Net Zero Carbon Buildings Commitment

The Net Zero Carbon Buildings Commitment

Net Zero Carbon Buildings Commitment on lupaus siirtyä kiinteistöissä hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Sitoumukseen voivat liittyä yritykset, organisaatiot, kaupungit tai kunnat.

Nykyisellä hiilipäästöjen vauhdilla ilmasto lämpenee 1,5 astetta jo ennen vuotta 2030 ja 2 astetta vuoteen 2035 mennessä. Meillä kiinteistöalan edustajilla on valtava mahdollisuus – ja jopa velvollisuus – tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Sitoumus on tapa osoittaa ja edistää  ilmastojohtajuutta rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, sekä lupaus innostaa muita ryhtymään vastaaviin toimiin.

Kansainvälinen sitoumus

Sitoumuksen taustalla ovat merkittävät kansainväliset päästövähennyksiä edistävät tahot C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group.

Kaikki sitoumuksen allekirjoittajat kootaan World Green Building Councilin verkkosivuille. Tutustu sitoumuksiin. Suomesta oman sitoumuksensa ovat allekirjoittaneet mm. Granlund, Antilooppi, Trevian, Kojamo, Helsinki, Varma, Citycon, Keva, Ylva, Newsec Finland, EcoReal, OP Ryhmä ja Bionova.

Mitä Net Zero Carbon Building tarkoittaa?

Sitoumuksen määritelmän mukainen Net Zero Carbon Building, tarkoittaa erittäin energiatehokasta rakennusta, joka käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa ja jonka jäljelle jäävät energiankäytön hiilipäästöt kompensoidaan vuosittain.

Käytännössä rakennus muutetaan energiankäytön osalta nollahiiliksi seuraavilla askelmerkeillä:

Pictureb

Paranna energiatehokkuutta – Päästötöntä energiaa on tarjolla vain rajallisesti, eikä sitä riitä tuhlattavaksi.

Picturec

Tuota päästötöntä energiaa – Aurinkopaneeleihin investointi on lähes aina kannattava sijoitus!

Picturea

Osta vihreää energiaa – Tue uusiutuvan energian markkinoiden kasvua samalla kun pienennät kiinteistöjesi hiilijalanjälkeä, ostamalla esimerkiksi tuulivoimalla tuotettua sähköä.

Pictured

Kompensoi loput päästöt – Se osuus energiantarpeesta jota ei voida kattaa uusiutuvilla energioilla, tulee kompensoida investoimalla hiilinieluihin.

Sitoudu, raportoi, kehitä, varmenna ja edistä

Sitoumukseen liittyminen edellyttää organisaatiolta viittä askelta: sitoudu, raportoi, kehitä, varmenna ja edistä.

Sitoumuksen tavoitteena on siis parantaa liittyneiden organisaatioiden toimintaa, mutta samalla myös vaikuttaa koko rakennetun ympäristön toimialaan.

Picture1

Omistajat ja kaupungit: Kaikkien omassa hallinnassa olevien kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.

Rakentajat ja rakennuttajat: Kaikki uudet rakennukset ovat erittäin energiatehokkaita ja käyttävät vain uusiutuvaa energiaa.

Vuokralaiset: Käytössä on vain tiloja joiden energiankäyttö on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.

Kaupungit: Kehitetään rakentamisen ohjaustaan kohti hiilineutraaleja rakennuksia vuoteen 2030 mennessä.

Picture2

Mittaa ja raportoi julkisesti rakennustesi vuotuinen energiankäyttö ja hiilidioksidipäästöt (scope 1&2), esimerkiksi osana vastuullisuusraportointia.

Picture3

Kehitä tiekartta hiilineutraalisuuden tavoittamiseksi, sisältäen konkreettiset tavoitteet energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvien energioiden höydyntämiseksi.

Picture4

Varmenna pienentyneet hiilidioksidipäästöt ja saavutetut energiansäästöt vuosittain kolmannen osapuolen auditoinnilla tai muulla luotettavalla menetelmällä.

Picture5

Näytä johtajuutta alalla ja edistä hiilineutraalisuutta sidosryhmissäsi.

Allekirjoita The Net Zero Carbon Buildings Commitment

Selvitä mitä sitoumus tarkoittaa teidän organisaatiolle.

Kartoita nykytila ja allekirjoittakaa oma sitoumuksenne jo tänään.

Lisätietoja

World Green Building Council
The Net Zero Carbon Buildings Commitment

Green Building Council Finland
Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja
puh. +358 40 525 8440

Lauri Tähtinen
Kehityspäällikkö
puh. +358 40 486 5400

etunimi.sukunimi(at)figbc.fi

Sitoumuksen suomalaiset allekirjoittajat

Granlund
Antilooppi
Trevian
Kojamo
Helsinki
Varma
Citycon
Keva
Ylva
Newsec Finland
Ecoreal
Bionova
OP ryhmä