Menu
Menu

Kiinteistöjen ja alueiden ympäristöjohtaminen Suomessa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:ssä valmisteltu “Kiinteistöjen ja alueiden ympäristöjohtaminen Suomessa” projekti käynnistyy. Projekti on osa ERA17 toimintaohjelman toteutusta

Sitra myönsi toukokuun lopulla rahoituksen FIGBC:n kaksivuotiselle “Kiinteistöjen ja alueiden ympäristöjohtaminen Suomessa” -projektille. Projektin yhtenä tavoitteena on osoittaa kiinteistöjen yrityksille ja päätöksentekijöille, mitkä asiat tulisi erityisesti huomioida eri johtamisprosesseissa silloin kun halutaan parantaa rakennetun ympäristön eko- ja energiatehokkuutta. Kesän aikana tarkennetaan projektisuunnitelmaa, tavoitteita ja aikatauluja. Alkusyksyllä pidetään jäsentilaisuus projektin tiimoilta, missä työstetään yhdessä projektin jatkoaskeleita.

Projektille myönnetyn rahoituksen turvin FIGBC:n uudeksi työntekijäksi ja projektipäälliköksi palkattiin Antti Lippo (YTM). Ennen projektipäällikön tehtävää Antti on työskennellyt kaupunkisuunnittelu- ja ympäristönkehittämisprojekteissa, sekä ollut edistämässä vähähiilisen kulutuksen ja elämäntavan käytäntöjä. Projektipäällikön tehtävässä Antti vastaa myös sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. 

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami