Green Building Council Finland

OP Kiinteistösijoitus ja 17 organisaatiota maailmanlaajuisesti liittyivät Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen

Pariisin ilmastosopimuksen viisivuotispäivänä Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen allekirjoittaneiden määrä nousee 128:aan. Suomen uusin hiilineutraalia energiankäyttöä tavoitteleva yritys on OP Ryhmään kuuluva OP Kiinteistösijoitus Oy.

Kansainvälinen Net Zero Carbon Buildings -sitoumus jatkaa eksponentiaalista kasvuaan. OP:n julkistuksen myötä sitoumuksen allekirjoittaneiden määrä Suomessa on vuodessa lähes kolminkertaistunut. Sitoumuksessa on nyt yhteensä 13 suomalaista organisaatiota. Sitoumuksen allekirjoittaneet edelläkävijät pyrkivät kohti kiinteistöjen hiilineutraalin energiankäytön vuoteen 2030 mennessä.

– As we build momentum to COP26, the growth and impact of the WorldGBC Net Zero Carbon Buildings Commitment signals a leap towards sustainability in the built environment.

There are now 128 total signatories, comprising 94 businesses and organisations, 28 cities and 6 states and regions. The businesses and organisation signatories now cover over 9,000 assets, 5 million (tCO2e) of portfolio emissions, 42 million m2 of total floor area and approximately USD 150 billion in annual turnover. Together with our new and existing signatories, we will work to drive sustainable buildings for everyone, everywhere, sanoo World Green Building Councilin toimitusjohtaja Cristina Gamboa.

– OP:n sitoumuksen myötä Suomen seitsemän suurinta kiinteistön omistajaa, yhtä lukuun ottamatta, ovat julkisesti kertoneet tavoittelevansa hiilineutraalia energiankäyttöä vuoteen 2030 mennessä. Tämä on valtava harppaus eteenpäin ja vahva viesti tuleville vuosille markkinajohtajien halusta tehdä konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Nyt on meidän kaikkien aika tehdä osamme, jotta tähän kysyntään voidaan vastata, kannustaa Green Building Council Finlandin kehitysjohtaja Lauri Tähtinen.

Sitoumuksen myötä OP Kiinteistösijoitus jatkaa pitkäjänteistä työtä kohti hiilineutraaleja kiinteistöjä. OP Kiinteistösijoitus on erityisesti keskittynyt energiatehokkuuden kehittämiseen ja uusiutuvan energian investointeihin kohteissaan ja sitoutuu jatkavansa uusien kehitysmahdollisuuksien tutkimista ja toteuttamista. Vuonna 2020 yhtiö on uudelleenarvioinut ja kehittänyt kiinteistösijoitustoiminnan vastuullisuusohjelmaa sekä rakentanut itselleen tiekartan hiilineutraaliuteen, joka tukee Net Zero Carbon -sitoumuksen tavoitetta.

– Olemme iloisia liittyessämme Net Zero Carbon -sitoumukseen. Liittyminen on luonnollinen jatkumo pitkäaikaiselle työllemme kestävän kiinteistökannan eteen. Suurena toimijana alalla meillä on laaja verkosto ja teemme aktiivisesti yhteistyötä rakennusliikkeiden kanssa ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa eri kehitysmahdollisuuksista ja toivomme, että voimme innostaa myös muita alan toimijoita sitoutumaan nollahiilipäästötavoitteeseen, sanoo OP Kiinteistösijoituksen kiinteistöpäällikkö Matti Puromäki.

Lisätiedot

Matti Puromäki, kiinteistöpäällikkö, OP Kiinteistösijoitus Oy, 010 252 5085, etunimi.sukunimi@op.fi

Lauri Tähtinen, kehityspäällikkö, Green Building Council Finland, 040 486 5400, etunimi.sukunimi@figbc.fi


Maailmanlaajuinen Net Zero Carbon Buildings -sitoumus haastaa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä sekä kaupunkeja asettamaan tavoitteeksi kiinteistöjen hiilineutraalin energiankäytön vuoteen 2030 mennessä. Sitoumuksen määritelmän mukainen Net Zero Carbon Building tarkoittaa erittäin energiatehokasta rakennusta, joka käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa ja jonka jäljelle jäävät energiankäytön hiilipäästöt kompensoidaan vuosittain. Sitoumuksen taustalla ovat merkittävät kansainväliset päästövähennyksiä edistävät tahot C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group. Sitoumus lanseerattiin syyskuussa 2018 maailmanlaajuisessa Climate Action Summit – huippukokouksessa. https://figbc.fi/projektit/net-zero-carbon-commitment/

Sitoumuksen ovat Suomessa jo aiemmin allekirjoittaneet kiinteistönomistajat, Kojamo, Antilooppi Management, Varma, Citycon, Keva, sekä Ylva ja Helsingin kaupunki, vaihtoehtorahastojen hoitaja Trevian Rahastot sekä kiinteistöalan palveluyritykset Granlund, Newsec, Ecoreal ja Bionova. Suomessa Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksia koordinoi Green Building Council Finland.

OP Kiinteistösijoitus Oy on OP Ryhmän kiinteistösijoitusyhtiö ja osa OP Varainhoitoa. Yhtiö tarjoaa erilaisia pääoma- ja velkasijoitusvaihtoehtoja niin ammattimaisille kuin yksityisille sijoittajille. Yhtiön hallinnoitava kiinteistösijoitusvarallisuus on noin 3,9 miljardia euroa ja yhtiö oli vuoden 2019 lopussa Suomen viidenneksi suurin kiinteistösijoittaja. Yhtiön suurimmat rahastotuotteet ovat erikoissijoitusrahastot OP-Vuokratuotto, OP-Palvelukiinteistöt ja OP-Metsänomistaja. https://op-toimitilat.fi/

Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. FIGBC:n jäseninä on yli 190 Suomessa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivaa yritystä ja yhteisöä. FIGBC on maailmanlaajuisen World Green Building Council -verkoston aktiivinen jäsen. https://figbc.fi/

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.