Green Building Council Finland

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti Bruce-Hyrkäs ja Tiia-Lotta Tuominen, Granlund Oy, sekä Lauri Tähtinen Green Building Council Finlandilta. Lisäksi valmistelutyöhön ovat osallistuneet ohjeen pilotointiin osallistuneet hankkeet ja organisaatiot. 

Mitä hiilineutraalilla rakennuksella tarkoitetaan? 

Hiilineutraalius on eri asia kuin nollapäästöisyys, jossa kasvihuonekaasuja ei synny lainkaan. FIGBC:n ohjeen mukainen ”Hiilineutraali rakennus” -käsite viittaa rakennuksen hiilineutraaliuteen koko elinkaaren ajalta riippumatta siitä, missä vaiheessa elinkaarta ilmastovaikutukset syntyvät tai kuka ne aiheuttaa. Hiilineutraalin rakennuksen perusperiaatteena on saada rakennuksen koko elinkaaren ilmastopäästöt, päästöjen kanssa vertailukelpoiset ilmastohyödyt ja kompensaatiot tasapainoon. 

Tämä tarkoittaa negatiivisten ilmastovaikutusten pienentämistä, eli sekä tuotesidonnaisten että energiankäytön päästöjen minimoimista koko elinkaaren ajalta. Sen lisäksi hankkeessa kasvatetaan kompensaation minimivaatimukset täyttäviä ilmastohyötyjä mahdollisimman paljon. Jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan ilmastopäästöjen ja -hyötyjen tasapainon saavuttamiseksi.   

FIGBC:n ohjeen tavoitteena on, että sidosryhmien on mahdollista ymmärtää mihin hiilineutraaliusväite perustuu ja varmistua sen uskottavuudesta. Siksi hiilineutraaliusväitteen esittäjän on aina perusteltava väitteensä riittävästi ja avattava läpinäkyvästi sitä, mihin väite perustuu. 

Rakennuksen ilmastohyötyjen periaatteet  

Ohje ottaa kantaa myös rakennusten potentiaalisiin ilmastohyötyihin. Ohjeessa rakennuksen ilmastohyödyiksi katsotaan ylimääräisen uusiutuvan energian myynti, tekniset hiilivarastot (tietyin reunaehdoin), sekä tontilla kasvavaan puustoon sitoutuva hiili. 

Ilmastohyötyjen hyödyntämiseen hiilineutraaliuden tavoittelussa on suhtauduttava varauksella, sillä niiden arviointiin liittyy vielä monia haasteita. Merkittävimmät epävarmuudet liittyvät ilmastohyötyjen lisäisyyteen, pysyvyyteen, todennettavuuteen ja kaksoislaskennan välttämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että useimpia tunnistettuja ilmastohyötyjä ei voida rinnastaa päästövähennyksiin eivätkä ne ole päästövähennysten kanssa saman arvioisia.  

Hiilineutraaliuden tavoittelun näkökulmasta rakennuksen potentiaalisia ilmastohyötyjä ja niiden uskottavuutta tulee arvioida samoilla periaatteilla kuin ulkoisia kompensaatioita, ohjeessa todetaan. 

Vapaaehtoisten päästökompensaatioiden luotettavuus 

Nyt julkaistua ohjetta täydentää aiemmin julkaistu ohje ”Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla”. Sen mukaan päästökompensaatioiden tulisi aina olla vasta viimeinen keino päästövähennysten ja ilmastohyötyjen jälkeen ja omat päästöt on laskettava uskottavasti ja yleisesti hyväksyttyjen menetelmien mukaisesti. 

Lisäksi kompensaatioilla tulisi aina olla todellinen ilmastovaikutus, eli kompensaatiokäyttöön hankitut päästövähennykset tai poistot todella toteutuvat ja ne pystytään todentamaan.  Kompensoinnista on myös aina viestittävä läpinäkyvästi, avoimesti sekä todenmukaisesti.  

Luotettavan hiilineutraaliusväittämän laadinta 

Hiilineutraaliusväitteen yhteydessä olisi aina kerrottava avoimesti ja läpinäkyvästi käytetyt menetelmät, rajaukset ja poikkeamat.   

Nyt julkaistu ohje organisaation oman toiminnan arviointiin ja hiilineutraaliusväittämän tekemiseen on jaettu selkeisiin aihealueisiin ja se kattaa hiilijalanjäljen arvioinnin, vertailun, sekä kuinka energiankäyttö, ilmastohyödyt ja kompensaatio tulisi kuvata. 

Lisätietoja 

Lauri Tähtinen 

Kehityspäällikkö, Green Building Council Finland 

lauri.tahtinen(at)figbc.fi 

Tytti Bruce-Hyrkäs 

Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja, Granlund Oy 

FIGBC Rakentaminen-toimikunnan puheenjohtaja 

tytti.bruce-hyrkas(at)granlund.fi 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita