Raportti toimikunnistamme: etäkokouksissa paljon asiaa ja vilkasta keskustelua

Toimikuntiemme kokoukset 2/2020 pidettiin huhtikuussa. Viiteen toimikuntamme kuuluu yli 300 asiantuntijaa, joista noin 200 kokoontui etäkokouksiin keskustelemaan rakennetun ympäristön hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden ajankohtaisista aiheista.

Jokaisen toimikunnan kokouksessa käytiin lähetekeskustelu Green Building Council Finlandin uuden strategian kärkiteemoista. Kokouksissa järjestettiin työpajat, joiden pohjalta valmistellaan luonnos jatkotyötä varten. Strategiatyö jatkuu toukokuussa webinaarisarjalla, tervetuloa mukaan!

Kestävät alueet -toimikunnan kokous alkamassa. Kuva: Jessica Karhu

Nostoja toimikuntien kokouksista 2/2020:

Kestävät alueet

 • Heini Korpelainen Suomen Arkkitehtiliitosta piti esityksen MRL-uudistuksen pääkohdista sekä sen tilanteesta ja aikataulusta. Pääkohtia olivat mm., että kaupunkikaavaa ei ole tulossa ja ilmastoteema tulee näkymään lopputuloksessa vahvasti. Luonnos tulee kommentoitavaksi syksyllä 2020 ja hallituksen esitys eduskuntaan aikataulun mukaan syksyllä 2021.
 • Toimikunnassa päivitetään vuonna 2016 laadittu kestävän alueen määritelmä. Jessica Karhu esitteli luonnoksen uudesta määritelmästä ja toimikunnan puheenjohtaja Alpo Tani johti keskustelua luonnoksen kehittämisestä. Toimikuntalaisilta saatujen kommenttien perusteella määritelmän kehitystä jatketaan.
 • Kokous valmisteli Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin toteuttamista. Seminaari järjestetään 22.9.2020 World Green Building Weekillä, ja siellä julkaistaan muun muassa päivitetty kestävän alueen määritelmä.

Viestintä

 • Puheenjohtaja Anne-Maria Flanagan kertasi toimikunnan päivitetyn toimintasuunnitelman, jonka keskiössä on muun muassa hyvien kestävän rakennetun ympäristön esimerkkien esiintuonti.
 • Kokouksessa keskusteltiin korona-poikkeustilanteen aiheuttamista viestinnällisistä ratkaisuista sekä ”vihreän elvytyksen” tarpeista ja mahdollisuuksista kiinteistö- ja rakennusalan kannalta. Keskustelua vihreästä elvytyksestä jatketaan toukokuussa.
 • Toimikuntalaiset saivat luottamuksellisia maistiaisia syyskuussa järjestettävästä World Green Building Weekistä, maailmanlaajuisesta viestintäkampanjasta, joka tavoittaa miljoonia ja kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen.

Kestävä infra

 • Kokouksessa kuultiin tietoiskut Väylältä ja Swecolta. Väylän Soile Knuuti kertoi kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävistä toimista ja tarpeista heidän kannaltaan. Swecon Jori Lehtikangas esitteli toimikunnalle uutta ”Urban Insights”-raporttia, joka käsittelee infran hiilipäästöjen ja kustannusten välistä yhteyttä.
 • Kokouksessa käytiin keskustelua, jossa todettiin, että infrarakentamisella on hyvin merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, ja että selkeämpi kestävyyden kansallinen johtaminen ja vastuunjako infrarakentamisen osalta nopeuttaisi toimialan muutosta.

Hiilineutraalit kiinteistöt

 • Kokouksen teemana oli keinot kiinteistöjen hiilineutraalin energiankäytön saavuttamiseksi.
 • Toimikuntalaisista kuultiin Keskon Antti Kokkosen alustus energiajohtamisen parhaista käytännöistä, sekä Spondan Pirkko Airaksisen esitys tavoitteiden asettamisesta.
 • Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin viimeinen versio ohjeesta kiinteistöjen hiilineutraaliin energiankäyttöön, joka julkaistaan toukokuun aikana.
 • Seuraavassa toimikunnan kokouksessa käsitellään mm. kompensaatioiden roolia kiinteistöjen päästöjen vähentämisessä.

Vähähiilinen rakentaminen

 • Kokouksen teemana oli vähähiilisyyden sanasto ja hiilineutraalisuuden määritelmä
 • Vähähiilisyyteen liittyvä sanasto hyväksyttiin kokouksessa ja se julkaistaan koko alan käyttöön toukokuun aikana.
 • Skanskan Miisa Tähkänen kertoi toimikunnalle käytännön kokemuksista Ruotsin GBC:n kanssa yhteistyössä kehitetyt NollCO2 sertifioinnin käytöstä. Lisäksi käytiin läpi muita kansainvälisiä esimerkkejä hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä.
 • Työskentelyosuudessa käytiin läpi luonnosta suomalaisesta hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä ja siihen sisältyvistä positiivisista elinkaarivaikutuksista. Määritelmän kehitystyö jatkuu kesällä ja syksyllä.

Toimikuntien yhteydenpito tapahtuu pääosin TEAMS-kanavan kautta. Lue kokousten muistiot toimikuntakohtaisilta kanavilta ja osallistu keskusteluun! Ongelmatilanteissa ota yhteyttä toimikuntasi toimiston edustajaan.

Toimikuntien työ ei hiljene kesän ajaksi vaan jatkuu kokousten välillä kokoontuvissa työryhmissä, kannanottojen ja julkaisujen valmistelulla ja uraauurtavien määritelmien hiomisella. Osallistu toimintaan ennen seuraavaa kokousta: tuo äänesi kuuluviin toimikuntien TEAMS-kanavalla, jaa organisaatiosi parhaat esimerkit GBC:n referenssipankissa ja hyödynnä Loikka-blogialustamme kirjoittamalla koko alaa motivoiva teksti erityisosaamisalueeltasi.

Etkö ole vielä mukana toiminnassa? Tutustu toimikuntien ja asiantuntijaryhmien toimintasuunnitelmiin ja hae mukaan!

Lisätietoa:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

World Green Building Week 2020 toi runsaasti näkyvyyttä kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutokselle

30.9.2020
Kestävän rakennetun ympäristön teemaviikko Green Building Week – WGBW (21.–25.9.2020) kokosi kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Suomessa alan ilmastoteot saivat runsaasti mediahuomiota. Viime viikolla järjestetty World Green Building

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan

FIGBC juhli 10-vuotista toimintaansa etäjuhlien merkeissä

29.9.2020

Green Building Council Finland juhlisti 10-vuotista taivaltaan 24.9.2020. Tilaisuus pidettiin ajan hengessä etänä, mutta tarkoitus on vielä juhlistaa saavutusta kasvokkainkin.

Vaalitoimikunta hakee Green Building Council Finlandin hallitukseen jäseniä

29.9.2020
Green Building Council Finlandin marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa täydennetään yhdistyksen hallitusta. Hallitukseen valittavien henkilöiden valintaa valmistelee vaalitoimikunta. Jos olet kiinnostunut FIGBC:n hallitustehtävistä ja toiminnan kehittämisestä tai haluat ehdottaa henkilöitä hallitukseen, ota

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

25.9.2020

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building- viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Hiilineutraalius tulee, oletko valmis?

25.9.2020
Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

24.9.2020

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

One Planet SBC Programme relies on Circularity

24.9.2020
The One Planet Network’s Sustainable Buildings and Construction Programme (SBC) will #ActOnClimate by supporting transition to circularity, mainstreaming resource efficiency and providing training to share key learnings and achieve impacts.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

23.9.2020

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Loikka 2/20 on julkaistu!

21.9.2020

Vuoden 2020 viimeisessä Loikka-numerossa keskitytään kestävään rakentamiseen ja vihreään elvytykseen. Ajankohtaisissa artikkeleissa käsitellään esimerkiksi koronan vaikutusta vihreään elvytykseen, asumisen tulevaisuutta, kaupunkien roolia kestävässä rakentamisessa ja FIGBC:n kymmenvuotista taivalta.

11th Annual World Green Building Week (21–25 Sept.) Sparks Over 135 Events Across 35 Countries to Combat Climate Change

21.9.2020
The World Green Building Council issues call for government and business leaders to prioritise net zero buildings and secures 110 Net Zero Carbon Buildings Commitment signatories. LONDON, 21 September 2020

FIGBC sitoutuu hiilineutraaliin energiankäyttöön omassa toiminnassaan

21.9.2020
Green Building Council Finland on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. FIGBC:n tavoitteena on omien toimitilojensa hiilineutraali energiankäyttö, jota tullaan edistämään tiiviillä yhteistyöllä vuokranantajan ja muiden BIM-kampuksen sidosryhmien kanssa.

World Green Building Week näyttää, että kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä iso muutos kestävämmäksi

21.9.2020
Tänään käynnistyvä World Green Building Week kokoaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot kestävän ja vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Viikko tarjoaa puheenvuoroja ja virtuaalitapahtumia rakennetusta ympäristöstä, ja se näkyy yli 170 kiinteistö-

Suomalaisten kestävän kehityksen johtajien ja FIGBC:n jäsenten terveisiä

21.9.2020
Kiinteistö- ja rakennusalan muutos näkyy alan toimijoiden vahvana sitoutumisena kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen. Juuri julkaistut yli 20 suomalaisen johtajan ja Green Building Council Finlandin jäsenten edustajan terveiset osoittavat konkreettisesti, että

Rakennuksen purkuvaihe luo markkinat kiertotaloudelle

16.9.2020

Rakennuksen purkuvaihe on mahdollisuus kiertotaloudelle, mikäli materiaalit saadaan tehokkaasti kiertoon uusiksi tuotteiksi ja raaka-aineeksi. Saton kiertotalousvalmennuksen pilotissa pureudutaan kiinteistön elinkaaren loppuvaiheen haasteisiin.

  Scroll Up

  Ilmoita alan tapahtuma

  Bitnami