Green Building Council Finland

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen materiaaleja. Kun täydentäviä opetusmateriaaleja on saatu valmiiksi, niitä on saatavilla osoitteessa www.nordicsustainableconstruction.com.

Tarvitaan uusia taitoja

Rakennusalalla tarvitaan uusia taitoja tukemaan vihreää siirtymää. Samaan aikaan resurssien niukkeneminen ja Pohjoismaiden sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan lisäävät kiinnostusta rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön.  

Jotta rakennusalalle saataisiin tarvittavaa osaamista, Nordic Sustainable Construction kohdistaa ohjelman pohjoismaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin. Kehitettävien opetusmateriaalien avulla pyritään välittämään opiskelijoille, miten rakennusmateriaaleja voidaan käyttää uudelleen.  
“Nordic Sustainable Construction edistää osaltaan pohjoismaista visiota, jonka mukaan Pohjoismaista tulee kestävin alue vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että resurssien käyttötapoja on mietittävä uudelleen, ja rakennusalalla tähän on valtavaa potentiaalia”, sanoo Helle Redder Momsen, sihteeristön päällikkö, Nordic Sustainable Construction. 

“Vauhditamme tavoitteisiin pääsyä kehittämällä opiskelijoiden valmiuksia, jolloin he voivat tuoda uutta tietoa työpaikoilleen ja lisätä näin rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä kaikkialla Pohjoismaissa”, Redder Momsen jatkaa.  

Pohjoismainen yhteistyö avainasemassa 

Uusi aloite, jolla vahvistetaan opiskelijoiden käytännön taitoja rakennusmateriaalien uudelleenkäytössä, on osa laajempaa pohjoismaista visiota vuodelle 2030. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston vision tavoitteena on, että Pohjoismaista tulee kestävän ja kilpailukykyisen rakentamisen johtava alue vuoteen 2030 mennessä. Jotta pohjoismainen rakennusteollisuus voisi onnistua vihreässä siirtymässä ja kiertotaloudessa, yhteistyö ja aloitteet Pohjoismaissa ovat avainasemassa. 

“Rakennusteollisuuden resurssipula ja kiertotalous ovat haasteita, jotka ovat kaikille Pohjoismaille tuttuja. Pohjoismaisen yhteistyön ja täsmäaloitteiden avulla voimme oppia toistemme menettelyistä ja kokemuksista ja luoda lisäarvoa pohjoismaiselle rakennusteollisuudelle ja laajemminkin”, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston vastanimitetty pääsihteeri Karen Ellemann.  

Voittajalla kokemusta kiertotaloudesta ja ammatillisesta koulutuksesta 

Opetusmateriaalien kehittämishankkeesta käynnistettiin julkinen tarjouskilpailu syksyllä 2022. Tehtävä myönnettiin tammikuussa 2023 konsortiolle, joka koostuu konsulttiyhtiö Norion Consultista ja Danish Knowledge Centre on Craft and Sustainability (Tanskan käsityön ja kestävän kehityksen) 
-osaamiskeskuksesta. Yhdessä niillä on kokemusta sekä rakennusalan kiertotaloudesta että ammatillisesta koulutuksesta. 

“Kestävän kehityksen teema on viime vuosina saanut vähitellen lisää painoarvoa ammatillisessa koulutuksessa, mutta uudelleenkäyttöä ei kuitenkaan ole vielä varsinaisesti sisällytetty ammatillisten oppilaitosten opetusohjelmaan, mikä korostaa tämän hankkeen merkitystä. Odotamme innolla, että pääsemme edistämään uudelleenkäyttöön liittyvää osaamista Pohjoismaissa”, Norion Consultin johtaja ja projektipäällikkö Bjørn Bauer sanoo. 

Aloitteessa kartoitetaan alustavasti uudelleenkäyttöä koskevaa lainsäädäntöä ja jo käytössä olevia rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä koskevia opetusmateriaaleja eri Pohjoismaissa. Tältä pohjalta konsortio kehittää, testaa ja jakelee täydentäviä opetusmateriaaleja tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten kanssa. 

Kun täydentäviä opetusmateriaaleja on saatu valmiiksi, niitä on saatavilla osoitteessa www.nordicsustainableconstruction.com.

Lisätietoja: 

Sihteeristön päällikkö Helle Redder Momsen, puh: +45 2963 5239, nordicsustainableconstruction(at)bpst.dk

Verkkosivusto

Nordic Sustainable Construction -ohjelma  

Nordic Sustainable Construction -ohjelmaa rahoittaa Nordic Innovation, ja sen ohjelmakausi on 2021–2024. Ohjelman tavoitteena on tehdä Pohjoismaista kestävän ja kilpailukykyisen rakentamisen johtava alue ja tukea pohjoismaisen rakennusteollisuuden siirtymää kestävämpään ja kilpailukykyisempään rakentamiseen, mikä on osa pohjoismaista visiota 2030. 

Ohjelman teemoja ovat elinkaariarvioinnin yhdenmukaistaminen, kiertotalouden liiketoimintamallit ja hankinta, kestävät rakennusmateriaalit ja arkkitehtuuri, päästöttömät rakennustyömaat, rakennusmateriaalien uudelleenkäytön lisääminen ja tietämyksen jakaminen Pohjoismaissa. 

Yhteistyössä Nordic Networks for Circular Construction 

Nordic Networks for Circular Construction tavoitteena on nopeuttaa kiertotalouden parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa pohjoismaisella rakennusalalla. Hanke on osa Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Lisätietoja Green Building Council Finland Ella Lahtinen ja Miisa Tähkänen. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT