Green Building Council Finland

Lue vuosikokouksen kuulumiset

Yhdistyksemme vuosikokous ja jäsentilaisuus pidettiin 15.11.2017 toimistollamme Kampin BIM Kampuksella. Tilaisuudessa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Technopolis Oyj:n Kari Kokkonen.

Vuosikokouksessa yhdistyksellemme valittiin uusi hallitus, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2018 vaalitoimikunnan esityksen pohjalta. Vaalitoimikunnan ehdotus vuosikokousten henkilövalinnoista laaditaan niin, että ehdotus toimielinten kokoonpanoksi edustaa yhdistyksen jäsenistöä mahdollisimman tasapuolisesti. Yhdistyksen kokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotukseen. Vaalitoimikunnan jäseniä vuonna 2017 olivat Ilari Aho (Uponor Oyj), Hanna Kaleva (KTI Kiinteistötieto Oy), Kimmo Anttalainen (SITO Oy), Jorma Säteri (Metropolia) ja Mika Soini (NCC).

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa Technopolis Oyj:n kiinteistötoimintojen ja palveluiden johtaja Kari Kokkonen. Samalla Granlund Oy:n toimitusjohtaja Pekka Metsin (kuvassa yllä) kolmen vuoden puheenjohtajakausi ja neljän vuoden hallituskausi päättyi kukitukseen ja aplodeihin. Haluamme lämpimästi kiittää Pekkaa hänen panostuksestaan yhdistyksemme toimintaan ja kestävän rakentamisen edistämisestä Suomessa!

Yhdistyksen uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin niin ikään HYY Yhtymän toimitusjohtaja Antti Kerppola. Uuden hallituksen kokoonpanon voit lukea täältä.

Hallituksen jäsenet valitaan kerrallaan siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä. Erovuorossa on kumpanakin vuonna puolet jäsenistä. Nyt hallituspaikkansa erovuoron vuoksi jättävät Mikko Hyytinen (Pöyry Oyj), Petteri Lautso (Ruukki Construction Oy), Heidi Launo (Genesta Oy) sekä Ville Tamminen (Caverion Oy).

Vuonna 2017 toiminnan pääosassa ovat olleet menestyksekkäät tapahtumat, projektit ja toimikuntatyö

Kokouksessa käytiin sääntömääräisten asioiden asioiden lisäksi läpi yhdistyksen mennyttä ja tulevaa toimintaa sekä kuultiin toimikuntien kuulumisia. Pääpaino tekemisessä on ollut yhteistyössä jäsenistön kanssa, tapahtumien järjestämisessä, kansainvälisten ja kansallisten projektien toteuttamisessa sekä ansiokas ja ahkera toimikuntatyö. Lisäksi WorldGBC-verkoston kanssa tehtävää kansainvälistä yhteistyötä on tuotu aktiviivisesti esiin hyödyntäen uutta uutta Established Member -statusta.

Vuonna 2017 olemme tähän mennessä järjestäneet 13 tapahtumaa yhteensä yli viidellesadalle osallistujalle. Projekteistamme eniten mediahuomiota keräsi kesäkuussa 2017 päättynyt kestävämpää kaupunkiympäristöä kehittävä Ilmastokatu-hanke, maailmalla taas kestävän rakentamisen SBC-ohjelma. Euroopan ja Suomen tasolla näkyvin on ollut kansainvälinen Build Upon -hanke, joka keräsi Suomessa yli 120 organisaatiota keskustelemaan energiatehokkuutta edistävän korjausrakentamisen tulevaisuudesta ja tukemaan kansallisen korjausrakentamisen strategian päivittämistä.

Tekemiselle suuntaa strategiatyöstä

Vuosikokouksen räväkimmässä osiossa käännettiin katseet tulevaisuuteen sprintin omaisen strategiatyöpajan muodossa. Noin 30 minuutin aikana jäsenemme tuottivat viisi loistavan monipuolista ehdotusta GBC-toiminnan linjaamiselle tulevina vuosina. Valikoituneet teemat, ajatukset yhdistyksen positioinnista, toimintatavat sekä toivotut yhteiskunnalliset vaikutukset tullaan viemään osaksi yhdistyksen strategiatyötä. Vastauksissa painotettiin uudistavaa otetta, kaupunkien merkittävyys, yhdistyksen verkostoiva rooli sekä yhdessä tekeminen. Kiitos kaikille rohkeasta heittäytymisestä!

Strategia tullaan saamaan valmiiksi ja hyväksymään maaliskuussa. Strategiaa rakennetaan muuta toimintaa noudattaen yhteistyössä. Näin siis loppuvuoden ja alkukevään aikana ehtii vielä hyvin tuoda mukaan omat näkemykset yhdistyksen tulevaisuudesta.

Vuoden 2018  toimintasuunnitelmassa teemoina asuminen, kiertotalous ja hyvinvointi

Kokouksessa yhtenä kohtana hyväksyttiin yhdistyksen tuleva toimintasuunnitelma. Vuosi 2018 näyttää tarjoavan monia mielenkiintoisia mahdollisuuksia Green Building Councilille. Kestävän rakennetun ympäristön tärkeys ymmärretään laajasti ja jatkuvan parantamisen hengessä GBC:n jäsenet, sidosryhmät ja alan muut toimijat tavoittelevat yhä parempia ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ratkaisuja – tässä onnistuen.

Keskeisiksi toimenpiteiksi on tunnistettu asioita, jotka kehittävät yhdistyksen toimintaa ja/tai vaativat erityistä huomiota vuoden 2018 aikana. Näitä toimenpiteitä on verrattain runsaasti ja niitä priorisoidaan tarvittaessa mm. käynnistyvät projektit ja resurssit huomioiden. Perustoiminta muodostuu toimikuntien työskentelystä, viestinnästä, kehityshankkeiden ja projektien toteuttamisesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tulevan vuoden teemoina keskitytään kestävään asumiseen esimerkiksi vihreiden asuntolainojen muodossa, kiertotalouteen sekä terveyteen- ja hyvinvointiin. [hr]

Vuosikokouksen keskeisiä päätöksiä

  1. Vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  2. Vahvistettiin vuodelle 2018 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
  3. Keskusteltiin tulevien vuosien strategian ja toiminnan painotuksista.
  4. Valittiin uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.
  5. Valittiin vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  6. Hyväksyttiin ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi.

Vuosikokouksen pöytäkirja ja muu aineisto julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Ennen näiden valmistumista lisätietoja kokouksen päätöksistä voi kysyä toimitusjohtaja Mikko Nousiaiselta.

 

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa