Green Building Council Finland

Mittavat päästövähennykset mahdollisia

Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää vuosittain jopa 4,5 miljoonalla tonnilla, selviää Suomen ympäristökeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreesta selvityksestä.  Selvityksellä on tuettu Kestävän kulutuksen ja tuotantoa koskevan KULTU-ohjelman uudistusta.  Ohjelman työryhmä jätti vastikään ehdotuksensa päästöjen vähentämiseksi ja vihreän talouden edistämiseksi ympäristöministeri Ville Niinistölle. Ohjelmaehdotuksessa peräänkuulutetaan muutoksen tarvetta yksityisessä ja julkisessa kulutuksessa, jotta Suomi täyttäisi tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Suomen kokonaispäästöt ovat tällä hetkellä noin 70 miljoonaa tonnia. Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan aiheuttamat päästöt ovat yhteensä yli 23 miljoonaa tonnia. Kun mukaan lasketaan tuotteiden koko elinkaari, päästöt kasvavat 35 miljoonaan tonniin.  

Tutkijoiden mukaan asumisessa on mahdollista saavuttaa kahden miljoonan tonnin päästövähennykset. Lämmitysjärjestelmän muutosten ja energiakorjausten osuus mahdollisesta päästövähennyksestä on 1,3 miljoonaa tonnia. Lisäksi energiaviisaalla asumisella kuten sähkön ja lämmön säästöllä sekä energiatehokkaiden laitteiden käytöllä saavutetaan lähes miljoonan tonnin päästövähennys.

Tehokkaimpia keinoja valintojen ohjaamiseksi ovat selvityksen mukaan peruskorjausten rakentamismääräykset, energiatodistus, energia-avustukset ja energiaverot. Ihmisten lisääntyvä tietoisuus kotinsa ilmastovaikutuksista ja energian hintakehityksestä samoin kuin energiapalvelujen tarjonnan paraneminen vähentävät päästöjen syntymistä.

Selvityksessä ehdotetaan, että päästötavoitteiden saavuttamiseksi valtionhallinnon sisäistä yhteistyötä on vahvistettava yhteisten tulostavoitteiden avulla. Tähän asti päätöksiä on tehty monista eri lähtökohdista, selvityksessä todetaan. Muun muassa asumista ja energiatuotantoa koskevia päätöksiä ei tule määrittää irrallaan muista tekijöistä kuten liikenteen tai yhdyskuntarakenteen suunnittelusta.

Uusia energiaremontteihin kannustavia ohjaus- ja rahoitusmalleja

KULTU-ohjelman tavoitteena on ollut löytää keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä vihreän talouden edistämiseksi. Lisäksi pyrkimyksenä on ollut materiaali- ja energiatehokkuuden edistäminen julkisella sektorilla, yrityksissä ja kotitalouksissa.

Materiaali- ja energiatehokkuuden osalta työryhmä suosittaa energiaremontteihin kannustavien ohjaus- ja rahoitusmallien käyttöönottoa. Niin rakennusalan kuin muun julkisen sektorin tulee näyttää esimerkkiä yhteiskunnalle energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Lisäksi valtionhallinnon tulee nykyistä järjestelmällisemmin seurata energia- ja ympäristötavoitteiden toteuttamista, työryhmä suosittaa.

Nyt lausuntokierrokselle lähtevää KULTU-ehdotusta ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä SITRA:n ja Tekesin kanssa. Lisäksi työssä oli mukana noin 190 eri sektoria edustavaa asiantuntijaa. Nykyinen KULTU-ohjelma valmistui vuonna 2005.

Lue lisää:


Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,

Kuinka sopeudumme muuttuvaan ilmastoomme? WGBC julkaisi uuden oppaan.

26.10.2022
Lehdistötiedote 26.10.2022 klo 11:00 Suomen aikaa World Green Building Councilin uusi julkaisu “Climate Change Resilience in the Built Environment” kokoaa yhteen vaikuttavia ja käytännöllisiä ratkaisuja kiinteistö-, yhteisö- ja kaupunkitasolla ilmastonmuutokseen