Green Building Council Finland

Koottua tietoa kiertotaloudesta GBC:n julkaisupankissa

GBC Finlandin julkaisupankki on täydentynyt uusilla kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä käsittävillä teoksilla. Lisää on myös tulossa. Tässä kirjoituksessa esitellään joitain julkaisuja teemoittain mutta julkaisupankista löytyy monta muutakin arvokasta teosta. Tiedontarve kiertotaloudesta ja sen ratkaisuista on valtava. Meiltä vaadittava muutos kohti kiertotaloutta on myös valtava mutta samalla se sisältää hienoja mahdollisuuksia tehdä asioita paremmin, tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Kiertotalouden strategiset toimet

Komission kiertotalouden toimintasuunnitelma – Circular Economy Action Plan (2020)

Euroopan Komission kiertotaloutta koskeva Circular Economy Action Plan -toimenpideohjelma on osa Euroopan Green Deal sopimuskokonaisuutta. Toimenpideohjelman tavoitteena on muun muassa pienentää kulutuksen hiilijalanjälkeä ja kaksinkertaistaa kiertotaloustuotteiden käyttö seuraavan vuosikymmenen kuluessa. Pitkän tähtäimen tavoite on saavuttaa Euroopan ilmastoneutraalisuus vuonna 2050. Ohjelma sisältää sitoumuksen julkaista vuonna 2021 kestävän rakennetun ympäristön strategia

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta (2020)

Helsinki haluaa edistää voimakkaasti kierto- ja jakamistaloutta ja sen tiekarttaan on valittu neljä painopistealuetta: rakentaminen, hankinnat, viherjätteet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Helsingin tavoitteena on hiilineutraali kiertotalous vuonna 2050. Tiekartan toimenpiteistä moni koskee rakentamista ja aluesuunnittelua.

Miten kiertotaloutta voisi mitata?

Kiertotalouden mittaaminen ja kriteerit ovat alaa paljon puhuttava kysymys. Virallista vastausta ei vielä ole mutta Hollannin GBC:n ja kumppanien julkaisu A framework for circular buildings (2019) esittää viitekehyksen, jonka avulla kiertotaloutta voisi arvioida ja pisteyttää BREEAM -luokituksessa

Materiaalipassi

Olemassa olevat rakennukset ja infra sisältävät merkittävän materiaalilähteen ja tulevaisuudessa meidän on opittava hyödyntämään sitä. Merkittävän ongelman muodostaa tiedon puute siitä, mitä materiaaleja on aikanaan käytetty ja mitkä niiden uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat ja mitä vaikutuksia niillä on ympäristöön ja terveyteen.

Rakennettu ympäristö olemassa olevana materiaalipankkina ja materiaalipassiajatus tulee esiin BAMB -hanketta käsittelevissä julkaisuissa: Buildings as Material Banks and the need for innovative Business Models (2017) ja Framework for materials passports (2017)

Muunneltavuus

VTT:n Monikäyttöisyys ja muunneltavuus kestävässä rakentamisessa (2019) julkaisussa selvitetään mitä tarkoitetaan muuntojoustavuudella ja esimerkiksi purettavuudella. Julkaisussa selvitetään muuntojoustavuuden taloudellisia, sosiaalisia sekä ympäristö- ja kestävän rakentamisen näkökohtia.  

Purkamisen teemasta

Norjan GBC:n julkaisu Think twice before demolishing (2020)  pureutuu viiteen vakiintuneeseen purkamiseen liittyvään myyttiin:

  1. Korjaaminen on kalliimpaa kuin uudisrakentaminen
  2. Vain uusi rakennus voi olla ympäristöystävällinen ja on sertifioitavissa
  3. Vanhan rakennuksen tilajakoa on vaikea käyttää joustavasti
  4. Vanhassa rakennuksessa on haasteellista täyttää tämän päivän vaatimuksia
  5. Uudet rakennukset vastaavat paremmin tämän päivän esteettisiin näkemyksiin

Julkaisu haluaa kumota nämä myytit ja nostaa esiin niille vaihtoehtoja kiertotalouden näkökulmasta.

Arvon tuotto

Ellen McArthurin ja ARUPin julkaisu From principles to practices: Realising the value of circular economy in real estate (2020) nostaa esiin miten muun muassa tyhjien tilojen käytön optimoinnilla olisi saavutettavissa 18 prosentin arvonnousu kiinteistösijoituksille. Julkaisussa esitellään uusia liiketoimintamalleja, jotka hyödyntävät kiertotalousratkaisuja.  

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita