Miten kestävä kehitys integroidaan liiketoimintaan kiinteistö- ja rakennusalalla?

[hr]36

Päivi Härkönen
ESG-asiantuntija[hr]

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla? Onko se pelkästään LEEDin ja Breamin seuraamista ja varmistamista vai mistä on kyse? Kiinteistösijoittajan kannalta on tietenkin keskeistä, miten kiinteistö on sertifioitu ja miten energiatehokkaita ne ovat. Tässä on kuitenkin se harha, johon muun muassa Suomen teknologinen etumatka aikoinaan tyssäsi.
Kun oltiin huipulla, ei osattu enää ylläpitää omaa uudistumista.

Kiinteistö- ja rakennusalalla voi olla sama tilanne edessä, kun nyt orastava kestavä kehitys on saanut hyvää vauhtia myös suomalaisen toimialan osaamiselle muissa maissa. Sijoittajien katseet ovat suuntautuneet entistä enemmän myös ESG:n muihn osa-alueisiin (Environment, Social, and Governance). Kyse ei ole enää pelkästään ympäristöystävällisistä tuotteista, palveluista tai kiinteistöistä vaan siitä kokonaisuudesta, joka siitä tulee. Eli kyse on myös siitä, että sosiaalinen ja hallinnollinen näkökulma tulee osaksi strategista ajattelua.

Mikä on toimialan johdon näkemys alan uusimmista tuotteista, palveluista ja siitä, miten teknologista integrointia voidaan tehdä yhä entistä enemmän. Toimialalla on nähty uusia rakennusmateriaaleja, uutta energiaa hyödyntäviä design-malleja ja uusia palvelukokonaisuuksia. Käyttäjien muuttuvat toimimintatavat tuovat muutoksia myös rakennusten suunnitteluun, logistiikkaan ja koko kaupunkikuvaan.

Yksi selkeä globaali toimialan johtava on ruotsalainen Skanska -konserni, joka on pitkään tehnyt globaaleilla kentillä kestävän kehityksen mukaista suunnittelua ja rakentamista. Lisäksi yhtiö on hyvissä ajoin ottanut mukaan sosiaalisen näkökulman ja tuottanut esitteen yhtiön eettisista toimintatavoista, code of conductista. Harva toimialan yritys on tehnyt samaa, vaikka se olisikin jo toimintatavoissa.

Toinen hyvä esimerkki on myös ruotsalainen Sweco -konserni, joka jo vuosia sitten lanseerasi koko henkilöstölle niin sanotun sisäisen ajokortin kestävän kehityksen mukaiseen toimintatapaan. Tämä lyhyt oppikurssi käytiin jokaisen työntekijän kanssa läpi ja sillä oli monia hyviä vaikutuksia: lisääntynyt työmotivaatio ja sitoutuminen työnantajaan. Positiivinen työnantajakuva on yksi keskeisimmistä alalla, jossa kilpaillaan parhaista osaajista ja suunnittelijoista.

Sijoittajien näkökulmasta katsottunut Pohjoismaiset kiinteistö- ja rakennusalan yritykset tarjoavat globaaleilla markkinoilla kiinnostavia kohteita. Harva osaa kuitenkaan käyttää tätä positiivista trendiä hyväksi. Kannattaisi hyödyntää ja vahvistaa sitä kansainvälisten sijoittajien houkuttelemiseksi.

Kiinteistöjen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on merkittävä, sillä kiinteistöjen hiilidioksidipäästöt vastaavat yhtä kolmasosaa kaikista hiilidioksidipäästöistä. Samalla on se myös haaste yritysjohdolle uusien tuotteiden, palveluiden ja palvelukonseptien kehittämiselle. Suomalainen toimiala ei ole toistaiseksi hyödyntänyt omaa osaamistaa kansainvälisille sijoittajille – nyt voisi olla oikea hetki. Tässä tarvitaan lisää strategista rohkeutta.

Päivi Härkönen

KTM, äiti , ESG-asiantuntija, liikkeenjohdon konsultti

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami