Green Building Council Finland

Nordic GBC Conference keräsi yhteen 300 kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaista

Järjestyksessään kolmas pohjoismaisten Green Building Councileiden yhteistyönä toteutettu Nordic GBC Conference 2013 järjestettiin Helsingin Kaapelitehtaalla 31.1.–1.2.2013.

Kestävän korjausrakentamisen ympärille rakennetun konferenssin keskeisimpiä teemoja olivat olemassa olevan rakennuskannan kestävä kehittäminen, vihreän rakentamisen taloudelliset vaikutukset, kestävät toimitilat sekä ympäristöystävälliset energiaratkaisut. Jokaiseen teemaan perehdyttiin sekä kotimaisten että kansainvälisten asiantuntijoiden voimin puheenvuorojen ja parhaiden pohjoismaisten esimerkkien avulla.

Konferenssin päätavoitteena oli syventää pohjoismaista yhteistyötä sekä eri maiden Green Building Councileiden että kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden välillä. Lisäksi tavoitteena oli välittää tietoa alan parhaista käytännöistä yli maarajojen yhdessä oppimisen mahdollistamiseksi ja rakennetun ympäristön kestävän kehittämisen edistämiseksi. Puheenvuoroissa hahmoteltiin myös alan tulevaisuuden näkymiä.

Kuva: GBC Finland

Yhteistyötä ja vuoropuhelua

Konferenssin tärkeimpänä antina voidaan pitää sen mahdollistamaa vuoropuhelua alan toimijoiden kesken. Kaksipäiväinen tapahtuma toi yhteen erilaisia toimijoita kiinteistö- ja rakentamisalan kaikilta osa-alueilta. Kaapelitehtaalla nämä tahot pääsivät tapaamaan toisiaan rennossa ympäristössä ja vaihtamaan näkemyksiään kestävään rakentamiseen liittyen.

Erityisesti työpajoissa ja virallisen ohjelman tauoilla käyty vilkas keskustelu alleviivaakin tällaisen tapahtuman tarpeellisuutta ja viestii osallistujien aidosta halusta kehittää uudenlaista yhteistyötä ideoimalla ja suunnittelemalla asioita yhdessä.

Tapahtuma sai kiitosta myös käyttäjäläheisestä otteestaan. Erilaisten ratkaisujen hyödyt tuotiin yleisölle ymmärrettävästi esille pohjoimaisten esimerkkitapausten avulla. Samalla käsiteltiin perusteellisesti teknologian, osaamisen, laskelmien ja mittareiden sekä lainsäädännön tarpeellisuutta erilaisten hyötyjen aikaansaamisessa.

nordicgbc_214
Kuva: GBC Finland

GBC Finland haluaa kiittää onnistuneesta tapahtumasta pohjoismaisia Green Building Councileita, kaikkia päälavan ja työpajojen puhujia, näytteilleasettajia sekä tapahtuman pääyhteistyökumppaneita. Käytännön järjestelyiden sujuvuudesta kiitos kuuluu Metropolian ahkerille opiskelijoille.

Konferenssin kaikki julkaisuvapaat esitykset on kerätty konferenssin kotisivuille. Lisäksi torstain työpajojen tuloksena kootut yhteenvetokalvot on ladattu omalle alasivulleen. Tapahtuman tunnelmista pääset nauttimaan valokuvakoosteen muodossa.

Seuraavan kerran Nordic GBC Conference järjestetään Tanskassa vuonna 2015!

Nordic GBC Conference 2013 yhteistyökumppaneina:

poyry_400philips1skanska_netti_2uponor_nettiYM_netti

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.