Net Zero Carbon Buildings Commitment
-
Nollahiilirakennus

Globaali Net Zero Carbon Buildings -sitoumus haastaa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä sekä kaupunkeja asettamaan tavoitteeksi kiinteistöjen hiilineutraalin energiankäytön vuoteen 2030 mennessä.

Sitoumuksen taustalla ovat merkittävät kansainväliset päästövähennyksiä edistävät tahot C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group.

Nykyisellä hiilipäästöjen vauhdilla ilmasto lämpenee 1,5 astetta jo ennen vuotta 2030 ja 2,0 astetta vuoteen 2035 mennessä. Rakennusten osuus ilmastonmuutospäästöistä noin kolmannes niin Suomessa kuin globaalistikin. Meillä kiinteistöalan edustajilla on valtava mahdollisuus – ja jopa velvollisuus – tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Haasteesen on globaalista tarttunut jo yli 80 organisaatiota, joiden sitoumuksiin voit tutustua täällä. Suomesta edelläkävijoiden jatkuvasti laajenevaan joukkoon kuuluvat seuraavat yritykset

Helsinki
Varma
Citycon
Keva
Ylva
Newsec Finland
Ecoreal
Bionova

Mitä tarkoittaa nollahiilirakennus?

Sitoumukset määritelmän mukainen Net Zero Carbon building, Suomalaisittain nollahiilirakennus, tarkoittaa erittäin energiatehokasta rakennusta, joka käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa ja jonka jäljelle jäävät energiankäytön hiilipäästöt kompensoidaan vuosittain.

Käytännössä rakennus muutetaan energiankäytön osalta nollahiiliksi seuraavilla askelmerkeillä

Pictureb

Paranna energiatehokkuutta – Päästötöntä energiaa on tarjolla vain rajallisesti, eikä sitä riitä tuhlattavaksi.

Picturec

Tuota päästötöntä energiaa – Aurinkopaneeleihin investointi on lähes aina kannattava sijoitus!

Picturea

Osta vihreää energiaa – Tue uusiutuvan energian markkinoiden kasvua samalla kun pienennät kiinteistöjesi hiilijalanjälkeä, ostamalla esimerkiksi tuulivoimalla tuotettua sähköä.

Pictured

Kompensoi loput päästöt – Se osuus energiantarpeesta jota ei voida kattaa uusiutuvilla energioilla, tulee kompensoida investoimalla hiilinieluihin.

Sitoumuksen pääkohdat

Sitoumukseen mukaan lähteminen edellyttää organisaatiolta sitoutumista seuraaviin viiteen kokonaisuuteen. Sitoumuksen tavoitteena on varmistaa vaikuttavuus mukaan lähtevien organisaatioiden toiminnassa, mutta myös vaikuttaa laajemmin koko rakennetun ympäristön toimialaan.

Picture1

Omistajat ja kaupungit: Kaikkien omassa hallinnassa olevien kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä

Rakentajat ja rakennuttajat: Kaikki uudet rakennukset ovat erittäin energiatehokkaita ja käyttävät vain uusiutuvaa energiaa

Vuokralaiset: Käytössä on vain tiloja joiden energiankäyttö on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä

Kaupungit: Kehitetään rakentamisen ohjaustaan kohti hiilineutraaleja rakennuksia vuoteen 2030 mennessä

Picture2

 Mittaa ja raportoi julkisesti rakennustesi vuotuinen energiankäyttö ja hiilidioksidipäästöt (scope 1&2), esimerkiksi osana vastuullisuusraportointia.

Picture3

Kehitä tiekartta hiilineutraalisuuden tavoittamiseksi, sisältäen konkreettiset tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvien energioiden höydyntämiseksi.

Picture4

Varmenna pienentyneet hiilidioksidipäästöt ja saavutetut energiansäästöt vuosittain kolmannen osapuolen auditoinnilla tai muulla luotettavalla menetelmällä.

Picture5

Näytä johtajuutta alalla ja edistä hiilineutraalisuutta sidosryhmissäsi.

Ryhdy edelläkävijäksi

Net Zero Building Commitment haastaa kaikki rakennetun ympäristön toimijat näyttämään omalla esimerkillään, että hiilineutraalius on mahdollista. Selvitä mitä sitoumus tarkoittaa teidän organisaatiolle alla olevaa nykytilakartoitusta hyödyntäen. Tule mukaan ja allekirjoita sitoomus jo tänään!

Lisätietoja

Muita lähteitä:

 

Lisätietoja: Mikko Nousiainen / Lauri Tähtinen https://figbc.fi/yhteystiedot/