Green Building Council Finland

Kestävän rakennetun ympäristön referenssi

Kierrätettävän tuotantolaitoksen toteutustapasuunnittelu

Osoite: Rääkkylä
Hankeosapuolet: Tilaaja: Business Joensuu Oy, Loppuasiakas: Woodland Power Oy, Ympäristökonsultti: Pöyry Finland Oy
Valmistumisvuosi: 2019

Työssä laadittiin toteutustapasuunnitelma elintarviketeollisuudessa toimivan yrityksen tuotantolaitokselle noudattaen perinteisten suunnitteluperiaatteiden rinnalla kiertotalouden mukaisen rakentamisen suunnitteluperiaatteita, joita ovat mm. koneiden, laitteiden ja rakenteiden suunnittelu mahdollisimman kestäviksi, helposti huollettaviksi ja pitkäikäisiksi, muuntojoustavuuden, purettavuuden ja uudelleenkäytettävyyden huomioiminen, materiaalien erotettavuuden ja kierrätettävyyden huomioon ottaminen, hukkamateriaalin ja hukkaenergian synnyn minimoiminen ja mahdollisimman tehokas hyödyntäminen sekä uusiutuvien ja vähäpäästöisten energialähteiden hyödyntäminen.

Toteutustavaksi valittiin siirrettävät kontit, joiden ympärille rakennetaan PVC-muovinen pressuhalli. Tuplarakenne tuo rakennukseen muuntojoustavuutta, sillä sekä sisäpuolen kontit että ulkohalli ovat uudelleenkäytettävissä erillisissä kohteissa.

Kiertotalouden mukaiset suunnitteluperiaatteet huomioimalla voidaan vähentää rakentamisen, rakennusten käytön ja käytön jälkeisen ajan koko elinkaaren aikaisia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Säilyttämällä rakennuksiin, komponentteihin ja materiaaleihin sitoutuva taloudellinen arvo mahdollisimman korkealla tasolla voidaan myös parantaa kiinteistön käyttöarvoa ja kannustaa investointeihin. Projektiin kuului myös uudelleenkäyttösuunnitelman laatiminen ja hiilijalanjäljen laskeminen.

Kestävän kehityksen ratkaisut:
Valittu toteutustapa mahdollistaa rakenteiden ja laitteiden siirtämisen ja uudelleenkäytön muualla, jolloin materiaaleihin sitoutunut arvo saadaan kiertotalousperiaatteiden mukaisesti säilytettyä mahdollisimman pitkään mahdollisimman korkealla tasolla. Suunnittelussa huomioitiin myös laitteiden ja materiaalien kestävyys ja helppo huollettavuus, mikä takaa niiden mahdollisimman pitkän käyttöiän. Mm. kontit valmistetaan FoodSafe-pellistä, joka on erinomaisesti kulutusta kestävä materiaali. LVI-koneet suunniteltiin sisältä haponkestäviksi, jotta ne voidaan puhdistaa helposti ja niiden elinikä on pidempi.

Suunnitellun ulkohallin materiaalina toimii PVC-muovitettu kangas. Materiaalina PVC-muovi (polyvinyylikloridi) on käytössä pitkäikäinen, kevyt, joustava, kosteutta imemätön ja ympäristöolosuhteita kestävä muovi. Etenkin kovaa PVC-muovia pidetään suhteellisen paloturvallisena materiaalina. Halli ei vaadi raskaita perustuksia, mikä vähentää rakentamiseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä. PVC-halli on myös keveytensä vuoksi helposti siirrettävissä toisaalle ja kuljetukseen liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat raskaampia materiaalivaihtoehtoja pienemmät. Toistaiseksi PVC-muoville ei ole olemassa kierrätysratkaisua. Aihetta tutkitaan kuitenkin tällä hetkellä paljon ja on mahdollista, että ratkaisu löytyy ennen kuin halli on käyttöikänsä päässä.

Asfaltoidun piha-alueen laajuus pyritään minimoimaan. Asfaltointi voidaan toteuttaa kierrätysraaka-aineita hyödyntävillä ratkaisuilla, esim. korvaamalla neitseellinen bitumi kierrätysbitumilla tai käyttämällä kierrätysasfalttia. Näin saadaan rakentamisen hiilijalanjälkeä pienennettyä.

Energiaratkaisuissa huomioitiin energiatehokkuus, hukkaenergian hyödyntäminen ja uusiutuvat energialähteet. Kasvatushuoneiden ilmanvaihtokoneet ovat sisällä, jolloin hukkalämpö saadaan hyödynnettyä hallin lämmityksessä. Lämpöpumpuilla voidaan ottaa ylimääräinen lämpö talteen kasvatushuoneiden kiertoilmasta ja lämmittää sillä hallia. Tarvittaessa lämmityksessä voidaan hyödyntää geotermistä energiaa maalämpöpumpun avulla. Kesällä halli tuuletetaan poistopuhaltimien avulla, jotta ylimääräinen lämpö saadaan poistettua.
Valittu toteutustapa mahdollistaa rakenteiden ja laitteiden siirtämisen ja uudelleenkäytön muualla.

Joutsentalo, joutsenmerkitty omakotitalo

Kaksikerroksinen omakotitalo merimaisemin on Suomen ensimmäinen Joutsenmerkin saanut omakotitalo.
2019

Vantaan Korson Ankkapuisto

Ankkapuiston kunnostusurakan yhteydessä syntyneiden ylijäämämassojen uusiokäyttö toteutettiin kestävän rakentamisen periaatteita noudattaen.
2018-2019

Muuntojoustava asuinkerrostalo

Hanke toteutettiin korotuslattiajärjestelmällä, jossa talotekniikka kulkee korotuslattian alla. Korotuslattiajärjestelmä mahdollistaa joustavan tilojen muuntelun (käyttötarkoitus ja tilajako) myös taloyhtiön valmistuttua koko elinkaaren ajaksi.
2019

Turun Toriparkki

Turun Toriparkki on valmistuessaan tiettävästi Euroopan ensimmäinen nollahiiliparkki.
2020

Rantaroustin koulu, uusi oppimisympäristö vihreillä arvoilla

Uusi koulu elinkaarimallilla.
2017

Niittykatto-projekti kasvattaa biodiversiteettiä

Helen Oy:n lämpökeskuksen säiliörakennuksen katto muutettiin pölyttäjäystävälliseksi niityksi parantaen kohteen biodiversiteettiä ja kaupunkikuvaa.
2020

Purettujen rakennusmateriaalien hyötykäyttö paikallisesti

Heikkenevän kysynnän vuoksi 1960-70 -luvun vuokratalolähiön osittainen purkaminen. Tavoitteena asuinviihtyvyyden parantaminen energia- ja materiaalitehokkaalla tavalla.
2014

Energiatehokas Viihdekeskus Flamingo

Energiatehokkuushanke, jolla kehitetään kiinteistön tekniikan tarpeenmukaista toimintaa ja parannetaan energiatehokkuutta.
2019

EPD:t (ympäristöselosteet) kotimaisille luonnonkivituotteille

KIVI ry aloitti syksyllä 2019 projektin, jonka lopputuloksena valmistui kotimaiselle luonnonkivelle hiilijalanjälkilaskelma ja elinkaariarviointi.
2020

As Oy Toppilan Punainen Mylly

Kerrostalon rakentaminen, jossa hyödynnettiin vanhaa teollisuusrakennusta osana uudisarkkitehtuuria.
2018

Härmälänrannan maaperän kunnostus

Hankkeessa laskettiin esirakentamisen CO2-päästöt ja tuotettiin tietoa infrarakentamisen päästöistä ja vaihtoehtoisista resurssiviisaista ratkaisuista.
2019

Kuninkaantammi

Kuninkaantammen kaavan laadinnan yhteydessä on käytetty ns. viherkerroin-työkalua.
2025

C-BETA, circular business centre

A circular breeding ground where entrepreneurs, creatives and makers meet to collaborate, promote and activate the circular economy.
2018

Kylpylähotelli Päiväkummun energiaremontti

Päiväkummun ilmanvaihto ja valaistus modernisoitiin, minkä lisäksi kiinteistöön asennettiin 20 kWh:n aurinkosähköjärjestelmä.
2018

Pudasjärven Hyvän Olon Keskus (PHOK), elinkaarihanke

Kiinteistöllä on elinkaarikustannuslaskennan mukaan optimoidut elinkaarikustannukset ja energiatehokkuus.
2020

Water Square Benthemplein

The water square combines water storage with the improvement of the quality of urban public space.
2013

Säterinportin toimistokampuksen WELL

Säterinportin toimistokokonaisuuden uudistamisen yhteydessä työntekijöiden hyvinvointi asetettiin tilamuutoksen keskiöön.
2019

Rovaniemen keskustan asemakaavan kestävyys

Osayleiskaavalle tehtiin BREEAM Communities -ympäristöluokitusjärjestelmän kriteerien pohjalta alustava kestävyyden tarkastelu.
2013

The Edge, the greenest building in the world

The Edge is probably the most intelligent building in the world, but also the ­greenest building in the world.
2015

Energiatehokas toimitilakiinteistö Pressi Smart Premises, C-talo

PRESSIn matka ideasta valmistuneeksi rakennuskompleksiksi sai alkunsa ajatuksesta tarjota tulevaisuuden toimitilat yrityksille nyt.
2019

Kestävä GeoHouse Älykylä Utajärvellä

GeoHouse Älykylä yhdistää useita kestäviä ratkaisuja, joilla pyritään taloudellisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin hyötyihin asukaslähtöisesti.
2021

Kierrätettävän tuotantolaitoksen toteutustapasuunnittelu

Valittu toteutustapa mahdollistaa rakenteiden ja laitteiden siirtämisen ja uudelleenkäytön muualla.
2019

Päästötön työmaa: Kulosaaren puistotie

Päästöttöman työmaan konseptin pilotointi Helsingissä.
2021

From earth to building materials

BC materials transforms excavated earth of construction sites into building materials.
2020

Asunto Osakeyhtiö Tampereen Auringonsäde

Nettonollaenergia on konsepti, jolla asumisen laskennallinen energiantarve katetaan lähes hiilipäästöttömällä energiantuotannolla.
Arvioitu 1/2021

DAS Kelo

DAS Kelo käsittää 8-kerroksisen puukerrostalon, joka on toteutettu CLT-elementein.
2019

Hemsö: Porin asema-aukion alkuperäinen osa

Kiinteistön alkuperäisessä osassa suoritettiin energiakuluja alentava ja olosuhteita parantava energiaremontti.
2019

Project SmartRoof 2.0

The project aims at demonstrating and scientifically validating function and value of the combination of Blue (rainwater catchment, storage and reuse) and Green (biodiverse) roofs for resilient and climate adaptive cities, not for the future, but for today.
2020

Hiilijalanjälki rakennushankkeen ohjauksessa – Suomalais-venäläinen koulu

Helsinkiin 2021 valmistuva Suomalais-venäläinen koulu on toiminut esimerkkikohteena useammassakin hiilijalanjäljen laskentaan liittyvässä pilotoinnissa. Noin 6 400 bruttoneliömetrin laajuinen, kaksikerroksinen koulurakennus rakennetaan ristiinliimatusta massiivipuulevystä (CLT) ja liimapuurakenteista. Puu on merkittävässä osassa myös sisätilojen arkkitehtuurissa.
2021

Energiatehokas toimitalo Ramboll Village

Toimitila suunniteltiin kestävän rakentamisen periaatteita noudattaen ja digitalisaatiota hyödyntäen.
2019