Green Building Council Finland

Nordic Green Building Council Conference kokosi alan vaikuttajia Tukholmaan

Ensimmäinen yhteispohjoismainen Green Building Council konferenssi kokosi yli 170 pohjoismaista alan vaikuttajaa yhteiseen tilaisuuteen pohtimaan miten vihreä rakentaminen muuttaa toimialaamme tulevina vuosina. Tilaisuus järjestettiin Hilton Slussen hotellissa Tukholmassa 10. ja 11. helmikuuta.

Ensimmäisenä päivänä kuultiin alustuksia eri pohjoismaista ja erityyppisiltä toimijoilta. Päivä alkoi Risto Kososen katsauksella eurooppalaiseen energialainsäädäntöön ja jatkui norjalaisen ministerin Liv Signe Navarseten tervehdyksellä ja Paul Kingin (World GBC) esityksellä vihreän rakentamisen saavutuksista kansainvälisesti. World GBC:n tilastojen mukaan BREEAM-työkalulla on sertifioitu jo 295.000 ja LEED työkalulla 35.000 rakennusta.

Toimitusjohtaja Fredrik Wirdenius kertoi Vasakronan:in saavutuksista vihreässä liiketoiminnassa. Yrityksen strategianahan on tulla hiilineutraaliksi yritykseksi ja pudottaa kiinteistöjensä energiankulutus 50 % alle ruotsalaiskiinteistöjen keskikulutuksen. Hän korosti sitä, että strategian pitää olla kaikille helppo ymmärtää ja toisaalta johdon sitoutuneisuutta siihen. Vasakronan aloitti energiatalkoot keskittymällä rakennuksiin ja tekniikkaan, mutta on viime aikoina keskittynyt yhä voimakkaammin tilojen käyttäjien sitouttamiseen. Kun he lanseerasivat ”Green Lease”-sopimukset, välittömästi 230 asiakasyritystä olivat halukkaat sellaisen tekemään. Nyt suunnitelmissa on siirtyä eteenpäin vihreisiin toimistoihin, jolloin Vasakronan tarjoaa asiakkailleen esimerkiksi ”Green Move” palvelua. Heidän omistamissaan kiinteistöissähän muuttaa joka päivä keskimäärin kaksi yritystä joko ulos tai sisään. ”Green Move”-palvelulla on tavoitteena vähentää jätteiden määrää 300 rekkalastista 150.

Jyri Seppälä kertoi suomalaisesta HINKU-projektista, missä viiden suomalaisen kunnan (Kuhmoinen, Mynämäki, Padasjoki, Parikkala, ja Uusikaupunki) on tarkoitus vähentää hiilidioksidipäästöjään 80% vuoteen 2030 mennessä. Kahdessa vuodessa kunnissa on tehty yli 70 energiatehokkuuteen, energian säästämiseen, uusiutuvan energian käytön lisäämiseen sekä ympäristömyötäisiin investointeihin liittyvää toimenpidettä. Ympäristökeskuksen johdolla on kehitetty menetelmiä päästöjen seurantaan ja vähentämiseen (mm. www.ilmastodieetti.fi).

Helga Bjarnadóttir esitteli vihreitä kohteita Islannista ja kertoi kansainvälisten luokitustyökalujen soveltuvuudesta kyseisissä kohteissa. Haasteena oli mm. luonnonpuistoon sijoitetussa vierailijarakennuksessa se, että kohde ei korvannut olemassa olevaa kiinteistöä eikä myöskään saanut pisteitä liikenneyhteyksistä. Arkkitehti Sara Gran esitteli omissa kohteissaan käyttämiä teknisiä ratkaisuja ja korosti kohteiden vaikuttavuutta ympäristöönsä mm. ottamalla paikalliset asukkaat mukaan suunnittelutyöhön. Stig Bech kertoi vihreistä markkinoista kiinteistöliiketoiminnan sopimusten näkökulmasta.

Harpa Birgisdottir kertoi tanskalaisesta selvityksestä, missä vertailtiin BREEAM, LEED ja DGNB työkalujen soveltuvuutta tanskalaiseen rakentamiseen. Tulosten mukaan saksalainen DGNB soveltui teknisesti parhaiten Tanskan lainsäädäntöön ja olosuhteisiin vaikkakin se oli kaikkein työläin ja siten kallein järjestelmä käyttää.

Enno Abel kertoi ruotsalaisesta BELOK projektista, jossa joukko ruotsalaisia kiinteistönomistajia on sitoutunut parantamaan olemassa olevan kiinteistökantansa energiatehokkuutta. Kohteessa suoritetaan perusteellinen energiakatselmus ja kohde mallinnetaan. Malli kalibroidaan todelliseen energiankulutustasoon ja sen jälkeen mallilla suoritetaan laskelmia erilaisten energiansäästökohteiden kannattavuudesta. Kiinteistön omistaja päättää kannattavuustason ja sitoutuu suorittamaan kaikki ne toimenpiteet jotka mahtuvat valittuun taloudelliseen raamiin.

Kaj Törrök kertoi miten vihreitä tuotteita tulee markkinoida. Asiakkaan tulee ensinnäkin ymmärtää miksi hänen tulee hankkia vihreää; tarvitaan selkeitä erottavia tekijöitä tavalliseen verrattuna. Toiseksi vihreydessä tulee nähdä etuja yhteiskunnalle ja ennen kaikkea kuluttajan tulee ymmärtää mitä se tarjoaa hänelle itselleen (mm. uudenlainen sosiaalinen asema, laatutietoisuus). Kaj Törrökin mukaan menestyksen edellytyksenä on yhdistää kestävän kehityksen mukainen toiminta ja selkeät symbolit, joilla voidaan parantaa asiakkaan kokemaa vihreyttä. Tällaisia symboleita voivat olla esimerkiksi laatta rakennuksen seinässä tai rakennusosa, joka tekee itse rakennuksesta vihreän näköisen.

Toisena päivänä osallistujat keskittyivät työpajoissa keskustelemaan pohjoismaisesta yhteistyöstä mm. koulutuksen ja viestinnän saralla. Lisäksi työpajoissa pohdittiin erilaisten ympäristöluokitustyökalujen tarvetta. Selkeä viesti kaikista pohjoismaista oli se, että pelkästään kansainvälisillä työkaluilla ei pärjätä, vaan kansallinen kiinteistömarkkina kaipaa huokeampaa ja yksinkertaisempaa tapaa johtaa rakennetun ympäristön ympäristötehokkuutta. LEED työpajassa paneuduttiin mm. haasteeseen todentaa kaukolämmityksen energiankäytön tehokkuus ja miten luoda yhteispohjoismaisia ACP:tä (Alternative Compliance Path) LEED International työkaluun. BREEAM työpajassa taas keskusteltiin työkalun kansallistamiseen liittyvistä käytännön haasteista.

Konferenssin tärkein anti oli kuitenkin keskustelut eri maalaisten kollegojen kanssa käytävillä ja kahvitauoilla. Osallistujista reilu 100 oli ruotsalaisia, mutta Suomestakin meitä oli 23 henkilön joukko, norjalaisia saman verran sekä islantilaisia ja tanskalaisia yhteensä parikymmentä.

Nordic Green Building Council konferenssi saa jatkoa ensi vuonna, jolloin kokoonnumme 9.–10.2. Osloon Norjaan.

Ensimmäisen päivän esitykset videoitiin ja ne tullaan laittamaan lähiaikoina You Tubeen. Samoin itse esitykset tullaan liittämään tähän uutiseen piakkoin.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green