Green Building Council Finland

Mittavat päästövähennykset mahdollisia

Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää vuosittain jopa 4,5 miljoonalla tonnilla, selviää Suomen ympäristökeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreesta selvityksestä.  Selvityksellä on tuettu Kestävän kulutuksen ja tuotantoa koskevan KULTU-ohjelman uudistusta.  Ohjelman työryhmä jätti vastikään ehdotuksensa päästöjen vähentämiseksi ja vihreän talouden edistämiseksi ympäristöministeri Ville Niinistölle. Ohjelmaehdotuksessa peräänkuulutetaan muutoksen tarvetta yksityisessä ja julkisessa kulutuksessa, jotta Suomi täyttäisi tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Suomen kokonaispäästöt ovat tällä hetkellä noin 70 miljoonaa tonnia. Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan aiheuttamat päästöt ovat yhteensä yli 23 miljoonaa tonnia. Kun mukaan lasketaan tuotteiden koko elinkaari, päästöt kasvavat 35 miljoonaan tonniin.  

Tutkijoiden mukaan asumisessa on mahdollista saavuttaa kahden miljoonan tonnin päästövähennykset. Lämmitysjärjestelmän muutosten ja energiakorjausten osuus mahdollisesta päästövähennyksestä on 1,3 miljoonaa tonnia. Lisäksi energiaviisaalla asumisella kuten sähkön ja lämmön säästöllä sekä energiatehokkaiden laitteiden käytöllä saavutetaan lähes miljoonan tonnin päästövähennys.

Tehokkaimpia keinoja valintojen ohjaamiseksi ovat selvityksen mukaan peruskorjausten rakentamismääräykset, energiatodistus, energia-avustukset ja energiaverot. Ihmisten lisääntyvä tietoisuus kotinsa ilmastovaikutuksista ja energian hintakehityksestä samoin kuin energiapalvelujen tarjonnan paraneminen vähentävät päästöjen syntymistä.

Selvityksessä ehdotetaan, että päästötavoitteiden saavuttamiseksi valtionhallinnon sisäistä yhteistyötä on vahvistettava yhteisten tulostavoitteiden avulla. Tähän asti päätöksiä on tehty monista eri lähtökohdista, selvityksessä todetaan. Muun muassa asumista ja energiatuotantoa koskevia päätöksiä ei tule määrittää irrallaan muista tekijöistä kuten liikenteen tai yhdyskuntarakenteen suunnittelusta.

Uusia energiaremontteihin kannustavia ohjaus- ja rahoitusmalleja

KULTU-ohjelman tavoitteena on ollut löytää keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä vihreän talouden edistämiseksi. Lisäksi pyrkimyksenä on ollut materiaali- ja energiatehokkuuden edistäminen julkisella sektorilla, yrityksissä ja kotitalouksissa.

Materiaali- ja energiatehokkuuden osalta työryhmä suosittaa energiaremontteihin kannustavien ohjaus- ja rahoitusmallien käyttöönottoa. Niin rakennusalan kuin muun julkisen sektorin tulee näyttää esimerkkiä yhteiskunnalle energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Lisäksi valtionhallinnon tulee nykyistä järjestelmällisemmin seurata energia- ja ympäristötavoitteiden toteuttamista, työryhmä suosittaa.

Nyt lausuntokierrokselle lähtevää KULTU-ehdotusta ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä SITRA:n ja Tekesin kanssa. Lisäksi työssä oli mukana noin 190 eri sektoria edustavaa asiantuntijaa. Nykyinen KULTU-ohjelma valmistui vuonna 2005.

Lue lisää:


Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä