Maailma kaupungistuu – kiinteistö- ja rakennusalan mahdollisuudet päästä kierrolla kärkeen

Kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijat näkevät, että KIRA-alalla on suorastaan velvollisuus siirtyä kohti kiertotalouden mukaista toimintaa, jotta paljon energiaa ja resursseja käyttävä rakennettu ympäristö toimisi luonnon kantokyvyn rajoissa. Nyt julkaistu raportti “Näin rakennamme kiertotaloutta – 7 tavoitetta kiertotalouden toteutumiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla” on osoitettu kaikille alan toimijoille tienviitaksi kohti kestävää rakennettua ympäristöä. Se laadittiin yhdessä noin 60 alan asiantuntijan kanssa osana Green Building Council Finlandin vetämää Kiertotaloussprinttiä.

Asiantuntijoiden visio on, että jokainen rakennus- ja kiinteistöalan ammattilainen osaa tehdä omiin tehtäviinsä liittyviä resurssiviisaita ratkaisuja. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeet starttaavat tiukalla käyttäjälähtöisellä tarvemäärittelyllä: Mitä oikeasti tarvitaan, ja miten ratkaisu hyödyttää ja hyödyntää olemassa olevaa ympäristöä? Suunnittelussa otetaan huomioon rakennustuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys, jotta materiaaleihin sitoutunut arvo ei katoa käytön jälkeen. Rakennettua ympäristöä hyödynnetään tehokkaasti, kun rakennukset muuntuvat joustavasti uusiin käyttötarkoituksiin ja tilat toimivat jakamistaloudessa.

Rakennetun ympäristön tulisi toimia yhteiskunnan ”materiaalipankkina”, koska jopa 80 prosenttia Suomen kansallisvarallisuudesta on sitoutunut rakennettuun ympäristöön.

”Kiertotalous uudistaa alan liiketoimintamalleja ja haastaa myös rakennetun ympäristön loppukäyttäjien toi-veet ja odotukset kuluttajina ja omistajina. Kiertotalous luo erinomaisen pohjan alan uudistumiselle”, toteaa Mikko Nousiainen, Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja ja Kiertotaloussprintin yksi kirittäjä. Tarve uudenlaiselle ajattelulle onkin ilmeinen esimerkiksi resurssien riittävyyden näkökulmasta. Tämä on todettu muun muassa Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2017 -raportissa.

Kiinteistö- ja rakennusalalla on tehtävä työtä, jotta kiertotalouteen liittyvät mahdollisuudet pystytään hyödyntämään täysimääräisesti. Alan toimijat asettivat Kiertotaloussprintin työpajoissa seitsemän tavoitetta kiertota-louden saavuttamiseksi:

1. Kiinteistö- ja rakennusalalla on yhteinen päämäärä kiertotalouden edistämiseen
2. Ohjauskeinot ja lainsäädäntö ohjaavat tehokkaasti kiertotalouteen
3. Alan toimintatavat ovat uudistuneet kiertotaloutta edistäviksi
4. Infra- ja talonrakentamisen suunnittelun lähtökohta on elinkaariajattelu
5. Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus edistävät kiertotaloutta
6. Hankintaprosesseja ja tilaajaosaamista kehitetään kiertotalousmyönteiseen suuntaan
7. Kaikki tilat ovat tehokkaassa ja maksimaalisessa käytössä.

Kiertotaloussprintin aikana alan asiantuntijat tunnistavat ja toteuttavat konkreettisia toimenpiteitä näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tahti on kova. Aikaa on puolisen vuotta ennen marraskuussa 2018 pidettävää tulos-seminaaria. Kiertotalousprintti toteutetaan yhteistyössä Sitran kanssa ja se on osa Sitran laatimaa toimenpide-ohjelmaa Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016–2025.

”Tavoitteena on, että Suomi on kiertotalouden kärkimaa vuonna 2025. Rakennetun ympäristön rooli tässä on olennainen. Kiertotalous rakennetussa ympäristössä -hankkeella haluamme haastaa rakennus- ja kiinteistöalan itse miettimään, miten kiertotalous alalla toteutetaan ja mitkä ovat rakennusalalla ne kiertotalouden kriteerit, joilla alaa muutetaan, sanoo Nani Pajunen, Sitran johtava kiertotalouden asiantuntija. [hr]

Lisätietoa:

Lue julkaisu “Näin rakennamme kiertotaloutta. 7 tavoitetta kiertotalouden toteutumiseksi KIRA-alalla”
Kiertotaloussprintin verkkosivut www.figbc.fi/kiertotalous
Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland, +358 40 525 8440, mikko.nousiainen(a)figbc.fi
Nani Pajunen, johtava asiantuntija, Sitra, 029 461 8297, nani.pajunen(a)sitra.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami