Green Building Council Finland

Rakentaminen + kiertotalous -ajankohtaispäivä toi infran valokeilaan kiertotalouden vaikuttajana

Ympäristöministeriön vuosittain järjestämä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivä on varmin tapa päivittää tietonsa siitä, mitä kiertotaloudessa rakentamisen ja kiinteistöjen saralla tapahtuu. Vuoden 2020 päivillä odotettiin pian valmistuvaa kansallista kiertotalousstrategiaa ja pedattiin infralle näkyvämpää roolia kiertotaloudessa.

Koronavuonna webinaariksi muunnetussa Rakentaminen + Kiertotalous -ajankohtaispäivässä kuultiin Suomen strategisen kiertotalouden edistymisestä ja kira-alan tiekartoista, kiertotaloudesta infran hankinnoissa, osaamisen näkökulmasta kiertotalouteen sekä katsaus parhaillaan kiertotaloutta kira-alalla edistäviin hankkeisiin. Tilaisuuden järjestivät ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä Green Building Council Finland, RAKLI, Rakennusteollisuus RT, RIL ja Sitra.

Kiertotalouslääkettä pandemianjälkeiseen maailmaan

Päivän ohjelman kärkipaikan sai kansallinen kiertotalous. Pandemian varjossa mittavaa elvytyspakettia valmistelevan hallituksen terveiset toi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, jonka toimeksiannosta kiertotalouden strategista edistämisohjelmaa työryhmänsä kanssa valmistelee vuorineuvos ja työelämäprofessori Reijo Karhinen.

Reijo Karhinen johtaa kiertotalouden strategisen edistämisohjelman valmistelua. Kuva: Visa Kivisaari.

Rakennus- ja kiinteistöalalla työryhmän toimenpiteitä jo odotetaan. Ohjelmatyö on määrä luovuttaa ministeriölle vielä ennen joulua. Karhinen kertoi olevansa tyytyväinen monialaisen työryhmän hyvään henkeen. Vuoden aikana on käyty perustavanlaatuista yhteiskunnallista keskustelua kiertotalouden olemuksesta ja tuloksista näkyy, että kiertotalous näyttäytyy ihmisille sekä elämän että talouden näkökulmasta. 

Ilmastokatastrofia vastaan kiertotaloudella

Kansallisen strategiaohjelman Kiinteistöt ja rakentaminen -teemaryhmää luotsannut Fira Groupin toimitusjohtaja Jussi Aho kuvaili olotilaansa innostuneen optimistiseksi kira-toimialan vaikuttavuuden suhteen. Ahon mukaan rakentamisen ja kiinteistönpidon systeeminen muutos on väistämätön, jos täysi ilmastokatastrofi halutaan välttää. Koska lapsenlapsille ei enää riitä hiilibudjettia kulutettavaksi, on nykyjohtajien tehtävänä vetää käyrät alaspäin. Vaikea tehtävä on Ahon mukaan myös merkittävä bisnesmahdollisuus.

Jussi Aho (vas.) Mikko Nousiaisen haastateltavana. Kuva: Visa Kivisaari.

Vuosi 2020 oli paitsi koronan myös tiekarttojen vuosi. Toimialan tilannekatsauksessa tutkittiin vähähiilisyyden tiekarttahankkeiden tuloksia kiertotalouden näkökulmasta. Raklin tiekartta on teknisen johtajan Mikko Somersalmen mukaan herättänyt paljon mielenkiintoa, ja kaikki siinä linkittyy myös kiertotalouteen. Tiekartan näkökulma ulottuu aina aluesuunnittelusta yksittäisten kohteiden elinkaaren loppuun ja purkuun. Kiertotalouden kannalta keskeistä olisi tilojen ja maankäytön resurssitehokkuus. Materiaaleissa taas tulisi saada tuotetiedon käsittelyn pelisäännöt kuntoon. Myös RT:n tiekartassa kiertotalous on luontevasti esillä. Ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorisen mukaan vähähiilisyys ja kiertotalous tukevat rakentamisessa toisiaan.

Osaaminen kunniaan

Olennainen osa kiertotalouden etenemistä ja toteutumista on alalla työskentelevien ihmisten osaaminen. Osaamisen ennakointifoorumin raportin mukaan tulevaisuuden työelämässä painottuvat kestävän kehityksen ymmärrys, digitaidot sekä jatkuva oppiminen, jotka ovat tärkeitä myös kiertotalousyhteiskunnassa.

Perusopetuksessa ja yliopistossa kiinnostus kestävän rakentamisen teemaan on kovaa, mutta täydennyskoulutuksen puolella kira-alan kestävyysosaamiseen liittyvää jatkokoulutusta ei GBC Suomen ja Rakennustiedon Kiinteistö- ja rakennusalan tarjoama koulutuspaletti -tarvekyselyn mukaan ole tarpeeksi tarjolla tällä hetkellä.

Infra mukaan kiertotalouteen

Infrarakentaminen kuului päivässä jopa neljällä puheenvuorolla. Syyt inrfan painoarvolle ovat selkeät: Suurten volyymien infrassa myös ympäristövaikutukset ovat suuret. Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriön kuuluvan Rijkswaterstaatin kiertotalousasiantuntijat Jessica Reis Leffers ja Evert Schut toivat esiin infran tärkeyttä kiertotaloudessa. Esimerkiksi Hollannissa rakennusmateriaalien kuluttamista luonnonvaroista puolet kuluu infrassa.

Infra on suurta myös julkisten hankintojen määrällä mitattuna. Väyläviraston osastonjohtaja Kristiina Laakson mukaan viraston hankinnan toimintalinjoilla ja kestävällä kehityksellä on lukuisia yhtymäkohtia. Viraston tavoitteena on muun muassa vähentää ilmaston ja ympäristön kannalta haitallisia päästöjä sekä energian ja materiaalien käyttöä väylien elinkaaren aikana. Suuren tilaajan haluna on sisällyttää hankintoihin ympäristökriteerejä ilmastonäkökulman, päästölaskennan, elinkaarikustannusten ja kiertotalouden huomioimisen tukemiseksi.

Hankinnoilla on merkitystä kiertotalouden edistämisessä. Rambollin kehityspäällikkö Riina Känkänen kehotti pohtimaan, miten hankinnat ja niiden mahdollisuudet voisi nähdä laajemmin koko infran elinkaaressa. Kiertotalouden toteutuminen alkaa tilaajan hankkeelle asettamien tavoitteiden määrittelystä. Työ kannattaa aloittaa tunnistamalla keskeiset tekijät ja vaikutukset eri rakentamisolosuhteissa ja elinkaaren vaiheessa aina maankäytön suunnittelusta uusiokäyttöön.

Uusiomateriaalien käytön edistäminen infrahankkeissa vaatii suunnitelmallisuutta, tiivisti myös Tampereen kaupungin massakoordinaattori Matti Pokkinen kuntatilaajan käytännön näkökulman.

Mikko Nousiainen, Matti Kuittinen ja Harri Hakaste vetivät tilaisuuden päätteeksi päivän havainnot yhteen ja siirsivät katseen ensi vuoteen. Kuva: Visa Kivisaari.

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2020 -tapahtuman live-tallenteen voit katsoa tästä linkistä kahden viikon ajan.

10 kiertotaloushanketta seurantaan!

Suomen kiertotalouden etenemistä voi seurata myös käynnissä olevien hankkeiden ja projektien määrällä. Kiertotalouspäivän esittelemät 10 kiertotalouden parissa työskentelevää kiinteistö- ja rakennusalan aloitetta kannattaa pitää seurannassa:

Hyppy-hankeKatso hankkeen esityskalvot

CIRCuITKatso hankkeen esityskalvot

Revisol -ikkunalasin kierrätysKatso hankkeen esityskalvot

FIGBC:n ja Sitran KiertotalousvalmennusKatso hankkeen esityskalvot

Valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitys -maamassat kuriin!Katso hankkeen esityskalvot

Purkaa vai korjataKatso hankkeen esityskalvot

Helsingin kiertotalousvahti ja kierto- ja jakamistalouden tiekartta Katso hankkeen esityskalvot 
 
Purater -hankeKatso hankkeen esityskalvot

Varman kiertotalousperiaatteet ja ohjeistusKatso hankkeen esityskalvot 

Kiertotalous asuntomessuillaKatso hankkeen esityskalvot 

Päivän muut esitykset

Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma – Reijo Karhinen – Katso esityskalvot

Kiertotalous vähähiilisissä tiekartoissa – nykytilanne ja tulevat toimet Raklin ja RT:n tiekartoissa – Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, Rakli (katso esityskalvot) – Pekka Vuorinen, ympäristö- ja energiajohtaja, Rakennusteollisuus RT (katso esityskalvot)

How to create a successful circular economy strategy for built environment – Jessica Reis Leffers, Circular economy advisor Rijkswaterstaat, Hollanti & Evert Schut, Senior advisor, Rijkswaterstaat, Hollanti – Katso esityskalvot

Väyläviraston hankinnan toimintalinjat 2020 ja kestävä kehitys – Kristiina Laakso – Katso esityskalvot

Kuntatilaajan näkökulma – Matti Pokkinen – Katso esityskalvot

Hankintojen merkitys rakentamisen kiertotalouden edistämisessä – Riina Känkänen – Katso esityskalvot

Vähähiilisen kiertotalouden koulutustarpeet – Nani Pajunen ja Anni Kaukoranta – Katso esityskalvot

Kiinteistö- ja rakennusalan tarjoama koulutuspaletti – Jessica Karhu – Katso esityskalvot

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä