Green Building Council Finland

Koottua tietoa kiertotaloudesta GBC:n julkaisupankissa

GBC Finlandin julkaisupankki on täydentynyt uusilla kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä käsittävillä teoksilla. Lisää on myös tulossa. Tässä kirjoituksessa esitellään joitain julkaisuja teemoittain mutta julkaisupankista löytyy monta muutakin arvokasta teosta. Tiedontarve kiertotaloudesta ja sen ratkaisuista on valtava. Meiltä vaadittava muutos kohti kiertotaloutta on myös valtava mutta samalla se sisältää hienoja mahdollisuuksia tehdä asioita paremmin, tehokkaammin ja taloudellisemmin.

Kiertotalouden strategiset toimet

Komission kiertotalouden toimintasuunnitelma – Circular Economy Action Plan (2020)

Euroopan Komission kiertotaloutta koskeva Circular Economy Action Plan -toimenpideohjelma on osa Euroopan Green Deal sopimuskokonaisuutta. Toimenpideohjelman tavoitteena on muun muassa pienentää kulutuksen hiilijalanjälkeä ja kaksinkertaistaa kiertotaloustuotteiden käyttö seuraavan vuosikymmenen kuluessa. Pitkän tähtäimen tavoite on saavuttaa Euroopan ilmastoneutraalisuus vuonna 2050. Ohjelma sisältää sitoumuksen julkaista vuonna 2021 kestävän rakennetun ympäristön strategia

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta (2020)

Helsinki haluaa edistää voimakkaasti kierto- ja jakamistaloutta ja sen tiekarttaan on valittu neljä painopistealuetta: rakentaminen, hankinnat, viherjätteet sekä jakamistalous ja kiertotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet. Helsingin tavoitteena on hiilineutraali kiertotalous vuonna 2050. Tiekartan toimenpiteistä moni koskee rakentamista ja aluesuunnittelua.

Miten kiertotaloutta voisi mitata?

Kiertotalouden mittaaminen ja kriteerit ovat alaa paljon puhuttava kysymys. Virallista vastausta ei vielä ole mutta Hollannin GBC:n ja kumppanien julkaisu A framework for circular buildings (2019) esittää viitekehyksen, jonka avulla kiertotaloutta voisi arvioida ja pisteyttää BREEAM -luokituksessa

Materiaalipassi

Olemassa olevat rakennukset ja infra sisältävät merkittävän materiaalilähteen ja tulevaisuudessa meidän on opittava hyödyntämään sitä. Merkittävän ongelman muodostaa tiedon puute siitä, mitä materiaaleja on aikanaan käytetty ja mitkä niiden uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat ja mitä vaikutuksia niillä on ympäristöön ja terveyteen.

Rakennettu ympäristö olemassa olevana materiaalipankkina ja materiaalipassiajatus tulee esiin BAMB -hanketta käsittelevissä julkaisuissa: Buildings as Material Banks and the need for innovative Business Models (2017) ja Framework for materials passports (2017)

Muunneltavuus

VTT:n Monikäyttöisyys ja muunneltavuus kestävässä rakentamisessa (2019) julkaisussa selvitetään mitä tarkoitetaan muuntojoustavuudella ja esimerkiksi purettavuudella. Julkaisussa selvitetään muuntojoustavuuden taloudellisia, sosiaalisia sekä ympäristö- ja kestävän rakentamisen näkökohtia.  

Purkamisen teemasta

Norjan GBC:n julkaisu Think twice before demolishing (2020)  pureutuu viiteen vakiintuneeseen purkamiseen liittyvään myyttiin:

  1. Korjaaminen on kalliimpaa kuin uudisrakentaminen
  2. Vain uusi rakennus voi olla ympäristöystävällinen ja on sertifioitavissa
  3. Vanhan rakennuksen tilajakoa on vaikea käyttää joustavasti
  4. Vanhassa rakennuksessa on haasteellista täyttää tämän päivän vaatimuksia
  5. Uudet rakennukset vastaavat paremmin tämän päivän esteettisiin näkemyksiin

Julkaisu haluaa kumota nämä myytit ja nostaa esiin niille vaihtoehtoja kiertotalouden näkökulmasta.

Arvon tuotto

Ellen McArthurin ja ARUPin julkaisu From principles to practices: Realising the value of circular economy in real estate (2020) nostaa esiin miten muun muassa tyhjien tilojen käytön optimoinnilla olisi saavutettavissa 18 prosentin arvonnousu kiinteistösijoituksille. Julkaisussa esitellään uusia liiketoimintamalleja, jotka hyödyntävät kiertotalousratkaisuja.  

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä