Green Building Council Finland

Pohjoismainen rakennusala yhdistää voimansa kestävän rakennetun ympäristön hyväksi

Kaksikymmentä merkittävää rakennusalan yritystä Pohjoismaista haastavat kiinteistö- ja rakennusalan toimijat yhteistyöhön, joka tähtää kestävien ratkaisujen kehittämiseen maailmanmarkkinoille. Yritykset allekirjoittivat Kööpenhaminassa 8.8.2012 Nordic Built Charterin, jossa ne sopivat kymmenestä strategisen ja käytännön tason toimenpiteestä kilpailukykyisten kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi.

“Pöyryssä olemme sitoutuneet kestäviin ratkaisuihin sekä strategisella tasolla että projektityöskentelyssä. Visiomme on vuonna 2020 olla suunnannäyttäjä tasapainoisen kestävän kehityksen ratkaisujen suunnittelussa. Osoitamme visiomme todeksi tukemalla Nordic Built -hanketta. Pohjoismainen yhteistyö tarjoaa samalla mahdollisuuden saavuttaa enemmän”, toteaa Mikael Lindgren Pöyryltä.

Nordic Built –ohjelman toteuttamista Suomessa tukevat yhteistyössä rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymä RYM Oy ja Green Building Council Finland, joka edistää kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä maamme kiinteistö- ja rakentamisalalla. Ne rohkaisevat osakkaitaan, jäseniään ja kumppaneitaan tarttumaan Nordic Built –yhteistyöhaasteeseen.

Nordic Built tarjoaa mainion mahdollisuuden edistää pohjoismaista verkottumista Eurooppa- tason tutkimusyhteistyössä ja yhteisten tutkimushakujen valmistelussa. Nordic Built –yhteistyö voi myös aktivoida alamme suomalaisia yrityksiä käynnistämään esimerkiksi energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen painottuvan tutkimusohjelman, toteaa RYM Oy:n toimitusjohtaja Ari Ahonen.

Poliittinen aloite

Nordic Built on yksi erityisesti vihreään kasvuun ja hyvinvointiin tähtäävistä nk. lippulaivahankkeista, jotka sisältyvät Pohjoismaiden elinkeinoministerien lokakuussa 2011 hyväksymään innovaatio- ja elinkeinopolitiikan yhteistyöohjelmaan. Nordic Built -hankkeen rahoittajina toimivat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Nordic Innovation. Jälkimmäinen tukee myös hankkeen käytännön toteutusta yhteistyössä Pohjoismaiden kanssa.

Nordic Built -hanke sisältää kolme vuosina 2012-2014 toteutettavaa moduulia, jotka kattavat joukon toisiinsa liittyviä toimenpiteitä. Ensimmäinen osa on pohjoismaisen rakennussektorin mahdollisuuksien ja haasteiden määrittely, jonka tuloksena hankkeen keskeiset periaatteet kuvataan Nordic Built Charterissa.

Pohjoismainen rakennusala tarjoaa merkittävän määrän yksittäisiä ratkaisuja matalaenergiarakentamiseen ja ympäristönäkökohdat ovat keskeisellä sijalla kaikissa Pohjoismaissa. Kun otamme huomioon tiukat lainsäädännölliset puitteet sekä maailman parhaaseen rakennettuun ympäristöön liittyvät päämäärät, on pohjoismainen rakennussektori ainutlaatuisessa asemassa ottaakseen haasteen vastaan. Yhteistyöllä voimme saavuttaa eniten tällä kasvavalla markkina- alueella, sanoo Nordic Built-hankkeen projektipäällikkö, Nordic Innovationin asiantuntija Eili Vigestad Berge. 

Nordic Built Challenge

RYM Oy:n on tarkoitus ottaa aktiivinen rooli Nordic Built –yhteistyöhön kuuluvan Nordic Built Challenge –innovaatiokilpailun toteuttamiseksi Suomessa. Niin rakennusalan kuin muiden alojen innovaattorit voivat osallistua kilpailuun, jonka tavoitteena on uudistaa kestävällä tavalla viisi rakennusta, yksi jokaisesta Pohjoismaasta. Kilpailu konkretisoi Nordic Built Charterin päämäärät käytännön tasolla ja kannustaa muutokseen merkittävän palkintosumman ja mediahuomion avulla.

Kilpailu lanseerataan myöhemmin syksyllä.

 Haluamme luoda uusia ja innovatiivisia ratkaisuja ja rohkaista sekä maiden että toimialojen rajat ylittävään tiimityöskentelyyn. Pyrimme kannustamaan rakennussektoria kilpailun avulla ja viemään eteenpäin ideoita, joiden avulla Pohjoismaat voivat vahvistaa asemaansa kestävän rakentamisen edelläkävijöinä, sanoo Vigestad Berge.

Nordic Built -yrityksiä: Pöyry, Uponor, Skanska, COWI, Energistyrelsen, Henning Larsen Architects, KAB, Velux, Batteríið, EFLA Consulting, Government Construction Contracting Agency (GCCA), Iceland Green Building Council, Entra Eiendom, NCC Property Development, Snøhetta, Zero ja ByggVesta.

 

Lisätiedoja Nordic Builtilta ja Nordic Built Charterilta:

www.nordicbuilt.org

Eili Vigestad Berge, +47 414 63 434, e.berge@nordicinnovation.org

Malin Kock, +47 95 92 49 53, m.kock@nordicinnovation.org

 

Nordic Built

Nordic Built on pohjoismainen aloite, jonka tavoitteena on vauhdittaa kestävien rakennuskonseptien kehitystä. Se yhdistää keskeiset pohjoismaiset vahvuudet, tarjoaa kiinnostavan ja tehokkaan areenan yhteistyölle sekä edistää konkreettisesti hankkeita, joiden avulla on mahdollista tuottaa merkittäviä globaalin tason ratkaisuja.

Nordic Innovation

Nordic Innovation toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa ja pyrkii edistämään rajat ylittävää kauppaa ja innovaatioita. Nordic Innovation on keskeinen toimija Pohjoismaiden kauppaa, teollisuutta ja innovaatioita edistävien yhteistyöohjelmien toteutuksessa.

 

 

 

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita