Green Building Council Finland

Pankkiala lähtee pilotoimaan vihreitä asuntolainoja

Ennen kesällä alkavaa pilottivaihetta on päästävä yhteisymmärrykseen siitä, millä kriteerein vihreyttä tarkastellaan. Pilotissa keskitytään energiatehokkuuden parantamiseen korjausrakentamisessa ja muita vihreyden näkökulmia otetaan mukaan myöhemmin. Nyt on päätettävä, mitkä kriteerit ovat tämän tavoitteen kannalta tärkeimmät ja otettava huomioon mahdolliset kansalliset erot hankemaiden toimintaympäristöjen osalta.

Green Building Council Finland kokosi tiistaina 13. helmikuuta KIRA- ja pankkialan toimijoita yhteen keskustelemaan energiatehokkaista asuntolainoista. Pankkiala oli sidosryhmätilaisuudessa kattavasti edustettuna ja European Mortgage Federationin Marie Louise Andersenin (kuvassa, katso esitys) esittelemään aloitteeseen suhtauduttiin varovaisen positiivisesti, innokkaasti ja sopivasti kyseenalaistaen. Tilaisuudessa puhunut World GBC:n Euroopan alueellisen verkoston johtaja James Drinkwater (katso esitys) ilahtui suomalaisten pankkien kiinnostuksesta aiheeseen.

”Jotta pääsemme Euroopan ilmasto- ja energiatavoitteisiin, on kriittistä hyödyntää asuntolainanantajien voimaa ja lisätä yksityistä rahoitusta energiatehokkaaseen rakennusten korjaukseen. Nämä ehdotukset ja markkinakatsaukset ovat ratkaiseva askel vihertyvän Euroopan 7 biljoonan euron asuntolainamarkkinoilla. Kutsumme Euroopan vihreän rakentamisen yhteisön työskentelemään kanssamme ja varmistamaan, että ehdotuksilla tämä tavoite voidaan saavuttaa”, Drinkwater toteaa.

EeMAP tuo pankkialan ensimmäistä kertaa yhteen KIRA-alan energia-asiantuntijoiden kanssa

Tiistain tilaisuus oli ensimmäinen Green Building Councileiden isännöimässä sarjassa, jossa pyritään muodostamaan kansallisia, vihreiden asuntolainojen pilotointia tukevia asiantuntijaverkostoja. Tilaisuudessa myös esiteltiin European Mortgage Federation juuri julkaisema ehdotus näiden energiatehokkuutta edistävien asuntolainojen yhteiseurooppalaisesta konseptista. Työpajaosiossa testattiin tämän pilotointivaihetta silmällä pitäen laaditun ensimmäisen luonnosversion soveltuvuutta Suomen toimintaympäristöön erityisesti energiatehokkuuden tarkastelua koskevien kriteerien osalta.

Tämän 12.3. asti julkisesti kommentoitavana olevan ehdotuksen on tarkoitus vastata pankkisektorin tarpeisiin luoda standardoitu eurooppalainen lähestymistapa energiatehokkaille asuntolainoille, kehittää selkeät toimintaohjeet pilotointiin osallistuville edelläkävijäpankeille sekä lopulta auttaa rahoitusalaan tuomaan tällaisia lainatuotteita markkinoille. Energiatehokkaiden asuntolainojen mahdollistamana kuluttajille halutaan tarjota parempia lainaehtoja, kustannussäästöjä tai lisätukea heidän investoidessaan entistä energiatehokkaampiin koteihin tai energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin.

Tilaisuudessa tärkeät näkökantansa aiheeseen toivat myös Finanssialan Elina Salminen (katso esitys) sekä Nordean Juho Maalahti (kuvassa, katso esitys). Keskustelua herättivät etenkin Suomen markkinoiden erityispiirteet, kuten asunto-osakeyhtiöt ja omakotiasujien motivaatio energiatehokkuuden parantamiseen sekä käytettävän energiamuodon valintaan. Myös toimenpiteiden vaikutusten todentamiseen tarvittavan tiedon saatavuuteen ja liikkumiseen liittyy merkittäviä vielä avoimia kysymyksiä. Juuri näihin haetaan vastauksia kevään aikana ja konsultaation kautta.

Pilottivaihe käynnistyy 14. kesäkuuta

Työtä on vielä jäljellä, ennen kuin lopulliset ehdotukset asuntolainan pilotista julkistetaan 14. kesäkuuta konferenssissa Windsorissa. Tapahtuma kokoaa yli 100 korkean tason finanssialan ja kestävän rakentamisen asiantuntijaa, käynnistäen energiatehokkaiden asuntolainojen pilottivaiheen virallisesti koko Euroopassa. Monipuolinen ryhmä lainanantajia on jo ilmaissut kiinnostuksensa olla pilotissa mukana. Se, mitkä pankit pilotointiin ryhtyvät, selviää tuolloin.

Tiistain tilaisuus oli osa EU-rahoitteista EeMAP-hanketta, jossa WorldGBC:n Eurooppa-verkosto on yksi avaintoimijoista ja GBC Finland vastaa Suomen toiminnoista. Taustatukea tuo EU:n hiljattain julkaisema talousalalle suunnattu laaja raportti kestävästä rahoituksesta, jossa suositellaan tukea energiatehokkaille asuntolainoille. Ehdotusten ohessa on myös julkaistu sarja markkinakatsauksia, joiden tavoitteena on kartoittaa rakennusten energiankulutuksen arvioinnin tilannetta useilla Euroopan avainmarkkinoilla. Tällä helpotetaan pankkien ja muiden toimijoiden kansallisten pilottien käynnistämistä energiatehokkuuden näkökulmasta.

Suomessa hanketta ohjaa GBC Finlandin alla toimiva asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat Nordea, OP, Saint-Gobain Finland, Motiva, Ramboll, Granlund, Green Building Partners, Rakennustietosäätiö, Sykli, Finanssiala, Bonava, Hypo, Turun kaupunki, Sitra sekä ympäristöministeriö.

EeMAP-hankkeen ehdotukset yhteiseurooppalaisten energiatehokkuuteen kannustavien asuntolainojen arviointikriteereistä ovat julkisesti kommentoitavana 12.3. saakka. Kommentoimaan pääset tästä!

[pl_alertbox type=”vihrea”]

Katso kaikki tilaisuuden esitykset SlideSharestamme!

[/pl_alertbox]

[hr]

Lisää aiheesta:

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Uusimmat artikkelit

Aiheet

Viherpesun ja kauniiden puheiden aika on ohi – joukko kiinteistö- ja rakennusalan johtajia vaatii koko alalta nopeita muutoksia – ja tarjoaa siihen myös ohjeet

18.9.2021
Lehdistötiedote 18.9.2021 Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja muutoksiin sopeutumisessa kiinteistö- ja rakennusalalta vaaditaan entistä parempaa tekemistä. Ala tuottaa noin kolmasosan Suomen päästöistä ja nyt joukko kiinteistö- ja rakennusalan johtajia peräänkuuluttaa nopeita toimia

BuildingToCop26 – Kohti YK:n ilmastokokousta

16.9.2021
YK:n ilmastokokous, eli COP26 järjestetään 31.10. – 12.11.2021 Glasgowssa. #BuildingToCOP26 projektiorganisaatio, johon kuuluvat mm. World Green Building Council, C40 Cities, The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),C40 Cities, GlobalABC,

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus laajenee materiaaleihin ja sen allekirjoittajiksi haetaan alan kunnianhimoisimpia edelläkävijöitä

15.9.2021
Lehdistötiedote COP26 Ilmastokokouksen lähestyessä World Green Building Council (WorldGBC) päivittää kiinteistöjen hiilineutraaliin energiankäyttöön tähtäävän sitoumuksen, Net Zero Carbon Buildings Commitmentin. Jatkossa sitoumus kattaa myös tuotesidonnaiset päästöt.  WorldGBC on julkaissut päivitetyn Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumuksen. Aiemmin

Ympäristöviikko vähähiilistä rakentamista edistämässä – Jakamalla oivalluksia hyödymme kaikki

10.9.2021
Me Skanskalla olemme asettaneet tavoitteeksemme olla hiilineutraaleja vuoteen 2045 mennessä. Jotta tavoitteemme voidaan saavuttaa, pyrimme tuomaan hiiliviisauden osaksi jokaisen skanskalaisen arkea. Se tapahtuu esimerkkien avulla, minkä vuoksi järjestämme tänä vuonna

Työpaja: EU Policy Whole Life Carbon Roadmap

10.9.2021
Tervetuloa FIGBC:n EU Policy -tiekartan Teams-työpajaan, jossa esittelemme jäsenillemme tiivistelmän uunituoreesta WGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap luonnoksesta. Tutustu tiivistelmään jo etukäteen: BuildingLife Roadmap Consultation -tiivistelmä_07092021 Dokumentti on osa

Yhdyskuntajätteistä lajitellaan alle puolet – tilaa kehitykselle on paljon

27.8.2021
Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalous ei rajoitu pelkkään jätteiden lajitteluun, mutta siinäkin riittää parantamisen varaa: yhdyskuntajätteistä lajitellaan tällä hetkellä alle puolet. Tekniset ratkaisut ovat jo olemassa ja lajittelu kannattaa myös taloudellisesti,

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksestä

25.8.2021
FIGBC tukee ympäristöministeriön asetusta ilmastoselvityksen tuomiseksi osaksi uudis- ja korjausrakentamista. Mielestämme rakentamisen koko elinkaaren päästöjen vähentäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Rakennushankekohtainen arviointi sekä myöhemmin asetettavat raja-arvot ovat oikeita ja kannatettavia

Kerro kiertotalousratkaisuistasi!

23.8.2021
Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalousratkaisuja ei aina osata tilata, sillä niistä ei ole riittävästi tietoa tai yritysten palveluita tunneta. Vastaa Markkinakatsauksemme kyselyyn, me nostamme parhaat ratkaisut esiin ja tuomme tekijät ja

#BL Leaders Forum 3: Toimintaohjelman julkistus

20.9.2021
Tapahtumassa julkaistaan #BuildingLife Toimintaohjelma hiilineutraaliin rakennettuun ympäristöön. Toimintaohjelma asettaa tavoitteet Suomen KIRA-alalle hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja tarjoilee alan eri toimijoille kattavan toimenpidelistan oman toiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Toimintaohjelma julkaistaan luonnosversiona jonka tarkentamiseen

Level(s) -viitekehys julkisten hankintojen kriteerit nyt suomeksi

10.8.2021
Euroopan unioni panostaa yhä enemmän rakennushankkeiden ympäristövaikutuksiin. Vuoden 2021 lopussa julkaistavan Kestävän rakennetun ympäristön strategian tavoitteena on lisätä materiaalitehokkuutta ja vähentää rakennetun ympäristön ilmastovaikutuksia muun muassa liittämällä Level(s) -viitekehys julkisten

FIGBC kiertotalousasiantuntijat Asuntomessujen vieraina

9.8.2021
Kiertotalousasiantuntijamme Ella Lahtinen ja Visa Kivisaari vierailivat Lohjan Asuntomessuilla vuoden 2024 asuntomessukaupungin Keravan kutsumana. Keravan messujen kantavana teemana tulee olemaan kiertotalous. Kiertotaloutta on ryhdyttävä suunnittelemaan jo aikaisessa vaihessa, jotta alueen

#BuildingLife -lähettiläs valokeilassa: Tuomas Särkilahti, Skanska

5.8.2021
BuildingLife -lähettiläs valokeilassa -sarjassa esittelemme tarkemmin hankkeemme lähettiläitä ja heidän viestiään koko rakennetun ympäristön toimialalle. Mitkä syyt vaikuttivat päätökseesi ryhtyä #BuildingLife -lähettilääksi? Skanskan tavoitteena on rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Se tarkoittaa