Green Building Council Finland

Raportti toimikunnistamme: etäkokouksissa paljon asiaa ja vilkasta keskustelua

Toimikuntiemme kokoukset 2/2020 pidettiin huhtikuussa. Viiteen toimikuntamme kuuluu yli 300 asiantuntijaa, joista noin 200 kokoontui etäkokouksiin keskustelemaan rakennetun ympäristön hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden ajankohtaisista aiheista.

Jokaisen toimikunnan kokouksessa käytiin lähetekeskustelu Green Building Council Finlandin uuden strategian kärkiteemoista. Kokouksissa järjestettiin työpajat, joiden pohjalta valmistellaan luonnos jatkotyötä varten. Strategiatyö jatkuu toukokuussa webinaarisarjalla, tervetuloa mukaan!

Kestävät alueet -toimikunnan kokous alkamassa. Kuva: Jessica Karhu

Nostoja toimikuntien kokouksista 2/2020:

Kestävät alueet

 • Heini Korpelainen Suomen Arkkitehtiliitosta piti esityksen MRL-uudistuksen pääkohdista sekä sen tilanteesta ja aikataulusta. Pääkohtia olivat mm., että kaupunkikaavaa ei ole tulossa ja ilmastoteema tulee näkymään lopputuloksessa vahvasti. Luonnos tulee kommentoitavaksi syksyllä 2020 ja hallituksen esitys eduskuntaan aikataulun mukaan syksyllä 2021.
 • Toimikunnassa päivitetään vuonna 2016 laadittu kestävän alueen määritelmä. Jessica Karhu esitteli luonnoksen uudesta määritelmästä ja toimikunnan puheenjohtaja Alpo Tani johti keskustelua luonnoksen kehittämisestä. Toimikuntalaisilta saatujen kommenttien perusteella määritelmän kehitystä jatketaan.
 • Kokous valmisteli Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin toteuttamista. Seminaari järjestetään 22.9.2020 World Green Building Weekillä, ja siellä julkaistaan muun muassa päivitetty kestävän alueen määritelmä.

Viestintä

 • Puheenjohtaja Anne-Maria Flanagan kertasi toimikunnan päivitetyn toimintasuunnitelman, jonka keskiössä on muun muassa hyvien kestävän rakennetun ympäristön esimerkkien esiintuonti.
 • Kokouksessa keskusteltiin korona-poikkeustilanteen aiheuttamista viestinnällisistä ratkaisuista sekä ”vihreän elvytyksen” tarpeista ja mahdollisuuksista kiinteistö- ja rakennusalan kannalta. Keskustelua vihreästä elvytyksestä jatketaan toukokuussa.
 • Toimikuntalaiset saivat luottamuksellisia maistiaisia syyskuussa järjestettävästä World Green Building Weekistä, maailmanlaajuisesta viestintäkampanjasta, joka tavoittaa miljoonia ja kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen.

Kestävä infra

 • Kokouksessa kuultiin tietoiskut Väylältä ja Swecolta. Väylän Soile Knuuti kertoi kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävistä toimista ja tarpeista heidän kannaltaan. Swecon Jori Lehtikangas esitteli toimikunnalle uutta ”Urban Insights”-raporttia, joka käsittelee infran hiilipäästöjen ja kustannusten välistä yhteyttä.
 • Kokouksessa käytiin keskustelua, jossa todettiin, että infrarakentamisella on hyvin merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, ja että selkeämpi kestävyyden kansallinen johtaminen ja vastuunjako infrarakentamisen osalta nopeuttaisi toimialan muutosta.

Hiilineutraalit kiinteistöt

 • Kokouksen teemana oli keinot kiinteistöjen hiilineutraalin energiankäytön saavuttamiseksi.
 • Toimikuntalaisista kuultiin Keskon Antti Kokkosen alustus energiajohtamisen parhaista käytännöistä, sekä Spondan Pirkko Airaksisen esitys tavoitteiden asettamisesta.
 • Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin viimeinen versio ohjeesta kiinteistöjen hiilineutraaliin energiankäyttöön, joka julkaistaan toukokuun aikana.
 • Seuraavassa toimikunnan kokouksessa käsitellään mm. kompensaatioiden roolia kiinteistöjen päästöjen vähentämisessä.

Vähähiilinen rakentaminen

 • Kokouksen teemana oli vähähiilisyyden sanasto ja hiilineutraalisuuden määritelmä
 • Vähähiilisyyteen liittyvä sanasto hyväksyttiin kokouksessa ja se julkaistaan koko alan käyttöön toukokuun aikana.
 • Skanskan Miisa Tähkänen kertoi toimikunnalle käytännön kokemuksista Ruotsin GBC:n kanssa yhteistyössä kehitetyt NollCO2 sertifioinnin käytöstä. Lisäksi käytiin läpi muita kansainvälisiä esimerkkejä hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä.
 • Työskentelyosuudessa käytiin läpi luonnosta suomalaisesta hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä ja siihen sisältyvistä positiivisista elinkaarivaikutuksista. Määritelmän kehitystyö jatkuu kesällä ja syksyllä.

Toimikuntien yhteydenpito tapahtuu pääosin TEAMS-kanavan kautta. Lue kokousten muistiot toimikuntakohtaisilta kanavilta ja osallistu keskusteluun! Ongelmatilanteissa ota yhteyttä toimikuntasi toimiston edustajaan.

Toimikuntien työ ei hiljene kesän ajaksi vaan jatkuu kokousten välillä kokoontuvissa työryhmissä, kannanottojen ja julkaisujen valmistelulla ja uraauurtavien määritelmien hiomisella. Osallistu toimintaan ennen seuraavaa kokousta: tuo äänesi kuuluviin toimikuntien TEAMS-kanavalla, jaa organisaatiosi parhaat esimerkit GBC:n referenssipankissa ja hyödynnä Loikka-blogialustamme kirjoittamalla koko alaa motivoiva teksti erityisosaamisalueeltasi.

Etkö ole vielä mukana toiminnassa? Tutustu toimikuntien ja asiantuntijaryhmien toimintasuunnitelmiin ja hae mukaan!

Lisätietoa:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.