Rakentaminen + kiertotalous -ajankohtaispäivä toi infran valokeilaan kiertotalouden vaikuttajana

Ympäristöministeriön vuosittain järjestämä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivä on varmin tapa päivittää tietonsa siitä, mitä kiertotaloudessa rakentamisen ja kiinteistöjen saralla tapahtuu. Vuoden 2020 päivillä odotettiin pian valmistuvaa kansallista kiertotalousstrategiaa ja pedattiin infralle näkyvämpää roolia kiertotaloudessa.

Koronavuonna webinaariksi muunnetussa Rakentaminen + Kiertotalous -ajankohtaispäivässä kuultiin Suomen strategisen kiertotalouden edistymisestä ja kira-alan tiekartoista, kiertotaloudesta infran hankinnoissa, osaamisen näkökulmasta kiertotalouteen sekä katsaus parhaillaan kiertotaloutta kira-alalla edistäviin hankkeisiin. Tilaisuuden järjestivät ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä Green Building Council Finland, RAKLI, Rakennusteollisuus RT, RIL ja Sitra.

Kiertotalouslääkettä pandemianjälkeiseen maailmaan

Päivän ohjelman kärkipaikan sai kansallinen kiertotalous. Pandemian varjossa mittavaa elvytyspakettia valmistelevan hallituksen terveiset toi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, jonka toimeksiannosta kiertotalouden strategista edistämisohjelmaa työryhmänsä kanssa valmistelee vuorineuvos ja työelämäprofessori Reijo Karhinen.

Reijo Karhinen johtaa kiertotalouden strategisen edistämisohjelman valmistelua. Kuva: Visa Kivisaari.

Rakennus- ja kiinteistöalalla työryhmän toimenpiteitä jo odotetaan. Ohjelmatyö on määrä luovuttaa ministeriölle vielä ennen joulua. Karhinen kertoi olevansa tyytyväinen monialaisen työryhmän hyvään henkeen. Vuoden aikana on käyty perustavanlaatuista yhteiskunnallista keskustelua kiertotalouden olemuksesta ja tuloksista näkyy, että kiertotalous näyttäytyy ihmisille sekä elämän että talouden näkökulmasta. 

Ilmastokatastrofia vastaan kiertotaloudella

Kansallisen strategiaohjelman Kiinteistöt ja rakentaminen -teemaryhmää luotsannut Fira Groupin toimitusjohtaja Jussi Aho kuvaili olotilaansa innostuneen optimistiseksi kira-toimialan vaikuttavuuden suhteen. Ahon mukaan rakentamisen ja kiinteistönpidon systeeminen muutos on väistämätön, jos täysi ilmastokatastrofi halutaan välttää. Koska lapsenlapsille ei enää riitä hiilibudjettia kulutettavaksi, on nykyjohtajien tehtävänä vetää käyrät alaspäin. Vaikea tehtävä on Ahon mukaan myös merkittävä bisnesmahdollisuus.

Jussi Aho (vas.) Mikko Nousiaisen haastateltavana. Kuva: Visa Kivisaari.

Vuosi 2020 oli paitsi koronan myös tiekarttojen vuosi. Toimialan tilannekatsauksessa tutkittiin vähähiilisyyden tiekarttahankkeiden tuloksia kiertotalouden näkökulmasta. Raklin tiekartta on teknisen johtajan Mikko Somersalmen mukaan herättänyt paljon mielenkiintoa, ja kaikki siinä linkittyy myös kiertotalouteen. Tiekartan näkökulma ulottuu aina aluesuunnittelusta yksittäisten kohteiden elinkaaren loppuun ja purkuun. Kiertotalouden kannalta keskeistä olisi tilojen ja maankäytön resurssitehokkuus. Materiaaleissa taas tulisi saada tuotetiedon käsittelyn pelisäännöt kuntoon. Myös RT:n tiekartassa kiertotalous on luontevasti esillä. Ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorisen mukaan vähähiilisyys ja kiertotalous tukevat rakentamisessa toisiaan.

Osaaminen kunniaan

Olennainen osa kiertotalouden etenemistä ja toteutumista on alalla työskentelevien ihmisten osaaminen. Osaamisen ennakointifoorumin raportin mukaan tulevaisuuden työelämässä painottuvat kestävän kehityksen ymmärrys, digitaidot sekä jatkuva oppiminen, jotka ovat tärkeitä myös kiertotalousyhteiskunnassa.

Perusopetuksessa ja yliopistossa kiinnostus kestävän rakentamisen teemaan on kovaa, mutta täydennyskoulutuksen puolella kira-alan kestävyysosaamiseen liittyvää jatkokoulutusta ei GBC Suomen ja Rakennustiedon Kiinteistö- ja rakennusalan tarjoama koulutuspaletti -tarvekyselyn mukaan ole tarpeeksi tarjolla tällä hetkellä.

Infra mukaan kiertotalouteen

Infrarakentaminen kuului päivässä jopa neljällä puheenvuorolla. Syyt inrfan painoarvolle ovat selkeät: Suurten volyymien infrassa myös ympäristövaikutukset ovat suuret. Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriön kuuluvan Rijkswaterstaatin kiertotalousasiantuntijat Jessica Reis Leffers ja Evert Schut toivat esiin infran tärkeyttä kiertotaloudessa. Esimerkiksi Hollannissa rakennusmateriaalien kuluttamista luonnonvaroista puolet kuluu infrassa.

Infra on suurta myös julkisten hankintojen määrällä mitattuna. Väyläviraston osastonjohtaja Kristiina Laakson mukaan viraston hankinnan toimintalinjoilla ja kestävällä kehityksellä on lukuisia yhtymäkohtia. Viraston tavoitteena on muun muassa vähentää ilmaston ja ympäristön kannalta haitallisia päästöjä sekä energian ja materiaalien käyttöä väylien elinkaaren aikana. Suuren tilaajan haluna on sisällyttää hankintoihin ympäristökriteerejä ilmastonäkökulman, päästölaskennan, elinkaarikustannusten ja kiertotalouden huomioimisen tukemiseksi.

Hankinnoilla on merkitystä kiertotalouden edistämisessä. Rambollin kehityspäällikkö Riina Känkänen kehotti pohtimaan, miten hankinnat ja niiden mahdollisuudet voisi nähdä laajemmin koko infran elinkaaressa. Kiertotalouden toteutuminen alkaa tilaajan hankkeelle asettamien tavoitteiden määrittelystä. Työ kannattaa aloittaa tunnistamalla keskeiset tekijät ja vaikutukset eri rakentamisolosuhteissa ja elinkaaren vaiheessa aina maankäytön suunnittelusta uusiokäyttöön.

Uusiomateriaalien käytön edistäminen infrahankkeissa vaatii suunnitelmallisuutta, tiivisti myös Tampereen kaupungin massakoordinaattori Matti Pokkinen kuntatilaajan käytännön näkökulman.

Mikko Nousiainen, Matti Kuittinen ja Harri Hakaste vetivät tilaisuuden päätteeksi päivän havainnot yhteen ja siirsivät katseen ensi vuoteen. Kuva: Visa Kivisaari.

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2020 -tapahtuman live-tallenteen voit katsoa tästä linkistä kahden viikon ajan.

10 kiertotaloushanketta seurantaan!

Suomen kiertotalouden etenemistä voi seurata myös käynnissä olevien hankkeiden ja projektien määrällä. Kiertotalouspäivän esittelemät 10 kiertotalouden parissa työskentelevää kiinteistö- ja rakennusalan aloitetta kannattaa pitää seurannassa:

Hyppy-hankeKatso hankkeen esityskalvot

CIRCuITKatso hankkeen esityskalvot

Revisol -ikkunalasin kierrätysKatso hankkeen esityskalvot

FIGBC:n ja Sitran KiertotalousvalmennusKatso hankkeen esityskalvot

Valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitys -maamassat kuriin!Katso hankkeen esityskalvot

Purkaa vai korjataKatso hankkeen esityskalvot

Helsingin kiertotalousvahti ja kierto- ja jakamistalouden tiekartta Katso hankkeen esityskalvot 
 
Purater -hankeKatso hankkeen esityskalvot

Varman kiertotalousperiaatteet ja ohjeistusKatso hankkeen esityskalvot 

Kiertotalous asuntomessuillaKatso hankkeen esityskalvot 

Päivän muut esitykset

Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma – Reijo Karhinen – Katso esityskalvot

Kiertotalous vähähiilisissä tiekartoissa – nykytilanne ja tulevat toimet Raklin ja RT:n tiekartoissa – Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, Rakli (katso esityskalvot) – Pekka Vuorinen, ympäristö- ja energiajohtaja, Rakennusteollisuus RT (katso esityskalvot)

How to create a successful circular economy strategy for built environment – Jessica Reis Leffers, Circular economy advisor Rijkswaterstaat, Hollanti & Evert Schut, Senior advisor, Rijkswaterstaat, Hollanti – Katso esityskalvot

Väyläviraston hankinnan toimintalinjat 2020 ja kestävä kehitys – Kristiina Laakso – Katso esityskalvot

Kuntatilaajan näkökulma – Matti Pokkinen – Katso esityskalvot

Hankintojen merkitys rakentamisen kiertotalouden edistämisessä – Riina Känkänen – Katso esityskalvot

Vähähiilisen kiertotalouden koulutustarpeet – Nani Pajunen ja Anni Kaukoranta – Katso esityskalvot

Kiinteistö- ja rakennusalan tarjoama koulutuspaletti – Jessica Karhu – Katso esityskalvot

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Työpaikkailmoitus – Viestinnän, vaikuttavuuden ja markkinoinnin ammattilainen

19.11.2020
Tule tekemään kestävyysmuutosta viestinnällä! Rakennetussa ympäristössä on meneillään valtava muutos ja vähähiilisyyteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen tähtääviä toimia tulee edelleen vauhdittaa. Tätä työtä kirittämään ja viestintäämme uudistamaan etsimme sinua, Viestinnän vaikuttavuuden

Työpaikkailmoitus – Kestävän rakennetun ympäristön muutoksentekijä

19.11.2020
Tule tekemään tulevaisuustyötä ja kestävyysmuutosta! Rakennetussa ympäristössä on meneillään valtava muutos ja vähähiilisyyteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen tähtääviä toimia tulee edelleen vauhdittaa. Tätä työtä kirittämään tarvitsemme lisävoimia ja siksi etsimme sinua,

Tee tilaa ajattelulle ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiselle vuonna 2021

26.11.2020
LOIKKA-blogi, Mikko Nousiainen | Kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen uutta tietoa on tarjolla valtavasti ja tästä tulisi kiteyttää oleellinen, oikeat palaset yhdistäen. Jatkuvassa kiireessä tämä ei onnistu, vaan ajattelulle ja uusien

Green Friday: ilmainen loppuvuosi uusille jäsenille

25.11.2020
Aloitimme Green Friday -hengessä 31.12.2020 asti jatkuvan jäsenkampanjamme, jossa vuoden loppuun mennessä liittyneet uudet jäsenet eivät maksa kuluvan vuoden 2020 jäsenmaksua. Tee nyt päätös liittyä jäseneksi ja pääset heti mukaan

Green Building Council Finlandin syyskokous täydensi hallitusta, Anne Kaiser jatkaa varapuheenjohtajana

24.11.2020

Green Building Council Finland (GBC Suomi ry) on syyskokouksessaan 24.11.2020 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta. Anne Kaiser valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana.

Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund kirittämään kiinteistöjen hiilineutraalia energiankäyttöä!

24.11.2020

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus sai marraskuussa kolme uutta allekirjoittajaa. Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund lähtevät mukaan kirittämään nollahiilirakennusten yleistymistä Suomessa.

Jäsen: anna meille palautetta vastaamalla jäsentyytyväisyyskyselyyn

23.11.2020
Hyvä jäsen, Pyydämme palautettasi Green Building Council Finlandin toiminnasta vuonna 2020. Voit halutessasi vastata anonyymisti. Kysely on lyhyt nopean vastaamisen mahdollistamiseksi. Vastauksesi on meille tärkeä!  Kyselyn tulosten perusteella arvioimme toimintaamme

Mitä Suomi voi oppia Hollannilta infran kiertotaloudesta?

23.11.2020
Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriöön kuuluvan Rijkswaterstaatin kokemusten mukaan infralla on suuri painoarvo kiertotaloudessa. Sen opeista voi hyötyä myös Suomen infra-ala kiertotalouskestävyytensä kehittämisessä. Alankomaiden väyläviranomaisen opeista kertoivat kiertotalousasiantuntijat Jessica Leffers ja

Ilmastoviisaat virtuaalimessut osoittivat, että taloyhtiöillä on paljon keinoja vähentää energiankulutustaan

20.11.2020

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen virtuaalimessut pureutuivat taloyhtiöiden uusiin energiaratkaisuihin sekä keinoihin, joilla valjastaa mittaustieto säästämään rahaa ja energiaa. Samalla esiteltiin Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankeen tuloksia ja konkreettisia palveluesimerkkejä taloyhtiöille.

FIGBC pyytää lausuntoja hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä

19.11.2020

Tutustu hiilineutraalin rakennuksen määritelmään ja anna palautetta jatkokehitystä varten 6.1.2021 mennessä.
Määritelmä soveltuu rakennuksen hiilineutraaliuden ja vähähiilisyyden osoittamiseen, hankkeiden ohjaamiseen kohti hiilineutraaliuutta, sekä tavoitteista ja toimenpiteistä viestimiseen.

Rakentaminen + kiertotalous -ajankohtaispäivä toi infran valokeilaan kiertotalouden vaikuttajana

19.11.2020
Ympäristöministeriön vuosittain järjestämä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivä on varmin tapa päivittää tietonsa siitä, mitä kiertotaloudessa rakentamisen ja kiinteistöjen saralla tapahtuu. Vuoden 2020 päivillä odotettiin pian valmistuvaa kansallista kiertotalousstrategiaa ja

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia ohjaa tulevaisuudessa kestävää rakentamista ja infraa

18.11.2020
LOIKKA-blogi, Miika Kotaniemi | Taksonomian myötä kestävästä rahoituksesta tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä rahoituksen valtavirtaa ja vastuullisuudesta aidosti osa operatiivista toimintaa. Lainsäädännön muutosten myötä muun muassa isojen pörssiyhtiöiden ja finanssialan toimijoiden

Opiskelija – Nyt tarjolla tilaisuus tutustua tulevaisuuden työtehtäviisi: tule mukaan FIGBC:n koulutuksiin

10.11.2020
Vauhdittaakseen muutosta kohti vähähiilistä ja kiertotalousmyönteistä kiinteistö- ja rakennusalaa Green Building Council Finland haluaa tarjota myös alan perusopiskelijoille mahdollisuuden osallistua järjestämiinsä koulutuksiin. Tällä tavalla FIGBC haluaa kytkeä opiskelijat mukaan alan

From linear to circular – Circularity in the built environment mapped globally for the first time

5.11.2020
The United Nations (UN) One Planet Network Sustainable Buildings and Construction programme initiated a study to understand the current state of play with regard to circularity in the built environment

Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kiinnostus kiertotalouteen kasvaa

4.11.2020
Kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä kiertotalouden vallankumous. Viime vuosina alan ammattilaisten kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut huimasti. Green Building Council Finlandin ja Sitran järjestämiin kiertotaloushankkeisiin on osallistunut toista sataa rakennetun

Kaupunkiluonnon lisäämisestä hyötyvät ihmiset ja koko maapallo – voiko kaupungeista löytyä ratkaisu luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen?

4.11.2020

LOIKKA-blogi, Tarja Ojala | Kaupungeissa luonnon monimuotoisuuden kehityssuuntaa voi muuttaa merkittävästi, mikäli kaupunkirakenteiden suunnittelussa hyödynnetään ekosysteemipalveluita, jotka ovat luonnon tarjoamia ilmaisia palveluita, elämän edellytyksiä.

FIGBC hakee kumppanijäsentä vuodelle 2021

2.11.2020
Green Building Council Finland etsii kumppanijäsentä yhteistyöhön vauhdittamaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyys on mahdollisuus edistää rakennetun ympäristön kestävyyttä tavanomaista tiiviimmässä yhteistyössä Green Building Council Finlandin

Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokous 2020

28.10.2020

Hyvä jäsen, kutsumme sinut Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokoukseen ja sen jälkeiseen jäsentilaisuuteen.

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

27.10.2020
Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä. Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto,

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami