BUILD UPON (2015–2017)

BUILD UPON tähtää EU:n puiteohjelma Horisontti2020:n kohtaan EE9 (‘Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies and measures’.) Projektin tavoite on Euroopan laajuisesti saattaa yhteen yli 1 000 kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaista kansallisten korjausrakentamisen strategioiden toteuttamisen puitteissa (Energiatehokkuusdirektiivi EED artikla 4).

Pitkän tähtäimen strateginen tavoite on saada kiinteistö ja rakennusalan ammattilaiset yhdessä julkisen sektorin toimijoiden kanssa kehittämään keinoja rakennusalan hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi korjausrakentamisen konseptien avulla.

“Eurooppalaisilla hallituksilla on edessään äärimmäisen vaikea työ määrittää strategia, joka edistäisi energiatehokasta korjausrakentamista suuressa mittakaavassa ja tarjoaisi tämän käynnistämiseksi rahoitusta ja muita tukitoimia. ”, toteaa Emilio Miguel Mitre, BUILD UPON -hankkeen koordinaattori Espanjan GBC:stä.

EU-mailta edellytettiin jo vuonna 2014 pitkän tähtäimen korjausrakentamisen strategioita, jotka olisivat linjassa EU:n energiatehokkuusdirektiivin kanssa. Monissa maissa on ollut vaikeuksia toteuttaa tämä vaatimus ja tavoitetta on täytynyt lykätä. Uudeksi määräajaksi on annettu 30.4.2017. EU:n Horizon 2020 -ohjelman rahoittaman Build Upon -hankkeen tavoitteena on ohjata ja osallistaa maiden keskeisiä sidosryhmiä saavuttamaan tavoite määräaikaan mennessä.

Yhteisön voimin eteenpäin

Projektin toteuttaa konsortio, joka koostuu 14 kansallisesti yleishyödyllisestä Green Building Council -yhdistyksestä. Tämä konsortio hyödyntää myös WorldGBC:een Eurooppa-verkostoa, joka käsittää yli 30 kansallista yhdistystä ja näiden yhdistysten yli 4 500 jäsenorganisaatiota.

Projektin tuloksina saadaan muun muassa Euroopan laajuisesti esiteltyä suomalaisia korjausrakentamisen parhaita käytäntöjä sekä levitettyä Suomen laajuisesti eurooppalaisia onnistumisia. Lisäksi Suomen kannalta hyödyiksi voidaan lukea suomalaisten yritysten verkottumismahdollisuudet eurooppalaisille rakennusmarkkinoille.

Suomen työryhmä

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Suomessa Sami Lankiniemi, asiantuntijana Jessica Karhu sekä projektiassistenttina Maija Jokela.

Muut työryhmän jäsenet:

 • Anu Norros, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 • Harri Heinaro, Motiva
 • Ilari Aho, Uponor
 • Jaakko Ketomäki, VTT
 • Jari Niemi, SOK
 • Juha Toivanen, Energiavirasto
 • Jukka Kero, Kiinteistöliitto
 • Jussi Jokinen, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
 • Lauri Heikkinen, Schneider Electric
 • Manu Veuro, Caverion
 • Mia Andelin, Skanska
 • Nina Teirasvuo, Suomen ympäristöopisto Sykli
 • Petri Pylsy, Kiinteistöliitto
 • Petteri Huuska, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 • Riikka Holopainen, VTT
 • Sampsa Nissinen, Tekes
 • Timo Kuusiola, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
 • Timo Salonen, Nokia
 • Ulla Suomi, Motiva
 • Harri Hakaste, Ympäristöministeriö
 • Jyrki Kauppinen, Ympäristöministeriö

Tule mukaan korjaamaan Eurooppaa!

Haluaisitko olla mukana ideoimassa seuraavia askeleita rakennustemme energiatehokkuuden edistämiseen korjausrakentamisen keinoin? Jos näin on, ota yhteyttä Sami Lankiniemeen (etunimi.sukunimi@figbc.fi).

Eteneminen

Vaihe 1: Nykytilanteen arviointi

Korjausrakentamisen tärkeimmät pelaajat, keskeisimmät haasteet ja parhaat toimintatavat selville


Nelivaiheisen hankkeemme ensimmäinen osa on melkein saatu päätökseen. Olemme selvittäneet Suomen korjausrakentamisen tärkeimmät sidosryhmät ja määritelleet näiden toimijoiden vaikutusvaltaa ja aktiivisuutta suhteessa korjausrakentamisen energiatehokkuuden parantamiseen. Näin saamme käsityksen siitä, keihin meidän tulee olla yhteydessä tavoitteemme saavuttamiseksi.

Tämä luonnoksen omainen näkemys on muodostettu yhteistyössä Suomen työryhmän kanssa ja se tulee päivittymään vielä projektin edetessä – kommentit ovat siis enemmän kuin tervetulleita! Muiden maiden sidosryhmäkartat löytyvät täältä.

Entä mikä sitten estää energiatehokkuuden kehitystä korjausrakentamisen osalta? Miten näitä haasteita on yritetty ratkoa? Toimisivatko onnistuneet ideat muualla?

Olemme tarkastelleet korjausrakentamisen energiatehokkuuden parantamisen esteitä ja haasteita (Barriers) sekä Suomessa että muissa hankemaissa. Koostamamme yhteenveto aiheesta julkaistaan tämän vuoden loppuun mennessä. Olemme myös listanneet Suomessa toteuttuja erinomaisia korjausrakentamisen ja energiatehokkuuden toimenpiteitä, hankkeita ja ohjelmia (Initiatives). Tämäkin lista tulee päivittymään hankkeen edetessä ja sitä saa kommentoida vapaasti.

Nämä näkökulmat yhdistämällä näemme kehityksen suurimmat esteet, löydetään ratkaisuja, joita voitaisiin kopioida maasta toiseen ja nähdään, mihin haasteisiin emme ole vielä tarttuneet tai löytäneet ratkaisuja. Tämä kaikki on tärkeää tietoa laadittaessa tulevaa korjausrakentamisen strategiaa, jonka on määrä olla valmis 2017 alkuvuodesta.

Vaiheet 2 ja 3: Yhdessä kohti korjausrakentamisen vallankumousta

6 kokoontumista Suomessa, 88 ympäri Euroopan

Ensi vuonna edellä esitettyjä materiaaleja lähdetään kehittämään yhdessä korjausrakentamisen tärkeimpien sidosryhmien sekä muiden toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa mittavan sidosryhmävuorovaikutusprosessin myötä. Tavoitteena on kokoontua yhteen ja kerätä parhaiden asiantuntijoiden näkemykset ja ideat mukaan! Samalla pidämme yllä aktiivista keskustelua energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen liittyen, lisätään tietoisuutta ja sitoutetaan eri toimijat mukaan BuildUpon-joukkoihin matkalla kohti korjausrakentamisen vallankumousta. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme kaikkien panosta.

Vuonna 2016 Suomessa tullaan järjestämää 6 kokoontumista korjausrakentamisen eri teemoista, jotka koskettavat tunnistamiamme korjausrakentamisen haasteita.Kokoonnumme yhteen maalis-, huhti- ja toukokuussa sekä syys-, loka- ja marraskuussa. Paikalle kutsutaan sidosryhmäkartasta tunnistetut ja aiheen mukaan rajatut kohderyhmät. Euroopanlaajuisesti näitä kokoontumisia tullaan järjestämään 88.

Jokaiseen työpajaan kutsutaan myös yhteistyökumppaneiksi teemojen asiantuntijoita ohjaamaan työskentelyä. Lisäksi kutsumme muista hankemaista osaajia avuksemme sen mukaan mitä haluamme heiltä oppia. Samalla tavalla suomalaisia asiantuntijoita pyritään lähettämään muihin hankemaihin kertomaan meidän erinomaisista ratkaisuistamem.

Vaihe 4: Hankkeen myötä syntyy 4 ideaa korjausrakentamisen kehittämiseen

Olemme toki myös itse ottaneet vastaan haasteen korjausrakentamisen esteiden ratkaisemisesta – projektin myötä syntyy lopulta 4 uutta hankeideaa teemoista Financial & Economic Innovation, Awareness, Policy ja Skills & Capacity Building. Näistä Suomi on mukana kahdessa ensimmäisessä.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649727 | Disclaimer: The sole responsibility for the content of this material lies with the authors. It does not necessarily represent the views of the European Union, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any use of this material.