Green Building Council Finland

Rakentaminen + kiertotalous -ajankohtaispäivä toi infran valokeilaan kiertotalouden vaikuttajana

Ympäristöministeriön vuosittain järjestämä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivä on varmin tapa päivittää tietonsa siitä, mitä kiertotaloudessa rakentamisen ja kiinteistöjen saralla tapahtuu. Vuoden 2020 päivillä odotettiin pian valmistuvaa kansallista kiertotalousstrategiaa ja pedattiin infralle näkyvämpää roolia kiertotaloudessa.

Koronavuonna webinaariksi muunnetussa Rakentaminen + Kiertotalous -ajankohtaispäivässä kuultiin Suomen strategisen kiertotalouden edistymisestä ja kira-alan tiekartoista, kiertotaloudesta infran hankinnoissa, osaamisen näkökulmasta kiertotalouteen sekä katsaus parhaillaan kiertotaloutta kira-alalla edistäviin hankkeisiin. Tilaisuuden järjestivät ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä Green Building Council Finland, RAKLI, Rakennusteollisuus RT, RIL ja Sitra.

Kiertotalouslääkettä pandemianjälkeiseen maailmaan

Päivän ohjelman kärkipaikan sai kansallinen kiertotalous. Pandemian varjossa mittavaa elvytyspakettia valmistelevan hallituksen terveiset toi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, jonka toimeksiannosta kiertotalouden strategista edistämisohjelmaa työryhmänsä kanssa valmistelee vuorineuvos ja työelämäprofessori Reijo Karhinen.

Reijo Karhinen johtaa kiertotalouden strategisen edistämisohjelman valmistelua. Kuva: Visa Kivisaari.

Rakennus- ja kiinteistöalalla työryhmän toimenpiteitä jo odotetaan. Ohjelmatyö on määrä luovuttaa ministeriölle vielä ennen joulua. Karhinen kertoi olevansa tyytyväinen monialaisen työryhmän hyvään henkeen. Vuoden aikana on käyty perustavanlaatuista yhteiskunnallista keskustelua kiertotalouden olemuksesta ja tuloksista näkyy, että kiertotalous näyttäytyy ihmisille sekä elämän että talouden näkökulmasta. 

Ilmastokatastrofia vastaan kiertotaloudella

Kansallisen strategiaohjelman Kiinteistöt ja rakentaminen -teemaryhmää luotsannut Fira Groupin toimitusjohtaja Jussi Aho kuvaili olotilaansa innostuneen optimistiseksi kira-toimialan vaikuttavuuden suhteen. Ahon mukaan rakentamisen ja kiinteistönpidon systeeminen muutos on väistämätön, jos täysi ilmastokatastrofi halutaan välttää. Koska lapsenlapsille ei enää riitä hiilibudjettia kulutettavaksi, on nykyjohtajien tehtävänä vetää käyrät alaspäin. Vaikea tehtävä on Ahon mukaan myös merkittävä bisnesmahdollisuus.

Jussi Aho (vas.) Mikko Nousiaisen haastateltavana. Kuva: Visa Kivisaari.

Vuosi 2020 oli paitsi koronan myös tiekarttojen vuosi. Toimialan tilannekatsauksessa tutkittiin vähähiilisyyden tiekarttahankkeiden tuloksia kiertotalouden näkökulmasta. Raklin tiekartta on teknisen johtajan Mikko Somersalmen mukaan herättänyt paljon mielenkiintoa, ja kaikki siinä linkittyy myös kiertotalouteen. Tiekartan näkökulma ulottuu aina aluesuunnittelusta yksittäisten kohteiden elinkaaren loppuun ja purkuun. Kiertotalouden kannalta keskeistä olisi tilojen ja maankäytön resurssitehokkuus. Materiaaleissa taas tulisi saada tuotetiedon käsittelyn pelisäännöt kuntoon. Myös RT:n tiekartassa kiertotalous on luontevasti esillä. Ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorisen mukaan vähähiilisyys ja kiertotalous tukevat rakentamisessa toisiaan.

Osaaminen kunniaan

Olennainen osa kiertotalouden etenemistä ja toteutumista on alalla työskentelevien ihmisten osaaminen. Osaamisen ennakointifoorumin raportin mukaan tulevaisuuden työelämässä painottuvat kestävän kehityksen ymmärrys, digitaidot sekä jatkuva oppiminen, jotka ovat tärkeitä myös kiertotalousyhteiskunnassa.

Perusopetuksessa ja yliopistossa kiinnostus kestävän rakentamisen teemaan on kovaa, mutta täydennyskoulutuksen puolella kira-alan kestävyysosaamiseen liittyvää jatkokoulutusta ei GBC Suomen ja Rakennustiedon Kiinteistö- ja rakennusalan tarjoama koulutuspaletti -tarvekyselyn mukaan ole tarpeeksi tarjolla tällä hetkellä.

Infra mukaan kiertotalouteen

Infrarakentaminen kuului päivässä jopa neljällä puheenvuorolla. Syyt inrfan painoarvolle ovat selkeät: Suurten volyymien infrassa myös ympäristövaikutukset ovat suuret. Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriön kuuluvan Rijkswaterstaatin kiertotalousasiantuntijat Jessica Reis Leffers ja Evert Schut toivat esiin infran tärkeyttä kiertotaloudessa. Esimerkiksi Hollannissa rakennusmateriaalien kuluttamista luonnonvaroista puolet kuluu infrassa.

Infra on suurta myös julkisten hankintojen määrällä mitattuna. Väyläviraston osastonjohtaja Kristiina Laakson mukaan viraston hankinnan toimintalinjoilla ja kestävällä kehityksellä on lukuisia yhtymäkohtia. Viraston tavoitteena on muun muassa vähentää ilmaston ja ympäristön kannalta haitallisia päästöjä sekä energian ja materiaalien käyttöä väylien elinkaaren aikana. Suuren tilaajan haluna on sisällyttää hankintoihin ympäristökriteerejä ilmastonäkökulman, päästölaskennan, elinkaarikustannusten ja kiertotalouden huomioimisen tukemiseksi.

Hankinnoilla on merkitystä kiertotalouden edistämisessä. Rambollin kehityspäällikkö Riina Känkänen kehotti pohtimaan, miten hankinnat ja niiden mahdollisuudet voisi nähdä laajemmin koko infran elinkaaressa. Kiertotalouden toteutuminen alkaa tilaajan hankkeelle asettamien tavoitteiden määrittelystä. Työ kannattaa aloittaa tunnistamalla keskeiset tekijät ja vaikutukset eri rakentamisolosuhteissa ja elinkaaren vaiheessa aina maankäytön suunnittelusta uusiokäyttöön.

Uusiomateriaalien käytön edistäminen infrahankkeissa vaatii suunnitelmallisuutta, tiivisti myös Tampereen kaupungin massakoordinaattori Matti Pokkinen kuntatilaajan käytännön näkökulman.

Mikko Nousiainen, Matti Kuittinen ja Harri Hakaste vetivät tilaisuuden päätteeksi päivän havainnot yhteen ja siirsivät katseen ensi vuoteen. Kuva: Visa Kivisaari.

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2020 -tapahtuman live-tallenteen voit katsoa tästä linkistä kahden viikon ajan.

10 kiertotaloushanketta seurantaan!

Suomen kiertotalouden etenemistä voi seurata myös käynnissä olevien hankkeiden ja projektien määrällä. Kiertotalouspäivän esittelemät 10 kiertotalouden parissa työskentelevää kiinteistö- ja rakennusalan aloitetta kannattaa pitää seurannassa:

Hyppy-hankeKatso hankkeen esityskalvot

CIRCuITKatso hankkeen esityskalvot

Revisol -ikkunalasin kierrätysKatso hankkeen esityskalvot

FIGBC:n ja Sitran KiertotalousvalmennusKatso hankkeen esityskalvot

Valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitys -maamassat kuriin!Katso hankkeen esityskalvot

Purkaa vai korjataKatso hankkeen esityskalvot

Helsingin kiertotalousvahti ja kierto- ja jakamistalouden tiekartta Katso hankkeen esityskalvot 
 
Purater -hankeKatso hankkeen esityskalvot

Varman kiertotalousperiaatteet ja ohjeistusKatso hankkeen esityskalvot 

Kiertotalous asuntomessuillaKatso hankkeen esityskalvot 

Päivän muut esitykset

Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma – Reijo Karhinen – Katso esityskalvot

Kiertotalous vähähiilisissä tiekartoissa – nykytilanne ja tulevat toimet Raklin ja RT:n tiekartoissa – Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, Rakli (katso esityskalvot) – Pekka Vuorinen, ympäristö- ja energiajohtaja, Rakennusteollisuus RT (katso esityskalvot)

How to create a successful circular economy strategy for built environment – Jessica Reis Leffers, Circular economy advisor Rijkswaterstaat, Hollanti & Evert Schut, Senior advisor, Rijkswaterstaat, Hollanti – Katso esityskalvot

Väyläviraston hankinnan toimintalinjat 2020 ja kestävä kehitys – Kristiina Laakso – Katso esityskalvot

Kuntatilaajan näkökulma – Matti Pokkinen – Katso esityskalvot

Hankintojen merkitys rakentamisen kiertotalouden edistämisessä – Riina Känkänen – Katso esityskalvot

Vähähiilisen kiertotalouden koulutustarpeet – Nani Pajunen ja Anni Kaukoranta – Katso esityskalvot

Kiinteistö- ja rakennusalan tarjoama koulutuspaletti – Jessica Karhu – Katso esityskalvot

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green