Green Building Council Finland

Pohjoismainen rakennusala yhdistää voimansa kestävän rakennetun ympäristön hyväksi

Kaksikymmentä merkittävää rakennusalan yritystä Pohjoismaista haastavat kiinteistö- ja rakennusalan toimijat yhteistyöhön, joka tähtää kestävien ratkaisujen kehittämiseen maailmanmarkkinoille. Yritykset allekirjoittivat Kööpenhaminassa 8.8.2012 Nordic Built Charterin, jossa ne sopivat kymmenestä strategisen ja käytännön tason toimenpiteestä kilpailukykyisten kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi.

“Pöyryssä olemme sitoutuneet kestäviin ratkaisuihin sekä strategisella tasolla että projektityöskentelyssä. Visiomme on vuonna 2020 olla suunnannäyttäjä tasapainoisen kestävän kehityksen ratkaisujen suunnittelussa. Osoitamme visiomme todeksi tukemalla Nordic Built -hanketta. Pohjoismainen yhteistyö tarjoaa samalla mahdollisuuden saavuttaa enemmän”, toteaa Mikael Lindgren Pöyryltä.

Nordic Built –ohjelman toteuttamista Suomessa tukevat yhteistyössä rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymä RYM Oy ja Green Building Council Finland, joka edistää kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä maamme kiinteistö- ja rakentamisalalla. Ne rohkaisevat osakkaitaan, jäseniään ja kumppaneitaan tarttumaan Nordic Built –yhteistyöhaasteeseen.

Nordic Built tarjoaa mainion mahdollisuuden edistää pohjoismaista verkottumista Eurooppa- tason tutkimusyhteistyössä ja yhteisten tutkimushakujen valmistelussa. Nordic Built –yhteistyö voi myös aktivoida alamme suomalaisia yrityksiä käynnistämään esimerkiksi energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen painottuvan tutkimusohjelman, toteaa RYM Oy:n toimitusjohtaja Ari Ahonen.

Poliittinen aloite

Nordic Built on yksi erityisesti vihreään kasvuun ja hyvinvointiin tähtäävistä nk. lippulaivahankkeista, jotka sisältyvät Pohjoismaiden elinkeinoministerien lokakuussa 2011 hyväksymään innovaatio- ja elinkeinopolitiikan yhteistyöohjelmaan. Nordic Built -hankkeen rahoittajina toimivat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Nordic Innovation. Jälkimmäinen tukee myös hankkeen käytännön toteutusta yhteistyössä Pohjoismaiden kanssa.

Nordic Built -hanke sisältää kolme vuosina 2012-2014 toteutettavaa moduulia, jotka kattavat joukon toisiinsa liittyviä toimenpiteitä. Ensimmäinen osa on pohjoismaisen rakennussektorin mahdollisuuksien ja haasteiden määrittely, jonka tuloksena hankkeen keskeiset periaatteet kuvataan Nordic Built Charterissa.

Pohjoismainen rakennusala tarjoaa merkittävän määrän yksittäisiä ratkaisuja matalaenergiarakentamiseen ja ympäristönäkökohdat ovat keskeisellä sijalla kaikissa Pohjoismaissa. Kun otamme huomioon tiukat lainsäädännölliset puitteet sekä maailman parhaaseen rakennettuun ympäristöön liittyvät päämäärät, on pohjoismainen rakennussektori ainutlaatuisessa asemassa ottaakseen haasteen vastaan. Yhteistyöllä voimme saavuttaa eniten tällä kasvavalla markkina- alueella, sanoo Nordic Built-hankkeen projektipäällikkö, Nordic Innovationin asiantuntija Eili Vigestad Berge. 

Nordic Built Challenge

RYM Oy:n on tarkoitus ottaa aktiivinen rooli Nordic Built –yhteistyöhön kuuluvan Nordic Built Challenge –innovaatiokilpailun toteuttamiseksi Suomessa. Niin rakennusalan kuin muiden alojen innovaattorit voivat osallistua kilpailuun, jonka tavoitteena on uudistaa kestävällä tavalla viisi rakennusta, yksi jokaisesta Pohjoismaasta. Kilpailu konkretisoi Nordic Built Charterin päämäärät käytännön tasolla ja kannustaa muutokseen merkittävän palkintosumman ja mediahuomion avulla.

Kilpailu lanseerataan myöhemmin syksyllä.

 Haluamme luoda uusia ja innovatiivisia ratkaisuja ja rohkaista sekä maiden että toimialojen rajat ylittävään tiimityöskentelyyn. Pyrimme kannustamaan rakennussektoria kilpailun avulla ja viemään eteenpäin ideoita, joiden avulla Pohjoismaat voivat vahvistaa asemaansa kestävän rakentamisen edelläkävijöinä, sanoo Vigestad Berge.

Nordic Built -yrityksiä: Pöyry, Uponor, Skanska, COWI, Energistyrelsen, Henning Larsen Architects, KAB, Velux, Batteríið, EFLA Consulting, Government Construction Contracting Agency (GCCA), Iceland Green Building Council, Entra Eiendom, NCC Property Development, Snøhetta, Zero ja ByggVesta.

 

Lisätiedoja Nordic Builtilta ja Nordic Built Charterilta:

www.nordicbuilt.org

Eili Vigestad Berge, +47 414 63 434, e.berge@nordicinnovation.org

Malin Kock, +47 95 92 49 53, m.kock@nordicinnovation.org

 

Nordic Built

Nordic Built on pohjoismainen aloite, jonka tavoitteena on vauhdittaa kestävien rakennuskonseptien kehitystä. Se yhdistää keskeiset pohjoismaiset vahvuudet, tarjoaa kiinnostavan ja tehokkaan areenan yhteistyölle sekä edistää konkreettisesti hankkeita, joiden avulla on mahdollista tuottaa merkittäviä globaalin tason ratkaisuja.

Nordic Innovation

Nordic Innovation toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa ja pyrkii edistämään rajat ylittävää kauppaa ja innovaatioita. Nordic Innovation on keskeinen toimija Pohjoismaiden kauppaa, teollisuutta ja innovaatioita edistävien yhteistyöohjelmien toteutuksessa.

 

 

 

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

8.12.2022
Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota