Green Building Council Finland

Mitä johtajana voi tehdä ilmaston hyväksi?

Tuuli Kaskinen, Climate Leadership Coalition, puhui organisaatioiden johtajien roolista ilmastotyössä #BuildingLifen lähettiläiden eli Ambassador Forumin tapaamisessa 28.3.2022.

Tuuli Kaskinen, Kuva CLC.

CLC ry:n (CLC Climate Leadership Coalition) tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tuuli Kaskinen on toiminut viimeksi ajatushautomo Demos Helsingin konsultatiivisen työn johtajana. Kaskinen aloitti CLC ry:n toimitusjohtajana 1.4.2022.

Kaskinen esitteli CLC:n avaintavoitteista kolme kohtaa:

1. Hiilen hinta

Esimerkiksi EU:n Green Dealin onnistuminen edellyttää myös yksityisen rahan liikettä – ja se tapahtuu hiilen hinnalla. ”On tärkeää, että päästökauppajärjestelmät olisivat toimivia. Hiilitullit voivat vahvistaa eurooppalaista hiilen hinnoittelua entisestään.”, kertoi Kaskinen. ”Globaalisti päästöistä vain alle neljännes on hinnoittelun pirissä, mutta etenkin energiasektorilla hiilen hinta on ollut merkittävä draiveri jo pitkään. Jatkossa vaikutus etenee muillekin sektoreille.” Kaskinen myös arveli muutoksen tapahtuvan eri puolilla maapalloa eri tavoin, mutta tapahtuvan varmasti.

2. Hiilikädenjälki

Mitä yritykset voivat tehdä, jotta päästöt vähenisivät muualla. ”Oman hiilijalanjäljen laskeminen ja omien päästöjen hallinta on jo selvitettävissä oleva asia, mutta ilmastonmuutokseen vaikutetaan hiilikädenjäljellä”, totesi Kaskinen ja laajensi vielä ajatusta globaaleihin ratkaisuihin. CLC tukee jäsentensä VTT:n teknisen tutkimuskeskuksen ja LUT-yliopiston kehittämää hiilikädenjälki-konseptia ja suosittelee sen laajempaa käyttöä EU:n alueella.

3. Hiilensidonta

Pelkillä päästövähennyksillä ei ilmastonmuutosta hillitä riittävästi. ”Hiiltä sitomalla voidaan päästä jopa hiilipositiivisuuteen, mutta toki nämä ratkaisut edellyttävät vielä paljon selvitystyötä”, totesi Kaskinen.

Mitä on hyvä huomioida juuri nyt?

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi 28. helmikuuta 2022 viimeisimmän raporttinsa. Raportti käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sopeutumista muutoksiin ja haavoittuvuutta. ”IPCC vahvistaa viestiään joka julkaisulla. On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka yhä – nykyisten toimien jatkumisella entisellään – kuljetaan yhä kolmen asteen lämpenemistä, on kaikkein dramaattisimpia skenaarioita kyetty karsimaan pois.”

Figure SPM.5: Climate resilient development (CRD)

Kuudennessa raportissa nähdään, että myönteinen kehityspolku on menetetty. ”Nyt edessämme on monta haastavaa, katastrofaalistakin polkua, mutta myös mahdollisuus ns. vihreään polkuun. Uutta IPCC sanoituksessa on, että huomioidaan myös sosiaalisia näkökulmia ja että ihmisten mukana pitäminen on tärkeää.”

Mitä siis yritysjohtajan agendalle

WRI (World Resources Instituten) ja ClimateWorks säätiön State of Climate Action -raportissa arvioitiin kahtakymmentäyhtä indikaattoria kuudelta eri sektorilta. Indikaattoreista kaksi osoittaa riittävää muutosvauhtia, jolla saavutetaan sekä vuoden 2030 että 2050 tavoitteet. 13 indikaattoria osoittaa muutosta oikeaan suuntaan, mutta liian hitaasti – ja kaksi esitysmuutosta johti kokonaan väärään suuntaan. ”Huomattavaa on, että juuri Buildings -kohdassa lukee, että tietoa ei ole riittävästi edistymisen arvioimiseksi. On pohdittava, tuottavatko rakentamisen teollistumisen prosessit tähän kaivattua dataa.”

Kuva The State of Climate Action report

Mitä yritysjohtajan roolissa voi tehdä ilmaston kannalta

 1. Kulje koko ajan kohti hiilipositiivista yhtiötä ja vaikutusta
 2. Tee horisontti 2:n suunnitelma geopoliittisen tilanteen vaikutuksista energiaan ja materiaaleihin.
 3. Tuota askel kerrallaan tietoa rakentamisen ympäristövaikutuksesta. Tieto alkaa olla suunnitteluprosessin luonteva osa ja jokainen uusi pala tietoa lisää koko arvoketjun osalta hahmotusta.
 4. Minimoi jalanjälki ja maksimoi kädenjälki. Ei vain oma, vaan myös eteenpäin vievä vaikutus.
 5. Laske, seuraa ja raportoi edistyksellisimmillä mahdollisilla tavoilla.

FIGBC vinkit edelläkävijöille

#BuildingLife -lähettiläät

Suomen #BuildingLife -lähettiläät ovat alan edelläkävijöitä, jotka ovat sitoutuneet projektin yhteisiin tavoitteisiin. Lähettiläät johtavat työtä rakennetun ympäristön eri toimijoiden parhaiden päästövähennyskeinojen tunnistamiseksi. Tunnistettavat keinot otetaan nopealla aikataululla laajasti käyttöön huomioiden kaikki rakennuksen elinkaaren vaiheet. Lähettiläät toivovat, että hiilijalanjälkilaskenta tuodaan nopealla aikataululla osaksi rakennuslupaa ja uudisrakennuksille asetettava raja-arvo ohjaa tehokkaasti rakennusten koko elinkaaren hiilipäästöjen vähenemiseen.

 • Hannamari Koivula, Head of Sustainability and Property Management, Antilooppi
 • Mia Andelin, Chief Sustainability, Sweco
 • Miimu Airaksinen, Kehitysjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj
 • Maija Jokela, Toimitusjohtaja, Ramboll Finland
 • Jan Herranen, maajohtaja, Rototec Oy
 • Kaisa-Reeta Koskinen, Projektijohtaja, Hiilineutraali Helsinki
 • Panu Pasanen, Toimitusjohtaja, One Click LCA Ltd
 • Jyrki Keinänen, Toimitusjohtaja, A-Insinöörit Oy
 • Olli Nikula, Toimitusjohtaja, Saint-Gobain Finland Oy
 • Juha Kostiainen, Johtaja, Kaupunkikehitys, YIT Oyj
 • Tuomas Särkilahti, Toimitusjohtaja, Skanska Oy
 • Ilkka Tomperi, Johtaja, Kiinteistöt, YIT Oyj
 • Ville Reinikainen, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Granlund Oy
 • Minna Toiviainen, Liiketoimintajohtaja, Realia Management Oy
 • Laura Inha, Kehityspäällikkö, Kestävä Tampere 2030
 • Juha Rämö, Teknologiajohtaja, Consolis Parma
 • Riku Patokoski, Toimitusjohtaja, Bonava Suomi Oy
 • Topi Paananen, Toimitusjohtaja, Peikko Group Oy
 • Niina Nurminen, Rakennuttajapäällikkö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
 • Pasi Suutari, Kiinteistöjohtaja, SOK

Tukensa #BuildingLife -hankkeelle ovat myös antaneet

 • Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri (6.6.2019– 18.11.2021)
 • Karla Lindahl, Toimitusjohtaja, KONE Suomi ja Baltia (31.3.2022 saakka) Etelä-Euroopan ja Välimeren alueen johtaja, KONEen johtokunnan jäsen
 • Saara Vauramo, Ohjelmajohtaja, Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021

#BuildingLife hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma on selkeä pohja jokaisen kiinteistö- ja rakennusalalla toimivan organisaation omalle suunnitelmalle. Selkeisiin toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, aihealueittain, aikajanalle asetettuna.

Kiinteistö- ja rakennusala on käymässä läpi syvää systeemistä muutosta kohti vähähiilisyyttä ja aikanaan hiilineutraaliutta.  Kaikkia keinoja ei tarvitse keksiä itse. Tutustu toimintaohjelmaan osoitteessa figbc.fi/buildinglife ja luokaa oman toimintanne hiilineutraaliustiekartta nyt.

Lisätietoja:

Lauri Tähtinen
Kehityspäällikkö
Green Building Council Finland
puh. +358 40 486 5400

Hankkeen verkkosivut

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

15.12.2022
#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne.  FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia