Menu
Menu

Pankkiala lähtee pilotoimaan vihreitä asuntolainoja

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ennen kesällä alkavaa pilottivaihetta on päästävä yhteisymmärrykseen siitä, millä kriteerein vihreyttä tarkastellaan. Pilotissa keskitytään energiatehokkuuden parantamiseen korjausrakentamisessa ja muita vihreyden näkökulmia otetaan mukaan myöhemmin. Nyt on päätettävä, mitkä kriteerit ovat tämän tavoitteen kannalta tärkeimmät ja otettava huomioon mahdolliset kansalliset erot hankemaiden toimintaympäristöjen osalta.

Green Building Council Finland kokosi tiistaina 13. helmikuuta KIRA- ja pankkialan toimijoita yhteen keskustelemaan energiatehokkaista asuntolainoista. Pankkiala oli sidosryhmätilaisuudessa kattavasti edustettuna ja European Mortgage Federationin Marie Louise Andersenin (kuvassa, katso esitys) esittelemään aloitteeseen suhtauduttiin varovaisen positiivisesti, innokkaasti ja sopivasti kyseenalaistaen. Tilaisuudessa puhunut World GBC:n Euroopan alueellisen verkoston johtaja James Drinkwater (katso esitys) ilahtui suomalaisten pankkien kiinnostuksesta aiheeseen.

”Jotta pääsemme Euroopan ilmasto- ja energiatavoitteisiin, on kriittistä hyödyntää asuntolainanantajien voimaa ja lisätä yksityistä rahoitusta energiatehokkaaseen rakennusten korjaukseen. Nämä ehdotukset ja markkinakatsaukset ovat ratkaiseva askel vihertyvän Euroopan 7 biljoonan euron asuntolainamarkkinoilla. Kutsumme Euroopan vihreän rakentamisen yhteisön työskentelemään kanssamme ja varmistamaan, että ehdotuksilla tämä tavoite voidaan saavuttaa”, Drinkwater toteaa.

EeMAP tuo pankkialan ensimmäistä kertaa yhteen KIRA-alan energia-asiantuntijoiden kanssa

Tiistain tilaisuus oli ensimmäinen Green Building Councileiden isännöimässä sarjassa, jossa pyritään muodostamaan kansallisia, vihreiden asuntolainojen pilotointia tukevia asiantuntijaverkostoja. Tilaisuudessa myös esiteltiin European Mortgage Federation juuri julkaisema ehdotus näiden energiatehokkuutta edistävien asuntolainojen yhteiseurooppalaisesta konseptista. Työpajaosiossa testattiin tämän pilotointivaihetta silmällä pitäen laaditun ensimmäisen luonnosversion soveltuvuutta Suomen toimintaympäristöön erityisesti energiatehokkuuden tarkastelua koskevien kriteerien osalta.

Tämän 12.3. asti julkisesti kommentoitavana olevan ehdotuksen on tarkoitus vastata pankkisektorin tarpeisiin luoda standardoitu eurooppalainen lähestymistapa energiatehokkaille asuntolainoille, kehittää selkeät toimintaohjeet pilotointiin osallistuville edelläkävijäpankeille sekä lopulta auttaa rahoitusalaan tuomaan tällaisia lainatuotteita markkinoille. Energiatehokkaiden asuntolainojen mahdollistamana kuluttajille halutaan tarjota parempia lainaehtoja, kustannussäästöjä tai lisätukea heidän investoidessaan entistä energiatehokkaampiin koteihin tai energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin.

Tilaisuudessa tärkeät näkökantansa aiheeseen toivat myös Finanssialan Elina Salminen (katso esitys) sekä Nordean Juho Maalahti (kuvassa, katso esitys). Keskustelua herättivät etenkin Suomen markkinoiden erityispiirteet, kuten asunto-osakeyhtiöt ja omakotiasujien motivaatio energiatehokkuuden parantamiseen sekä käytettävän energiamuodon valintaan. Myös toimenpiteiden vaikutusten todentamiseen tarvittavan tiedon saatavuuteen ja liikkumiseen liittyy merkittäviä vielä avoimia kysymyksiä. Juuri näihin haetaan vastauksia kevään aikana ja konsultaation kautta.

Pilottivaihe käynnistyy 14. kesäkuuta

Työtä on vielä jäljellä, ennen kuin lopulliset ehdotukset asuntolainan pilotista julkistetaan 14. kesäkuuta konferenssissa Windsorissa. Tapahtuma kokoaa yli 100 korkean tason finanssialan ja kestävän rakentamisen asiantuntijaa, käynnistäen energiatehokkaiden asuntolainojen pilottivaiheen virallisesti koko Euroopassa. Monipuolinen ryhmä lainanantajia on jo ilmaissut kiinnostuksensa olla pilotissa mukana. Se, mitkä pankit pilotointiin ryhtyvät, selviää tuolloin.

Tiistain tilaisuus oli osa EU-rahoitteista EeMAP-hanketta, jossa WorldGBC:n Eurooppa-verkosto on yksi avaintoimijoista ja GBC Finland vastaa Suomen toiminnoista. Taustatukea tuo EU:n hiljattain julkaisema talousalalle suunnattu laaja raportti kestävästä rahoituksesta, jossa suositellaan tukea energiatehokkaille asuntolainoille. Ehdotusten ohessa on myös julkaistu sarja markkinakatsauksia, joiden tavoitteena on kartoittaa rakennusten energiankulutuksen arvioinnin tilannetta useilla Euroopan avainmarkkinoilla. Tällä helpotetaan pankkien ja muiden toimijoiden kansallisten pilottien käynnistämistä energiatehokkuuden näkökulmasta.

Suomessa hanketta ohjaa GBC Finlandin alla toimiva asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat Nordea, OP, Saint-Gobain Finland, Motiva, Ramboll, Granlund, Green Building Partners, Rakennustietosäätiö, Sykli, Finanssiala, Bonava, Hypo, Turun kaupunki, Sitra sekä ympäristöministeriö.

EeMAP-hankkeen ehdotukset yhteiseurooppalaisten energiatehokkuuteen kannustavien asuntolainojen arviointikriteereistä ovat julkisesti kommentoitavana 12.3. saakka. Kommentoimaan pääset tästä!

[pl_alertbox type=”vihrea”]

Katso kaikki tilaisuuden esitykset SlideSharestamme!

[/pl_alertbox]

[hr]

Lisää aiheesta:

 

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami