Kiinteistö- ja rakennusalan hallitusohjelmatavoitteet

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Kiinteistö ja rakennusfoorumi KIRA on listannut tavoitteet, jotka se vaatii vuosien 2011–2015 hallitusohjelmaan. Tässä ne ovat:

– Energiatehokkuuden parantaminen olemassa olevissa rakennuksissa. (Puolet vuonna 2050 käytössä olevista rakennuksista on jo nyt rakennettu.)

– Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen. (Suuret ikäluokat eläköityvät. Koulutuksen aloituspaikkojen riittävä määrä pitäisi varmistaa etenkin työvoimavaltaisilla kiinteistöpalvelu- ja rakentamisaloilla.)

– Talousrikollisuuden torjunta. (Valvonta- ja tutkintatyöhön tarvitaan lisää resursseja. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden vuoksi yhteiskunnalta jää vuosittain saamatta useita miljardeja euroja veroja ja muita lakisääteisiä maksuja.)

– Rakennetun ympäristön ministeriö. (Uudessa ministeriössä yhdistyisivät nykyiset maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen hallinnonalat eri ministeriöistä.)

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami