Menu
Menu

Lehdistötiedote: Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtajaksi Antti Kerppola ja varapuheenjohtajaksi Petri Suutarinen

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finlandin syyskokouksessa ja jäsentilaisuudessa 21.11.2018 valittiin GBC:n uudeksi puheenjohtajaksi HYY Yhtymän toimitusjohtaja Antti Kerppola ja varapuheenjohtajaksi Kevan kiinteistöjohtaja Petri Suutarinen. Lisäksi kokous hyväksyi vuosien 2018-2020 strategiaa toteuttavan toimintasuunnitelman, jonka keskeisiä teemoja ovat vähähiilisyys, kiertotalous ja kestävämpi elämä.

Vahva panostus hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistämiseen

Green Building Council hyväksyi maaliskuun kevätkokouksessaan strategian, jonka mukaan yhdistyksen toiminnan tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän. Syyskokouksessa kuullun vuosikatsauksen mukaan vuoden 2018 aikana GBC:n jäsenverkosto on tehnyt määrätietoista työtä näiden teemojen edistämiseksi.

Vuodelle 2019 hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan toiminnan laajuutta ja vaikuttavuutta pyritään kasvattamaan entisestään.

GBC:n väistyvä puheenjohtaja, Technopolis Oyj:n kiinteistötoimintojen ja palveluiden johtaja Kari Kokkonen on määrätietoisesti johtanut yhdistyksen uudistumista ja painopisteiden toteuttamista. Kiitämme Karia hänen sitoutuneesta ja vaivaa säästämättömästä työstään kestävän rakennetun ympäristön hyväksi.

Hallituksen henkilövalinnat

Kukitetut uudet GBC Finlandin hallituksen jäsenet (vas. Antti Kerppola, Petri Suutarinen, Silja Nopanen, Katriina Penttinen ja Kari Hiltunen)

Uudet puheenjohtajat Antti Kerppola ja Petri Suutarinen aloittavat tehtävässään vuoden 2019 alussa, kuten myös uusiksi hallituksenjäseniksi kolmivuotiselle toimikaudelle 2019-2021 valitut Katriina Penttinen (Citycon), Silja Nopanen (Newsec Asset Management) ja Kari Hiltunen (Ramboll).

”Ilmaston lämpeneminen on valtava haaste, jonka ratkaisemisessa kiinteistö- ja rakennusalalla on oma keskeinen roolinsa. Tietoisuuden lisäämisestä on jo korkea aika siirtyä itse muutoksen vauhdittamiseen kohti toimialamme hiilineutraaliutta. On kunnia saada toimia tavoitteen eteen GBC:n puitteissa” toteaa Antti Kerppola.

Hallituksessa vuoden 2019 loppuun asti jatkavat Anne Kaiser (Saint-Gobain Finland), Jouni Kivirinne (Helen), Jyri Nieminen (Sweco) ja Mia Andelin (Skanska).

 

Lisätietoja

Antti Kerppola, GBC Suomi ry:n puheenjohtaja 1.1.2019-, puh. 045 353 2187

Petri Suutarinen, GBC Suomi ry:n varapuheenjohtaja 1.1.2019-, puh. 0400 330 322

Mikko Nousiainen, Toimitusjohtaja, GBC Finland, puh. 040 5258440

 

www.figbc.fi

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami