LIFE Level(s) -hankkeen tavoitteena nostaa elinkaaren hiilijalanjälki hankintakriteeriksi

Eurooppalaisten Green Building Councileiden LIFE Level(s) hanke haluaa nostaa rakennusten elinkaarivaikutukset keskiöön rakennetun ympäristön hankinnoissa. Suomessa hankkeen tavoitteena on, että julkiset tilaajat ottavat käyttöön elinkaaren hiilijalanjäljen arviointikriteeriksi hankinnoissa.

LIFE Level(s) hanke edistää elinkaaren hiilijalanjäljen, elinkaarikustannusten ja hyvän sisäilman mittareiden käyttöä julkisten hankintojen hankintakriteereinä. Nämä elinkaarivaikutuksiin keskittyvät mittarit sopivat hyvin vastuullisiin julkisiin hankintoihin ja tukevat kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita.

Käsiteltävät mittarit ovat osa Euroopan komission kestävän rakentamisen Level(s) viitekehystä. Tässä viitekehyksessä mitataan rakennuksen kestävyyttä kuuden eri päätavoitteen elinkaaren hiilijalanjäljen, resurssitehokkuuden, veden kulutuksen, terveellisen sisäilman, ilmastonmuutokseen sopeutumisen  ja elinkaarikustannusten kautta.

Hanke lisää koko kiinteistö- ja rakennusalan tietoisuutta Level(s) mittaristosta ja elinkaariajattelun välttämättömyydestä hankintapäätösten taustalla. Suomessa hankkeen tavoite on saada julkiset tilaajat ottamaan käyttöön elinkaaren hiilijalanjälki rakentamiseen liittyvien hankintojen arviointikriteerinä sekä koota kokemuksia ja oppeja sen käytöstä. Hanke täydentää ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttatyötä.

Level(s):in elinkaarimittareiden soveltumista kunkin maan lainsäädäntöön ja kiinteistö- ja rakennusalan käytäntöihin selvitetään hankkeen aikana sekä järjestetään koulutusta, miten elinkaarimittareita voidaan käyttää kestävän julkisen hankinnan tukena. Lisäksi selvitetään esimerkkitapausten avulla, mitä kokemuksia ja oppeja saadaan, kun  elinkaaren hiilijalanjälkeä, elinkaarikustannuksia ja hyvän sisäilman mittareita käytetään kriteereinä julkisissa hankinnoissa.

Toteuttajatahot hankkeessa ovat kahdeksan eurooppalaista Green Building Councilia Espanjasta, Irlannista, Italiasta, Kroatiasta, Ranskasta, Hollannista, Saksasta ja Suomesta. Hanketta rahoittaa Euroopan Komission LIFE-rahoitusinstrumentti ja se toteutetaan vuosina 2019 – 2022.

Lisätietoja hankkeesta:

Jessica Karhu | 040 675 8899 |jessica.karhu@figbc.fiThis project has received funding from LIFE Programme under the Grant Agreement number LIFE 18 GIE/ES/000911 Life for LLL(s)

GBC Finland

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami