Green Building Council Finland

Rakennetun ympäristön tulevaisuus -työpaja: Lisää kokeilua vai sääntelyä rakennettuun ympäristöön? Miten menestyä vuonna 2040?

Kahdeksankymmentä rakennetun ympäristön asiantuntijaa ja ammattilaista kokoontui ratkomaan ja ideoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia Green Building Council Finlandin Rakennetun ympäristön tulevaisuus -työpajaan.

ennakointi_31

Ajatuksia virittivät esitykset kokeilukulttuurista, tulevasta lainsäädännöstä sekä elämäntyylien muutoksesta. Työpajassa esiteltiin myös GBC Finlandin ja tulevaisuustyöryhmän laatimat kolme skenaariota, joiden pohjalta tulevaisuustyötä tehtiin.

Skenaariot_Kolme_kuvaa_tulevaisuudesta

Vuotta 2040 pohdittiin neljän osa-alueen kautta: osaaminen, toimintamallit, kysyntään vastaaminen ja ohjaaminen & lainsäädäntö. Kysymys kuului: miten tulevaisuuteen tulisi varautua kussakin osa-alueessa, jos mikä tahansa näistä skenaarioista toteutuu?

ennakointi_57
Tuuli Kaskinen Demos Helsingistä toimi tilaisuuden fasilitaattorina.

Työskentelyn tuloksena saatiin valtavasti uutta tietoa ja kekseliäitä ideoita työn hankkeen kannalta. GBC Finland vetää parhaillaan tuloksia yhteen helposti omaksuttavaksi tulevaisuuskuvaksi. Kuva julkaistaan marraskuun loppuun mennessä. Täältä voit kuitenkin jo lukea erään työpajaan osallistuneen yhteenvetoa iltapäivän annista.

Tulevaisuustyötä tehty yhdessä GBC Finlandin, RYM Oy:n ja ympäristöministeriön kanssa

Tulevaisuustyötä on tehty GBC Finlandin, RYM Oy:n ja ympäristöministeriön yhteishankkeessa kolmessa eri vaiheessa. GBC Finland laati lähtöraportin, jossa tunnistettiin rakennetun ympäristön trendejä ja drivereita. Raportin pohjalta pidettiin ensimmäinen työpaja ennalta valikoidun työryhmän kanssa. Tämän työpajan tuloksista koottiin kolme skenaarioita, joita työstettiin edelleen kaikille avoimessa Rakennetun ympäristön tulevaisuus -työpajassa.


Tulevaisuustyöryhmässä ovat olleet mukana:

Kaisa Kekki (Skanska Oy), Elina Samila (Sweco PM), Pekka Kalliomäki (ympäristöministeriö), Teppo Lehtinen (ympäristöministeriö), Erkki Laitinen (ympäristöministeriö), Pertti Virtanen (Talokeskus), Mari Hjelt (Gaia Consulting Oy), Olli Niemi (Suomen yliopistokiinteistöt Oy), Hanna Kaleva (KTI Kiinteistötieto Oy) Ilari Aho (Uponor Oy), Ari Ahonen (RYM Oy), Anssi Salonen (RYM Oy), Antti Ålander (Ruukki Oy), Hanna-Mari Koivula (Ruukki Oy), Olli Jokinen (Sito Oy), Jari Mäkimattila (VVO-yhtymä Oyj).Työtä on fasilitoinut Demos Helsinki.


Tulevaisuustyö jatkuu osana GBC Finlandin toimintaa. Uusille nettisivuillemme tulee sille piakkoin, Tietopankki-valikon alle, oma nurkkauksensa, jota tullaan päivittämään säännöllisesti. Vinkkaathan meille, mikäli tiedät rakennetun ympäristön tulevaisuuteen liittyvästä hankkeesta tai materiaalista!

Tulevaisuustyöpajasta saamamme tulokset tulevat myös näkymään GBC Finlandin toimikuntatyöskentelyssä ja muussa toiminnassa. Tulevaisuuskuva tulee linjaamaan toimikuntiemme ja järjestämiemme tapahtumien sisältöjä.

GBC Finlandin Energia-toimikunnassa onkin jo laadittu tulevaisuuteen suuntaava tiekartta, jossa on selkiytetty kiinteistö- ja rakentamisalan ohjauksen jatkuvasti muuttuvaa kenttää. Myös tiekarttaa tullaan päivittämään uusien säädösten myötä.

Tutustu tiekarttaan

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden