Green Building Council Finland

Pidennä rakennuksen elinkaarta keskeltä kiertotaloudella

Rakennuksen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla kunnossapidolla on helpointa “heti valmista” kiertotaloutta, todettiin 16.3.2022 vuoden ensimmäisessä pääkaupunkiseudun kiertotalouden ammattilaisten verkostotapaamisessa.

Vuoden ensimmäinen verkostotapaaminen

Päivän tavoitteena oli oppia uutta kiertotaloudesta KIRA-alalla ja tutustua paremmin eri toimijoiden kesken. Lisäksi kartoitettiin mitä pääkaupunkiseudulla tapahtuu kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudessa ja mitä voitaisiin yhdessä tehdä kiertotalousmurroksen edistämiseksi. Tapahtuma järjestettiin osana KIRA-kioski -hanketta.

KIRA-kioski vahvistaa vuorovaikutusta, kartoittaa koulutustarvetta ja tuottaa lisää tietoa

Ella Lahtinen esitteli KIRA-kioski -hanketta ja sen tulevaa vuotta. Tavoitteena on selvittää alan nykyistä koulutustarvetta sekä jalostaa uusia kiertotalouskoulutussisältöjä. Lisäksi oppilaitosyhteistyötä kehitetään. Alan keskustelua halutaan ylläpitää ja voimistaa vuorovaikutusta toimijoiden välillä. Tätä toteutetaan mm. verkostotapaamisten ja erilaisten viestintäkeinojen, kuten blogien kautta. Projektin puitteissa on myös tarkoitus laatia kiertotaloussanakirja sekä edistää kansainvälistä tiedon ja parhaiden käytänteiden jakoa.

Pääkaupunkiseudun kiertotaloushankkeissa kehitetään ja tuetaan liiketoimintaa

Mira Jarkko esitteli Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmaa ja sen hankkeita. Ohjelman tavoitteena on kiertotalouden mukaisen liiketalouden kehittäminen. Tällä hetkellä teemana on rakentaminen. Ohjelma kokoaa yhteen eri toimijoita ja tavoitteena on etsiä verkostosta kohteita ja hankkeita, joilla kiertotaloutta voitaisiin edistää. Pilotoinnin kohteina ovat mm. uudet uusiomateriaalit, digitaaliset ratkaisut, hankintakriteerien kehitys sekä kiertotalouden mukaisen suunnittelun kehittäminen.

Tero Hokkanen Laurea-ammattikorkeakoulusta esitteli viime kesänä käynnistynyttä Circular Economy Goes East and West -hanketta. Hankkeessa pyritään tukemaan kiertotalouden ekosysteemien kehitystä Uudenmaan alueella. Tavoitteena on kytkeytyä ja yhdessä taklata haasteita, joiden ratkaisuun yksittäisillä toimijoilla ole välttämättä ole resursseja tai osaamista. Hanke tarjoaa ymmärrystä ja osaamista, verkostoitumista sekä yhteistyömahdollisuuksia osallistuville yrityksille. Hankkeen puitteissa tullaan järjestämään webinaareja ja työpajoja, joihin pk-seudun yritykset ja muut kiinnostuneet osapuolet ovat tervetulleita. Katso Tero Hokkasen esitysmateriaalit (pdf).

Kiertotalous vahvasti mukana #BuildingLife toimintaohjelmassa

Miisa Tähkänen FIGBC:ltä esitteli #BuildingLife-hankkeen puitteissa laadittua Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmaa ja kertoi, miten kiertotalous on siinä nostettu esille. Hankkeessa luotiin ensin yhteinen tilannekuva Suomen toimikentän nykyisistä vähähiilisyyden tavoitteista ja toimenpiteistä. Seuraavaksi laadittiin toimintaohjelma tiekartaksi hiilineutraaliustavoitteeseen 2035 pääsemiseksi. Tavoitteena ei ollut luoda ylhäältäpäin saneltua ohjetta vaan päinvastoin saada aikaan alan yhdessä laatima tiekartta. Katso Miisa Tähkäsen esitysmateriaalit (pdf).

Rakennuksen elinkaaren pidentäminen keskeltä

Rakennuksen käytön ja ylläpidon aikaisista keinoista elinkaaren pidentämiseksi ja kiertotalouden hyödyntämiseksi puhui RAKLI:n Mikko Somersalmi. Kiinteistöjohtamisessa on pitkiä toimintaketjuja ja useita osapuolia. Kiertotalouden näkökulmasta tätä koko ketjua ja kaikkia osapuolia pitäisi sitouttaa edistämään kiertotaloutta ylläpidossa. Ennen kaikkea rakennusten käytön mahdollistaminen luo edellytykset rakennuksen ylläpidolle. Kiinteistön elinkaaren hallintaan ja toimintaan kiinteistöissä tarvitaan ammattimaista ja suunnitelmallista otetta.

Keinoiksi ja näkökulmiksi tunnistettiin muun muassa tehokkaampi tilankäyttö verkostomallin avulla. Tästä esimerkkinä on Otaniemen kampuksen tilatehokkuuden parantaminen sekä erilaisten yhteiskäyttötilojen ja kulkuvälineiden tarjoaminen palveluina. Toinen näkökulma oli kiertotalouden tarkastelu ylläpidon ja käytön aikaisissa hankinnoissa kuten kalusteissa, erilaisissa korjauksissa sekä tilamuutoksissa. Keskusteltiin myös uudisrakentamisen ja suunnittelun roolista käyttövaiheen eri skenaarioiden ja kiertotalouden mahdollistajana.  

Somersalmi puhui myös pääkaupunkiseudun toimistorakennusten vajaakäytöstä ja kysynnän laskusta. Helsingin toimitiloissa on 2–3 kertaa enemmän vajaakäyttöä verrattuna esimerkiksi Tukholmaan. Muuntojoustavuuden haasteeksi Somersalmi näki, ettei kaikissa hankkeissa ole kustannus- eikä materiaalitehokasta varautua useisiin eri tulevaisuuden skenaarioihin. Katso Mikko Somerslamen esitysmateriaalit (pdf).

Oppimiseen perustuva innovaatiomalli kiertotalouden mahdollistajana

Tapahtuman lopuksi sarjayrittäjä, innovoija ja kouluttaja Riku Kokkonen avasi systemaattista oppimista vahvasti hyödyntävän modernin innovointimallin etuja uusien ideoiden ja tuotteiden lanseerauksessa. Hän korosti tämän lähestymistavan hyötyjä myös kiertotalouden ratkaisujen jalkauttamisessa markkinoille. Suurin osa nykyisistä uusista innovaatioista ja tuotteista ei menesty. Kuitenkin jos osaisimme aloittaa omien oletustemme ja ideoidemme verifioinnin ja siitä oppimisen jo heti idean syntymisen jälkeen voisimme vähentää lopullisen tuotteen lanseerauksen riskejä ja ymmärtää paremmin markkinan tarpeita. Kokkosen esittämä malli perustuu myymisen sijaan kuuntelemiseen. Idea on yksinkertainen, mutta yllättävän helppo unohtaa. Tätä ketterän oppimisen innovaatiomallia voi Kokkosen mukaan hyödyntää sekä yrityksen, tuotteen että konseptin luomisessa. Katso Riku Kokkosen esitysmateriaalit (pdf).

Tapahtuma oli ensimmäinen tämän vuoden KIRA-kioskin kaupunkitapaamisista. Tapaamisia muissa kaupungeissa järjestetään pitkin kevättä ja jälleen uudelleen ensi syksyn aikana.

Katso teemat ja ilmoittaudu mukaan:

29.3.2022 | 9.00–11.00 | KIRAKiertotalouden verkostotapaaminen: Tampereen seutu
12.4.2022 | 9.00–11.15 | 
KIRAKiertotalouden verkostotapaaminen: Turun seutu

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa