Kiertotalousvalmennus (2020)

Kiertotalousvalmennus

Kiertotalousvalmennus -hankkeessa ratkottiin kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO Oyj:n sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan kanssa vuoden 2020 aikana. Lisäksi hankkeessa viestittiin kiinteistö- ja rakennusalaan liittyviä kiertotalousratkaisuja alalle.

Hanke toteutettiin Green Building Council Finlandin johdolla ja Sitran rahoittamana.

Tulokset ja ideakortit

Hankkeen tulokset koottiin kokonaisuudessaan tulosjulkaisuun. Tutustu myös hankkeessa tuotettuihin ideakortteihin.

Lisäksi hankkeen tuloksena kehitettiin Green Building Council Finlandin ylläpitämä kiertotalouden tietopankkia, joka pitää sisällään alan julkaisuja, tietoa referenssikohteista alalla sekä uutena ominaisuutena alan erilaisten kiertotalousratkaisujen esittely. Vimeossa animaatiomme ideakorteista vauhtia KIRA-alan kiertotalouteen.

Hankkeen tulosjulkaisussa kerrotaan tarkemmin pilottihankkeista.
Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up tapahtuman
Ideakortti: Vanhat rakennukset ovat kiertotalouden kultakaivos
Ideakortti: Purkumateriaalit ovat lajiteltuna arvokkaita panoksia kiertotalouteen
Ideakortti: Näin suunnittelet kiertotalousrakennuksen
Ideakortti: Suunnitteluvinkkejä aluetasolle kiertotalouden aluesuunnittelussa
Ideakortti: Suunnitteluvinkkejä tonttitasolle kiertotalouden aluesuunnittelussa

Ota kiertotalouden ideakortit mukaan myös työtilojen suunnittelussa!


Päivitimme yhdessä jäsenistämme koostuvan asiantuntijaryhmän kanssa Kiertotalouden ideakorteista uudet versiot 26.8.2022 Katso kiertotalouden tarkistuslista uutta toimitilaa etsiville ja tarjoaville sekä ideakortiksi työtilojen suunnitteluun ja konseptointiin.

Kiertotalousvalmennus hankkeen toteutus

Kiertotalousvalmennus -hanke jatkoi Kiertotaloussprintti -hankkeen työtä rakennetun ympäristön kiertotalouden vauhdittamisessa.

Hanke käynnistyi 4.3.2020 kick-off tilaisuudella Green Building Council Finlandin toimitiloissa. Tilaisuuteen oli kutsuttu avoimesti vieraita alalta. Tilaisuudessa tehtiin hanketta tunnetuksi alalle, kuultiin pilottihankkeiden esittelyt ja tarkasteltavat kiertotalousongelmat sekä ideoitiin yhteistyössä niihin ratkaisuja.

Hankkeessa järjestettiin 9 työpajaa vuonna 2020. Jokaisen pilottiorganisaation kanssa järjestettiin kolmen työpajan sarja, joissa etsittiin ratkaisuja tarkasteltaviin kiertotalousongelmiin pilottihankkeiden edetessä. Työpajoihin osallistui pilottiorganisaatioiden henkilökuntaa, hankkeen tarjoamia ulkopuolisia asiantuntijapalveluita, muita alan asiantuntijoita, kuten pilottiorganisaatioiden yhteistyökumppaneita, sekä Green Building Council Finlandin henkilökuntaa. Työpajat järjestettiin aikavälillä 3.4.-18.9.2020.

Hankkeen tulosseminaarissa 21.10.2020 kuultiin esitykset hankeosapuolilta sekä pilottiorganisaatioilta.

Tulosseminaariin osallistui kattavasti ihmisiä alalta kuulemaan hankkeen tuloksista sekä käymään keskustelua kiertotalouden tulevaisuudesta kiinteistö- ja rakennusalalla.

Hankkeen tulosseminaari oli alun perin tarkoituksena järjestää Finnbuild-messuilla Helsingissä, mutta peruuntui koronavirustilaisuuden vuoksi.

Tulosseminaari

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa 21.10.2020 esiteltiin hankkeen tuloksia ja kuultiin puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tilaisuudessa käytiin myös keskustelua alan asiantuntijoiden kesken kiertotalouden tulevaisuudessa kiinteistö- ja rakennusalalla.