Green Building Council Finland

Rakennusten elinkaarimittarit esillä World SB14 -konferenssissa Barcelonassa

Rakennusten elinkaarimittarit olivat esillä World Sustainable Building Conference 2014 -konferenssissa Barcelonassa sessiossa “How do we make Lifecycle assessment mainstream?”. 

World SB14 kokoaa joka kolmas vuosi noin 2000 toimijaa kestävän rakentamisen teeman alle. Vuonna 2011 tapahtuma pidettiin Helsingissä ja seuraava maailmanlaajuinen kohtaaminen on Hong Kongissa 2017. Tänä vuonna oli selvästi huomattavissa, että maailmalla rakennetun ympäristön kestävyyden tarkastelussa ollaan siirtymässä  yhä enemmän rakennustasolta kokonaisten alueiden tarkasteluun. Sessioissa perehdyttiinkin esimerkiksi siihen, miten kunnostamme kaupunkeja ja lähiöitä yhdistäen ekologisen ja sosiaalisen näkökulman. Myös korjausrakentaminen oli suosittu teema ja tässä tärkeimpänä keskustelunaiheena oli se, miten toteutetaan ja rahoitetaan suuressa mittakaavassa tapahtumaa korjausrakentamista. Lisäksi keskusteltiin ahkerasti keinoista, joilla saataisiin investoijat kiinnostumaan korjausrakentamisesta.

Aluetason tarkastelua ja käyttäjien sitouttamista

Toisena suurena trendinä alueellisen näkökulman yleistymisen lisäksi oli sosiaalisen näkökulman, etenkin terveyden ja hyvinvoinnin painottuminen konferenssin sisällössä ja keskusteluissa. Lisäksi se, miten “tavalliset ihmiset” saataisiin ymmärtämään kestävyyden merkitys, puhutti osallistujia.

Tätä varten toivottiinkin yksinkertaisia ja visuaalisia työkaluja sekä ratkaisuja, joiden avulla ihmisten kiinnostus saadaan nousuun. Monet pitivät tärkeinä Suomessa useille jo tuttuja ympäristövaikutuksia seuraavia infotauluja.

Sertifiointityökalut sekä elinkaarilaskenta esillä useassa puheenvuorossa

Näiden teemojen ohella puhuttiin sertifiointityökalujen tulevaisuudesta sekä elinkaarilaskennasta. Eniten keskustelua herätti se, tarvitaanko EU:ssa yhteinen rakennusten luokitusjärjestelmä vai luodaanko vain taustakriteerit, jotka kaikkien vapaaehtoisten ja kaupallisten luokitusjärjestelmien pitää täyttää.

B1MYD1dIEAEMFAks

Toimitusjohtajamme Heli Kotilainen esitteli Rakennusten elinkaarimittareitamme How do we make Life Cycle Assessment mainstream? -sessiossa, jossa herättivät laajaa kiinnostusta kuulijoissa. Kiitosta tuli siitä, että olemme onnistuneet luomaan yksinkertaisen tavan todentaa rakennusten kestävyyttä monipuolisesti. Erityisesti kehuttiin sitä, että projektia on viety eteenpäin laajassa yhteistyössä alan erilaisten toimijoiden kanssa. Tällaista näkökulmaa ei oltu huomioitu muualla. Samassa sessiossa puhunut DG Environmentin Josefina Lindblom kertoi Euroopan komission käynnistelevän ensi vuoden alussa projektia, jossa määritellään ydinmittarit rakennuksille Euroopan tasolla. Suomi on siis Rakennusten elinkaarimittareidemme kanssa edelläkävijä ja kehityksen eturintamassa!

Keskeisimpänä kysymyksenä elinkaarilaskennan osalta oli se, miten laskentaan voidaan luottaa, jos tietojen taso vaihtelee? Entä mikä on datapankkien ja EPD:iden rooli jatkossa? Osallistujat totesivat yhteen ääneen alan tarvitsevan  luotettavaa dataa kaiken laskennan pohjaksi, jotta saisimme elinkaarilaskennan normiksi.

Useissa sessiossa yleinen ajatus siitä, että rakennusten tulisi tehdä mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle, tuntui myös kääntyneen muotoon “rakennusten on parannettava ympäristöä”[hr]

Lisää World SB14 -konferenssista: http://www.wsb14barcelona.org/

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita