Menu
Menu

Mitä eroa on matalaenergiatalolla ja passiivienergiatalolla?

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Energiatehokkaiden talojen määritelmäviidakkoon on helppo eksyä. Motiva on päivittänyt verkkosivuilleen (http://motiva.fi/rakentaminen/millainen_on_energiatehokas_pientalo/matalaenergiatalon_maaritelmia)  energiatehokkaiden talojen määritelmät:

Matalaenergiatalo

Vuoden 2010 alusta voimaan tulleiden uusien rakentamismääräysten (http://www.finlex.fi/data/normit/34165-D3-2010_suomi_22-12-2008.pdf) myötä eristysvaatimukset tiukentuivat merkittävästi. Uusien rakentamismääräysten ohjeiden mukaan matalaenergiarakennusta suunniteltaessa tulisi laskennallisten lämpöhäviöiden olla enintään 85 % rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä.

Matalaenergiatalo kuluttaa lämmitysenergiaa Etelä-Suomessa alle 60 kWh/brm² vuodessa ja Pohjois-Suomessa alle 90 kWh/brm² vuodessa.

Passiivienergiatalo

Passiivienergiatalo ei yleisen määritelmän mukaan tarvitse lainkaan lämmitys- eikä jäähdytysenergiaa. Suomen ilmastossa ei vielä päästä kustannustehokkaasti sellaiseen tasoon, jossa lämmitystä ei lainkaan tarvita.

VTT:n määritelmän mukaan (http://passiivitalo.vtt.fi/energian_kulutus.html) passiivitalo tarvitsee lämmitysenergiaa Etelä-Suomessa noin 20 kWh/brm² vuodessa ja Pohjois-Suomessa noin 30 kWh/brm² vuodessa.

Kun talon energiankulutus on pieni, ei tavanomaisia lämmönjakojärjestelmiä välttämättä tarvita.

Nollaenergiatalo ja plusenergiatalo

Nollaenergiatalo tuottaa uusiutuvaa energiaa vähintään saman verran kuin se kuluttaa uusiutumatonta energiaa.

Plusenergiatalo tuottaa energiaa vuositasolla enemmän kuin kuluttaa. Ylijäämä voidaan esimerkiksi myydä valtakunnanverkkoon.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami