Green Building Council Finland

Kylmäkujasta ulkoilmaan: Kumpulan kampuksen energiatehokkaat ratkaisut

FiGBC kävi tutustumassa Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella sijaitsevaan Exactum-taloon, jonka palvelinsaliin on tehty energiatehokkuutta edistäviä ratkaisuja edullisin ja helposti toteutettavin menetelmin.

Palvelinsalin lisäksi sähkölaitteiden jäähdyttämistä on testattu suoraan ulkoilmassa: kokeilussa on selvitetty, miten laitteet selviävät lämpötilan vaihtelusta – myös talvipakkasilla. Paikanpäällä ratkaisuja olivat esittelemässä tutkimusryhmän tutkijat Jussi Kangasharju ja Mikko Pervilä.

Kylmäkujaratkaisulla merkittävää energiansäästöä pikkurahalla

Sekä liike- ja toimistorakennusten että oppilaitosten kasvava varustelutaso aiheuttaa haasteita energiatehokkuudelle.  Vaikka sähkönkulutusta voidaan alentaa siirtymällä energiatehokkaiden laitteiden käyttöön, muodostuu haasteeksi usein laitteiden käytöstä syntyvä lämmin ilma.

Kysymys kuuluukin, miten tilaa voidaan jäähdyttää niin, että ratkaisu on tehokas energiankulutuksen ja kustannusten suhteen sekä tarvittaessa saavutettavissa pienin ponnistuksin.

Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella on selvitetty, miten jäähdytysilman kulku voidaan optimoida niin, että ilma kulkeutuu tilassa tehokkaasti sinne, missä sitä tarvitaan. Palvelinsalissa sijaitsevat serverit tuottavat käytössä runsaasti lämmintä ilmaa: ylikuumentumisen estämiseksi laitteiden ympärillä tarvitaan tällöin viileää ilmaa.

Kumpulassa tavoitteet on saavutettu rakentamalla palvelinsaliin kylmäkuja, joka eristää tietoliikennepalvelimet muusta tilasta. Ratkaisun ansiosta kylmä ja lämmin ilma kiertävät palvelinsalissa tehokkaasti ja optimoidusti. Kuja ja siellä olevat palvelimet on käytännössä erotettu omaksi saarekkeekseen muovipressujen ja ilmastointiteipin avulla.

Lisäksi tilan lattiaa on korotettu, jotta viileän ilman kulku voidaan ohjata tehokkaammin: jäähdytyslaitteiden viilentämä ilma kulkeutuu lattian alla huoneen keskelle, jossa se lattiassa olevien aukkojen kautta nousee ylös kylmäkujaan.

Muutostöiden kustannukset olivat verrattain alhaiset: materiaalihankintojen lopullinen lasku oli vajaa 150 euroa. Energiankulutuksen säästössä ratkaisut maksoivat itsensä takaisin jo 3–4 kuukaudessa.

Jäähdytysratkaisun ansiosta jäähdytyslaitteiden sähkönkulutus laski 30 prosenttia. Tilan jäähdyttämistä varten palvelinsalissa oli alun perin käytössä viisi suurikokoista jäähdytintä. Muutostöiden seurauksena yhden jäähdytyslaitteen käytöstä luovuttiin kuitenkin kokonaan ja käytössä olevien laitteiden tehoa voitiin alentaa.

Palvelinsaliin tehdyt jäähdytysratkaisut ovat osa tietotekniikan tutkimuslaitoksen tutkijan Mikko Pervilän väitöskirjatutkimusta. Tutkimuksessa selvitetään syitä laitteiden samanaikaisiin vikaantumisiin. Analysoitua tutkimusaineistoa voidaan jatkossa hyödyntää teknisten ratkaisujen toteuttamisessa.

Laitteiden jäähdyttäminen ulkona ympäri vuoden

Epäilemättä yksinkertaisimpia tapoja jäähdyttää tilaa ja tehostaa ilmanvaihtoa on avata ikkunat. Exactumissa laitteiden jäähdyttämistä on sen sijaan edistetty viemällä laiteet suoraan ulos. Ratkaisu ei toki ole ennen kuulumaton: vastaavia kokeita on suorittu maailmalla aiemminkin, usein kuitenkin Suomea lämpimimmissä olosuhteissa.

Kangasharju ja Pervilä ovat työryhmineen selvittäneet, voiko sähkölaitteita pitää ulkona vuodenajasta ja lämpötilasta riippumatta – ilman, että niiden suorituskyky laskee.  Kokeet ovat osoittaneet, että laitteet kestävät käytössä jopa 20 asteen pakkasen.

Projektin ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, mitkä osat laitteista menevät kylmässä rikki, ja missä järjestyksessä. ”Laitteet säilyivät kuitenkin kosteudesta ja pakkasista huolimatta ehjinä, mikä jo itsessään on tutkimustulos”, toteaa Kangasharju.

Projekti on jatkunut nyt kaksi vuotta, eikä ongelmia laitteiden toiminnassa ole ilmennyt.

Tällä hetkellä laitteista syntyvällä lämmöllä lämmitetään serverikennon (eng. Helsinki Chamber, HC) yhteyteen rakennettua kasvihuonetta. Laitteet on alun perin tuotu katolle jäähdytysratkaisun testausta varten, eli ne eivät ole olleet varsinaisesti muussa käytössä.

Laitteiden käytöstä syntyvä lämpö voidaan hyödyntää suoraan kasvihuoneen lämmittämiseen. Eräänlaista sähkölaitteiden uudelleenkäyttöä siis!

Exactumin terassi ja serverikenno talvella. Kuva Mikko Pervilä.

Serverit on suojattu lumelta ja vedeltä. Laitteiden pito ulkona ei ole vaikuttanut koneiden toimintaan. Kuva Mikko Pervilä.

Näkymä Exactumin terasille. Lähes reaaliajassa päivittyvä kuva löytyy täältä.

Kasvihuoneprojektin suurin haaste ei kuitenkaan liity energiaratkaisuihin vaan kasvihuoneen alla olevan, rakennuksen katon käytännön kestävyyteen. Katon kantokyky on säädösten mukaan laskettava niin, että katto tarvittaessa kestää sen päälle lisättävien rakenteiden lisäksi metrin korkuisen lumikerroksen. Laskelmat kuitenkin osoittivat, että painon suhteen ei tule ongelmia.

Jatkossa lisää kehittelyä

Kasvihuoneen jatko on vielä avoin. Palvelinsalissa kylmän ja lämpimän ilman kulku on osin saatu optimoitua, toimintaa on kuitenkin mahdollista tehostaa entisestään. Tällä hetkellä tilassa syntyy noin 100 kW lämpöä, joka pääasiassa ohjataan ulkoilmaan. Jatkossa on tarkoitus selvittää, miten ylimääräinen lämpö voidaan hyödyntää muuhun käyttöön, vaikkapa suihkuveden tai saunan lämmittämiseen.

Edellä esitettyjen ratkaisujen avulla energiatehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi. Kylmäkujaratkaisulla voidaan vaikuttaa sähkölaitteiden tehovaatimuksiin, ulkoilma puolestaan tarjoaa lähes ilmaisen jäähdytysratkaisun.

Kumpulassa tehty projekti on todistanut, että toteutetut ratkaisut ovat tehokkaita sekä energian- ja taloudellisen säästön että sosiaalisen vastuun suhteen.

Energiatehokkuutta parannettaessa onkin olennaista määrittää, mitkä ovat tilan ja kiinteistön tarpeet. Pitkällä aikavälillä toimivat ratkaisut saattavat usein löytyä ennen kaikkea kokeilemalla ja kohdetta arvioimalla.

Lisää tietoa:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

31.3.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari

Miten huomioida biodiversiteetti rakentamisessa?

30.3.2023
Green Building Council Finlandin Rakentaminen-toimikunta on koonnut kattavan linkkilistan ja lähtötiedot biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. On arvioitu, että biodiversiteettikato on yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos ja

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen