Rakentaminen + kiertotalous -ajankohtaispäivä toi infran valokeilaan kiertotalouden vaikuttajana

Ympäristöministeriön vuosittain järjestämä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivä on varmin tapa päivittää tietonsa siitä, mitä kiertotaloudessa rakentamisen ja kiinteistöjen saralla tapahtuu. Vuoden 2020 päivillä odotettiin pian valmistuvaa kansallista kiertotalousstrategiaa ja pedattiin infralle näkyvämpää roolia kiertotaloudessa.

Koronavuonna webinaariksi muunnetussa Rakentaminen + Kiertotalous -ajankohtaispäivässä kuultiin Suomen strategisen kiertotalouden edistymisestä ja kira-alan tiekartoista, kiertotaloudesta infran hankinnoissa, osaamisen näkökulmasta kiertotalouteen sekä katsaus parhaillaan kiertotaloutta kira-alalla edistäviin hankkeisiin. Tilaisuuden järjestivät ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö sekä Green Building Council Finland, RAKLI, Rakennusteollisuus RT, RIL ja Sitra.

Kiertotalouslääkettä pandemianjälkeiseen maailmaan

Päivän ohjelman kärkipaikan sai kansallinen kiertotalous. Pandemian varjossa mittavaa elvytyspakettia valmistelevan hallituksen terveiset toi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, jonka toimeksiannosta kiertotalouden strategista edistämisohjelmaa työryhmänsä kanssa valmistelee vuorineuvos ja työelämäprofessori Reijo Karhinen.

Reijo Karhinen johtaa kiertotalouden strategisen edistämisohjelman valmistelua. Kuva: Visa Kivisaari.

Rakennus- ja kiinteistöalalla työryhmän toimenpiteitä jo odotetaan. Ohjelmatyö on määrä luovuttaa ministeriölle vielä ennen joulua. Karhinen kertoi olevansa tyytyväinen monialaisen työryhmän hyvään henkeen. Vuoden aikana on käyty perustavanlaatuista yhteiskunnallista keskustelua kiertotalouden olemuksesta ja tuloksista näkyy, että kiertotalous näyttäytyy ihmisille sekä elämän että talouden näkökulmasta. 

Ilmastokatastrofia vastaan kiertotaloudella

Kansallisen strategiaohjelman Kiinteistöt ja rakentaminen -teemaryhmää luotsannut Fira Groupin toimitusjohtaja Jussi Aho kuvaili olotilaansa innostuneen optimistiseksi kira-toimialan vaikuttavuuden suhteen. Ahon mukaan rakentamisen ja kiinteistönpidon systeeminen muutos on väistämätön, jos täysi ilmastokatastrofi halutaan välttää. Koska lapsenlapsille ei enää riitä hiilibudjettia kulutettavaksi, on nykyjohtajien tehtävänä vetää käyrät alaspäin. Vaikea tehtävä on Ahon mukaan myös merkittävä bisnesmahdollisuus.

Jussi Aho (vas.) Mikko Nousiaisen haastateltavana. Kuva: Visa Kivisaari.

Vuosi 2020 oli paitsi koronan myös tiekarttojen vuosi. Toimialan tilannekatsauksessa tutkittiin vähähiilisyyden tiekarttahankkeiden tuloksia kiertotalouden näkökulmasta. Raklin tiekartta on teknisen johtajan Mikko Somersalmen mukaan herättänyt paljon mielenkiintoa, ja kaikki siinä linkittyy myös kiertotalouteen. Tiekartan näkökulma ulottuu aina aluesuunnittelusta yksittäisten kohteiden elinkaaren loppuun ja purkuun. Kiertotalouden kannalta keskeistä olisi tilojen ja maankäytön resurssitehokkuus. Materiaaleissa taas tulisi saada tuotetiedon käsittelyn pelisäännöt kuntoon. Myös RT:n tiekartassa kiertotalous on luontevasti esillä. Ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorisen mukaan vähähiilisyys ja kiertotalous tukevat rakentamisessa toisiaan.

Osaaminen kunniaan

Olennainen osa kiertotalouden etenemistä ja toteutumista on alalla työskentelevien ihmisten osaaminen. Osaamisen ennakointifoorumin raportin mukaan tulevaisuuden työelämässä painottuvat kestävän kehityksen ymmärrys, digitaidot sekä jatkuva oppiminen, jotka ovat tärkeitä myös kiertotalousyhteiskunnassa.

Perusopetuksessa ja yliopistossa kiinnostus kestävän rakentamisen teemaan on kovaa, mutta täydennyskoulutuksen puolella kira-alan kestävyysosaamiseen liittyvää jatkokoulutusta ei GBC Suomen ja Rakennustiedon Kiinteistö- ja rakennusalan tarjoama koulutuspaletti -tarvekyselyn mukaan ole tarpeeksi tarjolla tällä hetkellä.

Infra mukaan kiertotalouteen

Infrarakentaminen kuului päivässä jopa neljällä puheenvuorolla. Syyt inrfan painoarvolle ovat selkeät: Suurten volyymien infrassa myös ympäristövaikutukset ovat suuret. Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriön kuuluvan Rijkswaterstaatin kiertotalousasiantuntijat Jessica Reis Leffers ja Evert Schut toivat esiin infran tärkeyttä kiertotaloudessa. Esimerkiksi Hollannissa rakennusmateriaalien kuluttamista luonnonvaroista puolet kuluu infrassa.

Infra on suurta myös julkisten hankintojen määrällä mitattuna. Väyläviraston osastonjohtaja Kristiina Laakson mukaan viraston hankinnan toimintalinjoilla ja kestävällä kehityksellä on lukuisia yhtymäkohtia. Viraston tavoitteena on muun muassa vähentää ilmaston ja ympäristön kannalta haitallisia päästöjä sekä energian ja materiaalien käyttöä väylien elinkaaren aikana. Suuren tilaajan haluna on sisällyttää hankintoihin ympäristökriteerejä ilmastonäkökulman, päästölaskennan, elinkaarikustannusten ja kiertotalouden huomioimisen tukemiseksi.

Hankinnoilla on merkitystä kiertotalouden edistämisessä. Rambollin kehityspäällikkö Riina Känkänen kehotti pohtimaan, miten hankinnat ja niiden mahdollisuudet voisi nähdä laajemmin koko infran elinkaaressa. Kiertotalouden toteutuminen alkaa tilaajan hankkeelle asettamien tavoitteiden määrittelystä. Työ kannattaa aloittaa tunnistamalla keskeiset tekijät ja vaikutukset eri rakentamisolosuhteissa ja elinkaaren vaiheessa aina maankäytön suunnittelusta uusiokäyttöön.

Uusiomateriaalien käytön edistäminen infrahankkeissa vaatii suunnitelmallisuutta, tiivisti myös Tampereen kaupungin massakoordinaattori Matti Pokkinen kuntatilaajan käytännön näkökulman.

Mikko Nousiainen, Matti Kuittinen ja Harri Hakaste vetivät tilaisuuden päätteeksi päivän havainnot yhteen ja siirsivät katseen ensi vuoteen. Kuva: Visa Kivisaari.

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2020 -tapahtuman live-tallenteen voit katsoa tästä linkistä kahden viikon ajan.

10 kiertotaloushanketta seurantaan!

Suomen kiertotalouden etenemistä voi seurata myös käynnissä olevien hankkeiden ja projektien määrällä. Kiertotalouspäivän esittelemät 10 kiertotalouden parissa työskentelevää kiinteistö- ja rakennusalan aloitetta kannattaa pitää seurannassa:

Hyppy-hankeKatso hankkeen esityskalvot

CIRCuITKatso hankkeen esityskalvot

Revisol -ikkunalasin kierrätysKatso hankkeen esityskalvot

FIGBC:n ja Sitran KiertotalousvalmennusKatso hankkeen esityskalvot

Valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitys -maamassat kuriin!Katso hankkeen esityskalvot

Purkaa vai korjataKatso hankkeen esityskalvot

Helsingin kiertotalousvahti ja kierto- ja jakamistalouden tiekartta Katso hankkeen esityskalvot 
 
Purater -hankeKatso hankkeen esityskalvot

Varman kiertotalousperiaatteet ja ohjeistusKatso hankkeen esityskalvot 

Kiertotalous asuntomessuillaKatso hankkeen esityskalvot 

Päivän muut esitykset

Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma – Reijo Karhinen – Katso esityskalvot

Kiertotalous vähähiilisissä tiekartoissa – nykytilanne ja tulevat toimet Raklin ja RT:n tiekartoissa – Mikko Somersalmi, tekninen johtaja, Rakli (katso esityskalvot) – Pekka Vuorinen, ympäristö- ja energiajohtaja, Rakennusteollisuus RT (katso esityskalvot)

How to create a successful circular economy strategy for built environment – Jessica Reis Leffers, Circular economy advisor Rijkswaterstaat, Hollanti & Evert Schut, Senior advisor, Rijkswaterstaat, Hollanti – Katso esityskalvot

Väyläviraston hankinnan toimintalinjat 2020 ja kestävä kehitys – Kristiina Laakso – Katso esityskalvot

Kuntatilaajan näkökulma – Matti Pokkinen – Katso esityskalvot

Hankintojen merkitys rakentamisen kiertotalouden edistämisessä – Riina Känkänen – Katso esityskalvot

Vähähiilisen kiertotalouden koulutustarpeet – Nani Pajunen ja Anni Kaukoranta – Katso esityskalvot

Kiinteistö- ja rakennusalan tarjoama koulutuspaletti – Jessica Karhu – Katso esityskalvot

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ministeri Krista Mikkonen #BuildingLife -lähettilääksi: ”On aika tehdä rakentamisesta tärkeä osa ilmastoratkaisua”

20.4.2021
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on lupautunut hiilineutraalin rakennetun ympäristön puolestapuhujaksi. Hän liittyy laajaan kiinteistö- ja rakennusalaa edustavien #BuildingLife -lähettiläiden joukkoon johtamaan alan nopeaa siirtymää sanoista tekoihin. ”On aika tehdä

#BuildingLife -selvitys: Edelläkävijöiden kunnianhimoiset toimet tulee ottaa laajasti käyttöön

20.4.2021
#BuildingLife -hankkeen Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet. Ensimmäiset konkreettiset askeleet kohti hiilineutraaliutta on jo otettu, mutta vauhtia tarvitaan lisää. Lue selvityksestä

Kaupungeilla merkittävä rooli rakennusmateriaalien hiilipäästöjen vähennyksessä

14.4.2021
One Click LCA/Bionova ja Carbon Neutral Cities Alliance ovat laatineet toimintaohjelman, jonka tavoitteena on ohjata kaupunkeja päästöjen vähentämisessä. Projektissa on tunnistettu toimenpiteitä, joita kaupungit voivat toteuttaa päästöjen vähentämiseksi. Projekti toteutettiin

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden kaupunkitapaamisissa kuultiin uusimmista hankkeista ja verkostoiduttiin

12.4.2021
Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä kokoaa yhteen alan asiantuntijuuden, parhaat toimintamallit ja innovaatiot. Oululaiseen osaamiseen tutustuttiin 19.3. ja Tampereen tekijät olivat esillä 24.3.2021. Seuraavat alueelliset verkostot kokoontuvat 1.6. pääkaupunkiseudulla ja

Nordic collaboration webinars: start with 22.4.2021

9.4.2021
Pohjoismaiset Green Building Councilit tiivistävät yhteistyötä ja järjestävät vuoden aikana neljä mielenkiintoista seminaaria verkossa.​ Ensimmäisenä vuorossa Sweden Green Building Council. Ensimmäisen webinaarin aihe on Finance – the driving force for

FIGBC hakee kesätyöntekijää

7.4.2021
Green Building Council Finland on rakennetun ympäristön puolueeton ja yleishyödyllinen järjestö. Olemme laaja alan organisaatioiden yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi

Tilaa uudistunut jäsenkirjeemme

6.4.2021
Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen. Lomakkeen jäsenkirjeen tilaamiseen löydät verkkosivujemme lopusta. Tarkista

Terveisiä kuntapäättäjille

1.4.2021
Vuoden 2021 kuntavaalit lähestyvät. Vaaleissa valitaan kuntavaltuustojen jäsenet seuraavalle nelivuotiselle kaudelle. Valitut päättäjät vaikuttavat kaikkeen päätöksentekoon lähimpänä arkeamme. Kestävästi rakennettuun ympäristöön panostaminen tarjoaa kuntalaisille työtä ja elämänlaatuista asumista tulevaisuudessakin. Nyt

Northern Horizon Capital AIFM liittyi FIGBC -verkostoon

1.4.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Northern Horizon Capital AIFM:n jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta

YBT Oy Green Building Council Finlandin jäseneksi

31.3.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt YBT Oy:n jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja

Purkumateriaalien hyödyntäminen kiinteistö- ja rakentamisalalla

31.3.2021
Purkumateriaalien synnyn hillitseminen ja rakennusten elinkaaren pidentäminen on kiertotaloutta parhaimmillaan, mutta aikanaan osa rakennuksista saavuttaa elinkaarensa pään ja purkumateriaaleja syntyy väistämättä. Purkuhankkeissa on yhä valtavasti potentiaalia kehittää rakennusten osien ja

Duuri Group verkostomme jäseneksi

31.3.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Duuri Group Oy:n jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen

Kannanottomme Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailuun

30.3.2021
FIGBC:n strategisiin tavoitteisiin vuodelle 2021 kuuluu varmistaa, että kaikissa merkittävissä rakennushankkeissa on ymmärretty rakennetun ympäristön vaikutus ilmastonmuutokseen ja kiertotalouden toteutumiseen. Otamme kantaa sekä kilpailutöihin että kilpailuohjelmaan. Kilpailuohjelmassa ei ole mielestämme

#BuildingLife Leaders’ Forum 2: KIRA-alan tulevaisuus ja kaupunkien rooli muutoksen edistäjinä

29.3.2021

BuildingLife -hankkeen toisessa hiilineutraalisuuden edelläkävijöiden Leaders’ Forumissa vaihdettiin ajatuksia kiinteistö- ja rakennusalan roolista Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Puheenvuoroissa myös kaupunkien rooli ja mahdollisuudet päästövähennyksiin.

Green Building Council Finlandin vuosi 2020 oli huikea menestys

25.3.2021

Green Building Council Finlandin kevätkokouksessa kerrattiin vuosikertomuksen myötä 2020 kohokohdat.

#BuildingLife -lähettiläs valokeilassa: Jan Herranen, Rototec Oy

23.3.2021
BuildingLife -lähettiläs valokeilassa -sarjassa esittelemme tarkemmin hankkeemme lähettiläitä ja heidän viestiään koko rakennetun ympäristön toimialalle. Mitkä syyt vaikuttivat päätökseesi ryhtyä #BuildingLife -lähettilääksi? Uskon, että geoenergialla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi ilmastotavoitteiden

Rakennuksiin integroitu kasvillisuus auttaa fiksusti toteutettuna ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja lisää kaupunkien viihtyisyyttä

22.3.2021
Rakennusten katot ja seinät voidaan valjastaa tuottamaan kaupungeissa tarpeellisia ekosysteemipalveluja ja turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Rakennuksiin integroitu kasvillisuus auttaa esimerkiksi hulevesien hallinnassa ja kaupunkirakenteen viilentämisessä helleaaltojen aikana. Näiden ratkaisujen suorituskyky riippuu

Kannanottomme Apoli2020 -ohjelmaan

19.3.2021
Otimme kantaa Arkkitehtuuripoliittiseen APOLI2020-ohjelman visioon vuodelle 2035, jossa arkkitehtuuri, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu nostetaan keskeisiksi ilmastonmuutoksen ratkaisijoiksi. Kannanottomme keskeiset viestit: Rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki tulee nostaa keskeiseksi kriteeriksi hankintoihin ja kilpailuihin,

#BuildingLife -projektin ensimmäiset Experts’ Forum -tapahtumat sujuivat mallikkaasti

15.3.2021
Yli viisikymmentä kiinteistö- ja rakennusalan kovinta kestävyystekijää osallistui viikoilla 9 ja 10 järjestettyihin #BuildingLife -hankkeen työpajoihin, joissa kartoitettiin rakennetun ympäristön kestävyyden nykytilaa. Keskustelut olivat erittäin antoisia, ja niiden kohokohtia on

Lähes kaiken pitää muuttua, jotta voimme jatkaa niin kuin aina ennenkin – myös rakentamisessa

11.3.2021
LOIKKA-blogi | Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tähän on aikaa vain 14 vuotta. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä se tarkoittaa, että lähes kaikki pitää tehdä toisin kuin

Työpaikkailmoitus: Kiertotalouden johtava asiantuntija ja kestävän rakennetun ympäristön muutoksentekijä

8.3.2021
Tule tekemään tulevaisuustyötä ja kestävyysmuutosta!  Rakennetussa ympäristössä on meneillään valtava muutos ja vähähiilisyyteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen tähtääviä toimia tulee edelleen vauhdittaa. Tätä työtä kirittämään tarvitsemme lisävoimia ja siksi etsimme sinua: 

#BUILDINGLIFE LEADERS’ FORUM 2: KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN ILMASTOKESTÄVYYDEN TASO

25.3.2021

#BuildingLife Leaders’ Forumin toisen tilaisuuden teemana on kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytila ja toimien riittävyys. Esittelemme Ilmastopaneelin suositukset Suomen päästövähennyspoluksi tuleville vuosikymmenille sekä #BuildingLife-hankkeen nykytilakatsauksen kiinteistö- ja rakennusalan kehityksestä.

LeaseGreen Green Building Council Finlandin jäseneksi

24.2.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt LeaseGreenin jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa

Opiskelijaetu: tilaa jäsenkirjeemme ja osallistu koulutuksiin maksutta

22.2.2021

Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden tilata jäsenkirjeemme ja osallistua koulutuksiin maksutta.

    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami