Green Building Council Finland

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana RIL, Rakennusteollisuus RT, Infra ry, Rakli, Motiva sekä TEM. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja osallistujille!

Alan yhteistyö äärimmäisen tärkeää

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski avasi Ajankohtaispäivät korostamalla, kuinka tärkeää on, että ala kokoontuu yhdessä pohtimaan keinoja luontokadon ja ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi ja miten hienoa on, että Ajankohtaispäivät kiinnostavat niin monipäistä joukkoa alan osaajia. Kiertotalouden vahvistaminen monella tavalla on tärkeää; meillä on rajalliset luonnonvarat ja materiaalitehokkuus on jo itsessään tavoiteltavaa. Jätteiden kannalta asetetun tavoitteen saavuttaminen edellyttää vielä kovempaa kiriä.

Ympäristöministeriön kuulumisia

Hallitussihteeri Mikko Koskela kertoi, kuinka uusi rakentamislaki tukee kiertotaloutta hiilijalanjäljen, materiaaliselosteen, rakennusten elinkaariominaisuuksien sekä purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksen kautta. Laki on eduskunnan käsittelyssä, ja se perustuu suoraan hallitusohjelmaan. Koskela myös kertasi tulkinnan uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden hyväksynnästä.

Harri Hakaste, yliarkkitehti Rakennetun ympäristön osastolta, opasti kuulijoita rakennuksen elinkaariominaisuuksien ohjausehdotuksen kehitykseen, jonka arvioidaan valmistuvan alkuvuonna 2023. Elinkaariominaisuudet käsitteinä on määritelty ja niiden arviointikriteereitä työstetään asiantuntijaryhmässä nyt. Ominaisuudet jakautuvat kolmeen teemaan: uudelleenkäytettävyys, joustavuus ja säilyvyys. Pian on käynnistymässä myös Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen edellytykset -hanke, jossa päästään avaamaan, kuinka käyttötarkoituksen muutoksia voitaisiin edistää uusissa hankkeissa sekä valmiissa rakennuskannassa.

Erityisasiantuntija Jouni Nissinen kertoi Kiertotalousohjelmasta ja muista ympäristönsuojeluosaston ajankohtaisista asioista, mm. kiertotalouden green dealista, betonimurskeen EEJstä ja hankkeesta jäte- ja tuotetiedon keräämiseen käytettävien tietojärjestelmien kehittämiseksi.

EU-taksonomia -tilannekatsaus

Rakennusteollisuuden ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen avasi kuulijoille EU-taksonomian ajankohtaisia kehitysaskelia. Taksonomia parhaimmillaan ”ohittaa” kansallista lainsäädäntökehitystä ja nopeuttaa muutosta taloudellisen raportoinnin kautta. Taksonomian ensimmäinen osa (1. delegoitu asetus) ja sen kaksi kriteeriä tulee pakolliseksi suurille yrityksille vuoden 2023 alusta. Toinen osa (2. delegoitu asetus) ja sen neljä ympäristötavoitteen kriteeriä myöhästyvät ja tulevat voimaan alustavasti vuoden 2023 lopussa, soveltaminen 12kk myöhemmin.  Pk-sektori tulee vuosikymmenen aikana taksonomiaraportoinnin piiriin.

Uusimmat raportit ja työkalut, kiinnostavimmat hankkeet alalta

Ajankohtaispäivien hankesessiossa kuultiin tiiviissä paketissa yhteensä kymmenestä ajankohtaisesta hankkeesta, työkalusta ja raportista.

 1. Katriina Alhola, SYKE: Rakentamisen kiertotalouden ja vähähiilisyyden synergiat ja trade-offit.
  Hankkeessa havaittiin, että vanhan rungon säilyttämisellä on merkittävä vaikutus hiilijalanjälkeen.
  Synergies and trade-offs between carbon footprint and other environmental impacts of buildings (SynTra)
  Synergies and trade-offs between carbon footprint and other environmental impacts of buildings. Cases from Finland, Norway and Estonia
 2. Mira Jarkko, Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelma
  Suomessa ollaan ihan hyvässä tilanteessa rakentamisen kiertotaloudessa ja olemme hyvin järjestäytyneet, mutta erityisen hienoja pilottikohteita vielä puuttuu, totesi Jarkko puheenvuorossaan.
  Ilmoittaudu mukaan Motiva Services ja Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelman yhteisiin koulutuksiin Demotorstaihin, tulossa muun muassa: Uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittaminen 15.12.2022.
 3. Katja Tähtinen, Rakennustietosäätiö RTS: Uuraket: Uudelleenkäytettävien rakennusosien käytön edistäminen talonrakentamisessa
  Uuraket -hankkeen on tarkoitus alkaa alkuvuonna 2023 ja nettisivut avautuvat pian!
 4. Henna Teerihalme, HSY: CIRCuIT: Mitä vielä odotettavissa kaupunkitason kiertotaloudessa?
  Hanketta on vuoden verran jäljellä ja nyt mietitään, miten tutkimusten tulokset saadaan käyttöön. Koulutuksia tulossa keväällä. Tutustu tarkemmin CircuIT:n verkkosivuilla.
 5. Antti Aaltonen, Rakennusteollisuus RT: KIRA-Kasvuohjelman jatkotoimenpiteet
  Megatrendit vaikuttavat toimialaan: vihreä siirtymä, tuottavuus ja digitalisaatio sekä arvon luonti läpi rakennusten elinkaaren.  Lue lisää Kirafoorumin Kira-kasvuohjelmasta.
 6. Elina Samila, Green Building Council Finland: Rakentamisen kiertotalouden sanakirja
  Sanakirjan tavoitteena on termien yhtenäistäminen.  Tutustu tarkemmin Rakennakiertotaloutta.fi ja Rakentamisen kiertotalouden sanakirjan luonnokseen.
 7. Eero Nippala, TUNI: Kiertotalouden käsikirja kaupungille
  Pahimmillaan edes naapurihuoneessa ei tiedetä toisen hyvistä kiertotalousratkaisuista. Ratkin kiertotalouden käsikirja kaupungille pyrkii ratkaisemaan tämän ongelman.
 8. Kai Möller, XAMK: Purkukartoitussovelluksen nykytila ja tulevaisuus
  Digitalisaatio on ehkä helpoin tapa saada nopeutettua kiertotaloutta. Sovellusta kehitetään RAPURC-hankkeessa. Lue myös: Purkukartoitussovelluksen nykytila ja tulevaisuus
 9. Paula Eskola, Motiva Oy: Mitä Kiertotalous-Suomi tarjoaa?
  Tietoa, työkaluja ja toimintamalleja löytyy Kiertotalous-Suomen verkkosivuilta ja lisää toivotaan.
 10. Jesse Junnila, Swerock: Purkuvillajauheen hyödyntäminen valmisbetonissa – innovaatiohaasteen voittajan kokemukset. Swerockin tavoitteena oli selvittää, voiko purkuvillajauhetta hyödyntää sideaineen korvikkeena betonituotteissa ja tätä kautta vähentämään betonin ilmastokuormitusta. Purkuvillajauheen käyttöä testattiin kolmessa eri betonilaadussa, joista se toimi parhaiten maakosteassabetonissa.

Ajankohtaispäivien toisena päivänä paneelikeskustelut ja teemaryhmät

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivien toisen päivän ohjelmaan avasi paneelikeskustelu, jossa moderaattoreina toimivat ympäristöministeriön Harri Hakaste sekä Rakennusteollisuuden Pekka Vuorinen. Keskustelemassa olivat Ismo Tiittanen, YIT; Tuija Schmidt, Lujatalo Oy; Petteri Haveri, Energiateollisuus ry; sekä Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland. Paneelissa keskusteltiin muun muassa energiakriisistä, Ukrainan sodasta, kuinka Ukrainaa tullaan jälleenrakentamaan ja löytyisikö Suomesta osaamista ja materiaalia Ukrainan avuksi. Lisäksi keskusteltiin kiertotalouden roolista kriiseissä ja rakentamisen määräyksistä Suomessa.

Neljässä eri teemaryhmässä osallistujat pohtivat ratkaisuja olemassa olevien rakennusten hyödyntämiseen, keskustelivat infran ja vesihuollon tulevaisuudesta, purkumateriaaleista ja kiinteistö- ja rakennusalan tietojen hallinnasta. Yhteenvedossa todettiin, että jotta olemassa olevia rakennuksia voitaisiin hyödyntää paremmin, tarvittaisiin parempaa yhteistyötä sekä julkisella puolella että julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Vesihuollon kannalta on tärkeää elinkaariominaisuuksien hallinta, kuinka verkostoa huolletaan sekä millä keinoin omaisuutta hallitaan rakenteita ja raaka-aineita säästäen. Purkuprosesseissa pohdittiin erityisesti sitä, mikä purkuprosessissa maksaa, kuka on maksaja ja kenen on vastuu sekä tarvitaanko siihen taloudellista tukea. Kira-alan dataa pohtineet miettivät kuinka data palvelisi myös elinkaarta, ei pelkkää suunnittelua. Tällä hetkellä niin tieto on lineaarista myös rakennushankkeen aikana.

Ilmoittaudu seuraavaan Rakennustiedon pyöreään pöytään.

Avoimet kysymykset ja vastaukset

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivien aikana esitettiin monia hyviä kysymyksiä. Kokoamme vastaamatta jääneisiin kysymyksiin vastaukset ja julkaisemme ne tämän artikkelin jatkona myöhemmin.

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivien tallenteet ja esitykset

Keskiviikon esitysmateriaalit

Torstain Teemasessiot

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

31.3.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari

Miten huomioida biodiversiteetti rakentamisessa?

30.3.2023
Green Building Council Finlandin Rakentaminen-toimikunta on koonnut kattavan linkkilistan ja lähtötiedot biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. On arvioitu, että biodiversiteettikato on yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos ja

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen