Green Building Council Finland

IPCC:n maankäyttöraportti koskettaa myös urbaania rakennettua ympäristöä

Jessica Karhu

Elokuun alussa julkaistu IPCC:n maankäyttöraportti keskittyy globaaleihin maankäytön muutosten vaikutuksiin ilmastonmuutokseen ja ruokahuoltoon. Raportin tulokset kulminoituvat ruokajärjestelmän päästöjen pienentämiseen, missä oleellista on metsäkadon lopettaminen, turvemaiden hiilivarastojen suojelu ja hiilinielujen kasvattaminen.

Raportin mukaan viimeisen 50 vuoden aikana maailmassa on raivattu luonnontilaista metsää ja maata pelloksi ja karjan laidunmaaksi noin 16 Suomen verran. Raportin mukaan nykyinen peltomäärä riittäisi hyvin ruokkimaan kasvavankin väestön, jos peltoja hoidettaisiin hyvin, siirryttäisiin syömään vähemmän lihaa ja pienennettäisiin ruokahävikkiä. Peltoalasta 70 prosenttia käytetään eläinten rehuntuotantoon ja samaan aikaan 30 prosenttia tuotetusta sadosta menee hävikkinä roskiin.

IPCC:n maankäyttöraportti haastaa koko yhteiskunnan miettimään maankäyttöä

Kaupunkien rooli tässä ongelmakentässä on moninainen:

  1. Ruokahävikkiä syntyy kaupungeissa. Lähes 55 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa, Suomessa kaupungistumisaste on jo yli 80 prosenttia (Maailmanpankin tilastotietokanta, 2017). Ruokakuljetusten logistiikkakeskukset sijaitsevat kaupunkien alueilla tai lähimailla. Sillä on väliä, mitä kaupunkilaiset syövät ja miten urbaani infra hoitaa ruuan kuljetukset hävikkiä välttäen
  2. Kaupungistuminen vie maa-alaa toisaalta maaekosysteemeiltä kuten metsiltä ja kosteikoilta ja myös ruuan tuotannolta.
  3. Kaupungeissa lämpösaarekeilmiö nostaa lämpötiloja ja tulvariskiä imeytymättömien tulvavesien kautta.

Samaan aikaan kaupungeissa voidaan ratkaista näitä ilmastonmuutosta aiheuttavia tekijöitä. Kaupungeissa voidaan tehokkaasti edistää kasvisruokapainotteista ruokavaliota ja kotitalouksien ruokahävikkiä valistuksella ja julkisten toimijoiden toimesta. Älykkäällä infrasuunnittelulla voidaan ehkäistä varastoinnista ja logistiikasta aiheuttavaa ruokahävikkiä.

Kestävällä aluesuunnittelulla pystymään minimoimaan ekosysteemeille aiheutuvaa vahinkoa rakennettaessa kaupunkeja. Kestävä kaupunkikehitys myös etsii kompensointikeinoja vahinkojen korvaamiseksi. Niitä voi olla soiden ennallistaminen ja metsitys muualla kuin suunnittelualueella. Kestävä kaupunkisuunnittelu tukee myös ruuan tuotantoa kaupunkirakenteessa ja ravinteiden kierrätystä.

Kestävä kaupunkirakenne sisältää viherympäristöä, puita mikroilmaston viilennykseen ja hiilinieluiksi sekä puistoalueita tulvavesien imeyttämiseen. Kiertotalous kaupungeissa tukee kestävää kaupunkirakennetta ja luo markkinoita vähähiilisille uusiomateriaaleille.

Lue lisää:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa