Kivikon eritasoliittymän katuhanke

Osoite: Kehä I Kivikontie, Helsinki
Hankeosapuolet: Liikennevirasto, Helsingin kaupunki
Valmistumisvuosi: 2016

Kehä I Kivikontie -perusparannushanke on Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteinen kehittämishanke. Neljännes katuhankkeen maa- ja pohjarakenteiden kustannuksista säästettiin resurssitehokkailla ratkaisuilla.

Kestävän kehityksen ratkaisut:
Kivikonlaidan katuhankkeessa 66 % (760 k€) hankkeen kokonaiskustannuksista aiheutui maa-, pohja-, ja kalliorakenteista. Hankkeen maa- ja pohjarakenteiden kustannuksissa onnistuttiin vähentämään 25 % alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna. Merkittävimmät kustannussäästöt saavutettiin massojen höytykäytöllä kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä (kuljetusmatkojen pienentyminen) sekä sideaineen optimoinnilla.
Neljännes katuhankkeen maa- ja pohjarakenteiden kustannuksista säästettiin resurssitehokkailla ratkaisuilla.
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami