Green Building Council Finland

Pankkiala lähtee pilotoimaan vihreitä asuntolainoja

Ennen kesällä alkavaa pilottivaihetta on päästävä yhteisymmärrykseen siitä, millä kriteerein vihreyttä tarkastellaan. Pilotissa keskitytään energiatehokkuuden parantamiseen korjausrakentamisessa ja muita vihreyden näkökulmia otetaan mukaan myöhemmin. Nyt on päätettävä, mitkä kriteerit ovat tämän tavoitteen kannalta tärkeimmät ja otettava huomioon mahdolliset kansalliset erot hankemaiden toimintaympäristöjen osalta.

Green Building Council Finland kokosi tiistaina 13. helmikuuta KIRA- ja pankkialan toimijoita yhteen keskustelemaan energiatehokkaista asuntolainoista. Pankkiala oli sidosryhmätilaisuudessa kattavasti edustettuna ja European Mortgage Federationin Marie Louise Andersenin (kuvassa, katso esitys) esittelemään aloitteeseen suhtauduttiin varovaisen positiivisesti, innokkaasti ja sopivasti kyseenalaistaen. Tilaisuudessa puhunut World GBC:n Euroopan alueellisen verkoston johtaja James Drinkwater (katso esitys) ilahtui suomalaisten pankkien kiinnostuksesta aiheeseen.

”Jotta pääsemme Euroopan ilmasto- ja energiatavoitteisiin, on kriittistä hyödyntää asuntolainanantajien voimaa ja lisätä yksityistä rahoitusta energiatehokkaaseen rakennusten korjaukseen. Nämä ehdotukset ja markkinakatsaukset ovat ratkaiseva askel vihertyvän Euroopan 7 biljoonan euron asuntolainamarkkinoilla. Kutsumme Euroopan vihreän rakentamisen yhteisön työskentelemään kanssamme ja varmistamaan, että ehdotuksilla tämä tavoite voidaan saavuttaa”, Drinkwater toteaa.

EeMAP tuo pankkialan ensimmäistä kertaa yhteen KIRA-alan energia-asiantuntijoiden kanssa

Tiistain tilaisuus oli ensimmäinen Green Building Councileiden isännöimässä sarjassa, jossa pyritään muodostamaan kansallisia, vihreiden asuntolainojen pilotointia tukevia asiantuntijaverkostoja. Tilaisuudessa myös esiteltiin European Mortgage Federation juuri julkaisema ehdotus näiden energiatehokkuutta edistävien asuntolainojen yhteiseurooppalaisesta konseptista. Työpajaosiossa testattiin tämän pilotointivaihetta silmällä pitäen laaditun ensimmäisen luonnosversion soveltuvuutta Suomen toimintaympäristöön erityisesti energiatehokkuuden tarkastelua koskevien kriteerien osalta.

Tämän 12.3. asti julkisesti kommentoitavana olevan ehdotuksen on tarkoitus vastata pankkisektorin tarpeisiin luoda standardoitu eurooppalainen lähestymistapa energiatehokkaille asuntolainoille, kehittää selkeät toimintaohjeet pilotointiin osallistuville edelläkävijäpankeille sekä lopulta auttaa rahoitusalaan tuomaan tällaisia lainatuotteita markkinoille. Energiatehokkaiden asuntolainojen mahdollistamana kuluttajille halutaan tarjota parempia lainaehtoja, kustannussäästöjä tai lisätukea heidän investoidessaan entistä energiatehokkaampiin koteihin tai energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin.

Tilaisuudessa tärkeät näkökantansa aiheeseen toivat myös Finanssialan Elina Salminen (katso esitys) sekä Nordean Juho Maalahti (kuvassa, katso esitys). Keskustelua herättivät etenkin Suomen markkinoiden erityispiirteet, kuten asunto-osakeyhtiöt ja omakotiasujien motivaatio energiatehokkuuden parantamiseen sekä käytettävän energiamuodon valintaan. Myös toimenpiteiden vaikutusten todentamiseen tarvittavan tiedon saatavuuteen ja liikkumiseen liittyy merkittäviä vielä avoimia kysymyksiä. Juuri näihin haetaan vastauksia kevään aikana ja konsultaation kautta.

Pilottivaihe käynnistyy 14. kesäkuuta

Työtä on vielä jäljellä, ennen kuin lopulliset ehdotukset asuntolainan pilotista julkistetaan 14. kesäkuuta konferenssissa Windsorissa. Tapahtuma kokoaa yli 100 korkean tason finanssialan ja kestävän rakentamisen asiantuntijaa, käynnistäen energiatehokkaiden asuntolainojen pilottivaiheen virallisesti koko Euroopassa. Monipuolinen ryhmä lainanantajia on jo ilmaissut kiinnostuksensa olla pilotissa mukana. Se, mitkä pankit pilotointiin ryhtyvät, selviää tuolloin.

Tiistain tilaisuus oli osa EU-rahoitteista EeMAP-hanketta, jossa WorldGBC:n Eurooppa-verkosto on yksi avaintoimijoista ja GBC Finland vastaa Suomen toiminnoista. Taustatukea tuo EU:n hiljattain julkaisema talousalalle suunnattu laaja raportti kestävästä rahoituksesta, jossa suositellaan tukea energiatehokkaille asuntolainoille. Ehdotusten ohessa on myös julkaistu sarja markkinakatsauksia, joiden tavoitteena on kartoittaa rakennusten energiankulutuksen arvioinnin tilannetta useilla Euroopan avainmarkkinoilla. Tällä helpotetaan pankkien ja muiden toimijoiden kansallisten pilottien käynnistämistä energiatehokkuuden näkökulmasta.

Suomessa hanketta ohjaa GBC Finlandin alla toimiva asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat Nordea, OP, Saint-Gobain Finland, Motiva, Ramboll, Granlund, Green Building Partners, Rakennustietosäätiö, Sykli, Finanssiala, Bonava, Hypo, Turun kaupunki, Sitra sekä ympäristöministeriö.

EeMAP-hankkeen ehdotukset yhteiseurooppalaisten energiatehokkuuteen kannustavien asuntolainojen arviointikriteereistä ovat julkisesti kommentoitavana 12.3. saakka. Kommentoimaan pääset tästä!

[pl_alertbox type=”vihrea”]

Katso kaikki tilaisuuden esitykset SlideSharestamme!

[/pl_alertbox]

[hr]

Lisää aiheesta:

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green