Green Building Council Finland

Miten kestävä kehitys integroidaan liiketoimintaan kiinteistö- ja rakennusalalla?

[hr]36

Päivi Härkönen
ESG-asiantuntija[hr]

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla? Onko se pelkästään LEEDin ja Breamin seuraamista ja varmistamista vai mistä on kyse? Kiinteistösijoittajan kannalta on tietenkin keskeistä, miten kiinteistö on sertifioitu ja miten energiatehokkaita ne ovat. Tässä on kuitenkin se harha, johon muun muassa Suomen teknologinen etumatka aikoinaan tyssäsi.
Kun oltiin huipulla, ei osattu enää ylläpitää omaa uudistumista.

Kiinteistö- ja rakennusalalla voi olla sama tilanne edessä, kun nyt orastava kestavä kehitys on saanut hyvää vauhtia myös suomalaisen toimialan osaamiselle muissa maissa. Sijoittajien katseet ovat suuntautuneet entistä enemmän myös ESG:n muihn osa-alueisiin (Environment, Social, and Governance). Kyse ei ole enää pelkästään ympäristöystävällisistä tuotteista, palveluista tai kiinteistöistä vaan siitä kokonaisuudesta, joka siitä tulee. Eli kyse on myös siitä, että sosiaalinen ja hallinnollinen näkökulma tulee osaksi strategista ajattelua.

Mikä on toimialan johdon näkemys alan uusimmista tuotteista, palveluista ja siitä, miten teknologista integrointia voidaan tehdä yhä entistä enemmän. Toimialalla on nähty uusia rakennusmateriaaleja, uutta energiaa hyödyntäviä design-malleja ja uusia palvelukokonaisuuksia. Käyttäjien muuttuvat toimimintatavat tuovat muutoksia myös rakennusten suunnitteluun, logistiikkaan ja koko kaupunkikuvaan.

Yksi selkeä globaali toimialan johtava on ruotsalainen Skanska -konserni, joka on pitkään tehnyt globaaleilla kentillä kestävän kehityksen mukaista suunnittelua ja rakentamista. Lisäksi yhtiö on hyvissä ajoin ottanut mukaan sosiaalisen näkökulman ja tuottanut esitteen yhtiön eettisista toimintatavoista, code of conductista. Harva toimialan yritys on tehnyt samaa, vaikka se olisikin jo toimintatavoissa.

Toinen hyvä esimerkki on myös ruotsalainen Sweco -konserni, joka jo vuosia sitten lanseerasi koko henkilöstölle niin sanotun sisäisen ajokortin kestävän kehityksen mukaiseen toimintatapaan. Tämä lyhyt oppikurssi käytiin jokaisen työntekijän kanssa läpi ja sillä oli monia hyviä vaikutuksia: lisääntynyt työmotivaatio ja sitoutuminen työnantajaan. Positiivinen työnantajakuva on yksi keskeisimmistä alalla, jossa kilpaillaan parhaista osaajista ja suunnittelijoista.

Sijoittajien näkökulmasta katsottunut Pohjoismaiset kiinteistö- ja rakennusalan yritykset tarjoavat globaaleilla markkinoilla kiinnostavia kohteita. Harva osaa kuitenkaan käyttää tätä positiivista trendiä hyväksi. Kannattaisi hyödyntää ja vahvistaa sitä kansainvälisten sijoittajien houkuttelemiseksi.

Kiinteistöjen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on merkittävä, sillä kiinteistöjen hiilidioksidipäästöt vastaavat yhtä kolmasosaa kaikista hiilidioksidipäästöistä. Samalla on se myös haaste yritysjohdolle uusien tuotteiden, palveluiden ja palvelukonseptien kehittämiselle. Suomalainen toimiala ei ole toistaiseksi hyödyntänyt omaa osaamistaa kansainvälisille sijoittajille – nyt voisi olla oikea hetki. Tässä tarvitaan lisää strategista rohkeutta.

Päivi Härkönen

KTM, äiti , ESG-asiantuntija, liikkeenjohdon konsultti

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden