Green Building Council Finland

Kymmenen finalistia kilpailee Suomen ilmastoystävällisimmän kerrostalon tittelistä

ilmastoystkerrostalo2013

Rakennusteollisuus RT:n ja Green Building Council Finlandin järjestämän kilpailun kymmenestä kilpailukohteesta löytyy uusia ratkaisuja niin energian, materiaalien kuin kiinteistökehityksen osalta.

Kymmenestä kilpailukohteesta seitsemän on energiatehokkuudeltaan vähintään passiivitasoa. Green Building Council (GBC) Finlandin Heli Kotilaisen mukaan kaikille avoimeen kilpailuun on saatu mukaan kovatasoisia osaajia ja hankkeita, joissa on käytetty erilaisia energia- ja rakenneratkaisuja. “Toivomme että kilpailun avulla saamme näitä ratkaisuja myös laajemmin rakentamisen käytäntöihin”, Kotilainen jatkaa.

[pl_alertbox type=”sini”]

“Toivomme että kilpailun avulla saamme näitä ratkaisuja myös laajemmin rakentamisen käytäntöihin”, Kotilainen jatkaa.

[/pl_alertbox]

Kilpailun teknisestä toteutuksesta vastaavan Bionova Consultingin toimitusjohtaja Panu Pasasen mukaan kilpailukohteissa on sovellettu kauko-, maa- ja aurinkolämpöä ja erilaisia energiaa säästäviä ratkaisuja. Kohteissa on mukana niin puu- kuin betonirunkoisia taloja eri puolilta Suomea. Kilpailun tuomaristoon kuuluva Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Tarmo Pipatti on hyvillään siitä, että kilpailussa näkyvät kaikki rakentamisen materiaalit.

“Materiaalineutraaliuden kautta eri materiaalit pystyvät tasapäisesti kilpailemaan toistensa kanssa. Ja näinhän se onkin, että tavoitteeseen voidaan päästä monta eri polkua pitkin”, Pipatti jatkaa.

“Hienoa, että saimme kohteita ympäri Suomea. Mielenkiintoista on myös nähdä miten erilaiset energiaratkaisut näkyvät laskennan tuloksissa”, Kotilainen toteaa.

Kilpailun ulkopuolelle jäi useita hyviä kohteita kilpailusääntöihin nähden liian varhaisen valmistumisajankohdan tai keskeneräisten suunnitelmien vuoksi. Kilpailuun haettiin myös toimistorakennuksia, mutta tähän kategoriaan ei ilmoittautunut kilpailijoita.

Kilpailun voittaja ja mahdolliset tuomariston kunniamaininnat julkistetaan sekä voittanut kohde esitellään ERA17 -vuosipäivässä 24.10.2013.

[hr]

Kohteet lyhyesti

Kilpailukohteet esitellään lyhyesti alla. Taho, joka on ilmoittanut kohteen kilpailuun, on merkattu sulkuihin.

Onnelanpolku (Lahden vanhusten asuntosäätiö)

Onnelanpolku edustaa uudenlaista ajattelutapaa kiinteistökehityksessä. Nykyisellä uudisrakennuspaikalla sijaitsi aiemmin kolme rakennusta kolmella eri tontilla, jotka on nyt kaavoituksella yhdistetty yhdeksi tontiksi. Näin rakennusoikeus lähes kolminkertaistui ja asuntojen määrä nousi 140:stä 230:een. Kohde sijaitsee Lahden ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä, kävelymatkan päässä palveluista. Kohteessa käytetään aurinkosähköä ja kaukolämpöä.

Lisätiedot: Markku Tyrväinen, markku.tyrvainen@lvas.fi, 050 4660 730

Leilitie ja Kimpikuja

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli on mukana kahdella kohteella, Leilitiellä (Stora Enso) ja Kimpikujalla (Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli). Näiden välillä voidaan vertailla erilaisten ratkaisujen investointeja ja ilmastovaikutuksia viidellekymmenelle käyttövuodelle laskettuna. Molemmissa on käytetty maalämpöä ja -viilennystä sekä lähes kokonaan uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä. Leilitiellä käytetään lisäksi aurinkoenergiaa ja ilmalämpöpumppuja. Molemmissa kohteissa noudatetaan ”prosentti taiteelle” -periaatetta.

Lisätiedot/Leilitie: Juhana Pakkasmaa, juhana.pakkasmaa@storaenso.com, 040 643 2071

Lisätiedot/Kimpikuja: Jarmo Ojalainen, jarmo.ojalainen@joensuunelli.fi, 050 329 5220

Härmälänrannan Pyry (Skanska Talonrakennus)

Tampereelle rakennettavan Härmälänrannan Pyryssä on kiinnitetty huomiota erityisesti seinärakenteiden eristävyyteen ja ilmatiiviyteen. Rakennuksen muoto ja suuntaaminen suhteessa aurinkoon on toteutettu niin, että energiaa säästyy mahdollisimman paljon. Kohteessa käytetään kaukolämpöä.

Lisätiedot: Harri Hokkanen, harri.hokkanen@skanska.fi, 0408356297

Soininen (Varsinais-Suomen Asumisoikeus)

Soininen on tiettävästi ensimmäinen suomalaisella passiivitalokriteerillä toteutettu aluerakentamiskohde. Kohde sijaitsee Naantalissa. Suunnitteluvaiheessa on selvitetty eri energiavaihtoehtoja sekä niiden käyttöön liittyviä elinkaarivaikutuksia ja päädytty aurinkoenergiaan ja -sähköön.

Lisätiedot: Pekka Peltomäki, pekka.peltomaki@vaso.fi, 050 5693288

TA:n passiivitalo 3 (TA-Yhtymä)
Oulun TA:n passiivitalo 3:ssa on pyritty mahdollisimman selkeisiin ja yksinkertaisiin ratkaisuihin, miettien koko talon energiankulutusta. Kohteessa on hyödynnetty aurinko- ja geotermistä energiaa sekä jäteveden lämmön talteenottoa.

Lisätiedot: Jouko Knuutinen, jouko.knuutinen@ta.fi, 0400-572 518

Mestaritorppa (Järvenpään Mestariasunnot)

Järvenpäähän rakenteilla oleva Mestaritorppa lämpenee ja viilenee geotermisen energian voimalla. Ylimääräinen energia tullaan käyttämään naapurikiinteistön veden lämmitykseen. Geotermisen energian tuottama lämpökerroin tullaan mittaamaan ennen käyttöönottoa.

Lisätiedot: Jarkko Piiparinen, jarkko.piiparinen@mestaritoiminta.fi

Eskolantie (Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT)

Eskolantielle, Helsingin Pukinmäkeen, rakentuu neljä 5-7 kerroksista puukerrostaloa. Kohde toteutetaan suunnittele ja rakenna -kilpailulla, jonka arviointikriteereinä ovat muun muassa energiatehokkuus ja hiilijalanjälki. Kohde on Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan ja ATT:n yhteinen pilottihanke, jossa testataan rakentamisen sää- ja olosuhdesuojausta sekä rakenteiden kosteudenhallintaa.

Lisätiedot: Markku Nyyssölä, markku.nyyssola@att.hel.fi, 0500 425 039

Vantaan asuntomessukortteli (Rakennusliike Reponen)

Ensi vuoden asuntomessujen näyttelykohde on Suomen suurin puukerrostalo. Kohde toteutetaan passiivitasoiseksi. Esimerkiksi aurinkoenergiaa hyödynnetään käyttöveden lämmittämiseksi.

Lisätiedot: Mika Airaksela, mika.airaksela@rklreponen.com, 0500 703 113

DiaVilla (Länsi-Suomen Diakonialaitos)

DiaVilla on palvelutalo Porissa. Kohteen suunnittelussa on huomioitu erityisesti esteettömyys sekä turvallisuus. Rakennuksen alakerrassa on yhteiskäytössä olevia tiloja ja se sijaitsee lähellä Porin keskustaa. Lämmitys toteutetaan kaukolämmöllä. Kohteessa on käytetty vähähiilistä betoniseosta.

Lisätiedot: Tytti Bruce, tytti.bruce@bionova.fi, 040 952 6614

[hr]

Mittareina GBC Finlandin Rakennusten elinkaarimittarit

Kohteita mitataan rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljellä, joka huomioi kaikki materiaali- ja energiavirrat, joilla on elinkaaren aikana olennainen päästövaikutus. Tulos lasketaan GBC Finlandiin ohjeiden mukaisesti. Laskennasta vastaa Bionova Consulting.

”Rakennukset ovat pitkäikäisiä hyödykkeitä ja elinkaaren hiilijalanjälki on hyvä mittari niiden päästöjen arvioimiseen ja vähentämiseen. Green Building Councilin ohjeistus tarjoaa tähän hyvän, yhteismitallisen työkalun ja autamme omalta osaltamme ohjeiden käyttöönottoa alalla”, Rakennusteollisuuden Tarmo Pipatti toteaa.

”Kilpailu tarjoaa rakennuttajille mahdollisuuden selvittää hankkeidensa hiilijalanjälki yhteismitallisella tavalla. Näin parhaat osaajat ja hankkeet nousevat esille ja toimivat esimerkkeinä ja vetureina koko toimialalle”, sanoo Heli Kotilainen GBC Finlandista.

Kilpailun voittajan valitsee tunnuslukujen ja harkintansa perusteella tuomaristo, johon kuuluvat Tarmo Pipatti Rakennusteollisuus RT ry:stä, Matti Rautiola Rakennustietosäätiöstä, Heli Kotilainen Green Building Council Finlandista ja Seppo Mölsä Rakennuslehdestä.

Kilpailun voittaja, tuomariston kunniamaininnat ja osallistujat esitellään ERA 17 –vuosipäivässä 24.10.2013.

Kilpailun järjestää Rakennusteollisuus RT yhteistyössä Green Building Council Finlandin kanssa. Kilpailua tukevat järjestäjien lisäksi Saint-Gobain ISOVER ja Skaala Oy. Kilpailun teknisestä toteutuksesta vastaa Bionova Consulting.

Lisätietoa kilpailusta:

www.figbc.fi/haaste2013/

Heli Kotilainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland, 040 579 3611, heli.kotilainen@figbc.fi

Lisätietoa teknisestä toteutuksesta:

Panu Pasanen, toimitusjohtaja, Bionova Consulting, 044 2871 722, panu.pasanen@bionova.fi

[hr]

Energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet tuovat mukanaan tiukempia rakentamismääräyksiä, mutta tarjoavat samalla kiinteistö- ja rakennusalan edelläkävijäyrityksille tilaisuuden kehittää liiketoimintaansa ja luoda uusia innovaatioita. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa rakennusalaa ympäristötehokkaaseen rakentamiseen ja ilmastoystävällisen rakentamisen mittarei

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä