Green Building Council Finland

Mitä johtajana voi tehdä ilmaston hyväksi?

Tuuli Kaskinen, Climate Leadership Coalition, puhui organisaatioiden johtajien roolista ilmastotyössä #BuildingLifen lähettiläiden eli Ambassador Forumin tapaamisessa 28.3.2022.

Tuuli Kaskinen, Kuva CLC.

CLC ry:n (CLC Climate Leadership Coalition) tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tuuli Kaskinen on toiminut viimeksi ajatushautomo Demos Helsingin konsultatiivisen työn johtajana. Kaskinen aloitti CLC ry:n toimitusjohtajana 1.4.2022.

Kaskinen esitteli CLC:n avaintavoitteista kolme kohtaa:

1. Hiilen hinta

Esimerkiksi EU:n Green Dealin onnistuminen edellyttää myös yksityisen rahan liikettä – ja se tapahtuu hiilen hinnalla. ”On tärkeää, että päästökauppajärjestelmät olisivat toimivia. Hiilitullit voivat vahvistaa eurooppalaista hiilen hinnoittelua entisestään.”, kertoi Kaskinen. ”Globaalisti päästöistä vain alle neljännes on hinnoittelun pirissä, mutta etenkin energiasektorilla hiilen hinta on ollut merkittävä draiveri jo pitkään. Jatkossa vaikutus etenee muillekin sektoreille.” Kaskinen myös arveli muutoksen tapahtuvan eri puolilla maapalloa eri tavoin, mutta tapahtuvan varmasti.

2. Hiilikädenjälki

Mitä yritykset voivat tehdä, jotta päästöt vähenisivät muualla. ”Oman hiilijalanjäljen laskeminen ja omien päästöjen hallinta on jo selvitettävissä oleva asia, mutta ilmastonmuutokseen vaikutetaan hiilikädenjäljellä”, totesi Kaskinen ja laajensi vielä ajatusta globaaleihin ratkaisuihin. CLC tukee jäsentensä VTT:n teknisen tutkimuskeskuksen ja LUT-yliopiston kehittämää hiilikädenjälki-konseptia ja suosittelee sen laajempaa käyttöä EU:n alueella.

3. Hiilensidonta

Pelkillä päästövähennyksillä ei ilmastonmuutosta hillitä riittävästi. ”Hiiltä sitomalla voidaan päästä jopa hiilipositiivisuuteen, mutta toki nämä ratkaisut edellyttävät vielä paljon selvitystyötä”, totesi Kaskinen.

Mitä on hyvä huomioida juuri nyt?

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi 28. helmikuuta 2022 viimeisimmän raporttinsa. Raportti käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sopeutumista muutoksiin ja haavoittuvuutta. ”IPCC vahvistaa viestiään joka julkaisulla. On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka yhä – nykyisten toimien jatkumisella entisellään – kuljetaan yhä kolmen asteen lämpenemistä, on kaikkein dramaattisimpia skenaarioita kyetty karsimaan pois.”

Figure SPM.5: Climate resilient development (CRD)

Kuudennessa raportissa nähdään, että myönteinen kehityspolku on menetetty. ”Nyt edessämme on monta haastavaa, katastrofaalistakin polkua, mutta myös mahdollisuus ns. vihreään polkuun. Uutta IPCC sanoituksessa on, että huomioidaan myös sosiaalisia näkökulmia ja että ihmisten mukana pitäminen on tärkeää.”

Mitä siis yritysjohtajan agendalle

WRI (World Resources Instituten) ja ClimateWorks säätiön State of Climate Action -raportissa arvioitiin kahtakymmentäyhtä indikaattoria kuudelta eri sektorilta. Indikaattoreista kaksi osoittaa riittävää muutosvauhtia, jolla saavutetaan sekä vuoden 2030 että 2050 tavoitteet. 13 indikaattoria osoittaa muutosta oikeaan suuntaan, mutta liian hitaasti – ja kaksi esitysmuutosta johti kokonaan väärään suuntaan. ”Huomattavaa on, että juuri Buildings -kohdassa lukee, että tietoa ei ole riittävästi edistymisen arvioimiseksi. On pohdittava, tuottavatko rakentamisen teollistumisen prosessit tähän kaivattua dataa.”

Kuva The State of Climate Action report

Mitä yritysjohtajan roolissa voi tehdä ilmaston kannalta

 1. Kulje koko ajan kohti hiilipositiivista yhtiötä ja vaikutusta
 2. Tee horisontti 2:n suunnitelma geopoliittisen tilanteen vaikutuksista energiaan ja materiaaleihin.
 3. Tuota askel kerrallaan tietoa rakentamisen ympäristövaikutuksesta. Tieto alkaa olla suunnitteluprosessin luonteva osa ja jokainen uusi pala tietoa lisää koko arvoketjun osalta hahmotusta.
 4. Minimoi jalanjälki ja maksimoi kädenjälki. Ei vain oma, vaan myös eteenpäin vievä vaikutus.
 5. Laske, seuraa ja raportoi edistyksellisimmillä mahdollisilla tavoilla.

FIGBC vinkit edelläkävijöille

#BuildingLife -lähettiläät

Suomen #BuildingLife -lähettiläät ovat alan edelläkävijöitä, jotka ovat sitoutuneet projektin yhteisiin tavoitteisiin. Lähettiläät johtavat työtä rakennetun ympäristön eri toimijoiden parhaiden päästövähennyskeinojen tunnistamiseksi. Tunnistettavat keinot otetaan nopealla aikataululla laajasti käyttöön huomioiden kaikki rakennuksen elinkaaren vaiheet. Lähettiläät toivovat, että hiilijalanjälkilaskenta tuodaan nopealla aikataululla osaksi rakennuslupaa ja uudisrakennuksille asetettava raja-arvo ohjaa tehokkaasti rakennusten koko elinkaaren hiilipäästöjen vähenemiseen.

 • Hannamari Koivula, Head of Sustainability and Property Management, Antilooppi
 • Mia Andelin, Chief Sustainability, Sweco
 • Miimu Airaksinen, Kehitysjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj
 • Maija Jokela, Toimitusjohtaja, Ramboll Finland
 • Jan Herranen, maajohtaja, Rototec Oy
 • Kaisa-Reeta Koskinen, Projektijohtaja, Hiilineutraali Helsinki
 • Panu Pasanen, Toimitusjohtaja, One Click LCA Ltd
 • Jyrki Keinänen, Toimitusjohtaja, A-Insinöörit Oy
 • Olli Nikula, Toimitusjohtaja, Saint-Gobain Finland Oy
 • Juha Kostiainen, Johtaja, Kaupunkikehitys, YIT Oyj
 • Tuomas Särkilahti, Toimitusjohtaja, Skanska Oy
 • Ilkka Tomperi, Johtaja, Kiinteistöt, YIT Oyj
 • Ville Reinikainen, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Granlund Oy
 • Minna Toiviainen, Liiketoimintajohtaja, Realia Management Oy
 • Laura Inha, Kehityspäällikkö, Kestävä Tampere 2030
 • Juha Rämö, Teknologiajohtaja, Consolis Parma
 • Riku Patokoski, Toimitusjohtaja, Bonava Suomi Oy
 • Topi Paananen, Toimitusjohtaja, Peikko Group Oy
 • Niina Nurminen, Rakennuttajapäällikkö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
 • Pasi Suutari, Kiinteistöjohtaja, SOK

Tukensa #BuildingLife -hankkeelle ovat myös antaneet

 • Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri (6.6.2019– 18.11.2021)
 • Karla Lindahl, Toimitusjohtaja, KONE Suomi ja Baltia (31.3.2022 saakka) Etelä-Euroopan ja Välimeren alueen johtaja, KONEen johtokunnan jäsen
 • Saara Vauramo, Ohjelmajohtaja, Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021

#BuildingLife hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma on selkeä pohja jokaisen kiinteistö- ja rakennusalalla toimivan organisaation omalle suunnitelmalle. Selkeisiin toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, aihealueittain, aikajanalle asetettuna.

Kiinteistö- ja rakennusala on käymässä läpi syvää systeemistä muutosta kohti vähähiilisyyttä ja aikanaan hiilineutraaliutta.  Kaikkia keinoja ei tarvitse keksiä itse. Tutustu toimintaohjelmaan osoitteessa figbc.fi/buildinglife ja luokaa oman toimintanne hiilineutraaliustiekartta nyt.

Lisätietoja:

Lauri Tähtinen
Kehityspäällikkö
Green Building Council Finland
puh. +358 40 486 5400

Hankkeen verkkosivut

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä

Mitä johtajana voi tehdä ilmaston hyväksi?

29.4.2022
Tuuli Kaskinen, Climate Leadership Coalition, puhui organisaatioiden johtajien roolista ilmastotyössä #BuildingLifen lähettiläiden eli Ambassador Forumin tapaamisessa 28.3.2022. CLC ry:n (CLC Climate Leadership Coalition) tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden

NCC, NAL Asunnot, EcoUp ja Lukkaroinen #BuildingLifen kannattajiksi

25.4.2022
NCC, NAL Asunnot, EcoUp ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy sitoutuvat BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. #BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 37 organisaatiota, jotka ovat laatineet tai tulevat laatimaan itselleen

Taksonomian vaikutus rakentamiseen ja rakentamisen kiertotalouteen

19.4.2022
Turun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 12.4.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Turku Business Regionin 3C-klusterin yhteistyönä. Tapaamisen teemana oli taksonomia ja kiinteistö- ja rakennusalan sääntely. Taksonomian

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2022 kooste

6.4.2022
Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaari 2022 järjestettiin maanantaina 4.4.2022. Aamupäivällä kuultiin katsaus Euroopan, Pohjoismaiden ja etenkin Suomen tulevaan vähähiilisyyttä tukevaan säädösohjaukseen. Iltapäivällä keskityttiin alan edelläkävijöiden esimerkkeihin ja uusiin ohjeistuksiin hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tilaisuuden

Näyttää suunnan, auttaa matkalla

4.4.2022
Kiinteistö- ja rakennusalalla vähennetään päästöjä päätä huimaavalla vauhdilla. Uusia vähähiilisiä ratkaisuja ja toimintamalleja kehitetään kaikkialla ja innovaatiot siirtyvät massojen käyttöön nopeasti. Kiinteistö- ja rakennusala on lunastamassa paikkaansa keskeisenä ilmastonmuutoksen ratkaisijana,

Vantaa #BuildingLifen kannattajaksi

28.3.2022
Vantaa liittyy Helsingin, Lahden ja Tampereen kaupunkien sekä samalla yli kolmikymmenpäisen organisaation joukkoon sitoutuessaan #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Julkiset toimijat vaikuttavat kaikkiin rakennushankkeisiin ja kaikkiin kiinteistöihin. Ohjausvaikutus on

FIGBC Kevätkokous – vastuullisuuden perusta on yrityksen kulttuurissa

25.3.2022
Green Building Council Finland ry. on yleishyödyllinen yhdistys, joten toimintaamme ohjaavat vuosikokoukset. Yhdistyksen vuosikokouksissa valitaan Green Building Council Finlandin hallitus ja sen puheenjohtajat sekä vaalitoimikunta ja vahvistetaan mahdolliset sääntömuutokset. Vuosikokouksissa

Pidennä rakennuksen elinkaarta keskeltä kiertotaloudella

21.3.2022
Rakennuksen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla kunnossapidolla on helpointa “heti valmista” kiertotaloutta, todettiin 16.3.2022 vuoden ensimmäisessä pääkaupunkiseudun kiertotalouden ammattilaisten verkostotapaamisessa. Vuoden ensimmäinen verkostotapaaminen Päivän tavoitteena oli oppia uutta kiertotaloudesta KIRA-alalla ja tutustua