Green Building Council Finland

Maailman suurin korjausrakentamisen yhteishanke tukee energiatehokkuuden parantamista Euroopassa

Homepage

Maailman suurin korjausrakentamisen yhteishanke alkaa yhtä aikaa eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa. Hankkeesta vastaavat maiden Green Building Council -järjestöt. Tavoitteena on ratkaista alueen suurin ilmastohaaste – olemassa olevat rakennukset.

Yli vuoden valmistelun jälkeen BUILD UPON -projekti käynnistyy täysillä. Vuonna 2016 on luvassa 80 tapahtumaa ympäri Euroopan. Nämä kokoavat yhteen yli 1 000 organisaatiota tavoitteenaan vähentää rakennetun ympäristön aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Olemassa olevat rakennukset nimittäin vastaavat 36 prosentista EU:n hiilidioksidipäästöistä.

Tukea kansallisten korjausrakentamisen strategioiden (EED) valmisteluun

BUILD UPON tukee hankemaiden hallituksia energiatehokkuusdirektiivin (EED) artikla 4:n velvoittaman kansallisen korjausrakentamisen strategian laadinnassa. Tämä strategia on pitkän tähtäimen suunnitelma siitä, miten EU:n jäsenvaltiot aikovat korjata olemassa olevaa rakennuskantaansa yhä energiatehokkaammaksi. EU velvoittaa jäsenvaltioitaan laatimaan nämä strategiat 30.4.2017 mennessä.

BUILD UPON -yhteisö on saanut 2,35 miljoonan euron rahoituksen EU:n Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Projektia vetävät ja toteuttavat 13 maan Green Building Councilit. Suomen lisäksi mukana ovat Bulgaria, Kroatia, Tšekin tasavalta, Irlanti, Italia, Latvia, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Turkki. Myös kattojärjestö World Green Building Councilin Europe Regional Network tukee kansallisten järjestöjen työtä.

Suomen hankeryhmässä ovat mukana strategiaa valmistelevan ympäristöministeriön lisäksi Motiva, VTT, Energiavirasto, Kiinteistöliitto, Nokia Networks, Helsingin kaupunki ja ympäristökeskus, Skanska, Uponor, Schneider Electric, Caverion, SYKLI, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ja SOK.

Projekti kokoaa korjausrakentamisen sidosryhmät yhteiskunnan eri aloilta yhteistyöhön tämän haastavan tehtävän ratkaisemiseksi. Mukaan kutsutaan lainsäätäjiä, virkamiehiä, järjestöjä, suunnittelijoita, rakennusyrityksiä, rakennustuoteteollisuutta, energiayhtiöitä, rahoituslaitoksia sekä kiinteistöjen käyttäjiä.

Tavoitteena on luoda vahva yhteisymmärrys ja näkemys kansallisen korjausrakentamisstrategian osalta ja selkeistä energian säästötavoitteista. Lisäksi tavoitteena on yleisen tietoisuuden lisääminen korjausrakentamisen hyödyistä, koulutuksen lisääminen, uusien rahoitusmuotojen jalkauttaminen markkinoille sekä energiankulutuksen mittaamisen ja todentamisen lisääminen.

Olemassa olevat rakennukset ovat Euroopan suurin haaste ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. “Me voimme kääntää tämän haasteen ratkaisuksi mutta me tarvitsemme eräänlaisen korjausrakentamisen mullistuksen.” Terri Wills, World Green Building Councilin puheenjohtaja, toteaa. “BUILD UPON tulee synnyttämään tämän muutoksen kokoamalla yhteen ennennäkemättömän määrän avainpelaajia, hallituksia, yrityksiä, järjestöjä yhteisöön, jossa he yhdessä saavat aikaan muutoksen, joka saa Euroopan olemassa olevat rakennukset muuttumaan kestävän kehityksen mukaisiksi.”, hän jatkaa.

BUILD UPON projekti käyttää kahta pääasiallista alustaa työskentelyynsä:

  • RenoWiki on ainutlaatuinen portaali, josta kuka tahansa voi etsiä toteutuneita ja olemassa olevia korjausrakentamisesimerkkejä ympäri Eurooppaa. Portaalista löytyy tällä hetkellä jo yli 550 hanketta, esimerkiksi Latviasta ”Let’s Live Warmer” ja ”RenoValue” –projekti, joka opetti kiinteistöarvioijat ottamaan huomioon parantuneen energiatehokkuuden arvioinneissaan.
  • Yli 80 tapahtuman sarja kattaa 13 maan tärkeimmät kaupungit. Ideapajat kokoavat yhteen avainhenkilöitä kehittämään korjausstrategioita ja pohtimaan niitä tukevia yhteiskunnallisia tavoitteita, rahoitusmekanismeja, osaamisen lisäämisen ohjelmia ja yleisen tietoisuuden lisäämistä.

BUILD UPON –hankkeen koordinaattori ja Espanjan Green Building Councilin kansainvälisten asioiden johtajan Emilio Miguel Mitren mukaan Euroopassa on jo nyt käynnissä satoja korjausrakentamisen hankkeita mutta ne usein ovat yksittäisiä eivätkä pysty jakamaan tietoa ja kokemuksia keskenään. Nyt on tullut aika rakentaa muutoksen mahdollistamiseksi näiden sinänsä vahvojen, mutta hajanaisten, perustusten päälle uutta yhdistämällä voimamme ja tuomalla yhteen resurssimme. BUILD UPONin keskeisin haaste onkin valtaisa koordinointiponnistus.”, hän toteaa.

RenoWiki-kirjasto ja kaikki vuoden tapahtumat löytyvät osoitteesta www.buildupon.eu!

[hr]Lisätietoja:

Sami Lankiniemi, Green Building Council Finland, Projektipäällikkö, +358407662263, sami.lankiniemi@figbc.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden