Green Building Council Finland

Pidennä rakennuksen elinkaarta keskeltä kiertotaloudella

Rakennuksen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla kunnossapidolla on helpointa “heti valmista” kiertotaloutta, todettiin 16.3.2022 vuoden ensimmäisessä pääkaupunkiseudun kiertotalouden ammattilaisten verkostotapaamisessa.

Vuoden ensimmäinen verkostotapaaminen

Päivän tavoitteena oli oppia uutta kiertotaloudesta KIRA-alalla ja tutustua paremmin eri toimijoiden kesken. Lisäksi kartoitettiin mitä pääkaupunkiseudulla tapahtuu kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloudessa ja mitä voitaisiin yhdessä tehdä kiertotalousmurroksen edistämiseksi. Tapahtuma järjestettiin osana KIRA-kioski -hanketta.

KIRA-kioski vahvistaa vuorovaikutusta, kartoittaa koulutustarvetta ja tuottaa lisää tietoa

Ella Lahtinen esitteli KIRA-kioski -hanketta ja sen tulevaa vuotta. Tavoitteena on selvittää alan nykyistä koulutustarvetta sekä jalostaa uusia kiertotalouskoulutussisältöjä. Lisäksi oppilaitosyhteistyötä kehitetään. Alan keskustelua halutaan ylläpitää ja voimistaa vuorovaikutusta toimijoiden välillä. Tätä toteutetaan mm. verkostotapaamisten ja erilaisten viestintäkeinojen, kuten blogien kautta. Projektin puitteissa on myös tarkoitus laatia kiertotaloussanakirja sekä edistää kansainvälistä tiedon ja parhaiden käytänteiden jakoa.

Pääkaupunkiseudun kiertotaloushankkeissa kehitetään ja tuetaan liiketoimintaa

Mira Jarkko esitteli Helsingin kiertotalouden klusteriohjelmaa ja sen hankkeita. Ohjelman tavoitteena on kiertotalouden mukaisen liiketalouden kehittäminen. Tällä hetkellä teemana on rakentaminen. Ohjelma kokoaa yhteen eri toimijoita ja tavoitteena on etsiä verkostosta kohteita ja hankkeita, joilla kiertotaloutta voitaisiin edistää. Pilotoinnin kohteina ovat mm. uudet uusiomateriaalit, digitaaliset ratkaisut, hankintakriteerien kehitys sekä kiertotalouden mukaisen suunnittelun kehittäminen.

Tero Hokkanen Laurea-ammattikorkeakoulusta esitteli viime kesänä käynnistynyttä Circular Economy Goes East and West -hanketta. Hankkeessa pyritään tukemaan kiertotalouden ekosysteemien kehitystä Uudenmaan alueella. Tavoitteena on kytkeytyä ja yhdessä taklata haasteita, joiden ratkaisuun yksittäisillä toimijoilla ole välttämättä ole resursseja tai osaamista. Hanke tarjoaa ymmärrystä ja osaamista, verkostoitumista sekä yhteistyömahdollisuuksia osallistuville yrityksille. Hankkeen puitteissa tullaan järjestämään webinaareja ja työpajoja, joihin pk-seudun yritykset ja muut kiinnostuneet osapuolet ovat tervetulleita. Katso Tero Hokkasen esitysmateriaalit (pdf).

Kiertotalous vahvasti mukana #BuildingLife toimintaohjelmassa

Miisa Tähkänen FIGBC:ltä esitteli #BuildingLife-hankkeen puitteissa laadittua Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmaa ja kertoi, miten kiertotalous on siinä nostettu esille. Hankkeessa luotiin ensin yhteinen tilannekuva Suomen toimikentän nykyisistä vähähiilisyyden tavoitteista ja toimenpiteistä. Seuraavaksi laadittiin toimintaohjelma tiekartaksi hiilineutraaliustavoitteeseen 2035 pääsemiseksi. Tavoitteena ei ollut luoda ylhäältäpäin saneltua ohjetta vaan päinvastoin saada aikaan alan yhdessä laatima tiekartta. Katso Miisa Tähkäsen esitysmateriaalit (pdf).

Rakennuksen elinkaaren pidentäminen keskeltä

Rakennuksen käytön ja ylläpidon aikaisista keinoista elinkaaren pidentämiseksi ja kiertotalouden hyödyntämiseksi puhui RAKLI:n Mikko Somersalmi. Kiinteistöjohtamisessa on pitkiä toimintaketjuja ja useita osapuolia. Kiertotalouden näkökulmasta tätä koko ketjua ja kaikkia osapuolia pitäisi sitouttaa edistämään kiertotaloutta ylläpidossa. Ennen kaikkea rakennusten käytön mahdollistaminen luo edellytykset rakennuksen ylläpidolle. Kiinteistön elinkaaren hallintaan ja toimintaan kiinteistöissä tarvitaan ammattimaista ja suunnitelmallista otetta.

Keinoiksi ja näkökulmiksi tunnistettiin muun muassa tehokkaampi tilankäyttö verkostomallin avulla. Tästä esimerkkinä on Otaniemen kampuksen tilatehokkuuden parantaminen sekä erilaisten yhteiskäyttötilojen ja kulkuvälineiden tarjoaminen palveluina. Toinen näkökulma oli kiertotalouden tarkastelu ylläpidon ja käytön aikaisissa hankinnoissa kuten kalusteissa, erilaisissa korjauksissa sekä tilamuutoksissa. Keskusteltiin myös uudisrakentamisen ja suunnittelun roolista käyttövaiheen eri skenaarioiden ja kiertotalouden mahdollistajana.  

Somersalmi puhui myös pääkaupunkiseudun toimistorakennusten vajaakäytöstä ja kysynnän laskusta. Helsingin toimitiloissa on 2–3 kertaa enemmän vajaakäyttöä verrattuna esimerkiksi Tukholmaan. Muuntojoustavuuden haasteeksi Somersalmi näki, ettei kaikissa hankkeissa ole kustannus- eikä materiaalitehokasta varautua useisiin eri tulevaisuuden skenaarioihin. Katso Mikko Somerslamen esitysmateriaalit (pdf).

Oppimiseen perustuva innovaatiomalli kiertotalouden mahdollistajana

Tapahtuman lopuksi sarjayrittäjä, innovoija ja kouluttaja Riku Kokkonen avasi systemaattista oppimista vahvasti hyödyntävän modernin innovointimallin etuja uusien ideoiden ja tuotteiden lanseerauksessa. Hän korosti tämän lähestymistavan hyötyjä myös kiertotalouden ratkaisujen jalkauttamisessa markkinoille. Suurin osa nykyisistä uusista innovaatioista ja tuotteista ei menesty. Kuitenkin jos osaisimme aloittaa omien oletustemme ja ideoidemme verifioinnin ja siitä oppimisen jo heti idean syntymisen jälkeen voisimme vähentää lopullisen tuotteen lanseerauksen riskejä ja ymmärtää paremmin markkinan tarpeita. Kokkosen esittämä malli perustuu myymisen sijaan kuuntelemiseen. Idea on yksinkertainen, mutta yllättävän helppo unohtaa. Tätä ketterän oppimisen innovaatiomallia voi Kokkosen mukaan hyödyntää sekä yrityksen, tuotteen että konseptin luomisessa. Katso Riku Kokkosen esitysmateriaalit (pdf).

Tapahtuma oli ensimmäinen tämän vuoden KIRA-kioskin kaupunkitapaamisista. Tapaamisia muissa kaupungeissa järjestetään pitkin kevättä ja jälleen uudelleen ensi syksyn aikana.

Katso teemat ja ilmoittaudu mukaan:

29.3.2022 | 9.00–11.00 | KIRAKiertotalouden verkostotapaaminen: Tampereen seutu
12.4.2022 | 9.00–11.15 | 
KIRAKiertotalouden verkostotapaaminen: Turun seutu

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Nearly 30,000 buildings certified net zero worldwide by Green Building Councils

6.7.2022
The World Green Building Council (WorldGBC) releases the 2022 Advancing Net Zero Status Report, packed with examples of radical industry collaboration and accelerated action from across the global network. Lehdistötiedote

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”.