Green Building Council Finland

Miten kestävä kehitys integroidaan liiketoimintaan kiinteistö- ja rakennusalalla?

[hr]36

Päivi Härkönen
ESG-asiantuntija[hr]

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla? Onko se pelkästään LEEDin ja Breamin seuraamista ja varmistamista vai mistä on kyse? Kiinteistösijoittajan kannalta on tietenkin keskeistä, miten kiinteistö on sertifioitu ja miten energiatehokkaita ne ovat. Tässä on kuitenkin se harha, johon muun muassa Suomen teknologinen etumatka aikoinaan tyssäsi.
Kun oltiin huipulla, ei osattu enää ylläpitää omaa uudistumista.

Kiinteistö- ja rakennusalalla voi olla sama tilanne edessä, kun nyt orastava kestavä kehitys on saanut hyvää vauhtia myös suomalaisen toimialan osaamiselle muissa maissa. Sijoittajien katseet ovat suuntautuneet entistä enemmän myös ESG:n muihn osa-alueisiin (Environment, Social, and Governance). Kyse ei ole enää pelkästään ympäristöystävällisistä tuotteista, palveluista tai kiinteistöistä vaan siitä kokonaisuudesta, joka siitä tulee. Eli kyse on myös siitä, että sosiaalinen ja hallinnollinen näkökulma tulee osaksi strategista ajattelua.

Mikä on toimialan johdon näkemys alan uusimmista tuotteista, palveluista ja siitä, miten teknologista integrointia voidaan tehdä yhä entistä enemmän. Toimialalla on nähty uusia rakennusmateriaaleja, uutta energiaa hyödyntäviä design-malleja ja uusia palvelukokonaisuuksia. Käyttäjien muuttuvat toimimintatavat tuovat muutoksia myös rakennusten suunnitteluun, logistiikkaan ja koko kaupunkikuvaan.

Yksi selkeä globaali toimialan johtava on ruotsalainen Skanska -konserni, joka on pitkään tehnyt globaaleilla kentillä kestävän kehityksen mukaista suunnittelua ja rakentamista. Lisäksi yhtiö on hyvissä ajoin ottanut mukaan sosiaalisen näkökulman ja tuottanut esitteen yhtiön eettisista toimintatavoista, code of conductista. Harva toimialan yritys on tehnyt samaa, vaikka se olisikin jo toimintatavoissa.

Toinen hyvä esimerkki on myös ruotsalainen Sweco -konserni, joka jo vuosia sitten lanseerasi koko henkilöstölle niin sanotun sisäisen ajokortin kestävän kehityksen mukaiseen toimintatapaan. Tämä lyhyt oppikurssi käytiin jokaisen työntekijän kanssa läpi ja sillä oli monia hyviä vaikutuksia: lisääntynyt työmotivaatio ja sitoutuminen työnantajaan. Positiivinen työnantajakuva on yksi keskeisimmistä alalla, jossa kilpaillaan parhaista osaajista ja suunnittelijoista.

Sijoittajien näkökulmasta katsottunut Pohjoismaiset kiinteistö- ja rakennusalan yritykset tarjoavat globaaleilla markkinoilla kiinnostavia kohteita. Harva osaa kuitenkaan käyttää tätä positiivista trendiä hyväksi. Kannattaisi hyödyntää ja vahvistaa sitä kansainvälisten sijoittajien houkuttelemiseksi.

Kiinteistöjen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on merkittävä, sillä kiinteistöjen hiilidioksidipäästöt vastaavat yhtä kolmasosaa kaikista hiilidioksidipäästöistä. Samalla on se myös haaste yritysjohdolle uusien tuotteiden, palveluiden ja palvelukonseptien kehittämiselle. Suomalainen toimiala ei ole toistaiseksi hyödyntänyt omaa osaamistaa kansainvälisille sijoittajille – nyt voisi olla oikea hetki. Tässä tarvitaan lisää strategista rohkeutta.

Päivi Härkönen

KTM, äiti , ESG-asiantuntija, liikkeenjohdon konsultti

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green