LIFE Level(s)

LIFE Level(s) on eurooppalainen hanke, jossa pyritään lisäämään Euroopan komission Level(s)-viitekehyksen käyttöä julkisissa hankinnoissa.

Hankkeen tavoitteet

LIFE -Level(s) -hankkeen tavoitteena on kasvattaa koko kiinteistö- ja rakennusalan tietoisuutta Level(s) -viitekehyksestä ja elinkaariajattelun välttämättömyydestä hankintapäätösten taustalla.

Hankkeessa selvitetään Level(s):in elinkaarimittareiden soveltumista kunkin maan lainsäädäntöön ja kiinteistö- ja rakennusalan käytäntöihin sekä järjestetään koulutusta, miten elinkaarimittareita voidaan käyttää kestävän julkisen hankinnan tukena. Lisäksi hankkeessa selvitetään esimerkkitapausten avulla, mitä kokemuksia ja oppeja saadaan, kun elinkaaren hiilijalanjälkeä, elinkaarikustannuksia ja hyvän sisäilman mittareita käytetään kriteereinä julkisissa hankinnoissa.

 

Level(s) – viitekehys

Level(s) on Euroopan komission luoma viitekehys, jonka avulla voidaan määrittää rakennuksen kestävyyden taso. Viitekehys on luotu tarpeesta yhteiselle tavalle arvioida hankkeita ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia parantamalla resurssitehokkuutta. Ensimmäinen viitekehys on julkaistu jo vuonna 2017 ja sitä on päivitetty säännöllisesti tästä lähtien.

Viitekehyksessä käsitellään kolmea aihealuetta: rakennusten elinkaaren ympäristötehokkuutta, rakennusten vaikutusta terveyteen ja rakennusten elinkaarikustannusten hallintaa. Aihealueet on jaettu kuuteen päätavoitteeseen ja kukin näistä sisältää useita indikaattoreita. Päätavoitteet ovat:

  • Elinkaaren hiilijalanjälki
  • Resurssitehokas materiaalien käyttö
  • Veden kulutus
  • Terveelliset tilat ja sisäilman laatu
  • Sopeutuminen ilmastonmuutokseen
  • Elinkaarikustannukset.

 

Level(s) -viitekehyksen käytön ja raportoinnin tueksi on myös kehitetty yhteinen excel-pohjainen raportointi-työkalu.

Viitekehyksestä ja raportointi-työkalusta voit lukea lisää täältä:

Kestävän rakentamisen kriteerit Suomessa

Suomessa hankkeen tavoite on saada julkiset tilaajat ottamaan käyttöön elinkaaren hiilijalanjälki rakentamiseen liittyvien hankintojen arviointikriteerinä sekä koota kokemuksia ja oppeja sen käytöstä.

Tavoitteena on myös hyödyttää ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttatyötä.

 

Hankkeen osallistujat

Hankkeen toteuttajina ovat kahdeksan eurooppalaista Green Building Councilia Espanjasta, Irlannista, Italiasta, Kroatiasta, Ranskasta, Hollannista, Saksasta ja Suomesta. Hanketta rahoittaa Euroopan Komission LIFE-rahoitusinstrumentti ja se toteutetaan vuosina 2019 – 2022.

Lisätietoja hankkeesta

Miisa Tähkänen, johtava asiantuntija, miisa.tahkanen(at)figbc.fi

The Life for LCA LCC Level(s) project (short: LIFE Levels(s)) has received funding from the LIFE Programme of the European Union. The European Union’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

This project has received funding from LIFEProgram under the Grant Agreement number LIFE 18GIE/ES/000911 Life forLLL(s).

Level(s) -viitekehys julkisten hankintojen kriteerit nyt suomeksi

10.8.2021
Euroopan unioni panostaa yhä enemmän rakennushankkeiden ympäristövaikutuksiin. Vuoden 2021 lopussa julkaistavan Kestävän rakennetun ympäristön strategian tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta ja vähentää rakennetun ympäristön ilmastovaikutuksia muun muassa liittämällä Level(s) -viitekehys julkisten

Videomme kuntapäättäjille rohkaisee kestävien päätösten tekemiseen

25.5.2021
Vuoden 2021 kuntavaalit lähestyvät. Pian valittavat päättäjät vaikuttavat kaikkeen päätöksentekoon lähimpänä arkeamme. Kestävästi rakennettuun ympäristöön panostaminen tarjoaa kuntalaisille työtä ja elämänlaatuista asumista tulevaisuudessakin. Nyt tehtävät sijoitukset realisoituvat tulevaisuuden säästöinä, tuloina