Level(s) –testausraportti Suomesta julkaistu

Beetaversiota Level(s)-menetelmästä (Euroopan komission ehdotus rakennusten kestävyyden yhtenäiseksi raportointikehykseksi) testattiin laajasti Suomen rakennusalalla vuosina 2018–2019. Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät yhdessä testausajan.

Nyt julkaistu selonteko esittää lyhyesti testausvaiheeseen osallistuneilta kerättyä palautetta. Level(s) näyttäisi mahdollisesti soveltuvan yhteiseksi kieleksi kestävyysraportointiin rakennusalalla. Suomessa sidosryhmillä näyttää selvästi olevan tarvetta ja kiinnostusta tähän. Jotta tälle tasolle päästäisiin, Level(s)- menetelmää tulee kuitenkin kehittää lisää. Akuuteimmat kehitystarpeet liittyvät ohjeiden selvyyden ja saatavuuden parantamiseen, arviointitasojen uudelleenjärjestämiseen ja järjestelmän rajojen harkintaan. Testiryhmältä kerätyssä palautteessa pidettiin ensiarvoisen tärkeänä sitä, että menetelmä on yhteensopiva kansallisten toimintamallien ja rakennustietojen mallintamisen kanssa.

Palaute Level(s)-testiin toimitetaan Euroopan komissiolle menetelmän kehittämiseksi. Tuloksia käytetään myös edistämään vähähiilisen rakentamisen tiekartan toteutumista Suomessa, missä tavoitteena on ottaa käyttöön pakolliset elinkaariarvioinnit ja kynnysarvot hiilijalanjäljelle 2020-luvun aikana.

Level(s)-menetelmän kehitys on oleellinen osa Euroopan komission työtä kiertotalouden edistämiseksi. Vaikka Suomi olikin edelläkävijä menetelmän mittareiden testauksessa, pilotointi on ollut ansiokasta ja tuloksiakin on saatu. Jatketaan työtä kohti vähähiilistä rakennettua ympäristöä!

Lue testausraportti täältä.

Lisätietoja:

Jessica Karhu (etunimi.sukunimi@figbc.fi)

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami