Green Building Council Finland

Laaditaan yhdessä Green Building Councilille uusi strategia vuosille 2021-2023

Loikka-blogi

Mikko Nousiainen

Mikko on Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja.

Johtoajatuksemme vuoden 2020 toimintaan viime vuoden lopussa oli se, että tämä vuosi 2020 on #RatkaisunVuosi kestävyyskysymysten – etenkin ilmastonmuutoksen hillinnän – osalta. Emme arvanneet, että vuodesta tulee ratkaisun vuosi myös paljon laajemmassa merkityksessä.

Yksi osa GBC:n omaan toimintaan liittyvää ratkaisukeskeisyyttä on laatia meille uusi strategia. Tämä siksi, että aikaisempi, hyvin oikeaksi osoittautunut strategiakautemme päättyy kuluvan vuoden lopussa ja haluamme yhteisönä pystyä toimimaan yhä määrätietoisemmin rakennetun ympäristön kestävyyskysymysten edistämiseksi.

Olemme asettaneet strategian laatimiselle seuraavia tavoitteita:

  1. Määrittää, mihin keskitymme jatkossa. Haluamme terävöittää toimintaamme ja valita yhdessä painotuksemme, huomioiden toimintaympäristön nopea muutos viime vuosina.
  2. Vahvistaa jäsenten toimia samojen päämäärien eteen ja tarjota jäsenille syötteitä oman toimintansa kehittämiseksi.
  3. Saattaa kiinteistö- ja rakennusalan toimia vahvemmin yhteen
  4. Varmistaa määritettävien toteutus vuoden 2021 alusta, sekä GBC:n että muiden toimesta.

Strategian laadinnassa tähdätään vuoteen 2035 ja siihen tilaan, millaiset kestävä rakennettu ympäristö ja liiketoimintakäytännöt ovat tuolloin. Tunnistamme Suomen vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen, vuotta 2030 koskevat tavoitteet (mm. Net Zero Carbon –sitoumus) sekä tarpeen asettaa konkreettisia välitavoitteita vuoteen 2025 näiden saavuttamiseksi.

Lopputuloksena haluamme, että saamme puristettua tietyt kärkiteemat (3-5 kpl?) ja näitä koskevat toteutusohjelmat vuosille 2021-2023. Haluamme hahmottaa ja suunnitella toimet siis kolmelle tulevalle vuodelle.

Lisäksi kirkastamme Green Building Councilin arvot sekä ”kasvuohjelman” varmistamaan haluttujen toimien saavuttamisen.

Tämä kokonaisuus esiteltiin jäsenistölle kevätwebinaarissa 23.3.2020, jossa kävimme myös ensimmäisen lähetekeskustelun. Jatkamme huhtikuun toimikuntakokouksissa sekä toukokuussa järjestettävissä webinaareissa. Työn ollessa aluillaan mitään ei ole linjattu lopullisesti, joten kaikkea sopii jalostaa paremmaksi, myös tässä blogissa kuvattuja ajatuksia.

Kevään aikana valmistuu uutta tietoa toimialamme kestävyyskysymyksistä ja ehdotuksia näiden ratkaisemiseksi. Luonnollisesti haluamme sovittaa tekemiset yhteen parhaalla mahdollisella tavalla, myös yhteiskunnan poikkeustilanne huomioiden.

Miltä kuulostaa? Kaikki huomiot ja palaute tervetulleita. Yhdessä hyvä tulee!

Mikko Nousiainen

etu.sukunimi@figbc.fi / 0405258440

Ps. Katso myös World Green Building Counciln strategia 2020-2022 – paljon mielenkiintoista ja hyvä esittely.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.