Rakennetun ympäristön tulevaisuus -työpaja: Lisää kokeilua vai sääntelyä rakennettuun ympäristöön? Miten menestyä vuonna 2040?

Kahdeksankymmentä rakennetun ympäristön asiantuntijaa ja ammattilaista kokoontui ratkomaan ja ideoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia Green Building Council Finlandin Rakennetun ympäristön tulevaisuus -työpajaan.

ennakointi_31

Ajatuksia virittivät esitykset kokeilukulttuurista, tulevasta lainsäädännöstä sekä elämäntyylien muutoksesta. Työpajassa esiteltiin myös GBC Finlandin ja tulevaisuustyöryhmän laatimat kolme skenaariota, joiden pohjalta tulevaisuustyötä tehtiin.

Skenaariot_Kolme_kuvaa_tulevaisuudesta

Vuotta 2040 pohdittiin neljän osa-alueen kautta: osaaminen, toimintamallit, kysyntään vastaaminen ja ohjaaminen & lainsäädäntö. Kysymys kuului: miten tulevaisuuteen tulisi varautua kussakin osa-alueessa, jos mikä tahansa näistä skenaarioista toteutuu?

ennakointi_57
Tuuli Kaskinen Demos Helsingistä toimi tilaisuuden fasilitaattorina.

Työskentelyn tuloksena saatiin valtavasti uutta tietoa ja kekseliäitä ideoita työn hankkeen kannalta. GBC Finland vetää parhaillaan tuloksia yhteen helposti omaksuttavaksi tulevaisuuskuvaksi. Kuva julkaistaan marraskuun loppuun mennessä. Täältä voit kuitenkin jo lukea erään työpajaan osallistuneen yhteenvetoa iltapäivän annista.

Tulevaisuustyötä tehty yhdessä GBC Finlandin, RYM Oy:n ja ympäristöministeriön kanssa

Tulevaisuustyötä on tehty GBC Finlandin, RYM Oy:n ja ympäristöministeriön yhteishankkeessa kolmessa eri vaiheessa. GBC Finland laati lähtöraportin, jossa tunnistettiin rakennetun ympäristön trendejä ja drivereita. Raportin pohjalta pidettiin ensimmäinen työpaja ennalta valikoidun työryhmän kanssa. Tämän työpajan tuloksista koottiin kolme skenaarioita, joita työstettiin edelleen kaikille avoimessa Rakennetun ympäristön tulevaisuus -työpajassa.


Tulevaisuustyöryhmässä ovat olleet mukana:

Kaisa Kekki (Skanska Oy), Elina Samila (Sweco PM), Pekka Kalliomäki (ympäristöministeriö), Teppo Lehtinen (ympäristöministeriö), Erkki Laitinen (ympäristöministeriö), Pertti Virtanen (Talokeskus), Mari Hjelt (Gaia Consulting Oy), Olli Niemi (Suomen yliopistokiinteistöt Oy), Hanna Kaleva (KTI Kiinteistötieto Oy) Ilari Aho (Uponor Oy), Ari Ahonen (RYM Oy), Anssi Salonen (RYM Oy), Antti Ålander (Ruukki Oy), Hanna-Mari Koivula (Ruukki Oy), Olli Jokinen (Sito Oy), Jari Mäkimattila (VVO-yhtymä Oyj).Työtä on fasilitoinut Demos Helsinki.


Tulevaisuustyö jatkuu osana GBC Finlandin toimintaa. Uusille nettisivuillemme tulee sille piakkoin, Tietopankki-valikon alle, oma nurkkauksensa, jota tullaan päivittämään säännöllisesti. Vinkkaathan meille, mikäli tiedät rakennetun ympäristön tulevaisuuteen liittyvästä hankkeesta tai materiaalista!

Tulevaisuustyöpajasta saamamme tulokset tulevat myös näkymään GBC Finlandin toimikuntatyöskentelyssä ja muussa toiminnassa. Tulevaisuuskuva tulee linjaamaan toimikuntiemme ja järjestämiemme tapahtumien sisältöjä.

GBC Finlandin Energia-toimikunnassa onkin jo laadittu tulevaisuuteen suuntaava tiekartta, jossa on selkiytetty kiinteistö- ja rakentamisalan ohjauksen jatkuvasti muuttuvaa kenttää. Myös tiekarttaa tullaan päivittämään uusien säädösten myötä.

Tutustu tiekarttaan

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami