Green Building Council Finland

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO Oyj:n sekä Helsingin kaupungin kanssa vuoden 2020 aikana. Pilottiprojektit tekivät työympäristöihin, rakennusten purkamiseen sekä kaavoitukseen liittyviä kiertotalousratkaisuja tunnetuksi alalla.

Kiertotalous on monen kiinteistö- ja rakennusalan organisaation tavoitteissa, mutta miten sitä käytännössä tehdään? Tähän kysymykseen Kiertotalousvalmennus -hanke on etsinyt vastauksia. Tulosseminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia ja annettiin puheenvuoro sen pilottiorganisaatioille Helsingin kaupungin kaavoitukselle, SATO Oyj:lle ja Senaatti-kiinteistöille.

Sitran Nani Pajunen herätteli seminaarissa kuulijoita osuvilla kysymyksillä: Minkälaista osaamista tarvitsemme kestävän tulevaisuuden rakentamiseen? Mikä on sinun paikkasi kestävän tulevaisuuden rakentamisessa? Mistä itse saat lisätietoa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen?” Pajusen mukaan kiertotalousvalmennus alkoi aikanaan pohtimalla esimerkiksi sitä, mitä on hiilineutraali kiertotalous rakennetussa ympäristössä? Entä mitä tavoitteita asetamme itsellemme?

”Taloudellista ja hallinnollista ohjausta on varmasti tulossa, joten kannattaa olla etunenässä”, Pajunen päätti napakan puheenvuoronsa.

Helsingin kaupungin Anri Linden ja Leena Holmila puolestaan esittelivät Mellunmäen alueen uudistusta. (Ounasvaarantie, Pallasvaarantie) He nostivat esityksessään esiin hiilineutraalit energiaratkaisut, tilojen yhteiskäyttöisyyden ja muuntojoustavuuden, kiertotaloutta edistävät ja hiilineutraalit julkisivuratkaisut, kattopuutarhasuunnitelman ja olemassa olevien puiden säilyttämisen. Tärkeää on myös purkujätteiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen. ” Kiertotalousstrategian suositus on, että rakentamisen ja kaavoituksen ohjausta kehitetään kiertotaloutta tukevaksi”, Helsingin kaupungin edustajat totesivat lopuksi.

Senaatin Riikka Manninen esitteli kiertotalousratkaisuja työtilasuunnittelussa. Senaatin toiminnassa on tärkeää panostaa energiaratkaisuihin ja hiilijalanjäljen laskemiseen. Manninen korosti, kuinka Senaatti laajentaa sitä, miten he laskevat päästönsä. Vain sitä kautta saadaan selville, millä toimilla niitä pystytään vähentämään.

”Hiilineutraalisuus on meidän uusi strateginen painopisteemme. Tavoitteena on olla edelläkävijänä.”

Jussi Väisänen SATO Oy:ltä esitteli kiertotalousesimerkkinään Oulunkylän huonokuntoisia kerrostaloja, jotka purettiin. Purkutyömaan avulla oli helppo esitellä kiertotalouden käytäntöjä. Sen apuna oli työmaalla tehty purkukartoitus, joka esimerkiksi paljasti betonin suuren osuuden kaikista materiaaleista. SATOn innostavana esimerkkinä toimi työmaalla järjestetty kierrätystapahtuma, jossa irtaimistoa myytiin ja lahjoitettiinkin pois. Tapahtuma oli erittäin suosittu!

Intensiivinen tulosseminaari kokosi hienosti yhteen kiertotalousvalmennushankkeen kokemuksia ja oppeja. Lopuksi FIGBC:n edustajat Jessica Karhu ja Visa Kivisaari heittivät vielä kuulijoille kysymyksen pohdittavaksi: Jokainen voi omalta osaltaan miettiä, mikä edistäisi parhaiten omia mahdollisuuksia tehdä kiertotalousmuutosta työssään.

Työpajojen opit ja niiden perusteella kehitetyt ideat koottiin hankkeen tulosjulkaisuun Tulosraportti-Kiertotalousvalmennus.pdf  ja sen pohjalta tehtyihin vinkkikortteihin:

  1. Kiertotalous työympäristöjen suunnittelussa ja konseptoinnissa
  2. Kiertotalous työympäristöratkaisuissa
  3. Purkamisen hierarkia
  4. Ota purkumateriaalit käyttöön!
  5. Näin järjestät purkamisen pop-up tapahtuman
  6. Näin suunnittelet kiertotalousrakennuksen
  7. Näin otat kiertotalouden mukaan aluesuunnitteluun

Verkkosivuiltamme löytyy myös päivitetyt referenssit https://figbc.fi/referenssit/?_refe_filter_teemat=kiertotalous sekä uutena kiertotalousratkaisuja    https://figbc.fi/kiertotalousratkaisuja/.

Tuloseminaarin esitysmateriaali löytyy tapahtuman sivulta

Kiertotalousvalmennus-hankkeen rahoitti Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja se toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin, SATO Oyj:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

31.3.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari

Miten huomioida biodiversiteetti rakentamisessa?

30.3.2023
Green Building Council Finlandin Rakentaminen-toimikunta on koonnut kattavan linkkilistan ja lähtötiedot biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. On arvioitu, että biodiversiteettikato on yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos ja

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen