Green Building Council Finland

IPCC:n maankäyttöraportti koskettaa myös urbaania rakennettua ympäristöä

Jessica Karhu

Elokuun alussa julkaistu IPCC:n maankäyttöraportti keskittyy globaaleihin maankäytön muutosten vaikutuksiin ilmastonmuutokseen ja ruokahuoltoon. Raportin tulokset kulminoituvat ruokajärjestelmän päästöjen pienentämiseen, missä oleellista on metsäkadon lopettaminen, turvemaiden hiilivarastojen suojelu ja hiilinielujen kasvattaminen.

Raportin mukaan viimeisen 50 vuoden aikana maailmassa on raivattu luonnontilaista metsää ja maata pelloksi ja karjan laidunmaaksi noin 16 Suomen verran. Raportin mukaan nykyinen peltomäärä riittäisi hyvin ruokkimaan kasvavankin väestön, jos peltoja hoidettaisiin hyvin, siirryttäisiin syömään vähemmän lihaa ja pienennettäisiin ruokahävikkiä. Peltoalasta 70 prosenttia käytetään eläinten rehuntuotantoon ja samaan aikaan 30 prosenttia tuotetusta sadosta menee hävikkinä roskiin.

IPCC:n maankäyttöraportti haastaa koko yhteiskunnan miettimään maankäyttöä

Kaupunkien rooli tässä ongelmakentässä on moninainen:

  1. Ruokahävikkiä syntyy kaupungeissa. Lähes 55 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa, Suomessa kaupungistumisaste on jo yli 80 prosenttia (Maailmanpankin tilastotietokanta, 2017). Ruokakuljetusten logistiikkakeskukset sijaitsevat kaupunkien alueilla tai lähimailla. Sillä on väliä, mitä kaupunkilaiset syövät ja miten urbaani infra hoitaa ruuan kuljetukset hävikkiä välttäen
  2. Kaupungistuminen vie maa-alaa toisaalta maaekosysteemeiltä kuten metsiltä ja kosteikoilta ja myös ruuan tuotannolta.
  3. Kaupungeissa lämpösaarekeilmiö nostaa lämpötiloja ja tulvariskiä imeytymättömien tulvavesien kautta.

Samaan aikaan kaupungeissa voidaan ratkaista näitä ilmastonmuutosta aiheuttavia tekijöitä. Kaupungeissa voidaan tehokkaasti edistää kasvisruokapainotteista ruokavaliota ja kotitalouksien ruokahävikkiä valistuksella ja julkisten toimijoiden toimesta. Älykkäällä infrasuunnittelulla voidaan ehkäistä varastoinnista ja logistiikasta aiheuttavaa ruokahävikkiä.

Kestävällä aluesuunnittelulla pystymään minimoimaan ekosysteemeille aiheutuvaa vahinkoa rakennettaessa kaupunkeja. Kestävä kaupunkikehitys myös etsii kompensointikeinoja vahinkojen korvaamiseksi. Niitä voi olla soiden ennallistaminen ja metsitys muualla kuin suunnittelualueella. Kestävä kaupunkisuunnittelu tukee myös ruuan tuotantoa kaupunkirakenteessa ja ravinteiden kierrätystä.

Kestävä kaupunkirakenne sisältää viherympäristöä, puita mikroilmaston viilennykseen ja hiilinieluiksi sekä puistoalueita tulvavesien imeyttämiseen. Kiertotalous kaupungeissa tukee kestävää kaupunkirakennetta ja luo markkinoita vähähiilisille uusiomateriaaleille.

Lue lisää:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT