Green Market Study 2014 julkaistu

[hr]36Mikko Hyytinen

Johtaja, kiinteistökonsultointi

Ramboll |[hr]

Ramboll Green Market Study 2014 on Pohjoismaisen vihreän rakentamisen tilaa ja trendejä kartoittava tutkimus, jota on toteutettu vuodesta 2008 lähtien. Tutkimus tehtiin nyt neljättä kertaa. Tänä vuonna tarkastelimme kestävän kehityksen liiketoimintamalleja ja tiedon hallintaa sekä selvitimme alan uusia innovaatioita ja viestintää.

Burning Man
© Georgia Collard-Watson

Tutkimuksen mukaan alalla vallitsee yhteinen näkemys uusien teknologioiden yleistymisestä ja kehittymisestä. Innovaatiot nähdään keskeisenä osana todellista kestävää ja ympäristöystävällistä rakennuskantaa. Lisäksi parantunut ympäristötietoisuus on lisännyt vuokralaisten kiinnostusta ja halua saada tietoa ympäristövaikutuksistaan.

Vuokralaisten ja rakennusten omistajien syvempi yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia yhä laajenevassa ympäristövaikutusten seurannassa. Kyselyvastaajat uskovat vahvasti lainsäädännön ajavan alan ympäristövaikutusten huomiointia Pohjoismaissa. Alan uskotaan kehittyvän myös koulutuksen, sekä kansainvälisten konferenssien ja asiantuntijayhdistysten jakaman tiedon kautta.

Käyttäjän rooli kiinteistöalan asiakkaana on vahvistunut, minkä tuloksena myös käyttäjäryhmän vastausten määrä kasvoi. Myös kokonaisvastaajamäärä oli suurempi kuin aikaisemmilla kerroilla.

Kiristynyt taloudellinen tilanne, uudet tekniset järjestelmät ja viestinnän roolin kasvanut merkitys heijastuvat alan kehitykseen. Kehitys on johtanut resurssien käytön tehostumiseen sekä vihreiden rakennusten ja sidosryhmien yhteistyön merkityksen kasvamiseen.

Kestävä kehitys on jo osa yritysten strategisia päätöksiä. On kiinnostavaa nähdä, miten ja milloin vastaajien tunnistamat uudet innovaatiot ja liiketoimintamahdollisuudet alkavat realisoitua.

Toivomme, että löydät GMS 2014 -julkaisusta hyödyllistä ja kiinnostavaa tietoa. Arvostamme palautettasi, jonka voit lähettää osoitteeseen greenmarketstudy@ramboll.fi

Lämmin kiitos kaikille vastaajille osallistumisesta!

[pl_alertbox type=”vihrea”]

Lue Green Market Study 2014 -tutkimus täältä!

[/pl_alertbox]

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami