Green Building Council Finland

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

RATKI verkostoi rakentamisen kiertotalousosaajat Pirkanmaalla​ – Eero Nippala, lehtori TAMK 

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteisessä Rakentamisen kiertotalouden TKI-verkosto (RATKI) hankkeessa pyritään kehittämään kiertotaloustavoitteita tukevaa ekosysteemiä ja liiketoimintaa tunnistamalla rakennusalan tarpeet ja esteet Pirkanmaalla. Eero Nippala nosti esille PK-yritysten ja pienten kuntien tiedon tarpeen kiertotalouteen siirtymisessä. Aihe on noussut merkittävästi esille alkuvaiheen haastatteluissa. Nippala myös näkee kiertotaloudelle merkittävää kasvupotentiaalia. RATKI-hankekaan ei pysy enää pelkästään Pirkanmaan alueella vaan ylittää kuntarajoja alueellisten kiertotalousverkostojen luomisessa. Käytännössä ylijäämämateriaalien synty, varastointi, kierrätys ja hyötykäyttö tapahtuu kuitenkin maakuntaa pienemmillä alueilla. Käynnissä on vielä pilottikohteiden etsintä.  

Kiertotalouskokeilu Tampereen Kyttälässä​ -Tommi Halonen, Tampereen kaupunki, ReCreate​ 

Kiertotaloudessa liian suuren osan huomiosta on saanut maantäyttönä käytetty murskattu betoni, kun potentiaalia olisi valtavasti hyödyntämättä.  Hankkeessa tutkitaan miten betonielementtejä voisi purkaa kokonaisina, rakentaa niistä uusi kohde/kohteita ja saada toimintamallista taloudellisesti kannattavaa. Purkukohde sijaitsee Kyttälässä ja purkamaan päästään, kun kaavamuutos on merkitty.  

Merkintää odottaessa mm. kartoitetaan, miten eri osia voidaan hyödyntää. Halosella oli myös positiivisia kokemuksia toimipaikkakohtaisista hyväksyntä- ja kelpoisuusmenettelyistä ja aktiivista keskustelua käydään jatkuvasti rakennusvalvonnan, ympäristöministeriön sekä Tukesin kanssa.  Lue lisää ReCreate-hankkeesta.

Innovaatioprosessi päälaelleen – moderni innovaatiomalli​ – sarjayrittäjä Riku Kokkonen 

Miten suurin osa uusien tuotteiden tai palveluiden kaupallistamisesta epäonnistuu – ja miksi? Riku Kokkonen totesi, että perinteinen innovaatiomalli perustuu lean start up -metodiin, jossa luodaan tuoteraakile (minimum viable product), jolla tehdään nopeita kokeiluja – ja jotka usein sitten epäonnistuvat. 

Jopa yli 90 % uusista innovaatioista epäonnistuu lanseerauksen kohdalla. Epäonnistuminen johtuu usein siitä, että hypätään ideasta ratkaisuun, eikä omia olettamuksia ole validoitu. Riku ehdottaakin, että aikaistetaan oppiminen ennen tuotteistusta. Moderni innovaatiomalli on systemaattinen menetelmä olettamusten testaamiseen, laadukkaaseen tiedon keräämiseen ja ratkaisun testaamiseen (ilman olemassa olevaa tuotetta).

Menetelmä on haastava, sillä se tarkoittaa 20-30 asiakashaastattelua, joissa ei saa myydä eikä edes kertoa mitä tehdään. Muuten asiakas saattaisi myötäillä ja tuloksiksi saataisiin vääristynyttä tietoa. Sen sijaan on selvitettävä asiakasvalidaatio – mikä on ongelma, tuotevalidaatio – miten ratkaisisi itse ja markkinavalidaatio – onko ongelma ja ratkaisu skaalautuva. Omien olettamuksien testaaminen vaikeaa, mutta vaivan arvoista. Sama menetelmä  toimii myös kehityshankkeiden kanssa.   

Taksonomia ja uudistuva sääntely​ – KPMG​ 

Taksonomian ymmärrys on etu jokaiselle yritykselle – tutustu KPMG:n puheenvuoroon miten ilmasto- ja luontotavoitteet vaikuttavat lakiympäristön muutokseen useissa erilaisissa lainsäädäntökokonaisuuksissa.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green