Green Building Council Finland

Mitä Suomi voi oppia Hollannilta infran kiertotaloudesta?

Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriöön kuuluvan Rijkswaterstaatin kokemusten mukaan infralla on suuri painoarvo kiertotaloudessa. Sen opeista voi hyötyä myös Suomen infra-ala kiertotalouskestävyytensä kehittämisessä.

Alankomaiden väyläviranomaisen opeista kertoivat kiertotalousasiantuntijat Jessica Leffers ja Evert Schut Rakentaminen + Kiertotalous -ajankohtaispäivässä marraskuussa. Hollanti on kiertotalouden edelläkävijämaa, jolta myös Suomi voi oppia hyödyntämään infrarakentamisen potentiaalia kiertotaloudessa.

Hollannin tavoitteena on olla vuoteen 2050 mennessä sataprosenttisesti kiertotalousmaa ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Maan infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriön kuuluvan Rijkswaterstaat  on ottanut aktiivisen roolin ja on mukana muuttamassa maansa rakennusalaa kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi. Hollannin väyläviranomaisen kiertotalousasiantuntijat Jessica Leffers ja Evert Schut jakoivat Rakentaminen + Kiertotalous -tapahtumassa suomalaisille kollegoilleen kokemuksiaan siitä, miten rakennetulle ympäristölle luodaan onnistunut kiertotalousstrategia tavoitteista käytäntöön.

Hollannin tavoite on olla 100 prosenttisesti kiertotalousyhteiskunta vuonna 2050

Infran sana painaa kiertotaloudessa

Kiinteistö- ja rakennusalalla käytävässä kiertotalouskeskustelussa saatetaan tulevaisuudessa kuulla yhä enemmän myös infrarakentamisen ääntä. Syyt inrfan painoarvolle ovat selkeät: Suurten volyymien infrassa myös ympäristövaikutukset ovat suuret.

Jessica Leffers ja Evert Schut korostivat infran roolia kiertotaloudessa. Hollannissa rakentamisen kuluttamista luonnonvaroista puolet käytetään infrassa. Vaikka infra on olennainen osa kiertotaloutta, monet EU:n Green Dealin ja kiertotalous Action Planin toimenpiteistä keskittyvät yhä rakennuksiin.

Infrarakentamisen volyymi kasvaa ja sitä myöten materiaalien kysyntä kasvaa, mikä luo painetta materiaalien tuotannolle. Rakennukset ja infrastruktuuri ovat riippuvaisia toisistaan ja yhteisistä materiaalivirroista: Hollannissa 97 prosenttia rakennus- ja purkujätteestä menee kiertoon, siitä 90 prosenttia käytetään infrarakentamisessa ja kolme prosenttia talonrakentamisessa. Tulevaisuudessa suhde näyttää muuttuvan kiertotalouden lisääntyessä, mikä vaikeuttaa infran kierrätysmateriaalin saatavuutta. Muutosta onkin Leffersin mukaan koordinoitava paremmin näiden kahden rakentamisen sektorin kesken.

Ympyrä sulkeutuu

Kiertotalouden myötä Rijkswaterstaatista, joka on nykyisellään maan suurimpia rakennusmateriaalin käyttäjiä, tulee Evert Schutin mukaan todennäköisesti myös suurin kierrätysmateriaalien toimittaja, jonka pitää itsekin noudattaa itse asettamiaan hankintakriteerejä.

Asema materiaalintoimittajana vaati uudenlaista yhteistyötä toimitusketjun kanssa. Rijkswaterstaat käynnistikin Impuls-nimisen infra-alan kiertotalousohjelmansa vuonna 2016. Sen lähtökohtana ovat konkreettiset tavoitteet ja tiekartta, päämääränään täysin kiertotalouden mukainen ja ilmastoneutraali toiminta vuoteen 2030 mennessä.

Hollannin kiertotalousohjelman keskeiset teemat

Rijkswaterstaatin kiertotalousohjelma rakentuu kuuden teeman ympärille. Ne käsittelevät infrarakentamisen näkökulmasta olennaisia aiheita, joista Evert Schut nosti esiin keskeisimpiä havaintoja.

Materiaalien kierto: Kiertotaloudessa olennainen materiaalien kierto yhdestä elinkaaresta seuraavaan, säilyttäen samalla materiaalin arvon.

Mittaaminen: Eräs keskeinen haaste on ollut mitata etukäteen kiertotaloutta pitkäikäisissä rakenteissa ottaen samalla huomioon kaikki elinkaaren vaiheet. Hollannissa haluttiin mitata kiertotalouden lopputuloksia, kuten ympäristön, luonnonvarojen ja arvon säilymistä. Indikaattoreiksi valittiin mm. rakenteiden rappeutuminen, purettavuus ja muuntojoustavuus. Tulevaisuuden tarpeisiin muuntautumiskykyisellä infralla on odotettavissa pidempi elinkaari ja se on parempi myös ympäristölle, mutta miten arvioida sillan muuntojoustavuutta suhteessa tulevaisuuden liikennemääriin?

Tiedonhallinta: Hollantilaisen arkkitehdin Thomas Raun mukaan ”jäte on materiaalia ilman identiteettiä”. Jos materiaalin koostumus ei ole tiedossa, sitä ei voi käyttää uudelleen. Siksi koko elinkaaren ajan materiaalin mukana kulkevat data on ohjelman keskeinen teema, josta tiedon omistaminen ja turvallisuus ovat kuumia aiheita, kun tietoa halutaan säilöä sadoiksi vuosiksi eteenpäin.

Julkiset hankinnat: Hollannissa ympäristövaikutuksille lasketaan tyypillisesti hinta eli kustannukset yhteiskunnalle (Environmental Cost Indicator, ECI). Elinkaariarvion (LCA) rinnalla hankinnoissa käytetään indikaattoreita, kuten maankäyttö ja biodiversiteetti sekä uusimpana ’yli yhden elinkaaren katsomista’. Kiertotaloudessa on lopulta kyse materiaalien pitämisestä kierrossa mahdollisimman pitkään ja indikaattoreiden tulisi laskea vaikutukset aina toiseen ja kolmanteen sykliin asti.

Learning by doing: Tätä toimintamallia käyttämällä Rijkswaterstaat kehittää ja testaa kiertotalousmyönteistä toimintaansa aina suunnittelusta arviointimenetelmiin ja kerää tietoa. Toimintamalli on tuonut virastolle paitsi hyviä teknisiä tuloksia, paljon uudenlaisia yhteistyötapoja kumppaniensa kanssa. 

Rijkswaterstaatin ‘Impuls Programme Circular Economy for the infra sector’ -ohjelman teemat.
Kuva: Leffers & Schut, Rijkswaterstaat

Kolme kiertotalouden oppia Hollannin väyläviranomaiselta

1. Infra ja rakennukset kytkeytyvät kiertotaloudessa toisiinsa ja yhteisiin materiaalivirtoihin, ja muutosta on koordinoitava yhdessä kahden sektorin kesken.

2. Kiertotalouden mukainen pyrkimys kauaskantoiseen ajatteluun ja materiaalien toisen ja kolmannen elinkaaren huomioimiseen uudistaa infrarakennuttajan ajattelua kokonaisvaltaisesti.

3. Learning by doing -toimintamallilla voi saavuttaa paitsi teknisiä tuloksia löytää uudenlaisia yhteistyön tapoja kumppaniverkoston kanssa.

Ympäristöministeriön vuosittain järjestämässä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivässä kuultiin laajemminkin infran roolista kiertotaloudessa. Tilaisuuden järjestivät ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä Green Building Council Finland, RAKLI, Rakennusteollisuus RT, RIL ja Sitra.

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2020 -tapahtuman live-tallenteen voit katsoa tästä linkistä kahden viikon ajan: https://youtu.be/YaPcDNtggT0

Puhujien esitysaineistot ovat ladattavissa: Tilaisuuden tapahtumasivulta

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.