Laaditaan yhdessä Green Building Councilille uusi strategia vuosille 2021-2023

Loikka-blogi

Mikko Nousiainen

Mikko on Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja.

Johtoajatuksemme vuoden 2020 toimintaan viime vuoden lopussa oli se, että tämä vuosi 2020 on #RatkaisunVuosi kestävyyskysymysten – etenkin ilmastonmuutoksen hillinnän – osalta. Emme arvanneet, että vuodesta tulee ratkaisun vuosi myös paljon laajemmassa merkityksessä.

Yksi osa GBC:n omaan toimintaan liittyvää ratkaisukeskeisyyttä on laatia meille uusi strategia. Tämä siksi, että aikaisempi, hyvin oikeaksi osoittautunut strategiakautemme päättyy kuluvan vuoden lopussa ja haluamme yhteisönä pystyä toimimaan yhä määrätietoisemmin rakennetun ympäristön kestävyyskysymysten edistämiseksi.

Olemme asettaneet strategian laatimiselle seuraavia tavoitteita:

  1. Määrittää, mihin keskitymme jatkossa. Haluamme terävöittää toimintaamme ja valita yhdessä painotuksemme, huomioiden toimintaympäristön nopea muutos viime vuosina.
  2. Vahvistaa jäsenten toimia samojen päämäärien eteen ja tarjota jäsenille syötteitä oman toimintansa kehittämiseksi.
  3. Saattaa kiinteistö- ja rakennusalan toimia vahvemmin yhteen
  4. Varmistaa määritettävien toteutus vuoden 2021 alusta, sekä GBC:n että muiden toimesta.

Strategian laadinnassa tähdätään vuoteen 2035 ja siihen tilaan, millaiset kestävä rakennettu ympäristö ja liiketoimintakäytännöt ovat tuolloin. Tunnistamme Suomen vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen, vuotta 2030 koskevat tavoitteet (mm. Net Zero Carbon –sitoumus) sekä tarpeen asettaa konkreettisia välitavoitteita vuoteen 2025 näiden saavuttamiseksi.

Lopputuloksena haluamme, että saamme puristettua tietyt kärkiteemat (3-5 kpl?) ja näitä koskevat toteutusohjelmat vuosille 2021-2023. Haluamme hahmottaa ja suunnitella toimet siis kolmelle tulevalle vuodelle.

Lisäksi kirkastamme Green Building Councilin arvot sekä ”kasvuohjelman” varmistamaan haluttujen toimien saavuttamisen.

Tämä kokonaisuus esiteltiin jäsenistölle kevätwebinaarissa 23.3.2020, jossa kävimme myös ensimmäisen lähetekeskustelun. Jatkamme huhtikuun toimikuntakokouksissa sekä toukokuussa järjestettävissä webinaareissa. Työn ollessa aluillaan mitään ei ole linjattu lopullisesti, joten kaikkea sopii jalostaa paremmaksi, myös tässä blogissa kuvattuja ajatuksia.

Kevään aikana valmistuu uutta tietoa toimialamme kestävyyskysymyksistä ja ehdotuksia näiden ratkaisemiseksi. Luonnollisesti haluamme sovittaa tekemiset yhteen parhaalla mahdollisella tavalla, myös yhteiskunnan poikkeustilanne huomioiden.

Miltä kuulostaa? Kaikki huomiot ja palaute tervetulleita. Yhdessä hyvä tulee!

Mikko Nousiainen

etu.sukunimi@figbc.fi / 0405258440

Ps. Katso myös World Green Building Counciln strategia 2020-2022 – paljon mielenkiintoista ja hyvä esittely.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami