Green Building Council Finland

Rakennettu ympäristö tarvitsee resurssiviisaita päättäjiä

Rakennettu ympäristö aiheuttaa 38 prosenttia maamme kasvihuonepäästöistä ja kuluttaa 35 prosenttia energiasta. Vaikka rakentamisen ja rakennusten energiatehokkuus kehittyy koko ajan, se ei riitä. Jotta pystymme pysäyttämään maapallon lämpenemisen edes kahteen asteeseen, meidän täytyy myös pystyä rajoittamaan rakennusmateriaaleihin sitoutunutta energiaa. Globaalin hiilibudjetin mukaan meillä ei ole tulevaisuudessa käytettävissä rakennusmateriaalien tuottamiseen kuin alle puolet siitä energiamäärästä, jota nyt käytämme. Samaan aikaan maapallon kaupungistuminen jatkuu, ja rakentamisen volyymi pysyy korkealla kaikkialla maailmassa.

Kiinteistö- ja rakennusala tarvitsee omien vähähiilisyys- ja kiertotalousponnistelujensa lisäksi tuekseen viranomaissäätelyä ja taloudellista ohjausta, jotta Suomella on mahdollisuus saavuttaa päästötavoitteet.

Panelistit Mikko Kiesiläinen (Vihreät, ei kuvassa), Pilvi Torsti (Sosiaalidemokraatit), Jalo Takala (Liike Nyt!), Tiera Laitinen (Perussuomalaiset), Jenni Pajunen (Kokoomus), Antti Siika-Aho (Keskusta) ja Tapio Luoma-Aho (Kristillisdemokraatit, ei kuvassa) kuuntelivat tarkasti alustusta rakennetun ympäristön merkityksestä ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Kuva: Pekka Huovila.


Ilmastonmuutos ja rakennetun ympäristön merkitys herättivät vilkkaan vuoropuhelun Green Building Council Finlandin järjestämässä keskustelu- ja vaalitilaisuudessa 26.3.2019. Koska kiinteistö- ja rakennusalan osuus energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä on merkittävä, noin 30-40 prosenttia globaalista ja kansallisesti, tulevina vuosina tarvitaan määrätietoisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

GBC Finlandin vaalipaneeliin osallistuivat Mikko Kiesiläinen (Vihreät), Pilvi Torsti (Sosiaalidemokraatit), Jalo Takala (Liike Nyt!), Tiera Laitinen (Perussuomalaiset), Jenni Pajunen (Kokoomus), Antti Siika-Aho (Keskusta) ja Tapio Luoma-Aho (Kristillisdemokraatit). Vähähiilinen rakennettu ympäristö ja kiertotalouden edistäminen ovat tärkeitä teemoja puoluekannasta riippumatta – paneelissa oltiin lähes yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on toimittava nyt eikä heti.

Toimitusjohtaja Mikko Nousiainen kertoi panelisteille GBC Finlandin KIRA-alan vähähiilisyys -työstä. Kuva: Pekka Huovila.

GBC Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen haastoi heti panelisteja ottamaan kantaa, onko meillä tänä keväänä ilmastovaalit vai ei?

– Ilmastonmuutos on yksittäinen tärkein kysymys, joka meidän täytyy taklata. Suurin osa kustannuksista lyödään lukkoon jo suunnittelupöydässä, joten kaavoituksella ja poliittisilla päätöksillä on suuri merkitys, totesi Mikko Kiesiläinen (Vihr.).

– Tänä keväänä todellakin käydään ilmastovaalit, ja ehdokkailta tarvitaan konkreettisia sitoumuksia. Ilmastokysymykset ovat olleet pinnalla jo pitkään, mutta nyt on lupaavaa liikehdintää niin yksityissektorilla kuin kansalaisten keskuudessa, erityisesti nuori polvi on ottanut teeman omakseen, kuten ilmastolakot ja mielenosoituksen kertovat. Suomessa meillä on kolme isoa tavoitetta: fossiilisista polttoaineista eroon pääseminen, liikenteen sähköistäminen ja hiilinielut. Toivon, että laajemmassa keskustelussa näkyy myös rakennetun ympäristön vähähiilisyys, sanoi puolestaan Jenni Pajunen (Kok.).

Keskustan ehdokas Antti Siika-Aho pohti, vaikuttavatko ilmastokysymykset äänestyspäätöksiin, vaikka ovatkin monelle tärkeä teema.– Enemmistölle työ, perhe, liikenne ja perusturva vaikuttavat ehkä kuitenkin eniten ehdokkaan valintaan. Puolueilla onkin keskeinen rooli ylläpitää ilmasto- ja ympäristötekoja vihreänä lankana mainituissa teemoissa mukana. Suomen tavoite on olla hiilinegatiivinen maa, ja sen osalta ollaan otettu isoja askeleita esimerkiksi ympäristöministeriön valmisteleman vähähiilisen rakennetun ympäristön tiekartan muodossa. Kaikki sitoumukset, joissa yksityinen ja julkinen sektori ovat mukana, ovat tärkeitä. Moraalinen vastuu ja velvollisuus ovat korkealla.

Perussuomalaisten ehdokas Tiera Laitinen huomautti, että meillä on tänä kevään kahdet ilmastovaalit. EU vaalit ovat todella tärkeät Euroopan ja jopa globaali tulevan ilmastopolitiikan kannalta.

Keppiä vai porkkanaa?

Eräs panelisteja puhuttanut teema oli se, miten edistetään kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden bisnestä ja toimintamahdollisuuksia ilman, että laitetaan liikaa kapuloita rattaisiin. Säätelyä kuitenkin tarvitaan, etteivät ilmastoteot jää omaehtoisen toiminnan varaan.
– Halutaanko, että toimintaa ohjaa lainsäädäntö vai kunnianhimo? Kiertotalouden edistämiseksi tehdyt lainsäädännölliset toimenpiteet ovat tärkeitä, siinä ei riitä pelkkä suositus tai tahtotila. Elinkaariajattelun soisi ohjaavan etenkin koulujen ja päiväkotien rakentamista, sillä nyt valintoja tehdään monin paikoin hinnan, ei laadun ja ympäristön kannalta, huomautti Sosialidemokraattien eduskuntavaaliehdokas Pilvi Torsti.
Siika-ahon mukaan myös Keskusta on pohtinut tuoreessa talous ja verolinjauksessaan, pitäisikö elinkaaritehokkuus ja kierrätettävyys ottaa aiempaa selvemmin huomioon verotuksen keinoin. – Tukemalla elinkaaritehokkaita ratkaisuja kannustetaan, että materiaalit ovat kestäviä ja päätyvät lopuksi vielä kiertoon.

– Ilmastolle haitallisten tukien karsiminen on tärkeä osa ympäristötyötä. Rakennetun ympäristön kohdalla karsisin esimerkiksi kuljetustukia, lisäsi Kiesiläinen.

Jessica Karhu kertoi panelisteille Kiertotaloussprintti -hankkeesta ja kiertotalouden merkityksestä KIRA-alalle

Edelläkävijöille runsaasti mahdollisuuksia menestykseen

Panelisteille esiteltiin GBC Finlandin Sitran tuella käynnistämää Kiertotaloussprintti (2018 – 2019) hanketta. Tämä hanke tähtää alan muutokseen, niin että kiertotaloustoimet ja -kriteerit tulevat osaksi jokapäiväistä rakennetun ympäristön suunnittelua ja käyttöä. Hankkeen aikana ala määrittelee välttämättömät kiertotaloustoimenpiteet, jotka Suomessa täytyy toteuttaa.

Panelistien mielestä Suomella on hyvät edellytyksen toimia suunnannäyttäjänä vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden saralla, vaikka osuus päästöistä globaalissa mittakaavassa onkin pieni.– Suomen osuuden vähäisyyttä käytetään usein argumenttina väärin perustein. Sikäli siinä on kuitenkin perää, että ei riitä että Suomi tekee asiat oikein, vaan on toimittava EU:n tasolla esimerkiksi päästökaupan ja hiilitullien osalta, kommentoi Tiera Laitinen (PS).

– Meidän on maailmanlaajuisesti tehtävä tässä työtä ja oltava edelläkävijöitä, tämä on meille suomalaisille valtavan hyvä bisnes, kannusti elämäntyönsä rakennusalalla tehnyt Jalo Takala (Liike Nyt!).

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden innovatiivisuus ja GBC:n jäsenistön kehitysmyönteisyys ei jäänyt panelisteilta huomaamatta. Omaehtoinen toiminta ja uudet avaukset vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden edistämiseksi keräsivät ehdokasjoukolta kiitosta. Enemmänkin tietoa kiinnostavista hankkeista toivottiin.– Järjestöt ja muut kestävän rakennetun ympäristön puolesta puhuvat tahot: lobatkaa enemmän päättäjiä, paketoikaa viestinne tutkimuspohjaiseen, asiantuntijamaiseen muotoon ja lähestykää meitä rohkeasti, kehotti Tapio Luoma-Aho (KD) tilaisuuden päätteeksi.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mikko Nousiainen. Etunimi.sukunimi@figbc.fi, 0405258440

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.