Green Building Council Finland

Koottua tietoa kiertotaloudesta GBC:n julkaisupankissa

GBC Finlandin julkaisupankki on täydentynyt uusilla kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä käsittävillä teoksilla. Lisää on myös tulossa. Tässä kirjoituksessa esitellään joitain julkaisuja teemoittain mutta julkaisupankista löytyy monta muutakin arvokasta teosta. Tiedontarve kiertotaloudesta ja sen ratkaisuista on valtava. Meiltä vaadittava muutos kohti kiertotaloutta on myös valtava mutta samalla se sisältää hienoja mahdollisuuksia tehdä asioita paremmin, tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Kiertotalouden strategiset toimet

Komission kiertotalouden toimintasuunnitelma – Circular Economy Action Plan (2020)

Euroopan Komission kiertotaloutta koskeva Circular Economy Action Plan -toimenpideohjelma on osa Euroopan Green Deal sopimuskokonaisuutta. Toimenpideohjelman tavoitteena on muun muassa pienentää kulutuksen hiilijalanjälkeä ja kaksinkertaistaa kiertotaloustuotteiden käyttö seuraavan vuosikymmenen kuluessa. Pitkän tähtäimen tavoite on saavuttaa Euroopan ilmastoneutraalisuus vuonna 2050. Ohjelma sisältää sitoumuksen julkaista vuonna 2021 kestävän rakennetun ympäristön strategia

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta (2020)

Helsinki haluaa edistää voimakkaasti kierto- ja jakamistaloutta ja sen tiekarttaan on valittu neljä painopistealuetta: rakentaminen, hankinnat, viherjätteet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Helsingin tavoitteena on hiilineutraali kiertotalous vuonna 2050. Tiekartan toimenpiteistä moni koskee rakentamista ja aluesuunnittelua.

Miten kiertotaloutta voisi mitata?

Kiertotalouden mittaaminen ja kriteerit ovat alaa paljon puhuttava kysymys. Virallista vastausta ei vielä ole mutta Hollannin GBC:n ja kumppanien julkaisu A framework for circular buildings (2019) esittää viitekehyksen, jonka avulla kiertotaloutta voisi arvioida ja pisteyttää BREEAM -luokituksessa

Materiaalipassi

Olemassa olevat rakennukset ja infra sisältävät merkittävän materiaalilähteen ja tulevaisuudessa meidän on opittava hyödyntämään sitä. Merkittävän ongelman muodostaa tiedon puute siitä, mitä materiaaleja on aikanaan käytetty ja mitkä niiden uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat ja mitä vaikutuksia niillä on ympäristöön ja terveyteen.

Rakennettu ympäristö olemassa olevana materiaalipankkina ja materiaalipassiajatus tulee esiin BAMB -hanketta käsittelevissä julkaisuissa: Buildings as Material Banks and the need for innovative Business Models (2017) ja Framework for materials passports (2017)

Muunneltavuus

VTT:n Monikäyttöisyys ja muunneltavuus kestävässä rakentamisessa (2019) julkaisussa selvitetään mitä tarkoitetaan muuntojoustavuudella ja esimerkiksi purettavuudella. Julkaisussa selvitetään muuntojoustavuuden taloudellisia, sosiaalisia sekä ympäristö- ja kestävän rakentamisen näkökohtia.  

Purkamisen teemasta

Norjan GBC:n julkaisu Think twice before demolishing (2020)  pureutuu viiteen vakiintuneeseen purkamiseen liittyvään myyttiin:

  1. Korjaaminen on kalliimpaa kuin uudisrakentaminen
  2. Vain uusi rakennus voi olla ympäristöystävällinen ja on sertifioitavissa
  3. Vanhan rakennuksen tilajakoa on vaikea käyttää joustavasti
  4. Vanhassa rakennuksessa on haasteellista täyttää tämän päivän vaatimuksia
  5. Uudet rakennukset vastaavat paremmin tämän päivän esteettisiin näkemyksiin

Julkaisu haluaa kumota nämä myytit ja nostaa esiin niille vaihtoehtoja kiertotalouden näkökulmasta.

Arvon tuotto

Ellen McArthurin ja ARUPin julkaisu From principles to practices: Realising the value of circular economy in real estate (2020) nostaa esiin miten muun muassa tyhjien tilojen käytön optimoinnilla olisi saavutettavissa 18 prosentin arvonnousu kiinteistösijoituksille. Julkaisussa esitellään uusia liiketoimintamalleja, jotka hyödyntävät kiertotalousratkaisuja.  

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

8.12.2022
Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota