Green Building Council Finland

#BUILDINGLIFE LEADERS’ FORUM 2: KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN ILMASTOKESTÄVYYDEN TASO

25.3.2021 | 14.00–16.00
#BuildingLife Leaders’ Forumin toisen tilaisuuden teemana on kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytila ja toimien riittävyys.

Esittelemme Ilmastopaneelin suositukset Suomen päästövähennyspoluksi tuleville vuosikymmenille sekä #BuildingLife-hankkeen nykytilakatsauksen kiinteistö- ja rakennusalan kehityksestä. Yhdessä osallistujien ja keynote-puhujien kanssa arvioimme nykyisten toimien riittävyyttä ja luomme pohjaa hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmalle. Leaders’ Forum 2 käsittelee asiaa erityisesti kuntien ja kaupunkiseutujen kehityksen näkökulmasta.

ILMOITTAUDU viimeistään 19.3.2021 tämän linkin kautta!

 

Osallistu TEAMS:n kautta

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app  Click here to join the meeting

Or call in (audio only) +358 9 85626480

Phone Conference ID: 988 237 288#

________________________________________________________________________________

 

 

AGENDA

14:00 Leaders’ Forumin avaus – Lauri Tähtinen, FIGBC

  • #BuildingLife-hankkeen tavoitteet ja tilannekatsaus.

 

14:10 Keynote-puheenvuoro – Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus

  • Suomen Ilmastopaneelin suositukset Suomen päästövähennyspoluksi ja KIRA-alan rooli tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

14:30 Vähähiilisyystoimien nykytila rakennetussa ympäristössä – Miisa Tähkänen, FIGBC

  • Yhteenveto alan toimista ja suunnitelmista hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Mitä eri tiekartoissa, säädösohjauksessa, kaupungeissa ja yrityksissä tehdään ja suunnitellaan? Ovatko nykyiset toimet riittäviä ja kuinka päästään eteenpäin? Miten #BuildingLife-hankkeen toimintaohjelma tukee alan vähähiilisyyskehitystä?

 

14:50 Kaupungit ratkaisijan roolissa?

  • Kaupunkien rooli kaavoittajana, julkisena tilaajana ja ohjeistajana on merkittävä muutoksen mahdollistaja. Millä konkreettisilla toimilla kaupungit voivat edistää vähähiilisyyttä alueellaan?
  • Kaupunkien mahdollisuudet merkittäviin materiaalisidonnaisten päästöjen vähennyksiin – Panu Pasanen, One Click LCA / Bionova
  • Pääkaupungin konkreettiset toimet päästöjen vähentämiseksi – Kaisa-Reeta Koskinen, Helsingin Kaupunki
  • Muut puhujat tarkentuvat lähempänä.

         Terveiset kuntapäättäjille

  • Osallistujien terveiset kuntapäättäjille kaupunkien tärkeimmistä toimenpiteistä hiilineutraalin rakennetun ympäristön saavuttamiseksi.

15:55 – 16:00 Tilaisuuden lopetus

 

 

 


 
LISÄTIETOJA #BUILDINGLIFE-HANKKEESTA
 

Lauri Tähtinen, kehityspäällikkö, 040 486 5400, etunimi.sukunimi(at)figbc.fi
Miisa Tähkänen, johtava asiantuntija, 040 080 3237, etunimi.sukunimi(at)figbc.fi

#BuildingLife Leaders’ Forum on avoin yhteistyöverkosto kaikille, jotka haluavat olla toteuttamassa toimialan muutosta vähähiilisemmäksi. Forumin tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja ymmärrystä kiinteistö- ja rakennusalan sekä energiasektorin sisällä hiilineutraaliin rakennettuun ympäristöön tähtäävien toimenpiteiden konkretisoimiseksi. Leaders’ Forumin tilaisuuksissa 2021 kuullaan alan parhaat esimerkit ja toimet, opitaan toisiltamme ja käydään avointa keskustelua parhaista toimenpiteistä hiilineutraaliuuden saavuttamiseksi.

Tutustu Leaders’ Forum 1:n materiaaleihin.

#BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeisiksi ilmastotavoitteiksi. Suomessa hankkeen keskeisenä tavoitteena on koota hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma, joka antaa kaikille alan toimijoille konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit oman toimintansa kehittämiseksi.

Lue lisää hankkeesta.

Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. FIGBC on yksi maailmanlaajuisen World Green Building Council -verkoston noin 70 kansallisesta Green Building Councilista. FIGBC:n jäseninä on yli 200 Suomessa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivaa yritystä ja yhteisöä.

Lue lisää järjestöstä.