Mitä Suomi voi oppia Hollannilta infran kiertotaloudesta?

Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriöön kuuluvan Rijkswaterstaatin kokemusten mukaan infralla on suuri painoarvo kiertotaloudessa. Sen opeista voi hyötyä myös Suomen infra-ala kiertotalouskestävyytensä kehittämisessä.

Alankomaiden väyläviranomaisen opeista kertoivat kiertotalousasiantuntijat Jessica Leffers ja Evert Schut Rakentaminen + Kiertotalous -ajankohtaispäivässä marraskuussa. Hollanti on kiertotalouden edelläkävijämaa, jolta myös Suomi voi oppia hyödyntämään infrarakentamisen potentiaalia kiertotaloudessa.

Hollannin tavoitteena on olla vuoteen 2050 mennessä sataprosenttisesti kiertotalousmaa ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Maan infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriön kuuluvan Rijkswaterstaat  on ottanut aktiivisen roolin ja on mukana muuttamassa maansa rakennusalaa kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi. Hollannin väyläviranomaisen kiertotalousasiantuntijat Jessica Leffers ja Evert Schut jakoivat Rakentaminen + Kiertotalous -tapahtumassa suomalaisille kollegoilleen kokemuksiaan siitä, miten rakennetulle ympäristölle luodaan onnistunut kiertotalousstrategia tavoitteista käytäntöön.

Hollannin tavoite on olla 100 prosenttisesti kiertotalousyhteiskunta vuonna 2050

Infran sana painaa kiertotaloudessa

Kiinteistö- ja rakennusalalla käytävässä kiertotalouskeskustelussa saatetaan tulevaisuudessa kuulla yhä enemmän myös infrarakentamisen ääntä. Syyt inrfan painoarvolle ovat selkeät: Suurten volyymien infrassa myös ympäristövaikutukset ovat suuret.

Jessica Leffers ja Evert Schut korostivat infran roolia kiertotaloudessa. Hollannissa rakentamisen kuluttamista luonnonvaroista puolet käytetään infrassa. Vaikka infra on olennainen osa kiertotaloutta, monet EU:n Green Dealin ja kiertotalous Action Planin toimenpiteistä keskittyvät yhä rakennuksiin.

Infrarakentamisen volyymi kasvaa ja sitä myöten materiaalien kysyntä kasvaa, mikä luo painetta materiaalien tuotannolle. Rakennukset ja infrastruktuuri ovat riippuvaisia toisistaan ja yhteisistä materiaalivirroista: Hollannissa 97 prosenttia rakennus- ja purkujätteestä menee kiertoon, siitä 90 prosenttia käytetään infrarakentamisessa ja kolme prosenttia talonrakentamisessa. Tulevaisuudessa suhde näyttää muuttuvan kiertotalouden lisääntyessä, mikä vaikeuttaa infran kierrätysmateriaalin saatavuutta. Muutosta onkin Leffersin mukaan koordinoitava paremmin näiden kahden rakentamisen sektorin kesken.

Ympyrä sulkeutuu

Kiertotalouden myötä Rijkswaterstaatista, joka on nykyisellään maan suurimpia rakennusmateriaalin käyttäjiä, tulee Evert Schutin mukaan todennäköisesti myös suurin kierrätysmateriaalien toimittaja, jonka pitää itsekin noudattaa itse asettamiaan hankintakriteerejä.

Asema materiaalintoimittajana vaati uudenlaista yhteistyötä toimitusketjun kanssa. Rijkswaterstaat käynnistikin Impuls-nimisen infra-alan kiertotalousohjelmansa vuonna 2016. Sen lähtökohtana ovat konkreettiset tavoitteet ja tiekartta, päämääränään täysin kiertotalouden mukainen ja ilmastoneutraali toiminta vuoteen 2030 mennessä.

Hollannin kiertotalousohjelman keskeiset teemat

Rijkswaterstaatin kiertotalousohjelma rakentuu kuuden teeman ympärille. Ne käsittelevät infrarakentamisen näkökulmasta olennaisia aiheita, joista Evert Schut nosti esiin keskeisimpiä havaintoja.

Materiaalien kierto: Kiertotaloudessa olennainen materiaalien kierto yhdestä elinkaaresta seuraavaan, säilyttäen samalla materiaalin arvon.

Mittaaminen: Eräs keskeinen haaste on ollut mitata etukäteen kiertotaloutta pitkäikäisissä rakenteissa ottaen samalla huomioon kaikki elinkaaren vaiheet. Hollannissa haluttiin mitata kiertotalouden lopputuloksia, kuten ympäristön, luonnonvarojen ja arvon säilymistä. Indikaattoreiksi valittiin mm. rakenteiden rappeutuminen, purettavuus ja muuntojoustavuus. Tulevaisuuden tarpeisiin muuntautumiskykyisellä infralla on odotettavissa pidempi elinkaari ja se on parempi myös ympäristölle, mutta miten arvioida sillan muuntojoustavuutta suhteessa tulevaisuuden liikennemääriin?

Tiedonhallinta: Hollantilaisen arkkitehdin Thomas Raun mukaan ”jäte on materiaalia ilman identiteettiä”. Jos materiaalin koostumus ei ole tiedossa, sitä ei voi käyttää uudelleen. Siksi koko elinkaaren ajan materiaalin mukana kulkevat data on ohjelman keskeinen teema, josta tiedon omistaminen ja turvallisuus ovat kuumia aiheita, kun tietoa halutaan säilöä sadoiksi vuosiksi eteenpäin.

Julkiset hankinnat: Hollannissa ympäristövaikutuksille lasketaan tyypillisesti hinta eli kustannukset yhteiskunnalle (Environmental Cost Indicator, ECI). Elinkaariarvion (LCA) rinnalla hankinnoissa käytetään indikaattoreita, kuten maankäyttö ja biodiversiteetti sekä uusimpana ’yli yhden elinkaaren katsomista’. Kiertotaloudessa on lopulta kyse materiaalien pitämisestä kierrossa mahdollisimman pitkään ja indikaattoreiden tulisi laskea vaikutukset aina toiseen ja kolmanteen sykliin asti.

Learning by doing: Tätä toimintamallia käyttämällä Rijkswaterstaat kehittää ja testaa kiertotalousmyönteistä toimintaansa aina suunnittelusta arviointimenetelmiin ja kerää tietoa. Toimintamalli on tuonut virastolle paitsi hyviä teknisiä tuloksia, paljon uudenlaisia yhteistyötapoja kumppaniensa kanssa. 

Rijkswaterstaatin ‘Impuls Programme Circular Economy for the infra sector’ -ohjelman teemat.
Kuva: Leffers & Schut, Rijkswaterstaat

Kolme kiertotalouden oppia Hollannin väyläviranomaiselta

1. Infra ja rakennukset kytkeytyvät kiertotaloudessa toisiinsa ja yhteisiin materiaalivirtoihin, ja muutosta on koordinoitava yhdessä kahden sektorin kesken.

2. Kiertotalouden mukainen pyrkimys kauaskantoiseen ajatteluun ja materiaalien toisen ja kolmannen elinkaaren huomioimiseen uudistaa infrarakennuttajan ajattelua kokonaisvaltaisesti.

3. Learning by doing -toimintamallilla voi saavuttaa paitsi teknisiä tuloksia löytää uudenlaisia yhteistyön tapoja kumppaniverkoston kanssa.

Ympäristöministeriön vuosittain järjestämässä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivässä kuultiin laajemminkin infran roolista kiertotaloudessa. Tilaisuuden järjestivät ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä Green Building Council Finland, RAKLI, Rakennusteollisuus RT, RIL ja Sitra.

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2020 -tapahtuman live-tallenteen voit katsoa tästä linkistä kahden viikon ajan: https://youtu.be/YaPcDNtggT0

Puhujien esitysaineistot ovat ladattavissa: Tilaisuuden tapahtumasivulta

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Miisa Tähkänen ja Anne Valkama aloittavat Green Building Council Finlandilla

22.1.2021
Miisa Tähkänen aloittaa johtavana asiantuntijana 1.2.2021 ja Anne Valkama Green Building Council Finlandin viestintäpäällikkönä 25.1.2021. ”Rakennetun ympäristön suhtautuminen ilmastonmuutokseen tuottaa monia haasteita. Sektorin energiankulutus on 40 % ja C02-päästöt noin

Liity CEEQUAL asiantuntijaryhmään edistämään menetelmän käyttöä Suomessa!

20.1.2021

CEEQUAL-arviointimenetelmän hyödyntäminen kasvattaa suosiotaan Suomessa. Tule mukaan uuteen asiantuntijaryhmään verkostoitumaan ja vaihtamaan vertaistukea kestävän kehityksen menetelmän soveltamisesta infra-alalla!

Green Building Council Finlandin jäsenenä liityt alan edelläkävijöihin

20.1.2021

Onko sinun organisaatiosi 200. jäsenemme? Täytä jäsenhakemus jo tänään! Green Building Council Finlandin jäsenyys on vahva viesti sitoutumisesta rakennetun ympäristön toimintakäytäntöjen kehittämiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Geopolymeeribetonin comeback – Lohjan Pyörteessä vietiin kiertotalous käytäntöön poikkitieteellisellä yhteistyöllä ja rohkeudella

18.1.2021

LOIKKA-blogi | Erilaiset geopolymeerit ja vaihtoehtoisia sideaineita hyödyntävät betonit tekevät voimakkaasti paluuta rakennusmateriaaleiksi alhaisempien hiilidioksidipäästöjen ansiosta. Lohjan asuntomessuille 2021 valmistuvalle Pyörre-talolle valettiin aurinkoisena syyskuun maanantaina, 28.9.2020, geopolymeeribetonista autotallin lattia.

A-Insinöörit ja Realia ovat Green Building Council Finlandin kumppanijäsenet vuonna 2021

15.1.2021
A-Insinöörit ja Realia toimivat Green Building Council Finlandin kumppanijäseninä vuonna 2021. Kumppanijäsenten ja FIGBC:n yhteisenä tavoitteena on vauhdittaa rakennus- ja kiinteistöalan muutosta kohti ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja ratkaisuja. Kuluvat vuodet

#BUILDINGLIFE LEADERS FORUM – SUOMEN KICK-OFF

4.2.2021
#BuildingLife Leaders’ Forumin tavoitteena on lisätä yhteistyötä KIRA-alalla päästövähennystoimenpiteiden konkretisoimiseksi. Kiinteistö- ja rakennusala elää suurta muutosta. Vähähiilisyyden tiekartat valtion, ministeriöiden ja toimialajärjestöjen tekemänä tuovat uutta tietoa ja muuttavat toimintaympäristöä. Edelläkävijäyritykset

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymän kick- off -webinaari kutsui mukaan tekemään muutosta

13.1.2021
Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä hankkeen kick-off pidettiin 12.1.2021 yli 70 osallistujan seurassa. Kick-offin tavoitteena oli jakaa tietoa hankkeesta ja innostaa toimijoita mukaan. Jos et itse ehtinyt kick-off tilaisuuteen, ei

#BuildingLife -lähettiläät kannustavat nopeisiin toimiin rakennetun ympäristön hiilipäästöjen vähentämiseksi

12.1.2021
Joukko merkittäviä suomalaisia yritysjohtajia on lähtenyt #BuildingLife-lähettiläiksi näyttämään omalla esimerkillään, miten rakennettua ympäristöä viedään kohti hiilineutraaliutta. #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin hanke, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen

Jäsenemme – kerro ajankohtaisia kuulumisia tai näkökulmiasi Loikka-blogissa!

8.1.2021

Tervetuloa kirjoittamaan, herättämään keskustelua ja kertomaan organisaatiosi kestävän rakennetun ympäristön asioista laajemmalle yleisölle! Blogissa julkaistaan kannanottoja, nostoja ja mielipiteitä kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraalisuudesta, kiertotaloudesta ja kestävämmän elämän lähtökohdista kumpuavista aiheista.

WorldGBC:n vuosikertomus 2020 julkaistu: verkoston työ tarpeellisempaa kuin koskaan ennen

7.1.2021

World Green Building Council (WorldGBC) julkaisi vuodenvaihteessa vuosikertomuksensa vuodelta 2020. Julkaisussa esitellään sekä WorldGBC:n että maailmanlaajuisen Green Building Council -verkoston viime vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

Fira Green Building Council Finlandin jäseneksi

18.12.2020

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Fira Group Oy:n jäsenekseen. Fira on rakennusalan rohkea uudistaja, joka luo kestävää rakennettua ympäristöä ihmisiä kuunnellen.

Kuljetusrinki Green Building Council Finlandin jäseneksi

18.12.2020

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Kuljetusrinki Oy:n jäsenekseen. Kuljetusrinki Oy on 30-vuotias perheyritys, joka tuottaa ympäristönhuoltopalveluita meille ja tuleville sukupolville. Tärkeimpinä arvoina toimintaa ohjaavat vastuullisuus, läpinäkyvyys ja ympäristöasiat.

FIGBC:n toimiston joulunaika

16.12.2020

Toimistomme lomailee pääosin 23.12.2020 – 3.1.2021.

Toivotamme jäsenverkostollemme ja yhteistyökumppaneillemme onnellista joulunaikaa ja kestävämpää tulevaa vuotta!

OP Kiinteistösijoitus ja 17 organisaatiota maailmanlaajuisesti liittyivät Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen

11.12.2020
Pariisin ilmastosopimuksen viisivuotispäivänä Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen allekirjoittaneiden määrä nousee 128:aan. Suomen uusin hiilineutraalia energiankäyttöä tavoitteleva yritys on OP Ryhmään kuuluva OP Kiinteistösijoitus Oy. Kansainvälinen Net Zero Carbon Buildings

STARK Green Building Council Finlandin jäseneksi

10.12.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt rakennustarvikeliike Starkin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa

WorldGBC launches #BuildingLife project to deliver EU Green Deal

8.12.2020
European Green Building Councils will develop 10 national roadmaps and an EU policy roadmap to decarbonise the built environment across the whole lifecycle 7 December 2020, London – In the runup

#BuildingLife -projekti tuo rakennetun ympäristön päästövähennyskeinot kaikkien ulottuville

7.12.2020
Rakennetun ympäristön parhaat päästövähennyskeinot tulee ottaa nopealla aikataululla laajasti käyttöön, jotta ilmastokatastrofi voidaan välttää ja Suomen hiilineutraalisuustavoitteet saavuttaa. #BuildingLife -hankkeen keskeisenä tavoitteena on määrittää kunnianhimoiset välitavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet alan

Suomen suurin asuntosijoitusyhtiö asettaa tavoitteeksi hiilineutraalin energiankäytön!

2.12.2020

Kojamo Oyj on allekirjoittanut Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. Uuden vastuullisuusohjelmansa mukaisesti Kojamo tähtää omien kiinteistöjensä hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä.

Uusi kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä kutsuu sinut mukaan yhteistyöhön

1.12.2020
Uusi kiertotaloushankkeemme Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä on alkanut. Kutsumme kaikkia tahoja mukaan kertomaan ylpeästi omasta osaamisestaan ja työstään ja jakamaan sitä tämän hankkeen kautta muille. KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISKESKITTYMÄ

Uusi opas kokoaa taloyhtiöille vinkit energiaviisauteen

1.12.2020
Taloyhtiöissä on kasvavaa kiinnostusta löytää kustannussäästöjä kehittämällä energiatehokkuutta ja samalla vähentää rakennusten ilmastovaikutuksia. Ratkaisuja taloyhtiöille on tarjolla runsaasti, mutta tieto on hajallaan eri lähteissä. Uusi opas kokoaa vinkit energiatehokkuuden kehittämiseen

Tee tilaa ajattelulle ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiselle vuonna 2021

26.11.2020
LOIKKA-blogi, Mikko Nousiainen | Kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen uutta tietoa on tarjolla valtavasti ja tästä tulisi kiteyttää oleellinen, oikeat palaset yhdistäen. Jatkuvassa kiireessä tämä ei onnistu, vaan ajattelulle ja uusien

Green Friday: ilmainen loppuvuosi uusille jäsenille

25.11.2020
Aloitimme Green Friday -hengessä 31.12.2020 asti jatkuvan jäsenkampanjamme, jossa vuoden loppuun mennessä liittyneet uudet jäsenet eivät maksa kuluvan vuoden 2020 jäsenmaksua. Tee nyt päätös liittyä jäseneksi ja pääset heti mukaan

Green Building Council Finlandin syyskokous täydensi hallitusta, Anne Kaiser jatkaa varapuheenjohtajana

24.11.2020

Green Building Council Finland (GBC Suomi ry) on syyskokouksessaan 24.11.2020 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta. Anne Kaiser valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana.

Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund kirittämään kiinteistöjen hiilineutraalia energiankäyttöä!

24.11.2020

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus sai marraskuussa kolme uutta allekirjoittajaa. Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund lähtevät mukaan kirittämään nollahiilirakennusten yleistymistä Suomessa.

    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami