Green Building Council Finland

Nordic Built Challenge: Suomen voittajaksi KVA Arkkitehtien johtama tiimi ”Equilibrium” -ehdotuksellaan

KVA Arkkitehdit Oy työryhmineen voitti Suomen Nordic Built Challenge -kilpailun ja lähtee tavoittelemaan ehdotuksellaan Nordic Built Challengen pääpalkintoa. Kaikki neljä Suomen kilpailun finalistia olivat erittäin korkeatasoisia.  KVA:n ehdotus erottui voittajaksi selkeällä ja hyvin kokonaisvaltaisella ratkaisulla.  Palkintoraadin mukaan ehdotuksessa oli hienosti ja tasapainoisesti otettu huomioon kaikki kolme kestävän kehityksen näkökulmaa niin sosiaalinen, taloudellinen kuin ympäristönäkökulma.

Kilpailun perustana on Nordic Built Charter -niminen peruskirja, joka tähtää kestävien rakennusinnovaatioiden kehittämiseen. Suomesta kilpailussa on mukana valtion virastotalona toimiva Hippostalo Tampereelta. Kilpailulla lähdettiin hakemaan uudenlaisia, joustavia ja innovatiivisia työympäristöratkaisuja ja ideoimaan, miten tiloja voidaan kehittää ekotehokkuuden näkökulmasta. ”Tavoitteenamme oli löytää kestäviä ratkaisuja, jotka olisivat mahdollisimman hyvin hyödynnettävissä laajemminkin 1970 – 80-luvun toimistorakennusten peruskorjauksissa,” sanoo johtava asiantuntija Kristiina Koskiaho Senaatti-kiinteistöistä.  Lisäksi tavoitteena oli kilpailuttaa ideoita siitä, miten tyypillisestä tuon ajan virastorakennuksesta saadaan mahdollisimman energiatehokas.

equilibrium_1

Tilatehokkuus ja työympäristöjen kehittäminen lähtökohtana

Kilpailu ei ollut perinteinen suunnittelukilpailu, vaan laaja-alainen ja monialaista osaamista vaativa ideakilpailu. ”Kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden näkökulmista tilatehokkuus ja sitä kautta turhista tiloista luopuminen on olennainen lähtökohta. Pelkästään teknisillä ratkaisuilla ei olemassa olevissa kiinteistöissä voida ratkaista energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä”, toteaa Kristiina Koskiaho.  Kilpailun tarkoituksena oli löytää ennennäkemättömiä, innovatiivisia ICT:n ja tilankäytön yhdistäviä  ideatason ratkaisuja tulevaisuuden tietotyön tueksi.

Hippostalo sopi kilpailuun malliksi erinomaisesti. Samanlaisia toimistotaloja on Suomessa lukuisia.  Rakennuksessa oli monia haasteita, joihin kilpailulla lähdettiin hakemaan ratkaisuja. Näitä ovat mm. vanhentuneet tekniset ratkaisut, rakennuksen koko ja tilajärjestelyt, jotka eivät vastaa tämän päivän modernin ja mobiilin työympäristön ja tietotyön tarpeita.

Kokonaisvaltainen ja tasapainoinen ehdotus

Palkintolautakunnan puheenjohtajan Juha Lemströmin mukaan voittajaehdotus oli tasapainoinen, kokonaisvaltainen ja uskottava.  Ehdotuksessa Hippostaloon oli luotu kokonaisratkaisu, jossa edellä mainitut haasteet oli hahmotettu hyvin ja ratkaistu onnistuneesti.  ICT- ja työympäristöratkaisut oli suunniteltu siten, että ne tukevat hyvin toisiaan.

”Lähdimme ideoimaan vetovoimaista monikäyttökorttelia, joka tukisi sekä yhteisön että yksilön innovatiivisuutta, tuottavuutta, työssä jaksamista ja hyvinvointia. Pelkästään teknisiin ratkaisuihin keskittymällä ei saada kestävää ja energiatehokasta tulevaisuuden toimitilaa”, korostaa Ritva Kokkola-Lemarchand KVA Arkkitehdeista.

Voittajaehdotuksessa Hippostalon toimistotila tulee tehokkaaseen käyttöön. Nykyisistä tiloista peräti 60 prosenttia saadaan siirrettyä muuhun kuin toimistokäyttöön, mikä oli kilpailun tavoitteena. Kehitetyt työympäristöratkaisut ovat joustavia ja taipuvat muutoksiin ketterästi. Voittajaehdotuksessa esitetyillä teknisillä ratkaisuilla päädytään energiatehokkuudeltaan lähelle nollaenergiataloa, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tasona.

Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilla www.senaatti.fi on nähtävissä videoesitykset voittajasta ja kolmesta muusta finalistista. Pohjoismaisiin voittajaehdokkaisiin voit tutustua täällä.

Lisätietoa Nordic Built Challenge -kilpailusta

Nordic Built Challenge on avoin ja monialainen suunnittelukilpailu, jonka aiheena on yhden kiinteistön peruskorjaus kussakin viidessä Pohjoismaassa. Kilpailu kannustaa innovoimaan ja kehittämään kestäviä, toteuttamiskelpoisia ja yleispäteviä korjausrakentamiskonsepteja Pohjoismaiden yleisimmille kiinteistötyypeille.

Kilpailun maakohtaiset voittajat julkistettiin 11. syyskuuta. Nyt he tavoittelevat Nordic Built Challengen pääpalkintoa, joka on miljoona Norjan kruunua (135 000 euroa).

Nordic Built -hanketta rahoittavat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Nordic Innovation, joka on myös mukana toteuttamassa ohjelmaa yhdessä Pohjoismaiden kanssa.

 

Lisätietoja:
Senaatti-kiinteistöt, operatiivinen johtaja Juha Lemström, p. 0205 811 755 ja
Senaatti-kiinteistöt, johtava asiantuntija Kristiina Koskiaho p. 0205 811 392.

Voittajatyön takana monialainen tiimi:

KVA:n johtama kilpailutiimi oli monialainen ja siinä oli asiantuntijoita mm. arkkitehtuurin, energiatehokkuuden, työympäristökehittämisen, palvelumuotoilun, johtamisen, kestävän kehityksen ja työhyvinvoinnin aloilta.

Tekijät:
Ritva Kokkola- Lemarchand, arkkitehti, KVA Arkkitehdit Oy
Cecilia von Weymarn, työympäristöasiantuntija, KVA Arkkitehdit Oy
Suvi Hirvonen, sisustusarkkitehti, KVA Arkkitehdit Oy
Päivi Hietanen, työympäristöasiantuntija
Ville Reinikainen, energia-asiantuntija, Granlund Oy
Petri Lehtipuu, johtamiskonsultti, Novetos Oy
Jesse Jokinen, johtamisjärjestelmäkonsultti, Apprix Oy
Susanna Monni, kestävän kehityksen konsultti, Kestävä Oy

Avustajat:
Arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Annika Kivirinta, KVA Arkkitehdit Oy
Pertti Pääsky, KVA Arkkitehdit Oy
Evita Riikonen, KVA Arkkitehdit Oy
Jyrki Tuominen, KVA Arkkitehdit Oy

Energia-asiantuntijat:
Hanna Stammeier, Granlund Oy
Yan “Sarah” Yingni, Granlund Oy

Rakennesuunnittelu: Mikko Tarri, A-Insinöörit
Kustannuslaskenta: Juha Virtanen, A-Insinöörit Laskenta Oy
Interaktiiviset julkisivut: Safarikaksi Oy
Visualisointi: Voimagraphics Oy
Videon tuotanto: Viro Tuotanto[hr]

Nordic Built on yksi kuudesta lippulaivahankkeesta, jotka on käynnistetty osana innovaatio- ja elinkeinopolitiikan yhteistyöohjelmaa. Vihreään kasvuun keskittyvästä ohjelmasta päättivät Pohjoismaiden elinkeinoministerit lokakuussa 2011. Nordic Built -hanketta rahoittavat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Nordic Innovation, joka on myös mukana toteuttamassa ohjelmaa yhdessä Pohjoismaiden kanssa. Nordic Built -hanke toteutetaan vuosina 2012–2014 kolmessa vaiheessa, ja ohjelman moduulit kattavat joukon toisiinsa liittyviä toimenpiteitä. Lisätietoja: http://www.nordicbuilt.org

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä