Green Building Council Finland

Mittavat päästövähennykset mahdollisia

Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää vuosittain jopa 4,5 miljoonalla tonnilla, selviää Suomen ympäristökeskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreesta selvityksestä.  Selvityksellä on tuettu Kestävän kulutuksen ja tuotantoa koskevan KULTU-ohjelman uudistusta.  Ohjelman työryhmä jätti vastikään ehdotuksensa päästöjen vähentämiseksi ja vihreän talouden edistämiseksi ympäristöministeri Ville Niinistölle. Ohjelmaehdotuksessa peräänkuulutetaan muutoksen tarvetta yksityisessä ja julkisessa kulutuksessa, jotta Suomi täyttäisi tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Suomen kokonaispäästöt ovat tällä hetkellä noin 70 miljoonaa tonnia. Asumisen, henkilöliikenteen ja ruoan aiheuttamat päästöt ovat yhteensä yli 23 miljoonaa tonnia. Kun mukaan lasketaan tuotteiden koko elinkaari, päästöt kasvavat 35 miljoonaan tonniin.  

Tutkijoiden mukaan asumisessa on mahdollista saavuttaa kahden miljoonan tonnin päästövähennykset. Lämmitysjärjestelmän muutosten ja energiakorjausten osuus mahdollisesta päästövähennyksestä on 1,3 miljoonaa tonnia. Lisäksi energiaviisaalla asumisella kuten sähkön ja lämmön säästöllä sekä energiatehokkaiden laitteiden käytöllä saavutetaan lähes miljoonan tonnin päästövähennys.

Tehokkaimpia keinoja valintojen ohjaamiseksi ovat selvityksen mukaan peruskorjausten rakentamismääräykset, energiatodistus, energia-avustukset ja energiaverot. Ihmisten lisääntyvä tietoisuus kotinsa ilmastovaikutuksista ja energian hintakehityksestä samoin kuin energiapalvelujen tarjonnan paraneminen vähentävät päästöjen syntymistä.

Selvityksessä ehdotetaan, että päästötavoitteiden saavuttamiseksi valtionhallinnon sisäistä yhteistyötä on vahvistettava yhteisten tulostavoitteiden avulla. Tähän asti päätöksiä on tehty monista eri lähtökohdista, selvityksessä todetaan. Muun muassa asumista ja energiatuotantoa koskevia päätöksiä ei tule määrittää irrallaan muista tekijöistä kuten liikenteen tai yhdyskuntarakenteen suunnittelusta.

Uusia energiaremontteihin kannustavia ohjaus- ja rahoitusmalleja

KULTU-ohjelman tavoitteena on ollut löytää keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä vihreän talouden edistämiseksi. Lisäksi pyrkimyksenä on ollut materiaali- ja energiatehokkuuden edistäminen julkisella sektorilla, yrityksissä ja kotitalouksissa.

Materiaali- ja energiatehokkuuden osalta työryhmä suosittaa energiaremontteihin kannustavien ohjaus- ja rahoitusmallien käyttöönottoa. Niin rakennusalan kuin muun julkisen sektorin tulee näyttää esimerkkiä yhteiskunnalle energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Lisäksi valtionhallinnon tulee nykyistä järjestelmällisemmin seurata energia- ja ympäristötavoitteiden toteuttamista, työryhmä suosittaa.

Nyt lausuntokierrokselle lähtevää KULTU-ehdotusta ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä SITRA:n ja Tekesin kanssa. Lisäksi työssä oli mukana noin 190 eri sektoria edustavaa asiantuntijaa. Nykyinen KULTU-ohjelma valmistui vuonna 2005.

Lue lisää:


Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT