Green Building Council Finland

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

RATKI verkostoi rakentamisen kiertotalousosaajat Pirkanmaalla​ – Eero Nippala, lehtori TAMK 

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteisessä Rakentamisen kiertotalouden TKI-verkosto (RATKI) hankkeessa pyritään kehittämään kiertotaloustavoitteita tukevaa ekosysteemiä ja liiketoimintaa tunnistamalla rakennusalan tarpeet ja esteet Pirkanmaalla. Eero Nippala nosti esille PK-yritysten ja pienten kuntien tiedon tarpeen kiertotalouteen siirtymisessä. Aihe on noussut merkittävästi esille alkuvaiheen haastatteluissa. Nippala myös näkee kiertotaloudelle merkittävää kasvupotentiaalia. RATKI-hankekaan ei pysy enää pelkästään Pirkanmaan alueella vaan ylittää kuntarajoja alueellisten kiertotalousverkostojen luomisessa. Käytännössä ylijäämämateriaalien synty, varastointi, kierrätys ja hyötykäyttö tapahtuu kuitenkin maakuntaa pienemmillä alueilla. Käynnissä on vielä pilottikohteiden etsintä.  

Kiertotalouskokeilu Tampereen Kyttälässä​ -Tommi Halonen, Tampereen kaupunki, ReCreate​ 

Kiertotaloudessa liian suuren osan huomiosta on saanut maantäyttönä käytetty murskattu betoni, kun potentiaalia olisi valtavasti hyödyntämättä.  Hankkeessa tutkitaan miten betonielementtejä voisi purkaa kokonaisina, rakentaa niistä uusi kohde/kohteita ja saada toimintamallista taloudellisesti kannattavaa. Purkukohde sijaitsee Kyttälässä ja purkamaan päästään, kun kaavamuutos on merkitty.  

Merkintää odottaessa mm. kartoitetaan, miten eri osia voidaan hyödyntää. Halosella oli myös positiivisia kokemuksia toimipaikkakohtaisista hyväksyntä- ja kelpoisuusmenettelyistä ja aktiivista keskustelua käydään jatkuvasti rakennusvalvonnan, ympäristöministeriön sekä Tukesin kanssa.  Lue lisää ReCreate-hankkeesta.

Innovaatioprosessi päälaelleen – moderni innovaatiomalli​ – sarjayrittäjä Riku Kokkonen 

Miten suurin osa uusien tuotteiden tai palveluiden kaupallistamisesta epäonnistuu – ja miksi? Riku Kokkonen totesi, että perinteinen innovaatiomalli perustuu lean start up -metodiin, jossa luodaan tuoteraakile (minimum viable product), jolla tehdään nopeita kokeiluja – ja jotka usein sitten epäonnistuvat. 

Jopa yli 90 % uusista innovaatioista epäonnistuu lanseerauksen kohdalla. Epäonnistuminen johtuu usein siitä, että hypätään ideasta ratkaisuun, eikä omia olettamuksia ole validoitu. Riku ehdottaakin, että aikaistetaan oppiminen ennen tuotteistusta. Moderni innovaatiomalli on systemaattinen menetelmä olettamusten testaamiseen, laadukkaaseen tiedon keräämiseen ja ratkaisun testaamiseen (ilman olemassa olevaa tuotetta).

Menetelmä on haastava, sillä se tarkoittaa 20-30 asiakashaastattelua, joissa ei saa myydä eikä edes kertoa mitä tehdään. Muuten asiakas saattaisi myötäillä ja tuloksiksi saataisiin vääristynyttä tietoa. Sen sijaan on selvitettävä asiakasvalidaatio – mikä on ongelma, tuotevalidaatio – miten ratkaisisi itse ja markkinavalidaatio – onko ongelma ja ratkaisu skaalautuva. Omien olettamuksien testaaminen vaikeaa, mutta vaivan arvoista. Sama menetelmä  toimii myös kehityshankkeiden kanssa.   

Taksonomia ja uudistuva sääntely​ – KPMG​ 

Taksonomian ymmärrys on etu jokaiselle yritykselle – tutustu KPMG:n puheenvuoroon miten ilmasto- ja luontotavoitteet vaikuttavat lakiympäristön muutokseen useissa erilaisissa lainsäädäntökokonaisuuksissa.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT