Green Building Council Finland

Pankkiala lähtee pilotoimaan vihreitä asuntolainoja

Ennen kesällä alkavaa pilottivaihetta on päästävä yhteisymmärrykseen siitä, millä kriteerein vihreyttä tarkastellaan. Pilotissa keskitytään energiatehokkuuden parantamiseen korjausrakentamisessa ja muita vihreyden näkökulmia otetaan mukaan myöhemmin. Nyt on päätettävä, mitkä kriteerit ovat tämän tavoitteen kannalta tärkeimmät ja otettava huomioon mahdolliset kansalliset erot hankemaiden toimintaympäristöjen osalta.

Green Building Council Finland kokosi tiistaina 13. helmikuuta KIRA- ja pankkialan toimijoita yhteen keskustelemaan energiatehokkaista asuntolainoista. Pankkiala oli sidosryhmätilaisuudessa kattavasti edustettuna ja European Mortgage Federationin Marie Louise Andersenin (kuvassa, katso esitys) esittelemään aloitteeseen suhtauduttiin varovaisen positiivisesti, innokkaasti ja sopivasti kyseenalaistaen. Tilaisuudessa puhunut World GBC:n Euroopan alueellisen verkoston johtaja James Drinkwater (katso esitys) ilahtui suomalaisten pankkien kiinnostuksesta aiheeseen.

”Jotta pääsemme Euroopan ilmasto- ja energiatavoitteisiin, on kriittistä hyödyntää asuntolainanantajien voimaa ja lisätä yksityistä rahoitusta energiatehokkaaseen rakennusten korjaukseen. Nämä ehdotukset ja markkinakatsaukset ovat ratkaiseva askel vihertyvän Euroopan 7 biljoonan euron asuntolainamarkkinoilla. Kutsumme Euroopan vihreän rakentamisen yhteisön työskentelemään kanssamme ja varmistamaan, että ehdotuksilla tämä tavoite voidaan saavuttaa”, Drinkwater toteaa.

EeMAP tuo pankkialan ensimmäistä kertaa yhteen KIRA-alan energia-asiantuntijoiden kanssa

Tiistain tilaisuus oli ensimmäinen Green Building Councileiden isännöimässä sarjassa, jossa pyritään muodostamaan kansallisia, vihreiden asuntolainojen pilotointia tukevia asiantuntijaverkostoja. Tilaisuudessa myös esiteltiin European Mortgage Federation juuri julkaisema ehdotus näiden energiatehokkuutta edistävien asuntolainojen yhteiseurooppalaisesta konseptista. Työpajaosiossa testattiin tämän pilotointivaihetta silmällä pitäen laaditun ensimmäisen luonnosversion soveltuvuutta Suomen toimintaympäristöön erityisesti energiatehokkuuden tarkastelua koskevien kriteerien osalta.

Tämän 12.3. asti julkisesti kommentoitavana olevan ehdotuksen on tarkoitus vastata pankkisektorin tarpeisiin luoda standardoitu eurooppalainen lähestymistapa energiatehokkaille asuntolainoille, kehittää selkeät toimintaohjeet pilotointiin osallistuville edelläkävijäpankeille sekä lopulta auttaa rahoitusalaan tuomaan tällaisia lainatuotteita markkinoille. Energiatehokkaiden asuntolainojen mahdollistamana kuluttajille halutaan tarjota parempia lainaehtoja, kustannussäästöjä tai lisätukea heidän investoidessaan entistä energiatehokkaampiin koteihin tai energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin.

Tilaisuudessa tärkeät näkökantansa aiheeseen toivat myös Finanssialan Elina Salminen (katso esitys) sekä Nordean Juho Maalahti (kuvassa, katso esitys). Keskustelua herättivät etenkin Suomen markkinoiden erityispiirteet, kuten asunto-osakeyhtiöt ja omakotiasujien motivaatio energiatehokkuuden parantamiseen sekä käytettävän energiamuodon valintaan. Myös toimenpiteiden vaikutusten todentamiseen tarvittavan tiedon saatavuuteen ja liikkumiseen liittyy merkittäviä vielä avoimia kysymyksiä. Juuri näihin haetaan vastauksia kevään aikana ja konsultaation kautta.

Pilottivaihe käynnistyy 14. kesäkuuta

Työtä on vielä jäljellä, ennen kuin lopulliset ehdotukset asuntolainan pilotista julkistetaan 14. kesäkuuta konferenssissa Windsorissa. Tapahtuma kokoaa yli 100 korkean tason finanssialan ja kestävän rakentamisen asiantuntijaa, käynnistäen energiatehokkaiden asuntolainojen pilottivaiheen virallisesti koko Euroopassa. Monipuolinen ryhmä lainanantajia on jo ilmaissut kiinnostuksensa olla pilotissa mukana. Se, mitkä pankit pilotointiin ryhtyvät, selviää tuolloin.

Tiistain tilaisuus oli osa EU-rahoitteista EeMAP-hanketta, jossa WorldGBC:n Eurooppa-verkosto on yksi avaintoimijoista ja GBC Finland vastaa Suomen toiminnoista. Taustatukea tuo EU:n hiljattain julkaisema talousalalle suunnattu laaja raportti kestävästä rahoituksesta, jossa suositellaan tukea energiatehokkaille asuntolainoille. Ehdotusten ohessa on myös julkaistu sarja markkinakatsauksia, joiden tavoitteena on kartoittaa rakennusten energiankulutuksen arvioinnin tilannetta useilla Euroopan avainmarkkinoilla. Tällä helpotetaan pankkien ja muiden toimijoiden kansallisten pilottien käynnistämistä energiatehokkuuden näkökulmasta.

Suomessa hanketta ohjaa GBC Finlandin alla toimiva asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat Nordea, OP, Saint-Gobain Finland, Motiva, Ramboll, Granlund, Green Building Partners, Rakennustietosäätiö, Sykli, Finanssiala, Bonava, Hypo, Turun kaupunki, Sitra sekä ympäristöministeriö.

EeMAP-hankkeen ehdotukset yhteiseurooppalaisten energiatehokkuuteen kannustavien asuntolainojen arviointikriteereistä ovat julkisesti kommentoitavana 12.3. saakka. Kommentoimaan pääset tästä!

[pl_alertbox type=”vihrea”]

Katso kaikki tilaisuuden esitykset SlideSharestamme!

[/pl_alertbox]

[hr]

Lisää aiheesta:

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT