Nordic Networks for Circular Construction

Nordic Networks for Circular Construction tavoitteena on nopeuttaa kiertotalouden parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa pohjoismaisella rakennusalalla. Hanke on osa Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Lisätietoja tästä hankkeesta kertovat Ella Lahtinen ja Miisa Tähkänen.

Nordic Networks for Circular Construction project aims at accelerating the implementation of the best practices of circular economy in the Nordic construction sector. The project is part of Finland’s chairmanship of the Nordic Council of Ministers.

The project aims to accelerate circular construction in the Nordic countries through collaboration, peer-to-peer learning and common metrics.

Please see our project website nordiccircularconstruction.com for more information.