja_palvelut/plan_b_-uusiotuotteet 

WASTE

Waste-tuotteet ovat sisustusesineitä, huonekaluja, lamppuja ja valaisimia sekä muita tuotteita, jotka on valmistettu Deleten purkutyömaiden purkumateriaalista.

Osa tuotteista on huolellisen puhdistuksen ja korjauksen jälkeen käyttövalmiita. Osa vaatii enemmän työtä ja ehkä myös tuunausta.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Tuotteet saavat uuden elämän, eivätkä päädy jätteeksi. Tämä säästää luonnonvaroja. Lisäksi

Waste-tuotteilla tuetaan kiertotaloutta lahjoittamalla 20 prosenttia saadusta tuotosta eteenpäin.

Linkki: https://www.delete.fi/services/kierratys-ja-jatteenkasittely/waste-sisustustuotteita-purkutyomailta/

Kuva: https://waste.fi/page/2/

Maa- & Infrarakentaminen

Kts. myös mm. betonimurske ja vaahtolasi

Ecolan® Infra

Ecolan® Infra kevytkiviainesten ja sideaineiden valmistuksessa käytetään teollisuuden sivuvirtoja.

 

Kestävän kehityksen ratkaisut:

 

Maarakentamiseen kehitetyt uusiomateriaalit korvaavat mm. luonnon kiviaineksia ja yleisimpiä sideaineita. 

Ecolan® Infra tuotteilla rakentamisen hiilijalanjälki vähenee huomattavasti. Kevykiviaineksen ja stabiloinnin käyttö vähentävät tarvetta massojen siirtelyyn. Sideaineen valmistuksen päästöt ovat vain viidennes verrattuna perinteisiin tuotantotapoihin. 

 

Kuva ja linkki:

https://www.ecolan.fi/fi/ecolan-infra/ecolan-infra-uusiomateriaalit-maarakentamiseen/

Muut kierrätyspalvelut

Raksanouto (Netlet)

Raksanouto on rakennusalan ammattilaisille kehitetty palvelukonsepti, jolla halutaan helpottaa työmaiden painetta suoriutua jatkuvasti kiristyvistä työmaiden jätehuollon vaatimuksista.

Palvelussa noudetaan työmaiden ylijäämämateriaalit veloituksetta suoraan kohteesta sekä toimitetaan selkeät työmaakohtaiset raportit yrityksen ympäristöraportointia varten.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Raksanoudon avulla vältytään kelvon materiaalin hävittämiseltä jätelavojen kautta ja saavutetaan suoria säästöjä työmaan jäte- ja logistiikkakustannuksissa. Lisäksi vapautetaan tilaa myös varikoilta, joihin ei tarvitse enää toimittaa materiaaleja odottamaan kahta vuotta jätelavalle päätymistä.

Palvelun käyttö soveltuu niin yksityiselle sektorille kuin kunnille ja kaupungeille.

Raksanoudon luovutettu materiaali tarkistetaan, käsitellään ja myydään tarvitsijalle uloskantohintaan Rakennusoutlet.com :in avulla.

 

Kuva ja linkki:

https://www.netlet.fi/raksanouto/

Konsultit ja suunnittelupalvelut

AFRY

Kiertotalouteen perustuvilla liiketoimintamalleilla voidaan rakentaa kestävää tulevaisuutta, luoda uutta liiketoimintaa ja saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä.

Kiertotalous on kokonaisvaltainen talousjärjestelmän murros ja edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Myös meillä AFRYllä kiertotalouspalvelut toteutetaan pääsääntöisesti monialaisista asiantuntijoista koottavilla tiimeillä. Monipuoliset asiantuntijapalvelumme auttavat julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita ottamaan seuraavan askeleen kiertotaloudessa.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Esimerkkejä kiertotalouspalveluista:

-kiertotalousstrategiat, kiertotalouden tiekartat ja toimintasuunnitelmat
-kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit
teolliset symbioosit, kiertotalouskeskusten suunnittelu
-jätteiden ja sivuvirtojen kierrätys ja hyödyntäminen
-biopohjaisia ​​materiaaleja hyödyntävät ratkaisut
markkina- ja teknologia-analyysit
ympäristövaikutusten arvioinnit (EIA) ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit (SIA), hiilijalanjälki, elinkaarianalyysi (LCA)
-biopolttoaineiden ja biokaasun tuotanto
-käytöstäpoistopalvelut ja materiaalien uudelleenkäyttö
-ravinteiden talteenotto ja lietteen käsittely

Kuva ja linkki:

https://afry.com/fi-fi/ala/kiertotalous

A-Insinöörit

Meiltä saat konkreettisia neuvoja ja ohjeita, joilla edistät kiertotaloutta rakentamisessa. Rakennuttamisen, rakennesuunnittelun ja infrarakentamisen asiantuntijoista koostuva kiertotaloustiimimme auttaa sinua purku-, korjaus- ja uudishankkeissa. 

Suuri osa rakentamisen kiertotalouden potentiaalista hyödynnetään tai hukataan hankkeen alussa. Avullamme hankkeesi toimii edelläkävijänä rakentamisen kiertotalouden toteuttamisessa. Lisäät omaa ja tiimisi asiantuntemusta kiertotalouden mukaisesta rakentamisesta. Autamme materiaalitehokkuuden parantamisessa, purettavien rakennusosien hyödyntämisessä ja työmaan kierrätysprosentin kasvattamisessa. 

Meiltä löydät asiantuntijat myös esimerkiksi vähähiiliseen rakennuttamiseen, materiaalien hiilijalanjäljen optimointiin ja hiilijalanjälkilaskentaan. 

 

Kestävän kehityksen ratkaisut:

 

·         Kiertotalouden asiantuntijapalvelut | A-Insinöörit (ains.fi)

·         Purkukartoitus | A-Insinöörit (ains.fi)

 

·         Uusiomaarakentaminen | A-Insinöörit (ains.fi)

Ethica Oy

Kiertotalouden mukaisten asumis- ja työympäristöjen luominen mahdollistaa kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Kiertotalouden toimintamallit tuovat kestävää lisäarvoa myös rakennetun ympäristön käyttäjille eli asukkaille, työntekijöille ja paikallisille yrityksille ja nostavat kohteiden arvoa.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Esimerkkejä kiertotalouspalveluista:

-Suunnittelupalvelut
-Hankkeiden kiertotalouskoordinointi
-Alueellisten yleissuunnitelmien ja kaavojen arviointi
-Aluekehityksen kumppanuusverkoston hallinta

Kuva ja linkki: https://www.ethica.fi/fi/palvelut/rakennettu-ymparisto/

Cireco Finland Oy

Toteutamme kumppaneidemme kanssa toimivia ja laadukkaita aluekehittämis- ja infrahankkeita, jotka perustuvat päästöttömyyteen, puhtaisiin materiaaleihin sekä resursseja säästävään suunnitteluun kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Meille laatu tarkoittaa ratkaisuja ja palveluja, jotka kestävät aikaa ja vastaavat ajan myötä muuttuviin tarpeisiin. Korkean laadun varmistamme avoimuudella, kokonaisuuksien optimoinnilla ja parhaalla mahdollisella yhteistyöverkostolla.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Esimerkkejä kiertotalouspalveluista:

Projektinjohto – Toimimme projektinjohdossa julkisen ja yksityisen sektorin aluekehittämis- sekä infrahankkeissa.

Rakentaminen – Yhdistämme rakennetun ympäristön ja luonnon ihmisen terveyttä ja hyvinvointia tukevaksi täysin uudenlaiseksi kokonaisuudeksi.

Konsultointi – Muiden Cireco Finland Oy:n palvelujen sekä korkean laadun lisäksi asiakas saa kokonaisoptimoidut konsultointiratkaisut.

Kuva ja linkki: https://cireco.fi/

Ramboll Finland Oy

Kiertotaloudessa materiaalit ja arvo pidetään kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous ei ole meillä erillinen tuote tai ratkaisu, vaan ajattelutapa, joka ohjaa kaikkea suunnittelua. Vauhditamme yhteiskunnan kehittymistä resurssiviisaammaksi ja autamme asiakkaitamme löytämään kiertotaloudesta uudenlaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Laajan osaamisemme avulla tehostamme materiaalivirtoja, tuomme elinkaariajattelun rakennushankkeisiin ja suunnittelemme jätteen pois määrittelemällä sille arvon. Tarjoamme myös käytännön työkaluja resurssitehokkuuden arviointiin.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Palveluita liittyen mm:
Jätehuolto | Materiaalikatselmus | Alueelliset resurssivirrat | Teollinen kierrätys ja symbioosit | Kestävä rakentaminen

Kuva ja linkki:

https://fi.ramboll.com/palvelut/ymparisto-ja-terveys/kestava-kehitys

ReRoute Oy

Reroute tekee kiertotaloudesta totta toimimalla monipuolisena kestävien toteutusmallien asiantuntijana ja käytännön osaajana. 

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Reroute Oy on syntynyt intohimosta kiertotalouteen ja rakennettuun ympäristöön. Kestävää tulevaisuutta ei rakenneta yksin, vaan yhteistyön ja verkoston voimalla, ja Reroute toimii linkkinä eri osapuolten ja resurssitehokkaiden ratkaisujen välillä. Palveluita mm.: (lue lisää linkin takaa)

– MARA-ilmoitukset ja hyödyntämiskohdekartoitukset

– Kiertotalousselvitykset ja koulutukset

– Innovatiiviset ja kestävät hankintamenettelyt ja niiden jalkauttaminen

– Yksityisteiden perusparannushankkeiden koordinointi ja valvonta

Kuva ja linkki:

https://www.reroute.fi/

Ytekki Oy

Ytekki Oy on vuonna 2007 perustettu ja vuoden 2016 lopulla toimintansa uudelleen käynnistänyt asiantuntijapalveluita tarjoava yritys.

Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnan suunnan muuttamiseen läpivirtaustaloudesta kiertotalouteen, jossa resursseja ja materiaaleja käytetään tehokkaasti ja luonnonvaroja säästetään materiaalitehokkuudella sekä jäte- ja sivutuotemateriaalien korkeatasoisella hyödyntämisellä.

Kestävän kehityksen ratkaisut:

Lue lisää yrityksen palveluista liittyen materiaalitehokkuuteen, kierrätykseen, uusiomateriaaleihin, projektipalveluihin ja toimintajärjestelmiin: https://www.ytekki.fi/palvelut/

 

Kuva ja linkki:

https://www.ytekki.fi/

Lisätietoja

Ota yhteyttä: 

Visa Kivisaari (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

Jessica Karhu (etunimi.sukunimi@figbc.fi)