Green Building Council Finland

Nordic Built Challenge: Suomen voittajaksi KVA Arkkitehtien johtama tiimi ”Equilibrium” -ehdotuksellaan

KVA Arkkitehdit Oy työryhmineen voitti Suomen Nordic Built Challenge -kilpailun ja lähtee tavoittelemaan ehdotuksellaan Nordic Built Challengen pääpalkintoa. Kaikki neljä Suomen kilpailun finalistia olivat erittäin korkeatasoisia.  KVA:n ehdotus erottui voittajaksi selkeällä ja hyvin kokonaisvaltaisella ratkaisulla.  Palkintoraadin mukaan ehdotuksessa oli hienosti ja tasapainoisesti otettu huomioon kaikki kolme kestävän kehityksen näkökulmaa niin sosiaalinen, taloudellinen kuin ympäristönäkökulma.

Kilpailun perustana on Nordic Built Charter -niminen peruskirja, joka tähtää kestävien rakennusinnovaatioiden kehittämiseen. Suomesta kilpailussa on mukana valtion virastotalona toimiva Hippostalo Tampereelta. Kilpailulla lähdettiin hakemaan uudenlaisia, joustavia ja innovatiivisia työympäristöratkaisuja ja ideoimaan, miten tiloja voidaan kehittää ekotehokkuuden näkökulmasta. ”Tavoitteenamme oli löytää kestäviä ratkaisuja, jotka olisivat mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä laajemminkin 1970 – 80-luvun toimistorakennusten peruskorjauksissa,” sanoo johtava asiantuntija Kristiina Koskiaho Senaatti-kiinteistöistä.  Lisäksi tavoitteena oli kilpailuttaa ideoita siitä, miten tyypillisestä tuon ajan virastorakennuksesta saadaan mahdollisimman energiatehokas.

equilibrium_1

Tilatehokkuus ja työympäristöjen kehittäminen lähtökohtana

Kilpailu ei ollut perinteinen suunnittelukilpailu, vaan laaja-alainen ja monialaista osaamista vaativa ideakilpailu. ”Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden näkökulmista tilatehokkuus ja sitä kautta turhista tiloista luopuminen on olennainen lähtökohta. Pelkästään teknisillä ratkaisuilla ei olemassa olevissa kiinteistöissä voida ratkaista energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä”, toteaa Kristiina Koskiaho.  Kilpailun tarkoituksena oli löytää ennennäkemättömiä, innovatiivisia ICT:n ja tilankäytön yhdistäviä  ideatason ratkaisuja tulevaisuuden tietotyön tueksi.

Hippostalo sopi kilpailuun malliksi erinomaisesti. Samanlaisia toimistotaloja on Suomessa lukuisia.  Rakennuksessa oli monia haasteita, joihin kilpailulla lähdettiin hakemaan ratkaisuja. Näitä ovat mm. vanhentuneet tekniset ratkaisut, rakennuksen koko ja tilajärjestelyt, jotka eivät vastaa tämän päivän modernin ja mobiilin työympäristön ja tietotyön tarpeita.

Kokonaisvaltainen ja tasapainoinen ehdotus

Palkintolautakunnan puheenjohtajan Juha Lemströmin mukaan voittajaehdotus oli tasapainoinen, kokonaisvaltainen ja uskottava.  Ehdotuksessa Hippostaloon oli luotu kokonaisratkaisu, jossa edellä mainitut haasteet oli hahmotettu hyvin ja ratkaistu onnistuneesti.  ICT- ja työympäristöratkaisut oli suunniteltu siten, että ne tukevat hyvin toisiaan.

”Lähdimme ideoimaan vetovoimaista monikäyttökorttelia, joka tukisi sekä yhteisön että yksilön innovatiivisuutta, tuottavuutta, työssä jaksamista ja hyvinvointia. Pelkästään teknisiin ratkaisuihin keskittymällä ei saada kestävää ja energiatehokasta tulevaisuuden toimitilaa”, korostaa Ritva Kokkola-Lemarchand KVA Arkkitehdeista.

Voittajaehdotuksessa Hippostalon toimistotila tulee tehokkaaseen käyttöön. Nykyisistä tiloista peräti 60 prosenttia saadaan siirrettyä muuhun kuin toimistokäyttöön, mikä oli kilpailun tavoitteena. Kehitetyt työympäristöratkaisut ovat joustavia ja taipuvat muutoksiin ketterästi. Voittajaehdotuksessa esitetyillä teknisillä ratkaisuilla päädytään energiatehokkuudeltaan lähelle nollaenergiataloa, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tasona.

Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilla www.senaatti.fi on nähtävissä videoesitykset voittajasta ja kolmesta muusta finalistista. Pohjoismaisiin voittajaehdokkaisiin voit tutustua täällä.

Lisätietoa Nordic Built Challenge -kilpailusta

Nordic Built Challenge on avoin ja monialainen suunnittelukilpailu, jonka aiheena on yhden kiinteistön peruskorjaus kussakin viidessä Pohjoismaassa. Kilpailu kannustaa innovoimaan ja kehittämään kestäviä, toteuttamiskelpoisia ja yleispäteviä korjausrakentamiskonsepteja Pohjoismaiden yleisimmille kiinteistötyypeille.

Kilpailun maakohtaiset voittajat julkistettiin 11. syyskuuta. Nyt he tavoittelevat Nordic Built Challengen pääpalkintoa, joka on miljoona Norjan kruunua (135 000 euroa).

Nordic Built -hanketta rahoittavat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Nordic Innovation, joka on myös mukana toteuttamassa ohjelmaa yhdessä Pohjoismaiden kanssa.

 

Lisätietoja:
Senaatti-kiinteistöt, operatiivinen johtaja Juha Lemström, p. 0205 811 755 ja
Senaatti-kiinteistöt, johtava asiantuntija Kristiina Koskiaho p. 0205 811 392.

Voittajatyön takana monialainen tiimi:

KVA:n johtama kilpailutiimi oli monialainen ja siinä oli asiantuntijoita mm. arkkitehtuurin, energiatehokkuuden, työympäristökehittämisen, palvelumuotoilun, johtamisen, kestävän kehityksen ja työhyvinvoinnin aloilta.

Tekijät:
Ritva Kokkola- Lemarchand, arkkitehti, KVA Arkkitehdit Oy
Cecilia von Weymarn, työympäristöasiantuntija, KVA Arkkitehdit Oy
Suvi Hirvonen, sisustusarkkitehti, KVA Arkkitehdit Oy
Päivi Hietanen, työympäristöasiantuntija
Ville Reinikainen, energia-asiantuntija, Granlund Oy
Petri Lehtipuu, johtamiskonsultti, Novetos Oy
Jesse Jokinen, johtamisjärjestelmäkonsultti, Apprix Oy
Susanna Monni, kestävän kehityksen konsultti, Kestävä Oy

Avustajat:
Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Annika Kivirinta, KVA Arkkitehdit Oy
Pertti Pääsky, KVA Arkkitehdit Oy
Evita Riikonen, KVA Arkkitehdit Oy
Jyrki Tuominen, KVA Arkkitehdit Oy

Energia-asiantuntijat:
Hanna Stammeier, Granlund Oy
Yan “Sarah” Yingni, Granlund Oy

Rakennesuunnittelu: Mikko Tarri, A-Insinöörit
Kustannuslaskenta: Juha Virtanen, A-Insinöörit Laskenta Oy
Interaktiiviset julkisivut: Safarikaksi Oy
Visualisointi: Voimagraphics Oy
Videon tuotanto: Viro Tuotanto[hr]

Nordic Built on yksi kuudesta lippulaivahankkeesta, jotka on käynnistetty osana innovaatio- ja elinkeinopolitiikan yhteistyöohjelmaa. Vihreään kasvuun keskittyvästä ohjelmasta päättivät Pohjoismaiden elinkeinoministerit lokakuussa 2011. Nordic Built -hanketta rahoittavat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Nordic Innovation, joka on myös mukana toteuttamassa ohjelmaa yhdessä Pohjoismaiden kanssa. Nordic Built -hanke toteutetaan vuosina 2012–2014 kolmessa vaiheessa, ja ohjelman moduulit kattavat joukon toisiinsa liittyviä toimenpiteitä. Lisätietoja: http://www.nordicbuilt.org

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green