Rakennettu ympäristö tarvitsee resurssiviisaita päättäjiä

Rakennettu ympäristö aiheuttaa 38 prosenttia maamme kasvihuonepäästöistä ja kuluttaa 35 prosenttia energiasta. Vaikka rakentamisen ja rakennusten energiatehokkuus kehittyy koko ajan, se ei riitä. Jotta pystymme pysäyttämään maapallon lämpenemisen edes kahteen asteeseen, meidän täytyy myös pystyä rajoittamaan rakennusmateriaaleihin sitoutunutta energiaa. Globaalin hiilibudjetin mukaan meillä ei ole tulevaisuudessa käytettävissä rakennusmateriaalien tuottamiseen kuin alle puolet siitä energiamäärästä, jota nyt käytämme. Samaan aikaan maapallon kaupungistuminen jatkuu, ja rakentamisen volyymi pysyy korkealla kaikkialla maailmassa.

Kiinteistö- ja rakennusala tarvitsee omien vähähiilisyys- ja kiertotalousponnistelujensa lisäksi tuekseen viranomaissäätelyä ja taloudellista ohjausta, jotta Suomella on mahdollisuus saavuttaa päästötavoitteet.

Panelistit Mikko Kiesiläinen (Vihreät, ei kuvassa), Pilvi Torsti (Sosiaalidemokraatit), Jalo Takala (Liike Nyt!), Tiera Laitinen (Perussuomalaiset), Jenni Pajunen (Kokoomus), Antti Siika-Aho (Keskusta) ja Tapio Luoma-Aho (Kristillisdemokraatit, ei kuvassa) kuuntelivat tarkasti alustusta rakennetun ympäristön merkityksestä ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Kuva: Pekka Huovila.


Ilmastonmuutos ja rakennetun ympäristön merkitys herättivät vilkkaan vuoropuhelun Green Building Council Finlandin järjestämässä keskustelu- ja vaalitilaisuudessa 26.3.2019. Koska kiinteistö- ja rakennusalan osuus energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä on merkittävä, noin 30-40 prosenttia globaalista ja kansallisesti, tulevina vuosina tarvitaan määrätietoisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

GBC Finlandin vaalipaneeliin osallistuivat Mikko Kiesiläinen (Vihreät), Pilvi Torsti (Sosiaalidemokraatit), Jalo Takala (Liike Nyt!), Tiera Laitinen (Perussuomalaiset), Jenni Pajunen (Kokoomus), Antti Siika-Aho (Keskusta) ja Tapio Luoma-Aho (Kristillisdemokraatit). Vähähiilinen rakennettu ympäristö ja kiertotalouden edistäminen ovat tärkeitä teemoja puoluekannasta riippumatta – paneelissa oltiin lähes yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on toimittava nyt eikä heti.

Toimitusjohtaja Mikko Nousiainen kertoi panelisteille GBC Finlandin KIRA-alan vähähiilisyys -työstä. Kuva: Pekka Huovila.

GBC Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen haastoi heti panelisteja ottamaan kantaa, onko meillä tänä keväänä ilmastovaalit vai ei?

– Ilmastonmuutos on yksittäinen tärkein kysymys, joka meidän täytyy taklata. Suurin osa kustannuksista lyödään lukkoon jo suunnittelupöydässä, joten kaavoituksella ja poliittisilla päätöksillä on suuri merkitys, totesi Mikko Kiesiläinen (Vihr.).

– Tänä keväänä todellakin käydään ilmastovaalit, ja ehdokkailta tarvitaan konkreettisia sitoumuksia. Ilmastokysymykset ovat olleet pinnalla jo pitkään, mutta nyt on lupaavaa liikehdintää niin yksityissektorilla kuin kansalaisten keskuudessa, erityisesti nuori polvi on ottanut teeman omakseen, kuten ilmastolakot ja mielenosoituksen kertovat. Suomessa meillä on kolme isoa tavoitetta: fossiilisista polttoaineista eroon pääseminen, liikenteen sähköistäminen ja hiilinielut. Toivon, että laajemmassa keskustelussa näkyy myös rakennetun ympäristön vähähiilisyys, sanoi puolestaan Jenni Pajunen (Kok.).

Keskustan ehdokas Antti Siika-Aho pohti, vaikuttavatko ilmastokysymykset äänestyspäätöksiin, vaikka ovatkin monelle tärkeä teema.– Enemmistölle työ, perhe, liikenne ja perusturva vaikuttavat ehkä kuitenkin eniten ehdokkaan valintaan. Puolueilla onkin keskeinen rooli ylläpitää ilmasto- ja ympäristötekoja vihreänä lankana mainituissa teemoissa mukana. Suomen tavoite on olla hiilinegatiivinen maa, ja sen osalta ollaan otettu isoja askeleita esimerkiksi ympäristöministeriön valmisteleman vähähiilisen rakennetun ympäristön tiekartan muodossa. Kaikki sitoumukset, joissa yksityinen ja julkinen sektori ovat mukana, ovat tärkeitä. Moraalinen vastuu ja velvollisuus ovat korkealla.

Perussuomalaisten ehdokas Tiera Laitinen huomautti, että meillä on tänä kevään kahdet ilmastovaalit. EU vaalit ovat todella tärkeät Euroopan ja jopa globaali tulevan ilmastopolitiikan kannalta.

Keppiä vai porkkanaa?

Eräs panelisteja puhuttanut teema oli se, miten edistetään kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden bisnestä ja toimintamahdollisuuksia ilman, että laitetaan liikaa kapuloita rattaisiin. Säätelyä kuitenkin tarvitaan, etteivät ilmastoteot jää omaehtoisen toiminnan varaan.
– Halutaanko, että toimintaa ohjaa lainsäädäntö vai kunnianhimo? Kiertotalouden edistämiseksi tehdyt lainsäädännölliset toimenpiteet ovat tärkeitä, siinä ei riitä pelkkä suositus tai tahtotila. Elinkaariajattelun soisi ohjaavan etenkin koulujen ja päiväkotien rakentamista, sillä nyt valintoja tehdään monin paikoin hinnan, ei laadun ja ympäristön kannalta, huomautti Sosialidemokraattien eduskuntavaaliehdokas Pilvi Torsti.
Siika-ahon mukaan myös Keskusta on pohtinut tuoreessa talous ja verolinjauksessaan, pitäisikö elinkaaritehokkuus ja kierrätettävyys ottaa aiempaa selvemmin huomioon verotuksen keinoin. – Tukemalla elinkaaritehokkaita ratkaisuja kannustetaan, että materiaalit ovat kestäviä ja päätyvät lopuksi vielä kiertoon.

– Ilmastolle haitallisten tukien karsiminen on tärkeä osa ympäristötyötä. Rakennetun ympäristön kohdalla karsisin esimerkiksi kuljetustukia, lisäsi Kiesiläinen.

Jessica Karhu kertoi panelisteille Kiertotaloussprintti -hankkeesta ja kiertotalouden merkityksestä KIRA-alalle

Edelläkävijöille runsaasti mahdollisuuksia menestykseen

Panelisteille esiteltiin GBC Finlandin Sitran tuella käynnistämää Kiertotaloussprintti (2018 – 2019) hanketta. Tämä hanke tähtää alan muutokseen, niin että kiertotaloustoimet ja -kriteerit tulevat osaksi jokapäiväistä rakennetun ympäristön suunnittelua ja käyttöä. Hankkeen aikana ala määrittelee välttämättömät kiertotaloustoimenpiteet, jotka Suomessa täytyy toteuttaa.

Panelistien mielestä Suomella on hyvät edellytyksen toimia suunnannäyttäjänä vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden saralla, vaikka osuus päästöistä globaalissa mittakaavassa onkin pieni.– Suomen osuuden vähäisyyttä käytetään usein argumenttina väärin perustein. Sikäli siinä on kuitenkin perää, että ei riitä että Suomi tekee asiat oikein, vaan on toimittava EU:n tasolla esimerkiksi päästökaupan ja hiilitullien osalta, kommentoi Tiera Laitinen (PS).

– Meidän on maailmanlaajuisesti tehtävä tässä työtä ja oltava edelläkävijöitä, tämä on meille suomalaisille valtavan hyvä bisnes, kannusti elämäntyönsä rakennusalalla tehnyt Jalo Takala (Liike Nyt!).

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden innovatiivisuus ja GBC:n jäsenistön kehitysmyönteisyys ei jäänyt panelisteilta huomaamatta. Omaehtoinen toiminta ja uudet avaukset vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden edistämiseksi keräsivät ehdokasjoukolta kiitosta. Enemmänkin tietoa kiinnostavista hankkeista toivottiin.– Järjestöt ja muut kestävän rakennetun ympäristön puolesta puhuvat tahot: lobatkaa enemmän päättäjiä, paketoikaa viestinne tutkimuspohjaiseen, asiantuntijamaiseen muotoon ja lähestykää meitä rohkeasti, kehotti Tapio Luoma-Aho (KD) tilaisuuden päätteeksi.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mikko Nousiainen. Etunimi.sukunimi@figbc.fi, 0405258440

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

World Green Building Week 2020 toi runsaasti näkyvyyttä kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutokselle

30.9.2020
Kestävän rakennetun ympäristön teemaviikko Green Building Week – WGBW (21.–25.9.2020) kokosi kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Suomessa alan ilmastoteot saivat runsaasti mediahuomiota. Viime viikolla järjestetty World Green Building

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan

FIGBC juhli 10-vuotista toimintaansa etäjuhlien merkeissä

29.9.2020

Green Building Council Finland juhlisti 10-vuotista taivaltaan 24.9.2020. Tilaisuus pidettiin ajan hengessä etänä, mutta tarkoitus on vielä juhlistaa saavutusta kasvokkainkin.

Vaalitoimikunta hakee Green Building Council Finlandin hallitukseen jäseniä

29.9.2020
Green Building Council Finlandin marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa täydennetään yhdistyksen hallitusta. Hallitukseen valittavien henkilöiden valintaa valmistelee vaalitoimikunta. Jos olet kiinnostunut FIGBC:n hallitustehtävistä ja toiminnan kehittämisestä tai haluat ehdottaa henkilöitä hallitukseen, ota

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

25.9.2020

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building- viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Hiilineutraalius tulee, oletko valmis?

25.9.2020
Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

24.9.2020

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

One Planet SBC Programme relies on Circularity

24.9.2020
The One Planet Network’s Sustainable Buildings and Construction Programme (SBC) will #ActOnClimate by supporting transition to circularity, mainstreaming resource efficiency and providing training to share key learnings and achieve impacts.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

23.9.2020

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Loikka 2/20 on julkaistu!

21.9.2020

Vuoden 2020 viimeisessä Loikka-numerossa keskitytään kestävään rakentamiseen ja vihreään elvytykseen. Ajankohtaisissa artikkeleissa käsitellään esimerkiksi koronan vaikutusta vihreään elvytykseen, asumisen tulevaisuutta, kaupunkien roolia kestävässä rakentamisessa ja FIGBC:n kymmenvuotista taivalta.

11th Annual World Green Building Week (21–25 Sept.) Sparks Over 135 Events Across 35 Countries to Combat Climate Change

21.9.2020
The World Green Building Council issues call for government and business leaders to prioritise net zero buildings and secures 110 Net Zero Carbon Buildings Commitment signatories. LONDON, 21 September 2020

FIGBC sitoutuu hiilineutraaliin energiankäyttöön omassa toiminnassaan

21.9.2020
Green Building Council Finland on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. FIGBC:n tavoitteena on omien toimitilojensa hiilineutraali energiankäyttö, jota tullaan edistämään tiiviillä yhteistyöllä vuokranantajan ja muiden BIM-kampuksen sidosryhmien kanssa.

World Green Building Week näyttää, että kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä iso muutos kestävämmäksi

21.9.2020
Tänään käynnistyvä World Green Building Week kokoaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot kestävän ja vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Viikko tarjoaa puheenvuoroja ja virtuaalitapahtumia rakennetusta ympäristöstä, ja se näkyy yli 170 kiinteistö-

Suomalaisten kestävän kehityksen johtajien ja FIGBC:n jäsenten terveisiä

21.9.2020
Kiinteistö- ja rakennusalan muutos näkyy alan toimijoiden vahvana sitoutumisena kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen. Juuri julkaistut yli 20 suomalaisen johtajan ja Green Building Council Finlandin jäsenten edustajan terveiset osoittavat konkreettisesti, että
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami