Green Building Council Finland

Päästötavoitteiden saavuttaminen vaatii uutta tapaa suunnitella tilankäyttöä ja rakenteita – kiertotalous tuo kaivattuja ratkaisuja

World Circular Economy Forumin yhteydessä Helsinkiin kokoontuneet kiertotalouden kärkiasiantuntijat ennustavat täydellistä suunnanmuutosta rakennus- ja kaupunkisuunnitteluun. Hiilineutraali, luonnonvaroja säästävä ja mahdollisimman vähän hukkaa synnyttävä rakennus suunnitellaan muunneltavaksi, helposti purettavaksi ja uudelleen käytettäväksi.

Kiertotalouden suurtapahtuman, WCEF2019:n yhteydessä ympäristöministeriön, Suomen Green Building Councilin ja Sitran yhdessä järjestämä Rakentaminen + Kiertotalous -seminaari pureutui 5.6. uusiin tapoihin suunnitella ja rakentaa moderneja elinympäristöjä. Tilaisuuden pääpuhujiin lukeutuvat mm. A Changemaker’s Guide to the Future -kirjan vuoden 2019 alussa julkaissut tanskalainen kestävän arkkitehtuurin ekspertti Anders Lendager sekä Yhdysvalloissa vaikuttava, rakentamisen ympäristövaikutuksiin perehtynyt arkkitehti Alan Organschi. Lisäksi puhujina on kattava joukko rakennetun ympäristön kiertotalouden asiantuntijoita Suomesta ja Euroopasta.

Tulevaisuutta ei tarvitse odottaa – aika toimia on nyt

Tanskassa kiertotalouteen perustuvat kokeilut ovat jo pitkällä. Esimerkiksi Kööpenhaminan kupeeseen nouseva 35 000 neliömetrin ekoasuinalue UN17 Village rakennetaan kokonaan kierrätetystä betonista, puusta ja lasista. 400 asuntoa kattava kompleksi on maailman ensimmäinen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti suunniteltu rakennushanke: alueella tullaan näkemään mm. biodiversiteettiä edistäviä viherkattoja, ruokahävikkiä minimoivia jakamistalouden ratkaisuja, terveyshyötyjä tuova kylpyläkeskus sekä uusiutuvaa energiaa tuottavia aurinkovoimaloita. Kohteen suunnittelusta vastaavat tanskalaistoimistot Lendager Group ja Årstiderne Arkitekter.

Kustannustehokkaisiin rakennetun ympäristön kiertotalousratkaisuihin perehtynyt arkkitehti ja Lendager-konsernin toimitusjohtaja Anders Lendager kertoo suunnitteluprosessin olleen haastava, mutta antoisa prosessi.

– Kukaan ei ole tehnyt tällaista aiemmin, joten meillä oli pitkä tie kuljettavana. Tavoitteena oli paitsi hiilineutraali ja kiertotalouteen pohjautuva tapa rakentaa, myös luoda toimivat puitteet kestävälle elämäntavalle. Vertailimme erilaisia pienoismalleja suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja pitkästä kehitystyöstä suodattui lopulta konkreettisia ratkaisuja: viherkattoja kasvien viljelyyn, ruoanjakopisteitä hävikin minimoimiseksi, hyvinvointia lisäävä kylpylärakennus, biofilttereillä varustettu vedenpuhdistusjärjestelmä ja runsaasti yhteistiloja. Halusimme luoda elinympäristön, joka on hyväksi paitsi luonnolle myös ihmisille: asuinalueen, jolla on suorastaan elämää pidentävä vaikutus, Lendager toteaa.

UN17 Villagen julkisivutiilet valmistetaan murskatusta kierrätysbetonista. Myös ikkunat ovat kierrätystavaraa. Lendagerin mukaan purku- ja kierrätysmateriaaleihin tulisi tarttua rohkeammin.

– Meillä on tapana olettaa, että lainsäädäntö on tiukempaa kuin se todellisuudessa onkaan. Hankkeissamme hyödynnettävät kierrätysmateriaalit tulevat olemassa olevista rakennuksista, joten ne ovat jo kertaalleen käyneet läpi materiaaleja koskevan sääntelyn. Purkumateriaalien on täytettävä yhä samat kriteerit ja testaammekin materiaaleja laajasti, mutta yleisesti ottaen vanha betoni on yhtä lujaa kuin uusi betoni, vanhat ikkunat ovat yhtä kestäviä kuin uudet ikkunat ja niin edelleen. Toki tietyt materiaalit vaativat tuotekehitystä esimerkiksi paloturvallisuuden osalta, mutta lähivuosina nähdään yhä enemmän resurssien uusiokäyttöä. Jätteissä on suuri potentiaali, Lendager painottaa.

Avoin yhteistyö ja tiedon jakaminen vauhdittavat vähähiilistä rakentamista

Yhdysvaltalaisen huippuyliopisto Yalen arkkitehtuurikoulussa opettava Alan Organschi painotti puheenvuorossaan elinkaariajattelua, materiaalien optimointia, keveämpiä puurakenteita raskaiden teräsrakenteiden sijaan sekä suunnittelun ja rakentamisen yksinkertaistamista.

– Hiili on ongelman ytimessä, mutta myös elämän perusedellytys. Suuri osa maailman rakennuksista, infrastruktuurista ja energiajärjestelmistä rakennetaan tai uusitaan seuraavan 15 vuoden aikana. Tehdyistä hiili-investoinnista on haettava hyötyä mahdollisimman pitkään ja toisaalta tutkittava yhä enemmän puiden ja kasvien käyttämistä ilmanpuhdistukseen ja rakenteellisena aurinkosuojana. Elinkaariajattelun ja materiaaleihin sitoutuvien luonnonvarojen optimoinnin tulisi olla osa normaalia rakennusten suunnitteluprosessia, Organschi toteaa.

WCEF2019 -tapahtumassa julkistettiin Yalen arkkitehtuurin laitoksen ja Aalto-yliopiston yhteistyössä julkaisema Decarbonize Design -kurssikokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille rakennetun ympäristön kanssa työskenteleville: suunnittelijoille, arkkitehdeille ja insinööreille mutta myös materiaalien valmistajille, rakennusliikkeille sekä hankkeista tai rakentamisen sääntelystä päättäville. Avoin ja ilmainen verkkomateriaali koostuu videoluennoista, opettajille suunnatuista valmiista kurssiaihioista sekä korkeatasoisesta opaskirjasta. Yhteistyöhanketta on rahoittanut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.