Mielipidekirjoituksemme Helsingin Sanomissa 16.4.2019

Green Building Council Finland jäsenistö hyväksyi kevätkokouksessaan 26.3.2019 julkilausuman tavoitella hiilineutraalia rakennettua ympäristöä vuoteen 2030 mennessä. HS julkaisi mielipidekirjoituksemme 16.4.2019, joka on tiivistelmä julkilausumasta ja jatkaa keskustelua tavoitteen saavuttamiseksi.

Alla alkuperäinen Helsingin Sanomissa 16.4.2019 julkaistu mielipidekirjoitus:

——————————————————————————————————————

https://www.hs.fi/paivanlehti/16042019/art-2000006072715.html

——————————————————————————————————————–


Julkaistu: 16.4. 2:00 (HS)

Lukijan mielipide: Rakennettu ympäristö hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ja yhteiskunnan toteutuminen edellyttää kiinteistö- ja rakennusalan siirtymistä kiertotalouteen.

WORLD GREEN BUILDING COUNCIL -yhteistyöverkosto on lanseerannut maailmanlaajuisen Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen. Vapaaehtoisen sitoumuksen tavoitteena on kannustaa rakennus- ja kiinteistöalan organisaatioita sekä kaupunkeja siihen, että näiden rakennuskanta on vuonna 2030 hiilineutraali kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta.

Allekirjoittajina sitoumuksessa ovat esimerkiksi Lontoo, Pariisi, New York, Kalifornia ja Tukholma sekä Berkeley Group, Salesforce ja Integral Group.

Suomalaisia rakennus- ja kiinteistöalan organisaatioita edustavan Green Building Council Finlandin jäsenten mielestä nollatavoite on kunnianhimoinen mutta oikein toimin saavutettavissa. Jotta siihen päästään, nyt on aika toimia. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ja yhteiskunnan toteutuminen edellyttää myös kiinteistö- ja rakennusalan siirtymistä kiertotalouteen.

Rakennetun ympäristön merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja muutokseen sopeutumisessa on ratkaiseva, koska sen osuus energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä on noin 30–40 prosenttia sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Kehittämistyössä huomio kiinnitetään kahteen asiaan: rakennusmateriaalien valmistuksen vähäpäästöisyyteen sekä rakennusten käytön aikaisen energiankulutuksen ja tästä aiheutuvien päästöjen minimointiin. Etenkin jälkimmäisen osalta tavoitteena tulee olla hiilineutraalisuus ja tämän jälkeen jopa ilmastopositiivisuus (niin sanottu hiilikädenjälki).

Vuoden 2019 aikana haluamme osaltamme tuoda hiilineutraalin rakennetun ympäristön tavoitteen tutuksi ja innostaa hyvien esimerkkien avulla kiinteistö- ja rakennusalan organisaatioita miettimään, millä keinoilla kukin voi vähentää toimintansa hiilidioksidipäästöjä. Tavoite hiilineutraalista kiinteistökannasta auttaa niin Suomea, kaupunkeja kuin organisaatioitakin saavuttamaan omat laajemmat päästövähennystavoitteensa.

Hiilineutraali rakennettu ympäristö ja kiertotalous sopivat myös erinomaisesti yhdeksi Suomen EU-puheenjohtajakauden konkreettiseksi kärkiteemaksi. Ilmastonmuutosta hillitsevillä toimilla on kiire ja päästövähennyksiä tulee saada aikaan kaikkia mahdollisia keinoja tarkastellen.

Antti Kerppola           puheenjohtaja

Petri Suutarinen        varapuheenjohtaja

Mikko Nousiainen     toimitusjohtaja, Green Building Council Finland

LISÄTIETOJA:

Julkilausuma:
https://figbc.fi/julkilausuma-tavoitteeksi-hiilineutraalisuus-rakennetussa-ymparistossa/

Mikko Nousiainen, etunimi.sukunimi@figbc.fi, 040 525 8440

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami