Green Building Council Finland

Kymmenen finalistia kilpailee Suomen ilmastoystävällisimmän kerrostalon tittelistä

ilmastoystkerrostalo2013

Rakennusteollisuus RT:n ja Green Building Council Finlandin järjestämän kilpailun kymmenestä kilpailukohteesta löytyy uusia ratkaisuja niin energian, materiaalien kuin kiinteistökehityksen osalta.

Kymmenestä kilpailukohteesta seitsemän on energiatehokkuudeltaan vähintään passiivitasoa. Green Building Council (GBC) Finlandin Heli Kotilaisen mukaan kaikille avoimeen kilpailuun on saatu mukaan kovatasoisia osaajia ja hankkeita, joissa on käytetty erilaisia energia- ja rakenneratkaisuja. “Toivomme että kilpailun avulla saamme näitä ratkaisuja myös laajemmin rakentamisen käytäntöihin”, Kotilainen jatkaa.

[pl_alertbox type=”sini”]

“Toivomme että kilpailun avulla saamme näitä ratkaisuja myös laajemmin rakentamisen käytäntöihin”, Kotilainen jatkaa.

[/pl_alertbox]

Kilpailun teknisestä toteutuksesta vastaavan Bionova Consultingin toimitusjohtaja Panu Pasasen mukaan kilpailukohteissa on sovellettu kauko-, maa- ja aurinkolämpöä ja erilaisia energiaa säästäviä ratkaisuja. Kohteissa on mukana niin puu- kuin betonirunkoisia taloja eri puolilta Suomea. Kilpailun tuomaristoon kuuluva Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Tarmo Pipatti on hyvillään siitä, että kilpailussa näkyvät kaikki rakentamisen materiaalit.

“Materiaalineutraaliuden kautta eri materiaalit pystyvät tasapäisesti kilpailemaan toistensa kanssa. Ja näinhän se onkin, että tavoitteeseen voidaan päästä monta eri polkua pitkin”, Pipatti jatkaa.

“Hienoa, että saimme kohteita ympäri Suomea. Mielenkiintoista on myös nähdä miten erilaiset energiaratkaisut näkyvät laskennan tuloksissa”, Kotilainen toteaa.

Kilpailun ulkopuolelle jäi useita hyviä kohteita kilpailusääntöihin nähden liian varhaisen valmistumisajankohdan tai keskeneräisten suunnitelmien vuoksi. Kilpailuun haettiin myös toimistorakennuksia, mutta tähän kategoriaan ei ilmoittautunut kilpailijoita.

Kilpailun voittaja ja mahdolliset tuomariston kunniamaininnat julkistetaan sekä voittanut kohde esitellään ERA17 -vuosipäivässä 24.10.2013.

[hr]

Kohteet lyhyesti

Kilpailukohteet esitellään lyhyesti alla. Taho, joka on ilmoittanut kohteen kilpailuun, on merkattu sulkuihin.

Onnelanpolku (Lahden vanhusten asuntosäätiö)

Onnelanpolku edustaa uudenlaista ajattelutapaa kiinteistökehityksessä. Nykyisellä uudisrakennuspaikalla sijaitsi aiemmin kolme rakennusta kolmella eri tontilla, jotka on nyt kaavoituksella yhdistetty yhdeksi tontiksi. Näin rakennusoikeus lähes kolminkertaistui ja asuntojen määrä nousi 140:stä 230:een. Kohde sijaitsee Lahden ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä, kävelymatkan päässä palveluista. Kohteessa käytetään aurinkosähköä ja kaukolämpöä.

Lisätiedot: Markku Tyrväinen, markku.tyrvainen@lvas.fi, 050 4660 730

Leilitie ja Kimpikuja

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli on mukana kahdella kohteella, Leilitiellä (Stora Enso) ja Kimpikujalla (Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli). Näiden välillä voidaan vertailla erilaisten ratkaisujen investointeja ja ilmastovaikutuksia viidellekymmenelle käyttövuodelle laskettuna. Molemmissa on käytetty maalämpöä ja -viilennystä sekä lähes kokonaan uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä. Leilitiellä käytetään lisäksi aurinkoenergiaa ja ilmalämpöpumppuja. Molemmissa kohteissa noudatetaan ”prosentti taiteelle” -periaatetta.

Lisätiedot/Leilitie: Juhana Pakkasmaa, juhana.pakkasmaa@storaenso.com, 040 643 2071

Lisätiedot/Kimpikuja: Jarmo Ojalainen, jarmo.ojalainen@joensuunelli.fi, 050 329 5220

Härmälänrannan Pyry (Skanska Talonrakennus)

Tampereelle rakennettavan Härmälänrannan Pyryssä on kiinnitetty huomiota erityisesti seinärakenteiden eristävyyteen ja ilmatiiviyteen. Rakennuksen muoto ja suuntaaminen suhteessa aurinkoon on toteutettu niin, että energiaa säästyy mahdollisimman paljon. Kohteessa käytetään kaukolämpöä.

Lisätiedot: Harri Hokkanen, harri.hokkanen@skanska.fi, 0408356297

Soininen (Varsinais-Suomen Asumisoikeus)

Soininen on tiettävästi ensimmäinen suomalaisella passiivitalokriteerillä toteutettu aluerakentamiskohde. Kohde sijaitsee Naantalissa. Suunnitteluvaiheessa on selvitetty eri energiavaihtoehtoja sekä niiden käyttöön liittyviä elinkaarivaikutuksia ja päädytty aurinkoenergiaan ja -sähköön.

Lisätiedot: Pekka Peltomäki, pekka.peltomaki@vaso.fi, 050 5693288

TA:n passiivitalo 3 (TA-Yhtymä)
Oulun TA:n passiivitalo 3:ssa on pyritty mahdollisimman selkeisiin ja yksinkertaisiin ratkaisuihin, miettien koko talon energiankulutusta. Kohteessa on hyödynnetty aurinko- ja geotermistä energiaa sekä jäteveden lämmön talteenottoa.

Lisätiedot: Jouko Knuutinen, jouko.knuutinen@ta.fi, 0400-572 518

Mestaritorppa (Järvenpään Mestariasunnot)

Järvenpäähän rakenteilla oleva Mestaritorppa lämpenee ja viilenee geotermisen energian voimalla. Ylimääräinen energia tullaan käyttämään naapurikiinteistön veden lämmitykseen. Geotermisen energian tuottama lämpökerroin tullaan mittaamaan ennen käyttöönottoa.

Lisätiedot: Jarkko Piiparinen, jarkko.piiparinen@mestaritoiminta.fi

Eskolantie (Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT)

Eskolantielle, Helsingin Pukinmäkeen, rakentuu neljä 5-7 kerroksista puukerrostaloa. Kohde toteutetaan suunnittele ja rakenna -kilpailulla, jonka arviointikriteereinä ovat muun muassa energiatehokkuus ja hiilijalanjälki. Kohde on Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan ja ATT:n yhteinen pilottihanke, jossa testataan rakentamisen sää- ja olosuhdesuojausta sekä rakenteiden kosteudenhallintaa.

Lisätiedot: Markku Nyyssölä, markku.nyyssola@att.hel.fi, 0500 425 039

Vantaan asuntomessukortteli (Rakennusliike Reponen)

Ensi vuoden asuntomessujen näyttelykohde on Suomen suurin puukerrostalo. Kohde toteutetaan passiivitasoiseksi. Esimerkiksi aurinkoenergiaa hyödynnetään käyttöveden lämmittämiseksi.

Lisätiedot: Mika Airaksela, mika.airaksela@rklreponen.com, 0500 703 113

DiaVilla (Länsi-Suomen Diakonialaitos)

DiaVilla on palvelutalo Porissa. Kohteen suunnittelussa on huomioitu erityisesti esteettömyys sekä turvallisuus. Rakennuksen alakerrassa on yhteiskäytössä olevia tiloja ja se sijaitsee lähellä Porin keskustaa. Lämmitys toteutetaan kaukolämmöllä. Kohteessa on käytetty vähähiilistä betoniseosta.

Lisätiedot: Tytti Bruce, tytti.bruce@bionova.fi, 040 952 6614

[hr]

Mittareina GBC Finlandin Rakennusten elinkaarimittarit

Kohteita mitataan rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljellä, joka huomioi kaikki materiaali- ja energiavirrat, joilla on elinkaaren aikana olennainen päästövaikutus. Tulos lasketaan GBC Finlandiin ohjeiden mukaisesti. Laskennasta vastaa Bionova Consulting.

”Rakennukset ovat pitkäikäisiä hyödykkeitä ja elinkaaren hiilijalanjälki on hyvä mittari niiden päästöjen arvioimiseen ja vähentämiseen. Green Building Councilin ohjeistus tarjoaa tähän hyvän, yhteismitallisen työkalun ja autamme omalta osaltamme ohjeiden käyttöönottoa alalla”, Rakennusteollisuuden Tarmo Pipatti toteaa.

”Kilpailu tarjoaa rakennuttajille mahdollisuuden selvittää hankkeidensa hiilijalanjälki yhteismitallisella tavalla. Näin parhaat osaajat ja hankkeet nousevat esille ja toimivat esimerkkeinä ja vetureina koko toimialalle”, sanoo Heli Kotilainen GBC Finlandista.

Kilpailun voittajan valitsee tunnuslukujen ja harkintansa perusteella tuomaristo, johon kuuluvat Tarmo Pipatti Rakennusteollisuus RT ry:stä, Matti Rautiola Rakennustietosäätiöstä, Heli Kotilainen Green Building Council Finlandista ja Seppo Mölsä Rakennuslehdestä.

Kilpailun voittaja, tuomariston kunniamaininnat ja osallistujat esitellään ERA 17 –vuosipäivässä 24.10.2013.

Kilpailun järjestää Rakennusteollisuus RT yhteistyössä Green Building Council Finlandin kanssa. Kilpailua tukevat järjestäjien lisäksi Saint-Gobain ISOVER ja Skaala Oy. Kilpailun teknisestä toteutuksesta vastaa Bionova Consulting.

Lisätietoa kilpailusta:

www.figbc.fi/haaste2013/

Heli Kotilainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland, 040 579 3611, heli.kotilainen@figbc.fi

Lisätietoa teknisestä toteutuksesta:

Panu Pasanen, toimitusjohtaja, Bionova Consulting, 044 2871 722, panu.pasanen@bionova.fi

[hr]

Energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet tuovat mukanaan tiukempia rakentamismääräyksiä, mutta tarjoavat samalla kiinteistö- ja rakennusalan edelläkävijäyrityksille tilaisuuden kehittää liiketoimintaansa ja luoda uusia innovaatioita. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa rakennusalaa ympäristötehokkaaseen rakentamiseen ja ilmastoystävällisen rakentamisen mittarei

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT