Kiinteistöjen ympäristösertifiointia selkiyttävä tehtäväluettelo julki

Nyt julkistettava kiinteistöjen ympäristösertifioinnin tehtäväluettelo soveltuu LEED- ja BREEAM-järjestelmiin. Se on luotu käytettäväksi tarjouspyynnön liitteenä ja selventämään ympäristösertifiointityön tehtäväsisältöä sekä laajuuden määrittämistä. 

Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n johdolla ja GBC Finlandin Ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut -toimikunnan tuella valmisteltu tehtäväluettelo kuvaa kattavasti sertifiointiprosessin eri etenemisvaiheita ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Tavoitteena on ollut tehtäväluettelon avulla parantaa myös ympäristösertifioinnin päätösten ja tehtävien oikea-aikaisuutta sekä tuoda näkyviin sertifioinnin vaikutus rakennushankkeen muihin osapuoliin.

Kansainväliset ympäristösertifioinnit ovat meillä vielä suhteellisen uusi ilmiö, vaikkakin Suomessa onkin Pohjoismaiden eniten LEED- ja BREEAM- sertifioituja kohteita. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n Tuomo Lindstedtin mukaan tilaajien kiinnostus ympäristösertifiointia kohtaan on ollut selkeässä kasvussa ja etenkin ulkomaiset kiinteistösijoittajat osaavat jo niitä vaatia.

​T​ietämys ympäristösertifionnista on kuitenkin vielä vähäistä. Tämän seurauksena tarjouspyynnöt ovat monesti olleet vajaavaisia ja epäselviä, mikä on johtanut tilanteeseen, jossa tarjoukset eroavat toisistaan merkittävästi. Tällöin niitä on ollut hyvin vaikea vertailla keskenään. Tällaiselle toimintatapojen yhdenmukaistamiseen tähtäävälle tehtäväluettelolle on siis ollut selkeä tarve alalla.

[row][span8]

[pl_alertbox type=”lisaa”]

» Lataa ympäristösertifioinnin tehtäväluettelo käyttöösi

» Katso kalvosarja tehtäväluettelosta[/pl_alertbox]

[/span8][/row]

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami