Net Zero Carbon Buildings Commitment

The Net Zero Carbon Buildings Commitment

Päivitetyn Net Zero Carbon Building Commitmentin allekirjoittajat  tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista.

Sitoumuksen sisältö lyhyesti:

  • Käytössä oleva kiinteistö on erittäin energiatehokas, ja käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa.
  • Lisäksi huomioidaan kylmäainevuotojen aiheuttamat ilmastopäästöt.
  • Uudisrakentamisen ja laajojen peruskorjausten ennen käyttöä syntyviä tuotesidonnaisia päästöjä vähennetään mahdollisimman paljon.
  • Tämä koskee kaikkia vuoden 2030 jälkeen valmistuvia hankkeita.
  • Päästöt, joita ei voida vähentää, kompensoidaan.

Kansainvälinen sitoumus

Sitoumuksen taustalla ovat merkittävät kansainväliset päästövähennyksiä edistävät tahot C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group. Kaikki sitoumuksen allekirjoittajat kootaan World Green Building Councilin verkkosivuille. Tutustu sitoumuksiin.

Sitoumuksen allekirjoittavat suuressa roolissa

Päivitetty sitoumus kertoo paitsi toiminnan tunnistetusta kiireestä, on myös allekirjoittajille merkittävä mahdollisuus nostaa koko toimialan tavoitetasoa kerrasta korkeammalle. Lisätietoja sitoumuksesta ja sen allekirjoittamisesta – ota yhteyttä Lauri Tähtiseen.

Ensimmäiset päivitetyn sitoumuksen allekirjoittajat julkaistiin marraskuussa 2021, YK:n ilmastokokouksen yhteydessä. Ylva, Antilooppi ja One Click LCA Ltd allekirjoittivat Net Zero Carbon Buildings Commitmentin.

Suomesta sitoumuksen edellisen, energiankäyttöön keskittyneen sitoumuksen ovat allekirjoittaneet: Granlund, Trevian, Kojamo, Helsinki, Varma, Citycon, Keva, Ylva, Newsec Finland, EcoReal, OP Ryhmä ja Bionova. Tutustu heidän sitoumuksiinsa sivun alalaidassa.

Mitä Net Zero Carbon Building tarkoittaa?

Päivitetyn sitoumuksen määritelmän mukainen Net Zero Carbon Building -tavoite jaetaan kahteen kokonaisuuteen.

Käytössä olevan kiinteistön tulee olla erittäin energiatehokasta, käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa ja kompensoidaan vuosittain jäljelle jäävät energiankäytön hiilipäästöt. Lisäksi kylmäainevuotojen aiheuttamat ilmastopäästöt tulee minimoida.

Uudis- ja peruskorjausten koko elinkaaren päästöt tulee minimoida kiinnittäen erityistä huomiota ennen käyttöä syntyviin tuotesidonnaisiin päästöihin, jotka tulee lopulta kompensoida rakennuksen valmistuttua.

Sitoumus koskee kaikkia kaikissa vuoden 2030 jälkeen valmistuvia hankkeita.

Päivitetyn sitoumuksen sisältö pähkinänkuoressa. Katso tarkemmat ohjeet alla olevasta julkaisusta.

Tutustu tarkemmin sitoumukseen ja kompensaatioiden käyttöön

Toimialalle tarjotaan myös tukea ja oppaita

Päivitetyn sitoumuksen odotetaan siis vauhdittavan alan päästöjen vähenemistä yhtä merkittävästi kuin aiemmin julkaistu Advancing Net Zero Status Report 2021 -raportti osoitti aiemman sitoumuksen tehneen. 

Edistääkseen parhaita käytäntöjä WorldGBC julkaisee myös alaa koskevan ohjeistuksen – Advancing Net Zero Whole Life Carbon: Offsetting Residual Emissions from Building and Construction Sector(pdf) 

Lisätietoja

World Green Building Council
The Net Zero Carbon Buildings Commitment

Green Building Council Finland
Lauri Tähtinen, Kehityspäällikkö, puh. +358 40 486 5400, etunimi.sukunimi(at)figbc.fi

Sitoumuksen aikaisempi versio

Sitoumuksen aikaisemman version ovat vuosina 2019 ja 2020 allekirjoittaneet seuraavat organisaatiot, jotka ovat sitoutuneet siihen että heidän käytössä olevat kiinteistöt tulevat olemaan erittäin energiatehokkaita, käyttämään pääosin uusiutuvaa energiaa ja vuosittain jäljelle jäävät energiankäytön hiilipäästöt kompensoidaan.

 

Vuoden 2019 sitoumuksen tarkemmat tiedot löydät täältä.

Granlund
Antilooppi
Trevian
Kojamo
Helsinki
Varma
Citycon
Keva
Ylva
Newsec Finland
Ecoreal
Bionova
OP ryhmä