Green Building Council Finland

Mikä vihreä rakentaminen? Asiantuntijat vastaavat

Uponor Oyj:n liiketoimintaryhmän johtaja Ilari Aho ja Nordean toimitilajohtaja Juha Olkinuora (kuvassa) ovat intohimoisia vihreän rakentamisen puolestapuhujia. Olkinuora toimii Green Building Council Finlandin (FIGBC) hallituksen puheenjohtajana. Aho on yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Uponorin Aho uskoo vihreän rakentamisen muuttuvan 2010-luvun aikana mainstreamiksi. Nordean Olkinuoran mielestä kiinteistökanta vihertyy tehokkaimmin käyttäjien vaatimuksista.

Seuraavassa he vastaavat vihreää rakentamista koskeviin kysymyksiin.

Uponor ja Nordea ovat molemmat Green Building Council Finlandin perustajajäseniä. Miten edustamasi yritys linkittyy vihreään rakentamiseen?

Aho: Uponorin lämmitys- ja viilennysjärjestelmät parantavat energiatehokkuutta ja lisäävät uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Ne myös parantavat sisäilman laatua ja tätä kautta edistävät terveyttä ja työpaikoilla tuottavuutta.

Olkinuora: Nordealla on noin 35 000 toimihenkilöä 1,4 miljoonan neliömetrin toimitiloissa 22 maassa. Haluamme minimoida hiilijalanjälkemme ja toimia edelläkävijänä ekotehokkaiden toimintatapojen hyödyntämisessä.

Miten kiinnostuit vihreästä rakentamisesta?

Aho: Olin 1990-luvulla mukana kansainvälisissä kestävän rakentamisen ja rakennusten ympäristöluokitusten kehityshankkeissa  sekä käynnistämässä Sustainable Building -konferenssisarjaa. Kun kuulin Green Building Council Finlandin valmistelemisesta, mukaan lähteminen oli itsestään selvää.

Olkinuora: Olen vetänyt Nordeassa vuonna 2008 perustettua Ecological Footprint -ohjelmaa. Olemme vuodessa pystyneet vähentämään merkittävästi esimerkiksi energian- ja paperinkulutusta. Yritys ja henkilöstö voivat yhdessä saada tuloksia aikaan.  Green Building Council on hyvä organisaatio tämän viestin välittämiseen kaikille yrityksille Suomessa.

Onko Suomessa hyviä esimerkkejä vihreästä rakentamisesta?

Aho: Suomesta löytyy hyviä esimerkkejä sekä energiatehokkaasta että laajemminkin vihreästä rakentamisesta. Viikin ekokortteli oli ensimmäinen laajempi ja ympäristötavoitteiden osalta kunnianhimoinen hanke. Asuntopuolella jo 1980-luvun lopulta alkaen on toteutettu merkittävä määrä matalaenergiarakennuksia ja  nyt 2000-luvun puolella niin sanottuja passiivitaloja.

Uponor on tällä hetkellä mukana mm. Porin Puuvillan kauppakeskuksen rakentamisessa. Siitä tulee ensimmäinen laajassa mitassa maaenergiaa hyödyntävä kauppakeskus Suomessa.

Lisäksi yhteistyössä YIT:n ja Fortumin kanssa olemme toteuttamassa Nupurin asuinaluetta Espooseen. Nupurista tulee Suomen ensimmäinen kokonaisvaltaisesti suunniteltu matalaenergiarakentamisen ja alueellisen maalämpöjärjestelmän integroiva alue.

Olkinuora: Pohjoismaissa on valtava määrä hyviä esimerkkejä vihreästä rakentamisesta ja kiinteistöjen  käytöstä. En haluaisi kuitenkaan rajata vihreää rakentamista vain rakentamiseen.

Haluaisin käyttäjien heräävän mahdollisuuksiin toimia vihreämmin ja alkavan vaatia vihreämpää rakentamista ja kiinteistön teknistä ylläpitoa. On tärkeää, että rakennusliikkeet ja suunnittelijat osaavat vihreän rakentamisen. Todellista muutosta olemassa olevan kiinteistökannan vihertymiseen saadaan aikaan vain käyttäjien kovenevilla vaatimuksilla.

Miksi vihreä rakentaminen on ollut käsitteenä niin vähän tunnettu Suomessa, jossa ympäristöarvot tiedostetaan muuten varsin hyvin?

Aho: Suomessa on kiinnitetty huomiota rakentamisen energiakysymyksiin ja sisäilmastoon. Vihreää rakentamista on siis kehitetty ja tehty Suomessakin aika lailla. Vihreän rakentamisen termiä on käytetty säästeliäästi. Uskon, että 2010-luvun aikana vihreä rakentaminen muuttuu mainstreamiksi.

Olkinuora: Emme ole osanneet pitää näistä asioista tarpeeksi ääntä, jotta tietoisuus mahdollisuuksista olla vihreämpi lisääntyisi. Mutta uskon, että FIGBC:n viitoittamana tulee 2010-luvulla tapahtumaan voimakas muutos. Kun oivalletaan, että kiinteistöalan toimijat yhdessä käyttäjien kanssa voivat parantaa ekotehokkuutta ja säästää huomattavia summia rahaa, alkaa lumipalloefekti toimia.

Mikä olisi edustava esimerkki vihreästä rakentamisesta maailmalla?

Aho: Mikä tahansa LEED Platinum, BREEAM Excellent tai jonkin muun luokitusjärjestelmän korkeimman arvosanan saanut rakennus kelpaa esimerkiksi. Tällaisia rakennuksia on maailmalla satoja.

Esimerkkejä löytyy sekä ekokylätyyppisistä materiaali-, jäte- ja paikallisekologiakysymyksiä painottavista asuntoalueista että teknologiakylki edellä asiaa lähestyvistä energia- ja ympäristötehokkaista toimitilarakennuksista.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

8.12.2022
Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota